Ana Sayfa Manşet Numesys’ten, Havacılık ve Savunma Sanayisinde Dijital Dönüşümü Hızlandıran Çözümler

Numesys’ten, Havacılık ve Savunma Sanayisinde Dijital Dönüşümü Hızlandıran Çözümler

Simülasyon, En Önemli 3 Kritik Girişimi Nasıl Geliştirir?

Havacılık ve savunma endüstrisindeki bir sonraki dönemin, daha önce görülenlerden oldukça farklı iş ve teknoloji zorlukları getireceği öngörülmektedir. Bu zorlukların üstesinden gelmek için gerekli olan inovasyon hızına, ancak dijital dönüşüm yoluyla erişilebilir. Ürün yaşam döngüsünün optimizasyonunu sağlarken aynı zamanda bu dönüşümü hızlandırmanın tek yolu, mühendislik simülasyonlarıdır.

Yönetim danışmanlığı şirketi McKinsey’e göre, “Dijital teknolojiler, savunma ve havacılık şirketlerinin gelirlerini, %5 ila %15 arasında arttırabilir ve maliyetlerini, %5 ila %10 arasında azaltabilir.” [1] Savunma ve havacılık için bazı kritik iş girişimlerinin ve mühendislik simülasyonunun dijital dönüşümü hızlandırarak nasıl faydalı olabileceği, Tablo 1’de daha ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.

Tablo 1. Ürün Geliştirmede Karşılaşılan En Büyük 5 Zorluk ve Bu Konuda Yapılan Ankette Seçilme Yüzdeleri (Kaynak: Aberdeen Group, Haziran 2014)

Ürünlerin daha gelişmiş ve rekabetçi olması%42
Birbirinden farklı ve zorlu ortamlarda çalışan ürünler%37
Sınırlı geliştirme kaynakları%34
Daha zorlu rekabetçi farklılaşma koşulları%29
Tasarım kusurları için tolerans hassasiyeti%21

Mühendislikte Üretkenlik

Mühendislik simülasyon yazılımı, Ar-Ge şirketlerinin, inovasyonu daha düşük maliyetle ve daha az kaynakla hızlandırmasını sağlar ve sonuç olarak üretkenliği optimize eder. Bunu, konseptten operasyona kadar tüm süreçleri birbirine bağlayan dijital bir bağ oluşturarak yapar.

Aberdeen Group tarafından 500’den fazla katılımcıyla yapılan bir ankette, alanında lider şirketlerin mühendislik üretkenliği ihtiyaçlarını ve simülasyonun rolünü nasıl ele aldıkları soruldu. [2] Katılımcıların dörtte üçüne yakını, simülasyonu ürün tasarım sürecinde daha önce kullandıklarını ve simülasyon gerçekçiliğini arttırmak için, farklı birçok fiziği analizlerde birleştirdiklerini belirtti (Tablo 2). Verileri karşılaştırırken sonuçlara bakıldığında, alanında lider kuruluşların, ürün geliştirme sürecinin neredeyse üç kat azaldığı ortaya çıktı. Hem ürün lansmanı hem de ürün maliyet hedeflerine ulaşmalarının iki kat daha fazla ve kalite hedeflerini karşılamalarının yüzde elliden daha fazla olası olduğu da tespit edildi.

Tablo 2. Ürün Değerini Arttırmak İçin En Etkin Eylemler [2]

Simülasyonu ürün tasarım sürecinin başında kullanmak%73
Analiz uzmanları/tasarım mühendisleri arasındaki iş birliğini teşvik etmek%53
Simülasyon gerçekçiliğini arttırmak için daha fazla fiziği analizlerle birleştirmek%49
Simülasyon uzmanlığını yakalamak ve başkaları için daha erişilebilir hale getirmek%42
Simülasyonu desteklemek için Yüksek Başarımlı Hesaplama (ing. HPC) gibi donanım altyapısına yatırım yapmak%34

Gelişmiş Savunma Teknolojileri

F-35 savaş uçağı, F-16’dan 177 kat daha fazla yazılıma sahiptir ve uçağı geliştirmek için sarf edilen iş gücünün, yaklaşık 300 kat daha fazla olduğu tahmin edilmektedir [3]. Gelecekte savunma işleri, bu karmaşık sistemleri, fikir aşamasından; bakım, onarım ve yenilemeye kadar program yaşam döngüsü boyunca, zamanında ve uygun maliyetle sunabilen şirketler tarafından kazanılacaktır.

