Ana Sayfa Özel SayılarIDEF 2023 OZEL SAYILAR BİAS Mühendislik, Türkiye’nin Savunma ve Havacılık Sanayisindeki Uzun Soluklu Yolculuğunda, İş Birlikleri ve Başarılı Projeleriyle Önemli Sorumluluklar Almaya Devam Ediyor

BİAS Mühendislik, Türkiye’nin Savunma ve Havacılık Sanayisindeki Uzun Soluklu Yolculuğunda, İş Birlikleri ve Başarılı Projeleriyle Önemli Sorumluluklar Almaya Devam Ediyor

Kuruluşundan itibaren BİAS Mühendislik’in (BİAS) ana odağında, her zaman yenilikçi mühendislik çalışmaları yer almıştır. Uzun yıllar içerisinde, geniş bir yelpazede gerçekleştirilen başarılı projelerle oluşturulan bilgi birikimi; savunma ve havacılık sanayisinin gereksinimi olan kavramsal tasarımdan üretime kadar her aşamadaki ileri mühendislik yetkinlikleri için bir altyapı oluşturmuştur. Bu yönüyle BİAS; hedef ürünler için mühendislik desteği veren bir hizmet sağlayıcıdan öte, müşteri için ürünün gereksinimlerini belirleyen, kıyaslama ve tersine mühendislik çalışmaları yapan, tasarımını gerçekleştirip prototiplerini üreten ve doğrulama için gerekli testleri gerçekleştiren tedarikçi konumunda hizmetlerini sürdürmektedir.

BİAS Mühendislik’in Mayasında Mühendislik Var!

Havacılık sektörünün entegre çözüm gerektiren projelerinde ihtiyaç duyulan hizmetlerin önemli bir kısmı, BİAS bünyesinde karşılanmaktadır. Bu açıdan BİAS, sektördeki diğer servis sağlayıcılardan farklı olarak; proje yönetimi, tasarım, sanal prototip ve doğrulama, test, ölçüm ve veri toplama, prototip üretimi, validasyon hizmetlerini tek tek veya birlikte verebilmektedir. Bu doğrultuda gerekli yatırımlarını da sürekli arttırmaktadır. 2019 yılından itibaren işletmecisi olduğu TOSB BİAS Otomotiv Test Merkezi’ne, mevcut yatırıma ilave olarak 1,5 milyon dolar üzerinde yatırım gerçekleştirerek, havacılık sektörünün ihtiyacı olan çevresel ve yapısal testler konusunda önemli bir eksikliği gidermiştir. Elbette bu altyapı, yürütücüsü olduğu havacılık projelerinde BİAS’a önemli bir katkı sağlamaktadır. Diğer taraftan en güçlü kaslarından biri olan, 40 kişilik sanal prototipleme ve analiz ekibi, ileri mühendislik yazılımları kullanarak gerçekleştirdikleri projelerle kurumsal bilgi kaynaklarını oluşturmaktadır. BİAS’ın 15 kişilik veri toplama ve ölçüm ekibinin, benzerine sektörde ancak büyük oyuncularda rastlanılacak önemli bir mühendislik gücü olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Farklı Sektörlerde Uzmanlaşmanın Getirileri

BİAS, kuruluşundan itibaren otomotivden beyaz eşyaya, savunma ve havacılıktan uzaya kadar birçok farklı sektördeki müşterilerine hizmet vermektedir. Kendi kaynakları ile yaptığı AR-GE faaliyetleri ile kontrolcü tasarımından yazılım geliştirmeye, test cihazlarından elektronik kartlara kadar geniş bir bilgi birikimine sahiptir. Özellikle mekatronik uygulamaları olarak adlandırılan; içinde kontrolcüsü, hareket sağlayıcısı ve özel fonksiyonel yapısal dayanım ihtiyaçları olan karmaşık sistem ve komponentlerde, bütüncül bir yaklaşımla tasarım faaliyetleri yapabilmektedir. Bu yetkinlikler, zor problemlerin çözümünde fark yaratmaktadır. Geçmiş başarıların sağladığı güvenle savunma ve havacılık sanayisinin iddialı projelerinde aranan bir partner olmak, BİAS’ı daha iyiye götüren motivasyon kaynağı olmaktadır.

BİAS Mühendislik, Güncel Projelerle Fark Yaratmayı Sürdürüyor

Konu havacılık olunca, sektörde ses getiren güncel projelerde BİAS’ın aldığı sorumlulukları özetlemek, okuyucularımızın ilgisini çekecektir.

