Ana Sayfa Başyazı BMC Savunma, Yeni ALTAY Tankını ve Arifiye Tesislerini Sektör Basınına Tanıttı

BMC Savunma, Yeni ALTAY Tankını ve Arifiye Tesislerini Sektör Basınına Tanıttı

BMC CEO’su Murat Yalçıntaş: “Bundan Sonra Kamuoyunda, ‘BMC’ Adının ‘Güvenle’ Birlikte Anılmasını Hedefliyoruz.”

BMC Savunma, başta ALTAY ana muharebe tankı olmak üzere geliştirdiği yeni nesil araçlarla ilgili devam eden projeler konusunda bilgi vermek için Sakarya’daki Arifiye tesislerini sektör basınına açtı. 22 Mart’ta düzenlenen BMC Savunma Basın ve Medya Buluşması etkinliğine katılan BMC CEO’su Murat Yalçıntaş, BMC Savunma Genel Müdürü Mehmet Karaaslan ve BMC POWER Genel Müdürü Mustafa Kaval başta olmak üzere çok sayıda idari ve teknik personel, yeni ALTAY tankı ve Arifiye tesislerinin durumu başta olmak üzere birçok konuyla ilgili bilgi verdi. Etkinlikte, BMC Savunma’nın mevcut projeleri ve gelecek planları hakkında da bilgiler paylaşıldı.

BMC Savunma Basın ve Medya Buluşması etkinliği ile Arifiye’deki tesislerde basın mensuplarını misafir eden firma yetkilileri; Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Arifiye’deki 1’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü tesislerinin işletme haklarının 25 yıllığına BMC firmasına devri, ALTAY projesindeki son durum, güç grubu başta yerlileştirme çalışmaları süren ya da tamamlanan alt sistemlerle ilgili bilgiler paylaştı. Etkinlikte, BMC firmasının hisselerini Haziran 2021’de devralan Tosyalı Holding yönetiminde yapılan ve planlanan değişiklikler de konuşuldu.

Türkiye’de İlk Defa Uygulanan Bir İş Modeliyle Özel Sektöre Arifiye Tesislerini İşletme Hakkı Verildi

Etkinlikte üzerinde en çok durulan konuların başında, 1’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünün Arifiye tesislerinin BMC tarafından işletilmesi geldi. BMC Savunma yetkilileri, Arifiye tesislerinin özel sektör tarafından işletilmesi hususunda, şu bilgileri paylaştı. Türkiye, ilk yerli ve milli tankı olan ALTAY’ı, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde ve tüm fikri mülkiyet hakları da SSB’ye ait olacak bir iş modeliyle geliştirdi. Geliştirme projesi sonuca ulaştığında, üretim için nasıl bir model uygulanacağı konusu gündeme geldi. Bu büyük çaplı proje kapsamında örnek alınabilecek birden fazla iş modeli bulunsa da yurt dışında sıkça kullanılan; ama yurt içinde ilk defa uygulanacak olan bir işletme modeli tercih edildi.

Mali çerçevesi oldukça büyük olan ve ihracatlarla daha da büyümesi beklenen projelerde, özel sektörün çevikliği ve verimliliği ile devletin formal, kuralcı ve ketum yapısını birleştirmek ve en ideal biçimde yönetmek ihtiyacı mevcuttu. Ayrıca inovasyonu ve tüm alt sistemlerde süre gelen bir yerlileştirme sürecini sürdürülebilir kılmak, özel sektörün karlılık anlayışının dışına taştığından, devletin süregelen bir denetleme ve destek mekanizmasıyla konunun sürekli içinde olmasını şart koşuyordu. Bu sebeple mülkiyeti tamamen devlete ait, devlet tarafından denetlenmeye devam eden; ama özel sektör tarafından işletilen bir üretim altyapısına sahip olma modeli seçildi. Böylelikle Arifiye tesislerinin işletme hakkı, 25 yıllığına BMC firmasına devredildi.

Arifiye tesislerinin işletme hakkının devri hususunda konuşan, BMC CEO’su Murat Yalçıntaş, şunları ekledi: “Bu, birçok ülkede de kullanılan bir iş modelidir. Tek müşterisi devlet olan ve ancak devletler arası ilişkiler ile dış satımı söz konusu olan, devasa bütçeli savunma alanlarında; özel sektörün sağlayacağı verimlilik, çeviklik, inovasyon için sürdürülebilir rahat ve demokratik ortamı sunmada, diğer tüm iş modellerinin önüne geçiyor. Sadece işletme hakkı BMC Savunma’ya devredilen Arifiye tesisleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için hayati önemde olan tüm fonksiyonlarını, artan bir verimlilikle sürdürmeye devam ediyor.

