Ana Sayfa Manşet BİTES Genel Müdürü Uğur COŞKUN: “Bugün BİTES’i; teknoloji geliştirmeye ve ürünleşmeye odaklanmış, global bir marka olma vizyonu ile çalışan bir firma olarak tanımlayabiliriz.”

BİTES Genel Müdürü Uğur COŞKUN: “Bugün BİTES’i; teknoloji geliştirmeye ve ürünleşmeye odaklanmış, global bir marka olma vizyonu ile çalışan bir firma olarak tanımlayabiliriz.”

Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com

K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

BİTES, hisselerinin %51’ini ASELSAN’ın satın almasıyla gelişiminde yeni bir sayfa açtı. Kaydettiği kurumsal gelişim ve sistem entegrasyonu başta olmak üzere geliştirdiği kabiliyetleriyle BİTES, sektörde, bir dizi alanda görülen boşlukları doldurmayı hedefliyor. Firmanın gelişimini, güncel faaliyetlerini ve gelecek hedeflerini, BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun’dan dinledik.

MSI Dergisi: Uğur Bey, BİTES, kuruluşundan sonraki dönemde, özellikle eğitim ve simülasyon teknolojileri alanında sunduğu çözümlerle sektör genelinde tanınan bir KOBİ oldu. 2019 yılının başında da hisselerinin %51’ini ASELSAN’ın satın almasıyla BİTES’in gelişiminin yeni bir aşamaya girdiğini gördük. Bugün, yaklaşık 500 kişilik bir ekiple faaliyetlerinizi yürütüyorsunuz. Geldiğiniz noktada, BİTES’i nasıl bir şirket olarak tanımlarsınız?

Uğur COŞKUN: BİTES olarak büyük hedeflerimiz var ve bu hedeflere ulaşabilmek için de çok yönlü bir yaklaşım sergilememiz gerektiğinin farkındayız. Bunun bir yansıması olarak, sorunuza, farklı bakış açılarıyla birden fazla cevap vereceğim.

ATOK, BİTES’in başta özel kuvvetler, özel timler olmak üzere askerlerin savaş alanında dijitalleşmesi kapsamında geliştirdiği bir dijital asker konsepti.

Bugün BİTES’i teknoloji geliştirmeye ve ürünleşmeye odaklanmış, global bir marka olma vizyonu ile çalışan bir firma olarak tanımlayabiliriz. Türk savunma ve havacılık sektöründe, BİTES’in bu niteliklerine sahip, BİTES’in büyüklüğüne erişmiş firma sayısı, henüz istenilen seviyeye ulaşmadı. Piramidin ortasında, çalışan sayısı 50 ila 200 arasında değişen firmalarımız var. Fakat piramidin ortasıyla tepesi arasında, çalışan sayısı 200’ü geçen firma sayısı çok az. Sektörün, BİTES gibi; strateji, kurumsal kaynak yönetimi, insan kaynakları, kalite ve alt yüklenici yönetimi ve benzeri kurumsal yapılarını oturtmuş oyunculara çok ihtiyacı var. Biz de bu alandaki önemli bir boşluğu dolduruyoruz. Sektörümüz için önemli bir görevi yerine getirdiğimizi değerlendiriyorum.

BİTES, teknoloji odaklı bir şirket ve bu niteliğimize büyük önem veriyoruz. Üzerinde çalıştığımız teknolojiler, başta arttırılmış gerçeklik ve yapay zekâ olmak üzere, dünya genelinde de güncel olan teknolojiler. Bu alanlarda, dünya ile aynı anda çalışmalar yapıyoruz. Günceli takip etmenin ötesine geçip belli alanlarda liderlik etme potansiyeline de sahibiz. Doğru ürünleri, doğru zamanda ve rakiplerimizden önce çıkartarak küresel pazarda avantajlı konuma gelebiliriz. Bu açıdan baktığımızda, BİTES, yenilikçi teknoloji alanlarındaki eğilimleri takip eden, bu alanlarda Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri yürüten ve ihracat potansiyeli yüksek ürünler ortaya koymayı hedefleyen bir şirket aynı zamanda. Bu kapsamda pazar dinamiklerini doğru analiz ederek, henüz bir talebin oluşmadığı, bir siparişin gelmediği konularda da yatırımlar yapıyoruz.

