Ana Sayfa Haberler Stratejik Ortaklarıyla Buluşan ASELSAN, Birlikte İlerleyecekleri Yolu Çizdi

Stratejik Ortaklarıyla Buluşan ASELSAN, Birlikte İlerleyecekleri Yolu Çizdi

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com

ASELSAN, stratejik ortakları için bir dizi yeni uygulamayı başlatıyor. Bu uygulamalar, firmanın stratejik ortaklarına; tedarik, iş hacmi, ihracat ve insan kaynakları gibi bir dizi alanda yeni avantajlar sağlayacak. ASELSAN, 2 Kasım’da, Ankara’da düzenlediği “Stratejik Ortaklık Buluşması” etkinliğinde, hem stratejik ortaklık vizyonunu hem de bu yeni uygulamaların ayrıntılarını sektörle paylaştı. Ayrıca, stratejik ortakları arasına 25 firmayı daha dâhil etti ve toplam stratejik ortak sayısını 75’e yükseltti.

Tedarik zinciri konusuna özel olarak eğilen ASELSAN, son dönemde bir organizasyon değişikliği yaparak tedarik zinciri ile ilgili işlevleri, genel müdür yardımcılığı seviyesine çıkartmıştı. Stratejik ortakları ise ASELSAN’ın tedarik faaliyetlerinde, özel bir konumda yer alıyor. Firma, stratejik ortaklarına, tercih edilen tedarikçi olmalarının yanı sıra şu avantajları sağlıyor:

  • Stratejik ortaklardan teminat mektubu ve ilave garanti talep edilmiyor.
  • ASELSAN envanterinde yer alan ve çalışır durumdaki malzeme, test ekipmanı ve benzeri araçlar, sembolik bedellerle iş ortaklarına devredilebiliyor. Bu kapsamda 700’ün üzerinde ekipman, stratejik ortaklara devredildi.

ASELSAN, stratejik ortaklarıyla birlikte çıkmak istediği yeni yolculuğu, Stratejik Ortaklık Buluşması etkinliğinde ortaya koydu. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz, “Endüstri Lideri” ASELSAN’ın stratejik ortaklığa nasıl baktığını anlattı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün

ASELSAN, Türkiye’nin Endüstri Liderliğine Talip

Yılmaz, konuşmasının başında, Kore Cumhuriyeti ile Türkiye’nin kalkınma hikâyelerini karşılaştırdı ve “Endüstri Liderliği” modeline dikkat çekti.

Yılmaz, “Endüstri Lideri”ni şöyle tarif etti: “Yüzlerce, hatta binlerce firmayı bir amaç doğrultusunda bir araya getiren, onların gelişimine katkı sağlayan ve küresel arenada rekabet edebilen firma. Diğer bir deyişle; toplumda eksik olan enerji, hareket ve inovasyon dinamiklerinin katalizörlüğünü yapan firma.”

Yılmaz’ın sunumunda aktardığı bilgilere göre, Kore Cumhuriyeti’nin 60’tan fazla firması, dünyanın en büyük 500 şirket listesinde yer alıyor. Bu firmaların 7 adedi Samsung, 7 adedi Hyundai, 6 adedi LG, 4 adedi de SK Grup altında faaliyet gösteriyor. Yılmaz, bu 4 ana firmanın, endüstri liderleri olarak Kore Cumhuriyeti’nin kalkınmasında öncü görevi gördüğünü; ASELSAN’ın da Türkiye’de böyle bir rol üstlendiğini ifade etti.

