Ana Sayfa Manşet ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat ÖZSOY: “Son aşamaya getirdiğimiz yerli pil üretim tesisi yatırımımız, adım attığımız yeni pazarlar, yeni ürünlerimiz ve başarıyla tamamladığımız EASA sertifikasyonunu bir arada değerlendirdiğimizde, 2021, ASPİLSAN Enerji’nin yılı oldu.”

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat ÖZSOY: “Son aşamaya getirdiğimiz yerli pil üretim tesisi yatırımımız, adım attığımız yeni pazarlar, yeni ürünlerimiz ve başarıyla tamamladığımız EASA sertifikasyonunu bir arada değerlendirdiğimizde, 2021, ASPİLSAN Enerji’nin yılı oldu.”

ASPİLSAN Enerji, Kayseri’de devam eden lityum-iyon (li-iyon) pil üretim tesisi yatırımında son aşamaya geldi. Bu yatırım ile savunma ve havacılık başta olmak üzere Türkiye’de ve dünyada pek çok sektörün ihtiyacını karşılamayı hedefleyen firma, 2021 yılını; geliştirdiği yeni ürünler, adım attığı yeni pazarlar ve 2’ye katladığı istihdamla geride bıraktı. Firma, tüm bu çalışmalarının yanında, düzenli olarak gerçekleştirdiği Pil Teknolojileri Çalıştaylarıyla da pil ve batarya alanında bir otorite olmayı hedefliyor. Hem etkinliğin Türkiye’deki konumunu hem de şirketin son dönemdeki faaliyetlerini, çalıştay sırasında zaman ayırarak sorularımızı yanıtlayan ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy’dan dinledik.

MSI Dergisi: Ferhat Bey, öncelikle size bu yılki etkinlik hakkında birkaç soru sormak istiyoruz. Bu yılki etkinlikle ilgili dikkatimizi çeken hususlardan biri, çalıştaydaki sivil sektörlere yönelik oturumların ağırlık kazanmış olması. Bu tabloyu nasıl yorumlamalıyız?

Ferhat ÖZSOY: ASPİLSAN Enerji, bildiğiniz gibi TSKGV’nin bir şirketi. Kuruluş amacımız öncelikli olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) pil ve batarya konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak. Ancak pil teknolojisindeki gelişmeler ve batarya sistemleri artık hayatın tamamında yer alıyor. Malumunuz, biz artık pil üretimini yerli ve milli olarak yapma konusunda çok önemli bir yol katettik. Bu kapsamda öncelikle tüm sektörlerin ihtiyaçlarını anlamayı ve onlarla beraber çözümler üretmeyi amaçlıyoruz. Bu sayede, bir yandan üreteceğimiz pilin yerlilik oranını artırırken ülkemizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak çözümlerle de cari açığı azaltmayı hedefliyoruz.

Bir diğer misyonumuz da pil ve batarya konusunda bir ekosistem oluşturmak. Bu ekosistemi, sektörün tüm paydaşlarını aynı platform etrafında toplayarak oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda da pil ekosisteminden pek çok oyuncuyu çalıştayımıza davet ettik.

Diğer bir konu ise malumunuz ülkemiz Paris Sözleşmesi’ne imza attı. Bu sözleşme de küresel ısınmayla mücadele için çeşitli tedbirlerin alınmasını öngörüyor. Bu tedbirlerden biri, yenilenebilir enerji kaynakları tarafından üretilen enerjinin, enerji depolama sistemleriyle depolanarak her an kullanılır duruma getirilmesi. Diğeri ise hidrojeninin yakıt olarak kullanılması. Biz de bir yandan yakıt pilleri konusundaki çalışmalarımızla sektöre liderlik ederken bir yandan da çalıştayımızda bu konulara yer vererek farkındalığı arttırmayı amaçlıyoruz.