MSI Dergisi: BİTES’i teknoloji odaklı bir şirket olarak tanımlıyorsunuz. Kabiliyetlerinizi; “Artırılmış Gerçeklik Teknolojileri, Yapay Zekâ, Eğitim Teknolojileri, Simülasyon Teknolojileri, Emniyet/Görev Kritik Sistem Entegrasyonu ve Yazılımları ile Bulut Teknolojileri ” olarak sıralıyorsunuz. Bu geniş bir tanım ve kapsam. BİTES’in, bu kabiliyetlerinin ortak noktası ya da önde geleni olarak nitelendirebileceğimiz özel bir odak noktası var mı ya da yakın gelecekte olacak mı?

Uğur COŞKUN: Aslında üzerinde çalıştığımız her alan ve ürün, bizim, arttırılmış gerçeklik ve yapay zekâ alanlarındaki uzmanlığımızın bir uzantısı oluyor. Örneğin, komuta kontrol sistemleri üzerinde çalıştığımızda, aslında bu sistemlerde arttırılmış gerçeklik ve yapay zekânın kullanımını çalışıyoruz. Diğer yandan, arttırılmış gerçeklik ve yapay zekâyı bir alana uygulamak gerektiğinde, o alanla ilgili belli ölçüde bir uzmanlık elde etmeniz de gerekiyor. Bunu, “sistem mühendisliği kabiliyeti” olarak ifade edebilirim. Askeri Taktik Operasyon Kiti (ATOK), bu konuda örnek gösterebileceğim bir projemiz. Bu projede, sistem entegratörü kimliğimizle ve ayrıca uzmanlık alanlarımızla ilgili çözümlerimizle yer alıyoruz. Diğer sistem bileşenlerini ise alt yüklenicilerimiz sağlıyor.

Sistem Mühendisliği Kabiliyeti Fark Yaratıyor

MSI Dergisi: BİTES, bugüne kadar bir yazılım şirketi olarak tanındı. Çizdiğiniz güncel tabloda, “BİTES hala bir yazılım şirketidir.” diyebilir miyiz?

ATOK’un bileşenleri

Uğur COŞKUN: BİTES, son dönemde, sistem mühendisliği konusunda önemli bir kabiliyet kazandı. Şu anda, Sistem Mühendisliği Müdürlüğümüz altında, yaklaşık 70 kişilik bir ekibe sahibiz. Bu kabiliyetimiz sayesinde; ihtiyaç makamlarından gereksinimleri alabilen, bu gereksinimleri karşılayacak sistemi kurgulayabilen, bu sistemi alt bileşenlerine ayırabilen, BİTES’in faaliyet alanlarına girmeyen her bir alt bileşeni bir alt yükleniciye atayabilen, bu alt yüklenicileri yönetebilen ve alt bileşenlerin hazır hale gelmesiyle sistemi entegre edebilen bir şirket haline geldik.

Diğer bir deyişle sistem seviyesindeki bir ihtiyacı, yazılım ve donanım, tüm bileşenleriyle ortaya koyabiliyoruz ve bu bileşenlerin ortaya çıkma ve entegrasyon süreçlerini yönetebiliyoruz.

BİTES, bu tabloda, alt seviyede donanım geliştiren bir firma değil; ancak sistem mühendisliği kabiliyeti sayesinde alt yüklenicilerinden aldığı donanımları, diğer sistem bileşenleriyle entegre ederek bir ürün haline getirebilen bir firmaya dönüştü.