Stratejik Ortaklığa ASELSAN Tanımı

Yılmaz, ASELSAN’ın stratejik ortaklık kavramına bakışını ise şu sözlerle özetledi: “46 yıl boyunca tasarımın ağırlıklı olarak ASELSAN tarafında yapıldığı, üretimin ise tedarikçilerimiz nezdinde yürütüldüğü bir süreç içinde çalıştık. Ama geldiğimiz noktada, rekabet koşulları çok daha esnek ve geçişken iş modellerini zorluyor. Hem tasarım hem üretim hem de pazarlama kanallarında yetkinliklerin ve altyapıların iş birliği içerisinde ve maksimum verimlilikte kullanılması gerekiyor. Ürün bazlı çalışma yaklaşımının sistem seviyesinde çalışma yaklaşımına evirilmesi gerekiyor.”

ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz

Stratejik Ortaklara Yeni Avantajlar

ASELSAN, stratejik ortaklarına yeni avantajlar sunmaya hazırlanıyor. Yılmaz, bunları şöyle sıraladı:

  • ASELSAN’ın bileşen ve alt sistem sağlayan distribütörlerle iş hacminin getirdiği ölçek ekonomisinden, stratejik ortaklar da yararlanabilecek. Bu kapsamda, distribütör firmalardan, ASELSAN’ın fiyatlarıyla tedarik yapabilecekler. Etkinlikte, bu firmaların temsilcileri de yer aldılar ve ASELSAN’ın bu girişimine verdikleri desteği ifade ettiler.
  • ASELSAN’ın insan kaynakları alanında hayata geçirdiği; uzaktan eğitim, rehberlik, mentörlük ve aday mühendislik gibi uygulamalardan stratejik ortaklar da yararlanabilecek.
  • ASELSAN, stratejik ortaklarına yalın üretim konusunda mentörlük yapacak.
  • İhracat alanında bekleyen siparişleri 1 milyar dolara yaklaşan ASELSAN, stratejik ortaklarına ihracat alanında yeni iş birliği fırsatları sunacak.
  • “Yeşil Hat” uygulaması ile belli şartları sağlayan stratejik ortakların ürünlerinin kabul süreçleri hızlandırılacak.
ASELSAN Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş

Yılmaz’ın sunumu sırasında söz alan ASELSAN Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, insan kaynakları alanında stratejik ortaklar için yapacakları çalışmalarla ilgili bilgiler paylaştı. ASELSAN, geçtiğimiz yıldan beri, iş başvurusu yapanlara; yan sanayi firmalarında, stratejik ortaklarında ya da iştiraklerinde çalışmak isteyip istemediklerini de soruyor. Bu soruya olumlu cevap veren ve ASELSAN’da işe girememiş olan kişilerin bilgilerine, ASELSAN’ın Gücümüz Bir platformu üzerinden ulaşılabiliyor. Böylece, ASELSAN’ın stratejik ortaklarının da yararlanabileceği önemli bir insan kaynağı havuzu oluşuyor. Prof. Dr. Karataş, önümüzdeki dönemde stratejik ortakların “a Yetenek”, ” a Gençlik” ve “ATİK” programlarından yararlanabilmelerini sağlamayı hedeflediklerini de kaydetti.

Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz

Beklentiler: Teslimat, Kalite, Verimlilik ve Millileştirme

Yılmaz, önümüzdeki dönemde stratejik ortaklarından beklentilerini; “teslimat”, “kalite”, “verimlilik” ve “millileştirme” başlıkları altında sıraladı.

ASELSAN, stratejik ortaklarından, üretim kapasitelerini çok iyi analiz etmelerini ve teslimat planlarını, gecikmeye mahal vermeyecek şekilde yapmalarını bekliyor. Teslim edilen ürünlerin, belirlenen kalite standartlarına uyumlu olması, önem verilen bir diğer konu. Stratejik ortakların teslimat ve kalite alanlarındaki performansları, önümüzdeki dönemde devreye girecek yeni bir uygulamanın ana kriteri olacak. 100 üzerinden yapılacak puanlamaya göre, 80 ve üzeri puana sahip olan stratejik ortaklar, yeni sipariş açılmasından ödeme vadelerinin güncellenmesine kadar çeşitli alanlarda ek avantajlara sahip olacak.