Bir de askeri ürünlerin sivil sektörlerde kullanımı konusu var. Sonuçta dünyaya da baktığımızda, savunma sanayisi için geliştirilen teknolojilerin, bir müddet sonra diğer sektörlerde de kullanıldığını görüyoruz. Biz zaten pil, batarya ve hidrojen gibi konularda çalışmalarımızı yürütürken, Savunma Sanayii Başkanlığımız ve TSKGV’nin de onayı ve desteğiyle önceliğimiz savunma sanayisinde olmak üzere ülkemizin tüm ihtiyaçlarına cevap vermek için özel bir çaba içindeyiz. Bunun en yakın örneği, beyaz eşya ve ev aletleri alanlarında ülkemizdeki önemli firmalardan Arçelik ile çeşitli cihazlar için batarya üretilmesi konusunda imzaladığımız protokol. Çalıştayımızda sivil sektörlere yönelik oturumların yer almasının bir nedeni de bu.

Bu yönüyle değerlendirdiğimizde, çalıştayımıza hemen hemen her sektörden katılım söz konusu.

Kazandığımız yeteneklerin, savunma sanayisinin yanı sıra ülkemizin diğer ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde ürün ve hizmetlere dönüşmesi bekleniyor. Uzmanlık alanımızın enerji çözümleri olması nedeniyle TSK’nın yanında, ülkemizdeki enerji sistemlerine yönelik ihtiyaçları da karşılayabilecek uygun bir altyapıya sahibiz.

MSI Dergisi: Buradan da hareketleetkinliğin bir dönüşüm içinde olduğunu, sivil sektörün ilgisinin arttığını söyleyebilir miyiz?

Ferhat ÖZSOY: Batarya konusu, cep telefonlarından başlayan ve robotik sistemlerden, elektrikli araçlara kadar uzanan pek çok sektörü kapsayan bir konumda yer alıyor. Biz bu kapsamda, bu çalıştayı tüm sektörlerin ilgi duyduğu bir alanda yaptığımız için dönüşümden değil belki ama genişlemeden söz edebiliriz. Örneğin, bugün itibariyle Türkiye’de bir li-iyon pil üretiminden bahsediyorsak bunun hammaddesini üretecek bir sektörden de söz etmeliyiz.

Burada şunu da ifade etmeliyim ki ülkemiz pil hammaddesi konusunda oldukça zengin. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Madencilerimizin ve sanayicilerimizin bu konuya dikkatini çekmek de bu çalıştayın hedefleri arasında yer alıyor.

Çalıştayımızda, karbon salımının azaltılması adına, enerji üretiminin yenilenebilir kaynaklara yöneltilmesi ve pil teknolojileri kullanılarak bunun sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çözümler de ele alındı. Çalıştaya farklı bir anlam kazandıran bu durum da yine katılımın çeşitliliğini artıran diğer bir neden.

Sivil Sektörler Ciroya Katkı Sağlıyor

MSI Dergisi: Bu tablonun, ASPİLSAN Enerji’nin faaliyetlerine yansıması nasıl olacak? Örneğin, sivil tarafa yönelik iş hacminizin, önümüzdeki dönemde artması gibi bir sonuç görecek miyiz?

Ferhat ÖZSOY: TSKGV’nin de bizden beklentisi aslında bu yönde. Kazandığımız yeteneklerin, savunma sanayisinin yanı sıra ülkemizin diğer ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde ürün ve hizmetlere dönüşmesi bekleniyor. Uzmanlık alanımızın enerji çözümleri olması nedeniyle TSK’nın yanında, ülkemizdeki enerji sistemlerine yönelik ihtiyaçları da karşılayabilecek uygun bir altyapıya sahibiz. Savunma ve havacılık projelerinde çalışırken, bu projelerde elde ettiğimiz ve stratejik özelliği bulunmayan tüm bilgileri, diğer sektörlerimize de sunuyoruz. Çünkü üreteceğimiz her bir ürün, cari açığın biraz daha azalmasına ve istihdamın arttırılmasına katkı sağlayacak ve ülkemizi biraz daha ileri götürecek. Bu kapsamda e-mobilite, telekom, enerji depolama ve ulaştırma gibi konularda ülkemizin çözüm geliştiren ve üreten bir şirketi olarak tüm sektörleri kavrayacak şekilde ilerleyeceğiz. Önümüzdeki yıldan itibaren, ciromuzda diğer sektörlerin de önemli bir payı olacağını şimdiden söyleyebilirim. Bunlardan raylı sistem akülerimiz, daha şimdiden ciromuza önemli bir katkı sağlamaya başladı. Artık yerli raylı sistem akülerimiz, kendi tren, metro ve tramvaylarımızda kullanılıyor. Önümüzdeki dönemde, bu alanda faaliyet gösteren yabancı firmaların da müşteri portföyümüze girmesiyle birlikte, ASPİLSAN Enerji’nin raylı sistem aküleri yurt dışında da kullanılıyor olacak.