Nizamiye kapısından itibaren TSK yönetmeliklerine tabi olduğumuz bu tesis içerisinde, 120’den fazla TSK mensubu bulunmakta. Kalite kontrolden imalat aşamalarına, ürün kabulden muhasebeye kadar her şey TSK personeli gözetim ve denetiminde işletiliyor. Bu durumu, kiracı ve ev sahibi ilişkisine benzetebiliriz. Kiracı olan BMC Savunma, ALTAY tankı başta olmak üzere projelerin yönetimi, Ar-Ge’si, test-kalifikasyonu ve üretimi ile ilgili; personel, alt yapı ve teçhizatı, artı bir değer olarak bu tesiste kazandırıyor.”

Soldan sağa: BMC POWER Genel Müdürü Mustafa Kaval, BMC CEO’su Murat Yalçıntaş ve BMC Savunma Genel Müdürü Mehmet Karaaslan

ALTAY Tankı Neden Gecikti?

BMC Savunma yetkilileri, projedeki gecikmeyi şu şekilde açıkladı: Güç grubu olarak tabir edilen; motor, transmisyon ve soğutma sistemi üçlüsü; tankın geliştirildiği yıllardan itibaren belirli bir yabancı kaynaklı ürün merkezinde şekillendirildi. Üretici ülke, TSK’nın operasyonlarını bahane ederek güç grubunu önce geciktirdi; sonra da ambargo uyguladı. Bu kapsamda bir karar alınması gerekiyordu ve bu karar; “Milli güvenlik açısından kritik önemi haiz olan alt sistemlerde, milli çözümler geliştirmek.” olarak tanımlandı.

Güç grubu konusunda milli çözümler olgunlaşana kadar geçecek süreyi, bir başka dış kaynaktan elde edilecek benzeri bir güç grubunun temini ile üretime ve dolayısıyla TSK’nın ihtiyaçlarını gidermeye başlayarak değerlendirmek hususu kararı alındı. Bu kapsamda istenen özelliklerde bir güç grubunun temin edildiği, tankı bu güç grubuyla çalışacak hale getirmek için gerekli tüm mühendislik çalışmalarının yapıldığı, bu güç grubunun uzun süre ve tüm koşullarda TSK tarafından test edildiği, ancak TSK onayından sonra seri üretim sürecinin başlatıldığı bilgileri de basın mensupları ile paylaşıldı.

Yerli güç grubu hususundaki çalışmaların başarıyla sürdürüldüğünü vurgulayan BMC POWER Genel Müdürü
Mustafa Kaval; “BMC POWER tarafından geliştirilmekte olan güç grubunun Ar-Ge ve prototip üretim aşamalarını geçtik. Test süreçlerimiz ise devam ediyor. Daha önce bu ölçekteki bir motoru geliştirme tecrübesi olmayan bir ülke olduğumuz için büyük bir dikkatle ilerliyoruz. Motorun tesislerdeki test süreçleri tamamlanır tamamlanmaz, tankın üzerine takılarak deneneceği daha detaylı ve uzun bir başka test süreci
başlayacak. Bu nedenle Yeni ALTAY’ı, 2026 yılından itibaren yerli güç grubuyla birlikte üretmeye başlayacağımızı ön görüyoruz. Yerli ve milli güç grubuyla birlikte tanklarımız, ihraç noktasında
da hiçbir kısıtlamaya tabi olmayacaktır.” dedi.

BMC Savunma yetkilileri, etkinliğe katılan basın mensuplarının tüm sorularına açık ve samimi cevaplar verdi.
BMC Savunma Genel Müdürü Mehmet Karaaslan, montaj hattında olan Yeni ALTAY tankı hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

ALTAY Projesindeki Gecikme Avantaja Dönüştürüldü

Firma yetkilileri, ALTAY tankının bir proje olarak belirli isterler çerçevesinde tasarımına başladığı yıllardan günümüze, TSK’nın çok sayıda operasyon gerçekleştirdiği ve bu çatışma tecrübelerinin ışığında, tankı şekillendiren isterlerin de değiştiğini belirtti. Ayrıca Ukrayna dahil olmak üzere, dikkatle takip edilen birçok savaş da isterler hususundaki bu değişime ilave girdiler sağladı. Tanksavar füzeleri, SİHA’lar, dolanan mühimmatlar vb. yeni tehdit türleri; ALTAY tankında tasarımdan üretime uzanan kapsamlı bir revizyonu gerektirdi ve tüm bunların yapılmasının zaman karşılığı, gecikme süresine paralel olarak başlatılan ve yürütülen projelerle karşılandı.