Burada şunu da vurgulamak isterim: Bir sistemi ortaya koyabilme kabiliyetimiz, küresel pazarda ürünlerimizle yer alma hedefimize de hizmet ediyor. Çünkü bir sistemin alt bileşeni yerine sistemin kendisiyle pazara çıktığınızda, satış yapmanız çok daha kolay.

MSI Dergisi: Sistem mühendisliği kabiliyetinizle birlikte alt yüklenici yönetimine de değindiniz. BİTES, şu anda kaç alt yükleniciyle çalışıyor?

Uğur COŞKUN: Projelerimizde bize farklı konularda destek veren 12 ana alt yüklenicimizle çalışıyoruz. Alt yüklenicilere iş verilmesi ve bu işlerin takip edilmesi konularında ciddi bir kabiliyet kazandık. ATOK,  bu konudaki kabiliyetimizin rüştünü ispat ettiği proje oldu.

BİTES, iş hayatına bir KOBİ olarak başlamıştı. Alt yüklenici kullanımıyla KOBİ’lerimize destek olmayı da hedefliyoruz. Onları çok iyi anlıyoruz ve desteklerimizi de bu doğrultuda kurguluyoruz. KOBİ’lerle beraber yükselmemiz gerektiğine inanıyoruz ve bu konuda örnek olmak istiyoruz.

ASELSAN ile Mükemmel Sinerji

MSI Dergisi: BİTES’in, özellikle ASELSAN’ın hissedar olduğu 2019 yılından itibaren kaydettiği büyümeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Uğur COŞKUN: ASELSAN’ın hissedar olmasının ardından, BİTES ciddi bir ivmeyle ilerledi. Şu anda çalışmakta olduğumuz alanların hepsinde, ASELSAN’ın hissedar olmasında önce de küçük ya da büyük, bazı adımlar atmıştık. ASELSAN’ın hissedar olmasıyla birlikte, bu alanlarda daha çok uzmanlaşma ve derinleşme fırsatı bulduk. Ayrıca finansal raporlama, proje yönetimi, mühendislik yönetimi gibi alanlarda kendimizi geliştirdik. ASELSAN gibi, dünyanın en büyük 50 savunma firması arasında yer alan bir sektör deviyle yakın çalışmanın gerektirdiği kurumsal yapılarımızı oluşturduk ya da var olan yapılarımızı kuvvetlendirdik. Bunların arasında; hukuk, kalite, stratejik yönetim ve iç iletişim gibi birimlerimiz bulunuyor. Şu anda, yaklaşık 500 kişiyiz; ancak kurumsal yapımız, çok daha büyük bir ekibin gereksinimlerini karşılayabilecek bir seviyeye geldi. Örneğin, ileride rahatlıkla 1.000 kişiye çıkabiliriz. ASELSAN ile yürüttüğümüz projeler ve oluşturduğumuz kurumsal yapı sayesinde BİTES bugün, farklı rüzgârlardan etkilenmeyen, sürekli yön değiştirmek durumunda kalmayan, istikrarlı, uzun dönemli stratejilerle hareket eden bir şirket olarak yoluna devam ediyor.

BİTES, yenilikçi teknoloji alanlarındaki eğilimleri takip eden, bu alanlarda Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri yürüten ve ihracat potansiyeli yüksek ürünler ortaya koymayı hedefleyen bir şirket aynı zamanda. Bu kapsamda pazar dinamiklerini doğru analiz ederek, henüz bir talebin oluşmadığı, bir siparişin gelmediği konularda da yatırımlar yapıyoruz.

ASELSAN ile BİTES arasında mükemmel bir sinerji ve entegrasyon var. Birbiriyle bütünleşik, bir takım gibi çalıştığımız bir iş birliği ortamı yarattık. Şu anda ASELSAN’ın farklı konulardaki ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. İlerleyen dönemde, BİTES’in daha da büyümesiyle ve kabiliyetlerinin artmasıyla ASELSAN’ın ihtiyaçlarını karşılama oranımızın da artmasını hedefliyoruz.