ASELSAN’ın verimlilik başlığı altında temel beklentisi ise stratejik ortaklarından süreçlere ve ürünlere yönelik iyileştirme önerilerinin gelmesi. Bu öneriler; ürünlerin maliyetlerinin düşürülmesi, alternatif malzeme bulunması, millileştirme ve tasarım süreçlerinin kısaltılması gibi konularda olabilecek. Yılmaz, bu beklentileriyle ilgili 2 örnek paylaştı. Bunlardan ilkinde, bir stratejik ortak, hammadde değişikliği önererek maliyet avantajı sağladı. Diğerinde ise bir stratejik ortak, yurt dışından tedarik edilen bir ürünü, kendi önerisi ve gayreti ile bir alt yüklenicisi üzerinden millileştirdi.

Yılmaz, millileştirme konusuna da bir parantez açarak, henüz bir ürünü millileştirmemiş stratejik ortakları bulunduğunu ve her stratejik ortaktan bu konuda katkı beklediklerini belirtti. Yılmaz’ın verdiği rakamlara göre, son 3 yılda, 93 firma, 400’ün üzerinde ürünü yerlileştirdi. Bu 93 firma arasında, ASELSAN’ın 18 stratejik ortağı bulunuyor. Stratejik ortakların yerlileştirdiği ürün sayısı ise 90. Devam eden yerlileştirme çalışmalarında, 350 firma rol alıyor ve bunlardan 34’ü ASELSAN’ın stratejik ortağı.

Tedarikçi Finansman Sistemi İmza Töreni ile Halkbank, ASELSAN’ın tedarikçi finans sistemine dâhil olan 15. banka oldu. Törende imzaları, Prof. Dr. Görgün ile Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan attı.

Millileştirmenin Katkısı 150 Milyon Dolar

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, etkinlikte, ASELSAN’ın tedarik zincirine ve millileştirmeye yönelik çalışmalarını ve stratejik ortaklığa bakışını özetleyen bir konuşma yaptı. Prof. Dr. Görgün, tedarik zinciri ve millileştirme konularında şunları söyledi: “Günümüz itibarıyla ASELSAN tedarikçi ekosisteminde 3 binden fazlası yerli olmak üzere 5 bini aşkın tedarikçi yer alıyor. Son 10 yılda, KOBİ’lere verilen siparişlerimiz, yaklaşık 6 kat artış gösterdi.

Savunmada dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla yola çıkan ASELSAN, bugün kuruluş misyonu doğrultusunda, yerli iş ortakları ile birlikte savunma sanayinde geniş bir yelpazede millileştirme ve yerlileştirme çalışmalarını yürütüyor.

ASELSAN’ın Gelecek Vizyonu Paneli’nin moderatörlüğünü, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Türkiye Medya ve İletişim Meclisi Başkanı Hakan Güldağ üstlendi (en solda). Panel katılımcıları ise soldan sağa; ASELSAN MGEO Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval, SST Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Behçet Karataş, REHİS Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Şener, UGES Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Bekar, HBT Sektör Başkanlığı Askeri Haberleşme Sistemleri Programlar Direktörü Dr. Orhan Muratoğlu ve İş Geliştirme ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Osman Devrim Fidancı oldu.

Bu hedef doğrultusunda, millileştirme çalışmalarımızı daha sistematik olarak yürütebilmek amacıyla 3 yıl önce “Milli ve Yerli Ürün Geliştirme Kurulu”nu kurduk. Bu kurul bünyesinde, öncelikli olarak millileştirilecek ürünler için bir yol haritası belirliyor ve millileştirme çalışmalarımızı 3 temel yöntem ile yürütüyoruz. Sözleşmeli projeler, öz kaynaklı Ar-Ge projelerimiz ve Millileştirme Kataloğumuz marifetiyle millileştirilecek ürünlerimizi tedarikçilerimizin ilgisine sunarak ülkemizin savunma sanayisi alanında tam bağımsızlığı için gayret gösteriyoruz.