Bir örnek vermek gerekirse ABD’de bir savunma şirketinde mühendislik simülasyonu, yeni bir zırhlı araç geliştirmek için gereken süreyi azaltıp tahmini 330.000 farklı testin yapılmasına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak yaklaşık 270 milyon dolarlık maliyet tasarrufu sağladı. Alışılagelmiş fiziksel test yöntemi, sadece daha pahalı değil, aynı zamanda çok daha fazla zaman almaktadır. Bu da özellikle savunma pazarında kritik önem taşımaktadır.

Bakım, Onarım ve Yenileme ile Sürdürme İşlemleri

Savunma ürünlerinin bakımının ve geliştirilmesinin maliyeti, sırasıyla araştırma, tasarım ve geliştirmenin ilk maliyetlerini gölgede bırakmaktadır. Bakım, onarım ve yenileme (BOY) pazarının, 2028 yılına kadar, yaklaşık %50 artması beklenmektedir [4].

Savunma ve havacılık şirketlerinin çoğu, artan BOY maliyetleriyle mücadele etmek için, veri analitiğinden ve önleyici bakımdan yararlanmaya başlamaktadır. Bir havayolu şirketinin raporlarında göre, önleyici analitik tahminler, şirketin, senede 1.200 gecikmeyi önlemesine yardımcı olmuştur [5]. Mühendislik simülasyonu, endüstrinin fizik tabanlı dijital ikizleri kullanarak dijital dönüşümüne yardımcı olabilmektedir. İyi yapılandırılmış bir dijital ikiz ve/veya bir uçağın dijital kopyası, bakım dâhil olmak üzere, kritik süreçlerin döngü sürelerinde, %30’luk bir iyileşme potansiyeli sunmaktadır [6].

Sonuç

Savunma ve havacılık endüstrisi, çığır açıcı yenilikler sunmaya mecburdur. Dijital dönüşüm, bu yenilikler için anahtar niteliğindedir ve simülasyon, bu dönüşümü hızlandırmanın yoludur. ANSYS, kapsamlı çok disiplinli simülasyon çözümleri, entegre ve açık platformu ve kalifiye işgücü aracılığıyla bu dijital dönüşümü hızlandırmaya yardımcı olmak için benzersiz araçlar sunmaktadır. 50 yıllık müşteri başarısı geçmişiyle ANSYS çözümleri, yenilikçi teknolojiyi, daha hızlı ve önemli ölçüde daha düşük maliyetle sunarak; geliştirme, üretim, test ve BOY aşamalarında bir dijital süreç oluşturulmasına olanak sağlamaktadır.

Kaynaklar

  1. https://www.mckinsey.com/industries/aerospace-and-defense/our-insights/five-keys-to-digitizing-aerospace-and-defense-companies
  2. https://s24.q4cdn.com/308583981/files/doc_downloads/industry_product_insight/aberdeen-achieving-product-development.pdf
  3. https://savi.avsi.aero/about-savi/savi-motivation/exponential-system-complexity/
  4. https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/v2/publications/2018/october/Europe-MRO-2018-Trends-&-Forecast-preso.pdf
  5. https://www.iata.org/contentassets/fafa409c883d41198aeb87628c848851/1400_martin_harrison_icf-iata-paperless-mro-conference-speech.pdf
  6. D. Canaday, “Will digital twinning play a more important role in aircraft health monitoring?”, aviationweek.com

Loading

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.