MSI Dergisi: ASELSAN’ın hissedar olması, BİTES’in kuruluşundan gelen esnek ve çevik yapısını ne ölçüde etkiledi?

Uğur COŞKUN: Herhangi olumsuz bir etki olmadı. ASELSAN ve BİTES’ten bağımsız olarak baktığımızda, zaten sektörde şöyle bir durum var: Siz ne kadar esnek ve çevik olsanız da bunları, birlikte çalıştığınız kuruluşların ihtiyaçları ölçüsünde yansıtabiliyorsunuz. Büyük resimde ya da ana süreçlerde bir çeviklik yoksa sizin çevik olmanız çoğu zaman bir şey ifade etmiyor. Diğer yandan, özellikle teknoloji eğilimlerini takip ederek yürüttüğümüz iç projelerimizde ya da bizim ana yüklenicisi olduğumuz projelerde, ilk kurulduğumuz günlerden beri sahip olduğumuz esnekliği ve çevikliği göstermeye devam ediyoruz.

MSI Dergisi: BİTES’in işlerinin yüzde kaçı ASELSAN için yaptığı işlerden oluşuyor?

Uğur COŞKUN: Şu anda iş hacmimizin yaklaşık yüzde 80’i, ASELSAN için yaptığımız projelerden oluşuyor. ASELSAN, sektörümüzün amiral gemisi ve Türkiye’nin en büyük projelerinin ya ana yüklenicisi ya da en büyük ortağı konumunda. Dolayısıyla zaten ASELSAN, sektör firmalarının birçoğunun iş hacminde, kayda değer bir yere sahip.

BİTES, temel eğitim uçağı karma gerçeklik tabanlı eğitim cihazı Karma’yı, IDEF 2021’de, Türkiye’de geliştirilen ilk karma gerçeklik eğitim cihazı olarak tanıttı.

İlerleyen dönemde; sivil havacılık, enerji, ulaşım, uzay gibi alanlarda yapacağımız çalışmaların başarılı olmasıyla ASELSAN tarafındaki iş hacmimiz artsa da toplam içinde ASELSAN’ın yüzdesinin düşeceğini de öngörüyoruz.

MSI Dergisi: BİTES,ASELSAN’dan hangi kriterlere göre iş alıyor?

Uğur COŞKUN: ASELSAN, borsaya açık bir şirket ve bu kapsamda, tüm faaliyetlerini, çok ciddi kurumsal süreçler ve kontrol mekanizmalarıyla yerine getiriyor. ASELSAN’dan tüm işlerimizi, bu süreçlerden ve kontrol mekanizmalarından geçtikten sonra alabiliyoruz. Bu işlerin hepsi, kabiliyetlerimiz ve altyapılarımız kapsamında olan işler. Maliyet tarafında da sektör normlarındaki fiyat aralıklarında yer alıyorlar. Bu noktada, hem ASELSAN hem de biz, sektörün var olan dinamiklerini koruma konusuna büyük bir hassasiyet gösteriyoruz.

ATOK ve Karma, Envantere Girmeye Hazırlanıyor

MSI Dergisi: Son dönemde öne çıkan çözümleriniz, ATOK ve karma gerçeklik tabanlı eğitim cihazları oldu. ATOK ile ilgili çalışmalarınızın güncel durumu hakkında bilgi verebilir misiniz?

ATOK, IDEF 2021’de, PARS 4×4 aracına entegre edilmiş şekilde sergilendi.