TUSAŞ ile gerçekleştirilen yaklaşık 1 yıllık yoğun bir çalışmanın ürünü olan ve iniş takımlarının yapısal ve fonksiyonel testlerinin yapılabileceği düşürme kulesi devreye alınarak ilk testler başarıyla tamamlanmıştır. Projede, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda, yaklaşık 650 adam x günlük mühendislik çalışması yapılmış; yüksek yerlilik oranına sahip alt sistemlerle düşürme kulesi tamamlanmıştır.

Havacılık konusundaki çalışmaları sadece endüstriyel faaliyetler olarak sınırlamak doğru olmayacaktır. ODTÜ bünyesinde hizmet veren RÜZGEM’de, model hareketlendirme sistemi devreye alınmıştır. Test altyapısı, yüksek seviyede yapısal bütünlük ve konumsal hassasiyet gerektirdiğinden, RÜZGEM uzmanları ile detaylı bir tasarım süreci yürütülerek, benzerlerine göre daha iyi seviyede bir ürün oluşturulmuştur. Bu projede yakın destek veren ODTÜ RÜZGEM Müdürü Prof. Dr. Oğuz Uzol ve RÜZGEM ekibinin başarılı çalışmalarına katkı verebiliyor olmak, BİAS için övünç kaynağı olmuştur.

BİAS bünyesinde, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda kendi kaynakları ile geliştirdiği özel test sistemleri de mevcuttur.

Havacılık ve uzay çalışmalarında piroşok etkilerinin laboratuvar ortamında güvenilir ve tekrarlanabilir testler olarak gerçekleştirilmesi, test mühendislerinin ve elektronik ekipman tasarlayan ekiplerin önemli bir problemi olmuştur. BİAS, geliştirdiği piroşok test sistemi ile 10-100 kHz frekans ve 5.000 g ivme aralığında, 100 kg’a kadar elektronik ekipmanlar test edebilmektedir. Halihazırda ASELSAN, Roketsan, TUSAŞ ve Almanya’da yerleşik ISAR Aerospace firmalarında bu ürün kullanılmaktadır.

Ürün Geliştirme Projeleri

Havacılık sektöründe BİAS’ın faaliyetleri, test sistemlerine ek olarak ürün geliştirme projeleri ile devam etmektedir. BİAS’ın DNA’sına uygun, mekatronik sistemler ön planda olacak şekilde, uçuş platformlarında otopilot eyleyicisi; uçuş sırasında kabin içindeki titreşim ve gürültü problemlerini çözmeye yönelik aktif titreşim sönümleyicisi, bu çalışmalardan bazılarıdır. Havacılık sektörünün en büyük sıkıntısı olan ağırlık problemini çözmeye yönelik kompozit eyleyiciler konusunda BİAS’ın kendi kaynakları ile yürüttüğü AR-GE çalışmaları devam etmektedir. BİAS, 2 yıllık süre içerisinde, teknolojik yönde öne çıkan ürün ve sistemlerle sektörün önemli oyuncusu olmaya devam edecektir.

Test ve Doğrulama Projeleri, Yeni Ürün Geliştirmek Kadar Sancılı Süreçler İçermektedir

BİAS bünyesinde havacılık sektörünün önemli kuruluşları için yapılan yapısal dayanım testleri, bazen bir AR-GE projesi seviyesinde çalışma ve mühendislik gerektirmektedir. TEI için gerçekleştirilen mühendislik testlerinde, 10 adet eyleyici ile yapısal yüklerin uygulanması, basınçlandırma ve 200 kanaldan veri toplama sağlanmıştır. 400 adam x günlük mühendislik çalışması gerektiren bu titiz çalışma, başarı ile sonuçlandırılmış ve yurt dışındaki test merkezlerine olan bağımlılığı azaltacak yetkinlik sağlanmıştır.

Ekibin Enerjisi ve Tecrübesi Fark Yaratıyor

Hiyerarşik bir düzen oluşturmadan kişilerin gelişimini ve performansını ön plana çıkaran yaklaşımı destekleyen BİAS, gençlere güveniyor.

BİAS’ın projelerinin ana sorumluluğu gençlerdedir. Eskilerin görevi ise teknik ve idari mentorluk sağlamaktır. Böylece gençlerin enerjisi, becerileri ve bilgiye ulaşmadaki hızları ile eskilerin tecrübeleri harmanlanarak çalışması zevkli projeler oluşturmak BİAS’ın öncelikli hedefidir.

Loading

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.