Çalıştay, Pil ve Enerji Sektörünün Referans Noktası

MSI Dergisi: Pil Teknolojileri Çalıştayı’nın, Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmalar içindeki yerini nasıl görüyorsunuz? Örneğin, bu çalıştayın artık bir referans noktası haline geldiğini söyleyebilir misiniz?

Ferhat ÖZSOY: Bu yıl 6’ncısını düzenlediğimiz çalıştayımızı, her geçen yıl daha da büyüyen bir katılımla gerçekleştireceğiz. ASPİLSAN Enerji olarak, bu alana öncülük ederken, sektörümüzde teknolojinin gelişmesi ve gelişen teknolojinin paydaşlara yayılması misyonumuzla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Ülkemizin ve savunma sanayimizin enerji ihtiyaçlarının karşılanması için tüm faaliyetlerimizi; her daim yenilikçi yaklaşımlarla, çizdiğimiz stratejiden çıkmadan ve geleceğin teknolojilerine öncü olacak şekilde yürütme gayesindeyiz. Bu kapsamda da pil teknolojileri konusunda, Ar-Ge ve üretimin yanı sıra düşünsel anlamda da sektörün öncüsü ve referans noktası haline geldiğimizi söylemem yanlış olmayacaktır.

Çalıştayın Gelişimi, Süresine de Yansıyor

MSI Dergisi: Önceki yıllarda 2 gün şeklinde düzenlenen etkinliğin, bu yılki süresinin 3 güne çıktığını görüyoruz. Bu durumu, çalıştayın gelişimi ve gördüğü ilgi bakış açısıyla nasıl yorumluyorsunuz?

Ferhat ÖZSOY: Batarya ve pil teknolojileri, günümüzün elzem konuları arasında yer alıyor. Bundan dolayı da ciddi bir ilgi görüyor. Her geçen yıl daha çok katılımcıyla yaptığımız çalıştaya, bu yıl yabancı panelistlerimiz de katılıyor. Bu da çalıştayımızın büyük bir gelişim içinde olduğunu; ayrıca önümüzdeki yıllarda, çok daha fazla ilgi gören bir etkinlik olarak ülkemizde ve uluslararası alanda önemli bir konuma oturacağını gösteriyor. Sonuç olarak Pil Teknolojileri Çalıştayı, pil ve enerji ekosistemi temsilcilerinin bir araya gelerek sektörün geleceğine yön verecek fikirleri tartıştıkları bir etkinliğe dönüştü ve bu anlamda etkinliğimiz artık rüştünü ispat etti.

2021, ASPİLSAN Enerji’nin Yılı Oldu

MSI Dergisi: ASPİLSAN Enerji nasıl bir 2021’i geride bırakıyor? Bu yılki en önemli faaliyetleriniz nelerdi?