Uğur COŞKUN: ATOK, başta özel kuvvetler ve özel timler olmak üzere askerlerin savaş alanında giyilebilir teknolojilerle güvenli veri alabilmesi ve aktarabilmesi için geliştirdiğimiz bir “geleceğin askeri” konsepti. Bu konseptimiz SSB koordinasyonunda hem Jandarma Genel Komutanlığı hem de Özel Kuvvet Komutanlığı tarafından yapılan kapsamlı kalifikasyon testlerinden başarıyla geçti. ATOK, sahada kullanıma girmeye çok yakın bir sistem ve sistemin ilk prototipleri de halen kullanımda. Seri üretim çalışmalarımızın 2023-2024 döneminde hızlanacağını öngörüyoruz.

ATOK, küresel pazarda da ilgi görüyor. Gösterim ve prototip çalışmaları kapsamında çeşitli ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor.

MSI Dergisi: Karma gerçeklik tabanlı eğitim cihazlarıyla ilgili çalışmalarınız nasıl bir noktaya ulaştı?

Uğur COŞKUN: Karma gerçeklik, dünyadaki eğilimleri takip ederek çalışmalar yürüttüğümüz bir konu. Bu konuda doğru zamanda, doğru yatırımlar yaptığımızı; ekiplerimize doğru hedefler verdiğimizi ve doğru projeleri kurguladığımızı değerlendiriyorum. Dünya pazarlarına yönelik çözümlerimizi, rakiplerimizle eş zamanlı olarak çıkartabildik. Temel eğitim uçağı karma gerçeklik tabanlı eğitim cihazı Karma, bunlardan biri oldu. Kullanıcılardan aldığımız geri bildirimlerle olgunlaştırdığımız Karma’yı, bir ürün olarak, gelecek yıl teslim etmeyi hedefliyoruz.

MSI Dergisi: Ürünler ve teknolojiler cephelerinde sizin öne çıkartmak istediğiniz başka gelişmeler var mı?

BİTES’in geliştirdiği BizBize (XperMeet) video konferans yazılımı, COVID-19 pandemisinin en yoğun yaşandığı dönemlerde, sektörün bir araya gelmesine katkı sağladı. 18 Mayıs 2020’de gerçekleştirilen SEDEC Talks çevrim içi konferansı da BizBize kullanılarak gerçekleştirildi.

Uğur COŞKUN: BizBize (XperMeet) video konferans sistemimiz, şu anda 40 tane kamu kurumunda kullanılıyor ve alanında, Türkiye’de yerli ve milli olarak geliştirilmiş en başarılı ürün konumunda. Bu başarıyı yurt dışına da taşımak için çalışıyoruz.

Artırılmış gerçeklik destekli uzaktan bakım alanındaki çözümlerimiz, şu anda FNSS tarafından, yurt dışında yürüttüğü bir projede, envanterde görev yapan araçlar için yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bu da dünya ile eş zamanlı olarak geliştirdiğimiz bir teknoloji ve çözüm. Bu çözümümüzün Türkiye’de de kullanılması için temaslarımız devam ediyor.

Başta ATOK olmak üzere çeşitli projelerimizde, nesnelerin interneti ve hassas konum bulma gibi konular öne çıkıyor. Dünyada, bu konulardaki ihtiyaçların, alçak dünya yörüngesinde yer alan takım uydularla karşılanması doğrultusunda bir eğilim var. Biz de ihtiyacı ortaya koyup sistem entegrasyonu kabiliyetlerimizi de kullanarak bu konuda öncü olmak istiyoruz. Bu kapsamda, uydu teknolojileri alanında uzmanlığı olan çözüm ortaklarımızla görüşmelerimiz sürüyor.

Simülasyon ve arttırılmış gerçeklik alanlarındaki kabiliyetlerimizin doğal bir uzantısı olarak, dijital ikiz alanında da yaklaşık 70 kişilik bir ekiple çalışmalar yapıyoruz. Başlamış projelerimiz; hatta teslim ettiğimiz ürünlerimiz var. Bu çalışmalarımızın, sistem entegrasyon kabiliyetlerimize de hizmet edeceğini öngörüyoruz.