2018’den bu yana, 400’ün üzerinde ürünü kıymetli tedarikçilerimizin gayretleriyle millileştirdik. Bu vesileyle yaklaşık 150 milyon dolarlık bir büyüklüğün ülkemizde kalmasını sağladık.”

Her Siparişin 4’te 1’i Stratejik Ortaklara

Prof. Dr. Görgün, ASELSAN’ın stratejik ortaklık konusuna bakışına dair ise şunları kaydetti: “Tedarik zinciri yönetimi, küresel pazarda, şirketlerin başarısını ve sürdürülebilirliğini doğrudan etkileyen en önemli disiplinlerden biridir. Etkin tedarik zinciri yönetimi ise dünyaya sizinle aynı pencereden bakan, sizinle aynı vizyona sahip ve sizi uçtan uca her alanda destekleyen çözüm ortaklarınızın mevcudiyeti ile mümkündür.

Ayrıca firmaların kurumsallaşmasına da öncülük eden stratejik ortaklık kavramının; sanayileşme modelinin gelişmesinde, anahtar teslimi çözümler sunan firmalarımızın ortaya çıkarılarak, onların da kendi tedarikçi ekosistemlerini oluşturmasına imkân verdiğine inanıyoruz. Bahse konu gelişim hedefleri doğrultusunda, ASELSAN olarak, sektörde global oyuncu olma hedefiyle stratejik ortaklık modelini son derece önemsiyor ve destekliyoruz.

ASELSAN’ın onaylı tedarikçileri arasından, kritik bir alanda faaliyet göstererek katma değeri arttıran, üretim ve tasarım yapan, bu alanlarda yüksek performans gösteren ve ASELSAN’ın büyüme hedeflerini benimseyen şirketlerle her yıl Stratejik İş Birliği Anlaşmaları imzalıyoruz.

Anova, etkinlik kapsamında düzenlenen Millileştirmenin Yıldızları Ödül Töreni’nde, “Son 3 Yılda En Fazla Ürün Millileştiren Stratejik Ortaklar” kategorisinde, askeri fanlar alanındaki çalışmalarıyla 2. oldu.

Bu anlaşmalarla birlikte iş birliğimiz, yol arkadaşlığına ve çözüm ortaklığına dönüşüyor. Yürüttüğümüz bu ortaklık, ASELSAN’ın sürdürülebilirliğine, inovatif ve yüksek teknolojiye sahip ürünler geliştirmesine, dolayısıyla başarısına doğrudan katkı sağlamaktadır.

Bunun bir göstergesi olarak, her yıl Stratejik Ortaklık Ailemizi büyütüyor ve genişletiyoruz. 2018’de sayısı 24 olan Stratejik Ortaklarımızı, 2019’da 36’ya, 2020’de 50’ye, bugün aramıza yeni katılacak olan 25 yeni ortağımız ile 75’e çıkardığımızı duyurmaktan büyük bir gurur ve memnuniyet duyuyorum.

Stratejik ortaklarımıza verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak, bu firmalarımıza sadece 2020 yılı içerisinde, 265 milyon dolar tutarında sipariş verdik. Yurt içine açtığımız her 4 siparişimizden 1’i, ortaklarımıza vermiş olduğumuz siparişlerden oluşuyor. Bu oranı, ailemize ilk defa dâhil olan stratejik ortaklarımızın desteğiyle daha da yukarılara taşıyacağımızı değerlendiriyorum.

Kazan-kazan anlayışıyla stratejik ortaklarımıza çeşitli avantajlar sağlıyor, gelişim yolculuklarına rehber oluyor, süreçlerini kolaylaştırıyoruz. ASELSAN, sizlerin desteği ile gelişirken sizlerin de aynı eksende bizimle beraber gelişmenizi ve büyümenizi hedefliyoruz.