Ferhat ÖZSOY: TSKGV’nin desteğiyle başladığımız ve sürdürdüğümüz li-iyon pil üretim tesisi yatırımımız, dönüşüm ve büyüme anlamında bu yıl ASPİLSAN Enerji’nin en önemli konusu oldu. Bu, ülkemiz açısından da önemli ve stratejik bir proje ve bu bilinçle tüm dikkatimizi, öncelikle projeyi gerçekleştirmeye verdiğimizi söyleyebilirim. 2021’in sonunda inşaatının tamamlanmasını ve 2022’nin ilk yarısında pil seri üretiminin başlamasını beklediğimiz bu tesise yönelik çalışmalarımız, bir süredir odağımızdaki ana faaliyetlerdi. Kısa bir sürede bu yatırımın yapılması, ciddi bir emekle mümkün oldu.

Li-İyon ve Hidrojen Alanında Ar-Ge Devam Etti

MSI Dergisi: Kayseri’deki yatırım konusunu daha detaylı konuşmak istiyoruz ancak2021 yılındaki faaliyetlerinize dönecek olursak, bu yıl gerçekleştirdiğiniz Ar-Ge çalışmalarınız konusunda neler söyleyebilirsiniz?

Ferhat ÖZSOY: Öncelikle gerek pandemi gerekse ekonomik sıkıntılar, doğal olarak bizi de etkiledi.

Ancak pandemi ve küresel ekonomik sorunlara rağmen Ar-Ge çalışmalarında çok önemli mesafeler aldık. Özellikle yeni ticari bataryaların yanı sıra ASELSAN, TUSAŞ ve Roketsan ürünlerine yönelik yüksek teknolojili batarya tasarım projelerine başladık ve burada da önemli bir yol aldık. Bu bataryalar, ülkemizin kritik savunma sistemlerinin yerli ve milli olarak üretilmesine önemli katkılar sağlayacak.

Ayrıca bu dönem içinde, pil tasarımı ve geliştirilmesiyle ilgili çok önemli bir merhaleyi aşarak tüm fikri ve ticari hakları ASPİLSAN Enerji’ye ait bir li-iyon pil geliştirdik. Bu ürünü, 2022 yılında seri üretime başlayabileceğimiz seviyeye getirdik. Bunun yanı sıra Ankara Ar-Ge Merkezimizde, hem pil geliştirme ve tasarlama yeteneğine sahip hem de hammadde üreticilerine destek verecek bir altyapının kurulumunu tamamladık. Ülkemizin pil çalışmalarında bir üs olacak olan bu Ar-Ge merkezimizde, pil üretimi ve geliştirilmesine yönelik küçük ya da büyük her türlü testle ilgili tüm paydaşlarımıza hizmet veriyoruz. Ayrıca gereken her türlü bilgi ve desteği de sağlıyoruz. Benzer şekilde, TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) ile imzaladığımız bir sözleşme sayesinde li-iyon pil geliştirme alanında birlikte çalışarak bilgi paylaşımında bulunabileceğimiz bir sürecin kapılarını açtık ve böylece bir ortak çalışma platformu oluşturduk.

İstanbul Ar-Ge Merkezimiz ise bu yıl hidrojen ve yakıt pili konusundaki çalışmalarının ilk prototiplerini ortaya koyarak önemli bir aşamayı geride bıraktı. Hem elektrolizör hem de yakıt hücresi prototiplerimizi SAHA EXPO’da kamuoyuna sunduk. Bu çalışmalarımızın ne kadar önemli olduğu, Paris Sözleşmesi’nin imzalanmasından sonra daha da belirginleşti. Bu yıl bu konuda da önemli bir seviyeyi aştık.

ASPİLSAN Enerji, farklı uygulamalar için geliştirdiği e-mobilite bataryalarını, IDEF’21 sırasında sergiledi.

Yeni Pazarların Kapısı Aralandı

MSI Dergisi: ASPİLSAN Enerji, 2021 yılında hangi yeni pazarlara adım attı ve hangi yeni ürünleri ortaya koydu?