Ayrıca, AB destek programları kapsamında dijital ikiz üzerine 3 projede yer alıyoruz. Bunlardan birinde, konsorsiyum lideri pozisyonundayız. Bu projelerden 1 tanesi ön elemeyi geçti; 2 tanesi ise değerlendirme aşamasında.

Projelerimizde bize farklı konularda destek veren 12 ana alt yüklenicimizle çalışıyoruz. Alt yüklenicilere iş verilmesi ve bu işlerin takip edilmesi konularında ciddi bir kabiliyet kazandık. ATOK,  bu konudaki kabiliyetimizin rüştünü ispat ettiği proje oldu.

MSI Dergisi: BİTES, ihracat cephesinde neler yapıyor?

Uğur COŞKUN: İhracat, ülkeler arası ilişkilerden etkilenebilen bir konu. Son dönemde, hedef pazarlarımızda böyle bir etki gördük ve yürümekte olan bazı ihracat çalışmalarımız, öngördüğümüz kadar hızlı ilerleyemedi. COVID-19 pandemisinin de olumsuz etkilerini yaşadık. 2020’de, ihracatın ciromuzda yaklaşık yüzde 3’lük payı vardı. 2021’de ise ciromuza, ihracat kaynaklı kayda değer bir giriş olmadı. Bunu bir dip nokta olarak görüyoruz ve ihracatın ciromuzdaki payını 2023’te daha yukarı seviyeleri çıkarmak için stratejilerimizi belirlemiş durumdayız.

MSI Dergisi: Sektörün yetişmiş insan kaynağı bulma konusunda güçlük çektiği, sıklıkla dile getirilen bir konu. İstihdam anlamında da hızlı bir büyüme gösteren BİTES, insan kaynağını büyütmek ve geliştirmek için neler yapıyor?

Uğur COŞKUN: Sektörün yaşadığı güçlükler, bizim için de geçerli. Bununla beraber, ana hissedarımızın ASELSAN olması ve üzerinde çalıştığımız işlerin teknolojik niteliği, insan kaynağı bulma konusunda bizi biraz daha avantajlı bir noktaya taşıyor.

Çalışanlarımızla birlikte büyümek için organizasyonel gelişim ve insan kaynakları yönetimi konularına ağırlık veriyoruz. Hem kurum kültürünün oluşması hem de şirketin hedef ve stratejilerinin herkesçe bilinmesi için iç iletişime yönelik yoğun çalışmalar yapıyoruz.

Hedef: Yeni teknolojiler, Yeni ürünler, Yeni pazarlar

MSI Dergisi: BİTES’in önünde nasıl bir gelecek görüyorsunuz?

BİTES tarafından geliştirilen XperEXPO sanal fuar uygulaması, 9 Kasım 2020-9 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen SAHA EXPO Sanal Fuarı’nda kullanıldı.

Uğur COŞKUN: Önümüzdeki dönemde, küresel pazarlarda da iddialı olacak ürünlere sahip olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, teknolojik eğilimleri izlemeye ve yenilikçi çözümleri dünya ile aynı zamanda sunmaya devam edeceğiz. Örneğin, günümüzün popüler konusu metaverse üzerinde yoğun olarak çalışıyoruz. XperEXPO sanal fuar uygulamamıza, metaverse teknolojilerini de entegre edeceğiz. Yapay zekâ tabanlı karakterlerin metaverse uygulamalarında sanal birer karakter olarak yer alması için de çalışıyoruz. Bu alanda dünyadaki gelişmeleri takip eden BİTES’in, sektör projelerinde metaverse teknolojileri konusunda duyulacak ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayacak çözüm ortağı olmasını hedefliyoruz.

Bir yandan da sivil havacılık, enerji, ulaşım, uzay gibi yeni sektörlere mevcut ürünlerimizle açılmak istiyoruz. Örneğin, ATOK, diğer kamu kurumları tarafından acil durumlara ilk müdahale anında da kullanılabilecek bir çözüm.

BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun’a, zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.

Loading

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.