Ana Sayfa Haberler 9’uncu DSS Özel Sayısı SaSaD Mesajı: SaSaD Genel Sekreteri Hüseyin BAYSAK

9’uncu DSS Özel Sayısı SaSaD Mesajı: SaSaD Genel Sekreteri Hüseyin BAYSAK

MSI Dergisi’nin resmi yayını ve basın sponsoru olduğu 9’uncu Deniz Sistemleri Semineri (DSS) Özel Sayısı’nda yayımlanan mesaj, derginin İnternet sitesinde paylaşılmıştır:

 

Deniz Sistemlerinde Gelecek Öngörüleri

Hüseyin BAYSAK

SaSaD Genel Sekreteri

 

Bu yazıda; Lloyd Register, QinetiQ ve University of Southhampton tarafından yapılmış bir inceleme raporundan alıntılar yaparak sektör oyuncularımıza, gelecek planlamalarında kullanabilecekleri yararlı bilgiler iletmeye çalıştım.

Geleneksel olarak deniz platformlarının 25 yıldan daha uzun bir hizmet ömrü olduğu öngörülür. Bu nedenle, sistemlerin operasyonel konsept ve tasarım çalışmaları, yeni teknolojilerdeki hızlı gelişme ve bunun deniz sistemlerinin yeteneklerine etkisi dikkate alınarak yapılmak durumundadır. Yeni sistem ve ekipmanların tasarımlarının, teknolojide sıklıkla yaşanan gelişmeleri ve değişimleri uygulayabilecek şekilde esnekliğe sahip olması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Geleceğe dair küresel senaryolara bakılmaksızın teknolojinin bağımsızlığı ve varlığı, deniz operasyonlarında önemli değişim etkilerini ortaya koyacaktır. Bu nedenle bu çalışmada değişim teknolojilerini ve gelecek uygulamalarını ifade etmek hedeflenmiştir.

 

Gelecek On Yıllık Teknoloji Eğilimleri

Teknoloji her zaman deniz operasyonlarında bir değişim ve gelişim etkisine sahip olmuştur ve gelecek on yılda da bu etki sürecektir. Günümüz verileri, gelişme ve sınırlama öngörüleri, bize, gelecek on yılda sekiz teknoloji segmentindeki uygulamaların deniz sistemlerinde önemli roller oynayacağını işaret etmektedir.

Dünyada, önümüzdeki 10 yıl boyunca kullanılacak olan pek çok platform planlandı, envantere girdi veya girmek üzere. Denizciler, şimdi gelişen etkin teknolojileri, gelecek operasyon koşullarında, mevcut platformlarda kullanmak ve yeni teknolojileri mevcut platformlara uyarlama konusu ile karşı karşıya kalacaklardır. Gelecekteki operasyonlarda başarı için yeni teknolojileri mevcut ve envantere girecek platformlara uyarlamak, orta vadedeki temel çalışma alanlarından biri olacaktır.

Denizcilikte güvenlik konularındaki çeşitlilik ve küresel ilgilerdeki potansiyel rekabet, su üstü ve altında artan sofistike tehditleri karşılamak için durumsal farkındalığın gelişimini zorunlu kılmaktadır. Gelişmiş ve sürekli keşif ihtiyacı nedeni ile; gelişmiş sensor, dağıtık sensor ağı, gelişmiş veri füzyon teknikleri ile insan ve otomatik karar alma, denizcilik operasyon sürecinin vazgeçilmez unsurları olacaktır.

Bu kapsamda, gelecek on yılda, denizcilikte öne çıkan teknoloji segmentlerini:

  • İleri/Nitelikli Malzemeler,
  • Otonom Sistemler,
  • Büyük Veri Analizi,
  • İnsan-Bilgisayar İletişimi,
  • Gelişmiş Üretim Teknikleri,
  • Enerji Yönetimi,
  • Siber ve Elektronik Savaş/Savunma ve
  • Niteliği Arttırılmış (Augmented) İnsan Kaynağı olarak tanımlayabiliriz.

 

İleri/Nitelikli Malzemeler

Bu kapsamda; elektromanyetik görünmezlik, aerodinamik/hidrodinamik ve akustik etkinliği geliştirici geometri optimizasyonu (nano teknoloji mühendisliği), elektronikte minyatürleşme, hafif-yüksek dayanıklı malzeme (karbon nanotüp, güçlendirilmiş kompozitler), korozyona maruz yüzeylerde özel kaplamalar konularını sayabiliriz.

 

Otonom Sistemler

Otonom Sistemler, geleceğin denizciliğinde çok önemli bir rol oynayacaklardır. Deniz seviyesi üstü ve altındaki denizcilik operasyonlarını yönetmek için yenilikçi bir konsept ile otonom sistemler çalışacaklardır. Şu an envanterde olan ve envantere girecek platformlarda bu konsept, henüz yeterince yer almamaktadır. Bu nedenle orta vadede otonom sistemlerin bu platformlara entegrasyonu önem kazanacaktır. Otonom sistemlerin tasarım ve uygulamasına destek veren pek çok sistem “Akıllı Makineler” olarak anılacak ve yapay zekâ ile otomatik öğrenim teknolojilerini kullanacaktır.

 

Büyük Veri Analizi ve İnsan-Bilgisayar İletişimi

Ortamdaki veri sayısı üssel olarak artmakta, değişik kaynaklardan yeni veri gelişi her geçen gün çoğalmakta olup bunları işleyebilecek platform bilgisayar sistemlerine ve bunları anlayacak, değerlendirecek, enformasyonu sağlayacak ve zamanında tehdidin niteliği konusunda karar alabilecek gemi personeline ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Sonuç itibariyle bu konuda akıllı çok hızlı bilgisayarlar ile nitelikli gemi personeli ihtiyacı dikkate alınmalıdır.

