Ana Sayfa Manşet CEY Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Özcan CEYLAN: “Geride bıraktığımız 5 yılda, yazılım ve simülasyon alanında sektörde kabul gören bir oyuncu olduk.”

CEY Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Özcan CEYLAN: “Geride bıraktığımız 5 yılda, yazılım ve simülasyon alanında sektörde kabul gören bir oyuncu olduk.”

CEY Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Ceylan

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

K. Burak CODUR / b.codur@savunmahaber.com

Kuruluşunun 5. yıldönümünü geride bırakan CEY Savunma, hem faaliyet alanında kabul görmüş bir çözüm ortağı hem de özgün ürünlerini rafta hazır hale getirmiş bir firma olmayı başardı. Firmanın 5 yıllık yolculuğunu ve gelecek hedeflerini, CEY Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Ceylan ve Genel Müdürü Dr. Orkun Zorba’dan dinledik.

MSI Dergisi: CEY Savunma’nın, sektörde çok karşılaşmadığımız bir kuruluş hikâyesi var. Bu hikâyeyi sizden dinleyebilir miyiz?

Özcan CEYLAN: CEY Savunma, farklı sektörlerde faaliyetleri olan Ceylan Grubu’nun, savunma ve havacılık sektörüne yaptığı bir yatırım olarak doğdu. 2015 yılında, Meteksan Savunma, simülasyon yazılımları iş kolundan çıkmaya karar vermişti ve bu kapsamda, Deniz Harp Oyunu Simülasyonu (DEHOS) projesini başarıyla tamamlamış olan yazılım ekibi için yeni bir yapılanma arayışı vardı. Biz de bu fırsatı değerlendirdik ve o ekibe yatırım yaptık. CEY Savunma’nın kurucu ekibi de bu arkadaşlarımız oldu.

Şunu vurgulamak isterim: Bu girişimi, “Savunma, büyümekte olan bir sektör, biz de yer edinelim, pastadan pay alıp kısa zamanda kâr elde edelim.” şeklinde bir bakış açısı ile yapmadık. Sektörün dinamiklerinin farkındaydık. Ar-Ge ağırlıklı bu sektöre sürekli yatırım yapmamız gerekeceğinin ve geri dönüşün zaman alacağının da farkındaydık. Bugün, kazandığımızı tekrar yatırım olarak kullanıyoruz. Günün sonunda amacımız, ülkemiz için bir değer yaratmak.

Özcan Ceylan: Bizim için en önemli konulardan biri, itibar. Aldığımız işi zamanında ve müşterimizi memnun edecek bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Altından kalkabileceğimiz işler üstlenmek için çok titiz davranıyoruz.

Hayallerin Gerçekleştirilebileceği Bir Fırsat

Dr. Orkun ZORBA: Meteksan Savunma’da DEHOS’u hayata geçiren ekip, yaklaşık 30 kişiydi. Bu ekibin bir bölümü, Meteksan Savunma’nın bu iş kolundan çıkma kararının ardından başka işlere geçtiler. Benim de içinde yer aldığım 6 kişilik ekip ise DEHOS’u geliştiren çekirdek ekip olarak kaldı.

Ekibimiz, simülasyon ve modelleme alanına yoğunlaşmıştı. DEHOS sayesinde, harp oyunu simülasyonları konusunda önemli bir birikim elde etmişti. Simülasyon ve modelleme alanında daha yapmak istediğimiz şeyler vardı. Bunun yanında, özellikle savunma ve havacılık sektöründe kullanılan yazılımlar konusunda fark yaratan, yenilikçi, ülkenin ihtiyaç duyduğu çözümleri geliştirmek de istiyorduk. Sektörde, ihtiyaçların çok tanımlı olduğu, belli çözümlerin geliştirildiği projeler de vardı; ancak biz gözümüzü, teknolojik olarak özgün ve fark yaratan çözümlere dikmiştik. Ana motivasyonumuz, bunları geliştirmekti.

Bu tabloda, CEY Savunma’nın kuruluş fikri, bizler gibi tecrübeli bir ekip için, meslek hayatımızın ikinci yarısında, tüm tecrübemizi kullanabileceğimiz, hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir fırsat oldu.

CEY Savunma Genel Müdürü Dr. Orkun Zorba

Dr. Orkun Zorba: İlk 5 yılımızda, dikine bir büyüme gerçekleştirdik. İkinci 5 yılımızda, yatayda da büyümek ve simülasyon ve modellemenin yanına yeni alanlar eklemek istiyoruz. Bu alanlar, mevcut kabiliyetlerimizi kullanabileceğimiz askeri yazılımlar, komuta kontrol yazılımları ya da farklı sektörlere yönelik yazılım çözümleri olabilir.