Ferhat ÖZSOY: Yeni pazarlar ve ürünler açısından baktığımızda, bu yıl çeşitli raylı sistem akülerini yerlileştirerek önemli bir pazara giriş yaptık. Ayrıca farklı deniz platformları için de bu yıl ilk ürünlerimizi vermeye başladık. Bunun yanı sıra Arçelik ile birlikte ev aletleri için de bataryalar üretme kararı alarak yeni bir pazara daha adım atmış olduk. Yine telekom bataryalarımız ve e-mobilite bataryalarımızla 2 ayrı sektöre daha ürünlerimizi vermeye başladık. Yine bu yıl tamamladığımız Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) sertifikasyonu sayesinde sivil havacılık pazarına da girdik. Bu açıdan da 2021 yılı, ASPİLSAN Enerji için önemli bir dönüşüm yılı oldu diyebiliriz.

Ciro Yüzde 40 Arttı

MSI Dergisi: ASPİLSAN Enerji, ciro konusunda nasıl bir 2021’i geride bıraktı?

Ferhat ÖZSOY: ASPİLSAN Enerji, cirosal anlamda 2021’de de büyümeye devam etti. Hatta pandemiden kaynaklı çip krizi ve tedarik zincirindeki sorunlara rağmen, ciromuz istikrarlı artışını sürdürerek bu yıl yüzde 40 büyüdü. Ancak elbette, tüm dünyanın içinden geçtiği süreç sebebiyle ciromuzun artış hızı, önceki yıllara nispeten düşük gerçekleşti. Aranan hammaddenin bulunamaması, bulunan hammaddenin ise zamanında getirtilememesi gibi bizim dışımızdaki sorunlar üretimimizi yavaşlattı.

Personel Sayısı 2’ye Katlandı

MSI Dergisi: Personel sayısı açısından nasıl bir yılı geride bırakıyorsunuz?

Ferhat ÖZSOY: ASPİLSAN Enerji, istihdam açısından 2021’de yüzde 100’ün üzerinde büyüdü ve yıl başında 100 civarında olan çalışan sayımız, yıl sonunda 232’ye ulaştı. Bu noktada da özellikle mühendis istihdamımıza dikkat çekmek istiyorum. Hâlihazırda 93 mühendisle çalışan ASPİLSAN’ın toplam personel sayısı içindeki mühendis oranı yüzde 41.

Sonuç olarak ASPİLSAN Enerji, 2021 yılında, özellikle TSKGV’nin desteğiyle hızla büyümeye devam etti. Bu büyümede, başta ASELSAN olmak üzere, TUSAŞ, Roketsan ve HAVELSAN da önemli destek ve katkılar sundular.

Özetleyecek olursak; son aşamaya getirdiğimiz yerli pil üretim tesisi yatırımımız, adım attığımız yeni pazarlar, yeni ürünlerimiz ve başarıyla tamamladığımız EASA sertifikasyonunu bir arada değerlendirdiğimizde, 2021, ASPİLSAN Enerji’nin yılı oldu.

ASPİLSAN Enerji’nin nikel kadmiyum gemi aküleri, modernize edilen Barbaros sınıfı fırkateynlerin yanı sıra İ sınıfı fırkateynlerde görev yapacak.

İhracat Çalışmaları Yeni Ürünlerle Hızlanıyor

MSI Dergisi: ASPİLSAN Enerji’nin ihracat alanındaki çalışmalarından da bahsedebilir misiniz?

Ferhat ÖZSOY: Biz bir alt sistem üreticisi olduğumuz için doğrudan ihracat kadar dolaylı ihracat da bizim için önemli bir konu. Bunu biraz açmak gerekirse savunma sanayisinin doğası gereği, bizim ürünlerimiz genellikle yerli savunma sanayi şirketlerimiz tarafından üretilen platformlar içerisinde yer aldığı için onlar tarafından yurt dışına satılıyor. Bizim ürünlerimiz de platformlarla beraber dolaylı olarak ihraç ediliyor.