Projede yaşanan gecikmeleri Yeni ALTAY lehine kullandıklarını belirten Yalçıntaş, “Güç grubu, ALTAY tankında kullanılan tek yabancı menşeli alt sistem değildi. Kamuoyunda bir motor sorunu olarak algılansa da aslında bu geçen süreyi çok sayıda yabancı alt sistemi yerli ve milli hale getirerek geçirdik.
Bunların bir kısmını biz üstlendik; ama büyük bir kısmı da Türk savunma ve havacılık sanayisindeki diğer firmalar tarafından gerçekleştirildi. Şunu vurgulamak isterim: ALTAY tankını
BMC tek başına yapmıyor!

Bu tankı BMC yapıyor demek, birçok insana çok büyük bir haksızlık olur. TSK personelinin, SSB’nin proje üzerinde çok büyük emeği var. Evvelden bu projede çalışmış olanların emeği var. ASELSAN, Roketsan, HAVELSAN ve ismini sayamayacağım birçok savunma ve havacılık sanayisi paydaşının emeği var. Bu gerçek anlamda bir ekosistem. Evet, BMC Savunma entegratör olarak bu projede yer alıyor ve ürünü biz teslim edeceğiz. Ama bunca yıl proje için sarf edilen emek ve çabaları görmezden gelemeyiz. Teknolojik KOBİ’lerde çalışan binlerce gencecik mühendisimizin bu projeye sundukları katkıları küçümseyemeyiz.”

İlk İki “Yeni ALTAY” Tankı, 23 Nisan’da Teslim Edilecek

BMC Savunma tesislerinin gezilmesi esnasında, basın mensupları, üretim hattında bulunan ve kapsamlı testler için 23 Nisan’da TSK’ya teslim edilmesi planlanan 2 adet seri üretim Yeni ALTAY tankını da inceleme fırsatı buldu. Bu incelemenin ardından geçilen test alanında, Yeni ALTAY prototipinin kısa bir gösterisi de izlendi. TSK testlerinin tamamlanmasının ardından da kurumun onayı sonrasında kapsamlı seri üretim çalışmalarına başlanacak. Bu süre zarfında temin edilecek yabancı menşeli güç grubu, sistemin ömür devri boyunca kullanılabilecek geniş bir yedek parça stoğuyla birlikte teslim alınıyor.

Türk savunma ve havacılık sanayisindeki ilerlemeler sayesinde, ALTAY projesindeki gecikme, çok sayıda alt sistemin yerlileştirilmesi ve seri üretim sürecine dahil edilmesiyle bir avantaja dönüştürülmeye çalışılıyor.

Tasarımı baştan sona yenilenen, birçok milli alt sistemle güçlendirilen ve geleceğin tehditlerine de karşı koyabilecek hale getirilen ALTAY’ın; artık “Yeni ALTAY” olarak isimlendirildiğini vurgulayan firma yetkilileri şu bilgileri paylaştı: Bilgisayar teknolojileri de sürekli değişim ve gelişim içerisinde. Bu durum da tankı sadece dış tasarımı ve zırh yapısı açısından değil, iç elektronik aksamı ve yazılımı açısından da yeniden inşa etmemizi gerektiriyordu. Bu nedenle biz ona “Yeni ALTAY” diyoruz. Çünkü gerçekten de her şeyiyle yeni.