Bu hedef doğrultusunda stratejik ortaklarımızdan; millileştirmeden ürün iyileştirmeye, maliyet düşürmeden her alanda sürdürülebilirliğe kadar, sektörün ve ASELSAN’ın başarısını doğrudan etkileyen konularda geliştirmeler ve iyileştirmeler yapmalarını bekliyoruz.

Kıymetli Stratejik Ortaklarımız, aktif olarak çalıştığımız 5.000’in üzerindeki tedarikçi evreninde, sizlerden çok az; yalnızca 75 tane bulunuyor. Bu aile, işte bu kadar nadide ve özel. Bu kıymetli değeri inşallah hep birlikte daha da yücelteceğiz.”

Halkbank, Tedarik Finansmanının 15. Paydaşı Oldu

Konuşmaların ardından düzenlenen Tedarikçi Finansman Sistemi İmza Töreni ile Halkbank, ASELSAN’ın tedarikçi finans sistemine dâhil olan 15. banka oldu. Törende imzaları, Prof. Dr. Görgün ile Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan attı. Halkbank’ın sisteme katkısı, ağırlıklı olarak KOBİ’lere yönelik olacak.

Sektör Başkanlıkları Gelecek Vizyonlarını Anlattılar

Etkinlikte, ASELSAN’ın Gelecek Vizyonu Paneli de gerçekleştirildi. Panelin moderatörlüğünü, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Türkiye Medya ve İletişim Meclisi Başkanı Hakan Güldağ üstlendi. Panel katılımcıları ise ASELSAN MGEO Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval, SST Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Behçet Karataş, REHİS Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Şener, UGES Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Bekar, İş Geliştirme ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Osman Devrim Fidancı ve HBT Sektör Başkanlığı Askeri Haberleşme Sistemleri Programlar Direktörü Dr. Orhan Muratoğlu olarak sıralandı.

Güldağ, katılımcılardan, ASELSAN’ın gelecek vizyonunu anlatırken stratejik ortakların işlerinde doğrudan kullanabilecekleri bilgileri de iletmelerini talep etti.

ASELSAN MGEO Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval, optik mühendisliği, hassas mekanik döküm ve kablo tasarımı konularının öne çıktığını kaydetti. ASELSAN’ın, yurt dışından en çok malzeme satın alan sektör başkanlığı olduklarını; yerlileştirme konusunda birçok fırsat bulunduğunu belirtti.

SST Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Behçet Karataş, mekanik üretimin tamamını, ekosistemleri üzerinden yaptırdıkları bilgisini paylaştı. Karataş, stratejik ortaklarından kendi yazılım araçlarını geliştirmelerini beklediklerini de söyledi.

REHİS Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Şener, uzun vadeli projeler yaptıklarını; sayısı az, çeşitliliği fazla ve teknik zorlukları olan projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Bu projelerin, tüm zorluklarına rağmen birlikte çalıştıkları firmalara ciddi yetenekler kazandırdığını belirten Şener, önümüzdeki dönemde yazılım ve açık mimari konularına ağırlık vereceklerini de kaydetti.

UGES Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Bekar, ASELSAN markasını öne çıkartan “ürün ortaklığı” modeline ağırlık verdiklerini belirtti. Yakın zamanda rüzgâr türbini alanında bir platform sunacakları bilgisini de ekledi.

İş Geliştirme ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Osman Devrim Fidancı, ihracatta, müşterinin tüm ihtiyaçlarını karşılayan “one stop shop” olmanın önemine vurgu yaptı ve çalışmalarını bunu sağlayacak şekilde yürüttüklerini söyledi.

HBT Sektör Başkanlığı Askeri Haberleşme Sistemleri Programlar Direktörü Dr. Orhan Muratoğlu ise teknoloji alanında gözlemlediği son gelişmeleri paylaştı ve bunları takip etmenin önemini vurguladı.