İnsan-Bilgisayar iletişimi (Human-Computer Interface / HCI) insan ile bilgisayar arasındaki arayüzün incelenmesi ve tasarımını ifade eder. Çevrimde insan ve bilgisayarın olduğu herhangi bir sistem için söz konusudur. HCI, insan beyninin ve bilgisayar prosesinin çalışmasından farklı bir disiplindir ve bu ikisi arasındaki farkı kapatacak bir köprü olacaktır. HCI, çok disiplinli bir uygulamadır ve bilgi teknolojilerini, fiziği ve kavramsal bilim, tasarım ve öngörüyü kapsar.

 

Gelişmiş Üretim Teknolojileri

Gelişen ve dönüşen teknolojilerin, üreticilerin daha az kaynağı, daha etkin kullanarak üretim yapmasına ve düşük maliyetli ürünler üretmesine neden olması beklenmektedir. Gelişmiş üretim teknikleri, bizi geleneksel üretim tekniklerinden farklı bir yere getirecektir. Bu günden bu alanda 3D, 4D, bulut ve robot uygulamaları, esnek üretim, eklemeli üretim gibi konular gündemimize girmiş bulunmaktadır.

Enerji Yönetimi

Enerji yönetimi, platformlarda; enerjinin elde edilmesinden dönüştürülmesine, stoklamadan dağıtımına kadar enerjinin kullanım etkinliğinin maksimize edilmesini ve esnek kullanımını kapsar.

Denizciler için yakıt maliyeti, uzun süreli ve geniş bir alanda yürütülen faaliyetlerinde, çok kritik bir kısıtlamadır. Gelecek on yılda elektrik sistemleri, çok önemli konulardan biri olacak ve denizcilerin kısa süreli, yüksek hızlı takip senaryolarında, enerjinin güvenli transferi ve dalgalanmanın kaldırılması hedeflenecektir. Bu konuda pek çok teknik zorlukların aşılması gerekmektedir. İlk çözümler, pratik enerji dağıtımı ile kontrol sistemleri konusunda yaşanacak ve enerjinin istenilen miktarda ve istenilen noktada temini yönünde olacaktır.

 

Siber ve Elektronik Savaş/Savunma

Siber saldırılara karşı koyma kabiliyetinde ciddi bir gelişme kapsamında, ileri koruma algoritmaları ile teçhiz edilmiş donanım ve gelişmiş yazılım tespit tekniklerinin kullanıma girmesi beklenmektedir. Bu konuda yazılım, donanım ve insan üzerinde ciddi çalışma ve gelişmeler olacaktır.

Dünya denizcileri için, düşmanın enformasyon sistemine sızması ve uygulamadaki operasyonu tahrip etmesi, en büyük tehdit olmaya devam edecektir. Deniz operasyonlarının komuta-kontrol için güvenli ve inanılır iletişim sistemlerine bağımlılığı, siber saldırıları öne çıkarıyor ve bu saldırılara karşı koyma silahlarını, maliyet etkin hale getiriyor. Bu konu, deniz kuvvetlerinin aşil tendonu olarak görülüyor ve kuvvet çarpanı olarak değerlendiriliyor.

Digital savaş yarışı, bilgisayar kapasitesindeki önemli gelişmeler ve daha akıllı yazılımlar ile beslenecektir.

Bir elektronik saldırıda eğilim, operasyonu bozmak için aktif karıştırma, sinyali ve iletişimi yanıltma yönündedir. Çeşitli elektromanyetik enerji silahları mevcuttur ve geliştirme çalışmaları da sürmektedir. Bu kapsamda radyo frekans silahları, lazer silahları, sonik ve partikül ışın silahları mevcuttur. Elektronik karşı koyma ve korunmada alanındaki faaliyetler, elektronik saldırıdaki gelişmeye paralel şekilde ilerlemektedir. Elektromanyetik emisyon kontrolü, aktif frekans manipülasyonu gibi teknikler, daha sofistike olmaya devam ediyor ve düşük gözlenebilir malzemeler (stealth), gerçek zamanlı transferi ve elektromanyetik enerjinin soğurulmasını ve yansıtılmasını sağlamaktadırlar.

Giderek artan bir önemde, veri transferindeki hacim ve hızdaki ilerlemenin, denizcilerin durumsal farkındalığını destekleyeceği beklenmektedir. Elektronik savaş teknolojileri, gelecekteki deniz operasyonlarının esas unsurlarından biri olmaya devam edecektir.

Niteliği Arttırılmış (Augmented) İnsan Kaynağı

Niteliği arttırılmış (augmented) insan kaynağı için ana unsurlardan biri, daha az sayıda personel ile operasyonda daha fazla işlem yapma gereğidir. Bu, fiziksel ve kavramsal olarak insan kabiliyetini arttırabilen sistem ve otomasyona daha fazla güven demektir. Çok değerli gemi personelinin sağlığının ve güvenliğinin sağlanması, sağlık gözlem ve takip operasyonlarını gündeme getirir. Karar mekanizmasındaki yüksek tempo ve artmış olan enformasyon hızı, personelin kavramsal durumunu izleme ve istem halinde performansını güçlendirmeyi gerektirir.

İnsan yetisini güvenilir şekilde geliştiren teknolojiler, gelecek bir kaç on yılda, bir kaç milyar dolarlık bir pazar oluşturacaktır. Ve yenilikçilik çalışmalarının, insan kaynağının niteliğini arttırma faaliyetleri için cihaz ve operasyon geliştirmeye yönleneceği ön görülmektedir.

 1,032 Toplam Görüntüleme,  1 Günlük Görüntüleme

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.