Bununla birlikte yeni tesisimizde üreteceğimiz pillerle 2022 yılından itibaren önemli bir pil ihracatçısı olma hedefiyle de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Özellikle Avrupa’ya ihracata yönelik olarak çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Üreteceğimiz piller, uluslararası standartları karşılamalarının yanında bir takım farklı ve kritik özelliklere de sahip olacak. Bölgedeki ilk üretici olmamız ve Uzak Doğu’dan tedarikte yaşanan sıkıntıların, bu pazara girişimizde bize yardımcı olacağını değerlendiriyoruz.

Yine savunma sanayisi dışındaki ürünlerimizle de yurt dışına açılımımızın daha rahat olacağını değerlendirerek bu konuda gayretlerimizi yoğunlaştırıyoruz. Özellikle e-mobilite ve telekom bataryalarımızın kısa zaman sonra yurt dışı pazarlarda yer alacağından eminiz.

Pandemi ve küresel ekonomik sorunlara rağmen Ar-Ge çalışmalarında çok önemli mesafeler aldık. Özellikle yeni ticari bataryaların yanı sıra ASELSAN, TUSAŞ ve Roketsan ürünlerine yönelik yüksek teknolojili batarya tasarım projelerine başladık ve burada da önemli bir yol aldık. Bu bataryalar, ülkemizin kritik savunma sistemlerinin yerli ve milli olarak üretilmesine önemli katkılar sağlayacak.

Yeni Tesis, Nisan Ayında Seri Üretime Başlayacak

MSI Dergisi: Kayseri’de devam eden li-iyon pil tesisi yatırımınıza gelecek olursak… Buradaki çalışmalarınızın son durumu hakkında bilgi verebilir misiniz?

Ferhat ÖZSOY: 6 Ağustos 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla “Proje Bazlı Devlet Yardımı” verilmesi uygun görülen ASPİLSAN Enerji Li-iyon Pil Üretim Tesisi’miz sayesinde ülkemiz yerli li-iyon teknolojisiyle tanışacak ve ilk kez yerli olarak üretimini gerçekleştirecek. Yatırımımız, toplam 25 bin m2’lik kapalı alanda konuşlanıyor. Tesis inşaatımızın 2021 sonunda; makine sistemleri kurulumunun da Ocak 2022 sonunda tamamlanmasını ve ardından Nisan 2022’de seri üretimin başlamasını hedefliyoruz. Çalışmalarımız bu yönde, oldukça yoğun bir şekilde ve hız kesmeden devam ediyor.

Yeni yatırımımızla birlikte, bölgede pil hücresi üreten tek şirket olacağız. Bu konuda da dışa bağımlılığı sona erdirecek ve tamamen milli teknolojiyle yerli üretim yapar hale geleceğiz. Zaman içerisinde maliyet azaltıcı tedbirler geliştirmek suretiyle çok daha rekabetçi duruma gelmeyi ve yıllık 220 MWsa. üretim kapasitemizle önemli bir oyuncu olmayı hedefliyoruz.

Bu yatırımımızla lityum nikel manganez kobalt oksit (NMC) kimyasında ve silindirik tipteki pillerin tasarım, geliştirilme ve üretim metodolojisine yönelik bir teknolojiyi de ülkemize kazandırmış olacağız.

EASA sertifikasyonu sürecini geride bırakan ASPİLSAN Enerji, uçak akülerinin, sivil havacılık alanında yaygın olarak kullanılmasını hedefliyor.

MSI Dergisi: Az önce bahsettiğiniz gibison yıllarda gündeminizdeki önemli konulardan biri de EASA sertifikasyonuydu ve bu süreci tamamladınız. Bu belge, ASPİLSAN Enerji’nin faaliyetlerine ne gibi yenilikler getirdi?