Panelin ardından bir konuşma yapan Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, ASELSAN’ı Türkiye için bir model olarak nitelendirdi ve ASELSAN’ın çalışmalarının, Türkiye’nin geneli için de önemli olduğunun altını çizdi.

Millileştirmenin Yıldızı Stratejik Ortaklar Ödüllerini Aldı

Etkinlik kapsamında düzenlenen Millileştirmenin Yıldızları Ödül Töreni’nde, “Son 3 Yılda En Fazla Ürün Millileştiren Stratejik Ortaklar” ve “Yılın Millileştirme Ödülü” kategorilerinde ödüller verildi.

“Son 3 Yılda En Fazla Ürün Millileştiren Stratejik Ortaklar” kategorisinde Ünimetal, ATAK ve ASELPOD projelerinde gerçekleştirdiği hassas döküm uygulamalarıyla 1. birinci oldu. Anova Ar-Ge, askeri fanlar alanında çalışmalarıyla 2.; Femsan, servo motorlar alanındaki çalışmalarıyla 3. oldu.

Yılın Millileştirme Ödülü’nü ise ventilatörlerin oransal valfleri konusundaki çalışmalarıyla Dora Makina aldı.

Stratejik Ortaklar 75’e Çıktı

Etkinliğin son bölümünde, Stratejik Ortaklık Sertifika Takdim Töreni gerçekleştirildi. Törende, ASELSAN’ın stratejik ortakları arasına katılan 25 firmaya ve mevcut 50 stratejik ortağa belgeleri takdim edildi.

ASELSAN’ın stratejik ortakları arasında katılan 25 firma, Liste 1’deki gibi sıralandı. Mevcut 50 stratejik ortak ise Liste 2’deki gibi sıralanıyor.

ASELSAN’ın Stratejik Ortakları Arasında Katılan 25 Firma
·         Akdağ Savunma Teknolojileri
·         Andasis Elektronik
·         Atel Teknoloji
·         Ayduo Teknoloji
·         Birom Makina
·         Coşkunöz Savunma ve Havacılık
·         FİGES
·         İNDES Mühendislik
·         Kolt Mühendislik
·         Kuasoft Bilişim Teknolojileri
·         MELSiS
·         Mikroelektronik Araştırma Geliştirme (MKR-IC)
·         Mikron Makina
·         MİLMAST
·         MilSOFT
·         Nanotech
·         ONUR Mühendislik
·         Özsan Oto
·         Pagetel
·         PROİNO
·         SAMM Teknoloji
·         Süreç Savunma
·         Tekpan Teknik
·         T-Kalıp
·         Tron Elektronik
ASELSAN’ın Mevcut 50 Stratejik Ortağı
·         3EN Savunma
·         Ada Savunma
·         Akana Mühendislik
·         Akım Metal
·         ALTINAY
·         Anelmarin
·         Anova Ar-Ge
·         Artı Endüstriyel
·         ASPİLSAN Enerji
·         Assan Elektronik
·         AYESAŞ
·         Bereket Çanta
·         BİTES
·         DEICO
·         Dora Makina
·         Ekinoks Yazılım
·         Ekinoks-AG Savunma
·         Electra IC
·         EMGE
·         Epsilon Havacılık
·         Erve Savunma
·         ETA Elektronik
·         Femsan
·         Gora Makina
·         HMS Makina
·         HTR
·         ICterra
·         Kabsan Elektronik
·         Karel
·         KRL
·         MCM Savunma
·         MEG Gemi ve Makine
·         MEGE Teknik
·         MFK Makina
·         MMS Savunma
·         Novalit Elektronik
·         OBSS Teknoloji
·         Optik Torna
·         Öznur Savunma
·         Pavo Tasarım
·         RFTR Elektronik
·         Rutaş Pres Döküm
·         Savronik
·         SDT
·         Simpro Elektronik
·         Simsoft
·         Tibet Makina
·         UDEA Elektronik
·         Uygur Savunma
·         Ünimetal

Loading

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.