Yeni ALTAY Tankı, ALTAY’a Gönül Veren Bir Ekiple Gelişimini Sürdürüyor

Tankın değişen ister ve ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmesi işini, tankı tasarlayan ekiple birlikte sürdürdüklerine dikkat çeken BMC Savunma Genel Müdürü Mehmet Karaaslan şunları söyledi: “4 Yıldır BMC Savunma Genel Müdürüyüm; ama ALTAY tankını geliştirme sürecinin başından beri işin içerisindeyim. Fiilen milli tankın geliştirilmesi dönemi, 2008-2017’dir. 10 yıl boyunca, 200’den fazla mühendis bu ilk tankın tasarımıyla uğraştı. Benimle birlikte projeye aşık olan birçok diğer arkadaşım da BMC’ye geçti. Bu arkadaşlar, tüm tecrübeleriyle birlikte geldiler. Dolayısıyla yetkinlik ve kabiliyet yönünden bakarsak şirket değişse
bile ekibin aynı olduğunu; hatta güçlenerek yoluna devam ettiğini söyleyebilirim. Sizler de bunu, Yeni ALTAY üzerindeki gelişmeler ile somut biçimde göreceksiniz.”

2014 yılında yapılan prototip tankın da Proje Yönetiminden sorumlu kişi olan Mehmet Bey, tasarım ve üretim sürecinde gelişmekte olan milli kabiliyetleri şu şekilde özetledi: “30 milyon dolarlık bir yatırımı, yeni ve en önemlisi de yerli ve milli test teçhizatları alt yapısına sarf ettik. Artık hiçbir ürünümüzün test ve kalifikasyonunu yurt dışındaki tesislerde yapmıyoruz. Sıra beklemiyor, önemli bilgilerin sızması riskine girmiyoruz. ALTAY’ın geliştirme sürecini tamamen içinden takip etmiş bir kişi olarak, rahatlıkla söyleyebilirim; gerçekten savunma sanayimiz çok gelişti. Bu ekosistemden sadece ürün değil, ihtiyacımız olan tüm çözümleri, alanındaki en son teknolojileri içerecek şekilde temin edebilir hale geldik.”

ALTUĞ 8×8 zırhlı aracının tüm geliştirme ve üretim çalışmaları, Arifiye tesislerinde gerçekleştirildi.

BMC Savunma, Karasu’daki Tesis Planını İptal Etti: Yeni ALTAY’lar Kahramankazan’da Üretilecek

BMC CEO’su Murat Yalçıntaş, BMC Savunma’nın tesisler kurgusunu şu cümlelerle aktardı: “Bizden önceki yönetimin ALTAY tankı seri üretimine yönelik planladığı, Karasu tesis yatırımıyla ilgili bilgi vermek isterim. BMC’nin Tosyalı Holding’e devri öncesinde, ALTAY tankı üretimi için Karasu’da bir fabrika kurulması planlanıyordu. Biz işimize, BMC’nin mevcut ve gelecekteki tesis kurgusunu analiz ederek başladık. Karasu’nun verimli olmayacağı kanısına ulaştık ve yeni bir tesis gerekiyor ise bunun için savunma ve havacılık
sanayisinin kümelendiği Ankara’nın çok daha doğru bir adres olduğuna karar verdik.

Devlet tarafından 49 yıllığına BMC’ye tahsis edilmiş ve bazı yatırımlar da yapılmış arazinin, tekrar devlete devri ile ilgili kararı, göreve geldikten 2-3 ay içerisinde aldım ve uyguladım. Arazi, devletimiz tarafından bir başka firmaya tahsis edilmiş bulunuyor. Arazinin ıslahı yönünde bugüne kadar yapılmış tüm uygulamaların da hem yeni işletici firmaya hem de devletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz.

BMC Savunma, kendi finansmanı ile Ankara Organize Sanayi Bölgesinde bir arsa satın aldı. TUSAŞ’a komşu Kahramankazan tesislerinin inşaatı sürüyor. Burayı bir savunma sanayi üretim kompleksi gibi değerlendirecek ve savunma ve havacılık ekosistemindeki paydaşlarımızla, çok daha yakın ve etkili bir iletişim imkanına sahip olacağız. Yeni tesislerimize, oldukça kapsamlı bir test parkuru inşa etmeyi de planlıyoruz.”

BMC Savunma yetkilileri, seri üretimine devam edilen Yeni Nesil Fırtına FIRTINA obüsü hakkında da basın mensuplarına bilgi verdi.