Ferhat ÖZSOY: 2015 yılında başladığımız EASA sertifikasyon sürecinin en son ve en önemli aşamasını başarıyla tamamladık. EASA Part 21 sertifikasyonunun tüm gereksinimlerini, zamanında ve eksiksiz şekilde yerine getiren firmamız; uçuşa elverişlilik izni tanıyan ve ürün tip sertifikası olarak da adlandırılan son aşamayı da geçerek, ETSO belgesini almaya hak kazandı. Bu belgeyle beraber, başta Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere dünyadaki tüm operatörlerin uçaklarıyla Airbus, Boeing ve diğer OEM’ler (Original Equipment Manufacturer / Orijinal Ekipman Üreticisi) tarafından üretilen tüm hava araçlarında, ASPİLSAN Enerji üretimi akülerin kullanımı mümkün hale geldi. Halen, başta THY olmak üzere, uçağa takılmasına yönelik prosedürel çalışmalarımız sürüyor. Bu konuda da bize önemli bir destek sağlayan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’ye (Turkish Technic) teşekkür borçluyuz.

MSI Dergisi: Bu belge, önümüzdeki dönemde ASPİLSAN Enerji için nasıl bir iş hacminin önünü açacak? Bu kapsamda sivil havacılık alanındaki bir sonraki adımınız ne olacak?

Ferhat ÖZSOY: ASPİLSAN Enerji, artık küresel anlamda havacılık pazarının çözüm üreticisi olarak, sadece Türkiye içerisinde değil dünya genelinde de havacılık aküsü üretebilen nadide bir kurum haline geldi. Bu sayede, THY, Pegasus vb. gibi ülkemizde faaliyet gösteren kurumlarımız başta olmak üzere tüm hava yolu şirketlerine ürünlerimizi satabileceğiz. EASA Part 21 sahibi bir kurum olmanız, zaten müşterilerinize, sizin kalite sistematiğinizin ve ürününüzün kusursuz olduğunu anlatmanıza yetiyor. Tüm hava yolu şirketleri, odaklandığımız müşteriler arasında yer alıyor. Bununla beraber, eş zamanlı olarak Airbus ve Boeing ile de görüşerek uçak akülerimizin kullanımı noktasında yoğun bir iş geliştirme faaliyeti izlememiz gerekiyor. Öngörümüz şudur ki; önümüzdeki 5-10 sene içerisinde, ASPİLSAN Enerji akülerinin dünya genelindeki birçok önemli hava yolu şirketinde kullanılıyor olduğunu hep beraber müşahede edeceğiz.

ASPİLSAN Enerji, telekom uygulamaları için geliştirdiği bataryaların ilk teslimatlarını gerçekleştirdi.

MSI Dergisi: Sizin de bahsettiğiniz gibiyakıt pili alanında da önemli çalışmalar yürütüyorsunuz. Bu konudaki yol haritanız nedir? Askeri ya da sivil platformlarda kullanılabilecek ilk ürünleri ne zaman ortaya koymayı planlıyorsunuz?

Ferhat ÖZSOY: ASPİLSAN Enerji, 2050 Yılı Karbonsuz İklim Hedefleri konusunda taahhüt veren Avrupa’daki firma, üniversite ve araştırma enstitülerinin oluşturduğu Avrupa Temiz Hidrojen Birliği’nin (European Clean Hydrogen Alliance) üyesi. Hidrojen konusundaki tüm çalışmalarımızı da bu birliğin hedeflerine paralel şekilde yürütüyoruz. Bunlardan biri de sıfır karbon emisyonuna ulaşma hedefi. Burada hidrojenin, yalnızca bugünkü kullanım alanları ve elektrik üretimiyle sınırlı kalmayıp aynı zamanda ısınma ve ulaşım amaçlı yakıt olarak kullanımı da hedefleniyor.

Burada bir de “hidrojen ekonomisi” dediğimiz bir kavram var. Hidrojen ekonomisi; hidrojenin üretimi, depolanması, iletimi, dağıtımı ve kullanılmasını kapsıyor. Bu bağlamda; ASPİLSAN Enerji olarak hidrojen ekosistemi içinde; elektrolizörümüz ve yakıt pillerimizle temiz (yeşil) hidrojenin üretimi ve tüketimi konularında, İstanbul Ar-Ge Merkezimizde faaliyet gösteriyoruz.