BMC Savunma, Diğer Projeler Hakkında da Bilgiler Paylaştı

Firmanın sadece ALTAY projesinde değil, birçok başka büyük projede de görev aldığını belirten BMC Savunma yetkilileri; yürütülmekte olan ana projeleri şu şekilde sıraladı:

  • Yeni ALTAY Ana Muharebe Tankı’nın seri üretimi projesi, planlara uygun olarak devam ediyor.
  • Leopard 2 AMT modernizasyonu projesinde, projenin uygulama aşamasına yakında başlanacak. Proje, ilk etapta 81 adet Leopard 2’den oluşuyor ve Yeni ALTAY tankında da kullanılan birçok yerli alt sistemi içeriyor.
  • Yeni ALTAY tankı ile beraber seri üretime girecek, aynı platform üzerine inşa edilmiş “Tank Kurtarıcı Araç” projesi çalışılıyor.
  • Ayrıca yine Yeni ALTAY tankı ile ortak platform üzerinde şekillenecek “Mayın Temizleme Tankı” projesi de çalışılıyor.
  • Yeni Nesil FIRTINA obüsünün seri üretimi devam ediyor. BMC Savunma’nın, toplamda 140 adet Yeni Nesil FIRTINA obüsünü imal ederek TSK envanterine sunacağı bilgisi paylaşıldı ve ilk 6 adet obüsün, 9 Ocak’ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla TSK’ya teslim edildiği hatırlatıldı.
  • Yeni Nesil FIRTINA obüsü ile beraber, ortak altyapıyı kullanan Mühimmat Yükleme Aracı POYRAZ’ın da üretimde olduğu belirtildi.
  • Firmanın yeni ürünü ALTUĞ 8×8 zırhlı aracının da tüm geliştirme ve üretim çalışmalarının, Arifiye tesislerinde gerçekleştirildiği aktarıldı.

BMC Savunma’nın, yeni nesil tekerlekli araçlar projesi kapsamında test süreçleri devam eden ALTUĞ aracı, balistik dayanıklılık aşamasını geçti. Aracın, hareket yeteneği aşamasındaki test süreci devam ediyor. BMC yetkilileri, ALTUĞ’un birçok ülkeden de talep gördüğünü, saha testleri için araç isteyen dost ve müttefik ülkelere, Arifiye’de üretimi yapılan araçların sevk edilmekte olduğu bilgisini de basın mensuplarıyla paylaştı.

Yerli güç grubuyla ilgili çalışmalar, BMC POWER çatısı altında hız kesmeden devam ediyor. Milli güç grubunun, test süreçlerini tamamlayıp 2026 yılında hizmete sunulması planlanıyor.
BMC POWER tarafından üretilen TTZA motorunun sevk töreni, 2 Şubat’ta, Sakarya’da gerçekleştirildi. Motorun ismi TUNA oldu.
BMC Savunma’nın, test ve kalifikasyon altyapısını yerli ve milli çözümlerle yenilemek amacıyla yaptığı yatırımlar da basın mensuplarına gösterildi.

BMC Savunma, Kurumsal Kültürünü “Güven” Kavramı Üzerine Kuruyor

Şirketlerin kurumsal kültürleri ve tanımları vardır diyen BMC CEO’su Murat Yalçıntaş, etkinliğin son bölümünde şunları söyledi: “BMC Savunma denilince, BMC’nin bir ürünü söz konusu olunca, insanların
ilk aklına gelen sıfatın ‘güven’ olması için çalışıyoruz. Bu nedenle yapacağız diye ortaya çıkmak istemedik, yaptık diyerek karşınıza çıktık. Bu toplantıda, çok büyük bir açıklıkla her sorunuza cevap vermeye
çalıştık. Şeffaflık da güvenin önemli bir parçasıdır.

Bugün sizi Arifiye’de ağırladık. Kahramankazan’da inşaatı süren tesisimizle ilgili düşüncelerimizi de paylaştık. Ama İzmir tesislerimizde de faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Yakında İzmir’de üretilecek
BMC TULGA zırhlı aracının, 8×8 üzerine monteli bir obüs sisteminin de lansmanını yapılacağız. Bu araçlarımız, henüz Ar-Ge sürecinde olmasına rağmen, dost ve müttefik ülkelerin uzman ekiplerinden
süreçlere gözlemci olarak katılma talepleri aldı. Zırhlı araç üretiminde BMC Savunma’yı; ürünleri, tesisleri, personeliyle bir bütün olarak, ‘güven’ üzerine inşa ediyoruz. Bir sonraki buluşmamızda, İzmir tesislerimizde, yeni araçlarımızla karşınızda olacağız.”

Loading

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.