Burada, yüzde 99,999 gibi yüksek bir saflıkta hidrojen ve oksijen elde etmenin mümkün olması ve endüstriyel olarak kendini kanıtlamış bir sistem olması nedeniyle PEM (proton-exchange membrane / proton değişim membranı) tipindeki elektrolizörlerin geliştirilmesini hedefliyoruz.

Yeşil hidrojen ekosisteminin tüketim bölümünde ise yakıt pilleri bulunuyor. Yakıt pillerini geleneksel pillerden ayıran en belirgin özellik, şarj edilmelerine gerek olmadan, yakıt beslenmeye devam edildiği sürece, sürekli olarak enerji üretebilmeleri. Dünya üzerindeki kullanımlarına bakıldığında; İHA, forklift, otomobil, kamyon ve otobüs gibi araçlarla yerleşik, taşınabilir ve dağıtık sistemlerle acil durum güç üretim sistemlerine yönelik prototipler mevcut.

İstanbul Ar-Ge Merkezimizde, elektrolizör ve yakıt pili ürünlerimiz sayesinde biz de şimdilik kendi içinde bir hidrojen ekosistemi demosu oluşturduk. Bu merkezimiz, ülkemizin yeşil hidrojen dönüşümü sürecine yönelik çözümler sunabilmek için Ar-Ge çalışmalarına ara vermeksizin devam edecek.

MSI Dergisi: ASPİLSAN Enerji’nin kurumsal gelişimi ile ilgili paylaşmak istediğiniz gelişmeler var mı?

Ferhat ÖZSOY: ASPİLSAN Enerji olarak, öncelikle kurumsal yapımızı uluslararası standartlara uygun bir şekilde geliştiriyoruz. Organizasyon yapımız yurt içi ve yurt dışı pazarlara hitap edecek şekilde tedarikten, satışa kadar olan tüm süreçleri yönetecek bir yetkinlikte. Tüm ilişkilerimiz ve süreçlerimizi sözleşmelerle yönetiyoruz. Nitelikli istihdam için her hürlü özveriyi gösteriyor, uluslararası iş birliklerini önemsiyor, bu kapsamda uluslararası kuruluşlara ve derneklere üye oluyoruz. Dijital altyapımızı her geçen gün geliştiriyoruz. Bu kapsamda HAVELSAN ile çok iyi bir iş birliği içinde çalışıyoruz. Ayrıca sürdürülebilirilik kapsamında da önemli hedefleri gerçekleştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Bunların en başında, yoğun enerji kullanımı ile üreteceğimiz piller için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik gayretlerimiz geliyor. Bu kapsamda Çatı GES projemiz yatırımımızla birlikte hayata geçecek.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka bir konu ya da konular var mı?

Ferhat ÖZSOY: Öncelikle birçok kez ifade ettiğim gibi ASPİLSAN Enerji’deki tüm bu gelişmeler, TSKGV desteği sayesinde mümkün olabiliyor. Bu açıdan, başta TSKGV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’e ve TSKGV Genel Müdür Vekili E. Tümg. Sadık Piyade’ye şükranlarımızı sunarız. Yine bu süreçte, hem hissedarımız hem de en çok ürün sattığımız paydaşımız olan ASELSAN’a ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün’e teşekkür ederiz.

Çalıştayla oluşturduğumuz ortamla dünyadaki dönüşüme uygun olarak, gelişmiş ülkelerden geri kalmadan, elektrokimyasal enerji depolama ve hidrojen konusunda bir ekosistemin oluşmasını sağlamaya yönelik bir çaba içindeyiz. İnşallah bunun yansımaları ve etkisiyle ilgili bilim ve iş insanlarımızın dikkatini çekerek, ülkemizin bu alandaki yeterliliğini arttırmış oluruz. Bu hedefle 6 yıldır düzenlediğimiz Pil Teknolojileri Çalıştaylarına katılım gösteren ve destek veren ekosistemdeki değerli paydaşlarımıza da şükranlarımızı sunarız.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy’a zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için, okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.

Loading

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.