MSI Dergisi: Şirket kuruluşunun ardından süreç nasıl ilerledi; CEY Savunma neler yaptı?

Özcan CEYLAN: Savunma ve havacılık sektöründe faaliyet gösterebilmeniz için belli başlı altyapılara sahip olmanız gerekir. Tesis güvenlik belgesi, üretim izinleri, kalite belgeleri ve sertifikasyonlar gibi… Şirketi kurduktan hemen sonra bunları tamamlamak için hızlı bir tempoda çalışmaya başladık. Bir yandan da sektöre kendimizi anlatmaya başladık. Ancak, 2016 yılının başındaki kuruluşumuzun ardından, yaklaşık 6 ay sonra 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin yaşanması, sektörde, hepimizin yakından şahitlik ettiği bir durgunluk dönemini başlattı. Bu da çalışmalarımızı önemli ölçüde aksattı ve 1-1,5 sene erteledi. Sektörün toparlanması ile biz de tanıtım ve iş geliştirme konularında, ilk başta hedeflediğimiz tempoya geri dönebildik.

Dr. Orkun ZORBA: Meteksan Savunma’dan, bir helikopter simülatörü projesinde kullanılacak taktik çevre simülasyonu işini devralmıştık. İlk projemiz bu oldu ve başarıyla tamamladık. Bir yandan da kafamızdaki fikirleri hayata geçirmeye başladık. Ekip olarak geçmişte yürüttüğümüz projelerde, simülasyon ürünlerinin çeşitli yazılım alt bileşenlerinin yurt dışından alındığını; bu ürünlerin maliyetinin çok yüksek olduğunu ve projeye özel bir işleve ihtiyaç duyulduğunda da yeterince esneklik sağlayamadıklarını gözlemlemiştik. Biz de hem sektörün ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak, hem maliyet etkin olacak hem de nihai ürünlerin yerlilik ve millilik oranını arttıracak şekilde, kendi ürünlerimizi geliştirmek için kollarımızı sıvadık. Farklı simülasyon sistemlerinin bir arada çalışabilmesini sağlayan birlikte çalışabilirlik çözümlerine yöneldik. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) da bizi, bir Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü projesi kapsamında destekledi. ARTI ürünümüz, bu çalışma sonunda ortaya çıktı. ARTI ile birlikte MOTA ve TES ürünlerimizi de Türkiye’de çok fazla benzeri olmayan, aynı zamanda uluslararası pazarda rekabet edebilecek çözümler olarak geliştirdik.

MSI Dergisi: DEHOS ile ilgili çalışmalarınız devam etti mi?

Dr. Orkun ZORBA: DEHOS’la ilgili kazandığımız yetkinlikleri, elimizden geldiğince ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bugün, DEHOS’a özel bir güncelleme ya da yeni işlevler ekleme gibi ihtiyaçlar ortaya çıkarsa CEY Savunma olarak bunlara çözümler üretebilecek durumdayız ve bu hazırlık seviyemizi korumaya devam ediyoruz. Bunu çok önemsiyoruz. DEHOS gibi kapsamlı ve başarılı bir projede, sanayi tarafında elde edilmiş yetkinliğin kaybolmadığının altını çizmek istiyoruz.

DEHOS, ölçek itibarıyla çok büyük bir sistem. Türk Deniz Kuvvetleri gibi önemli bir son kullanıcının tüm harp nevilerini, operatif ve stratejik seviyelerde kapsıyor. Diğer yandan başka deniz kuvveleri, daha küçük ölçekte çözümler talep edebiliyor. Örneğin, karşı tarafın yapay zekâ ile simüle edildiği çözümler talep edilebiliyor. Ayrıca, taktik seviyedeki simülatörler, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde gündeme gelebiliyor. Bu tabloda, Türkiye’de ve dünyada, çeşitli proje fırsatları bulunuyor. Bunları takip ediyoruz; bir yandan da kendimizi, gündeme gelebilecek çalışmalara hazır tutuyoruz.

CEY Savunma Genel Müdürü Dr. Orkun Zorba ve Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Ceylan

Özgün Ürünleri Olan Bir Sektör Oyuncusu

MSI Dergisi: CEY Savunma, bu yıl, kuruluşunun 5. yıldönümünü geride bıraktı. CEY Savunma’nın 5 yılda ulaştığı noktayı nasıl görüyorsunuz? CEY Savunma, 5 yılda neleri başardı?

Özcan CEYLAN: Başlıca 2 şeyi başardığımızı değerlendiriyorum. Birincisi, geride bıraktığımız 5 yılda, yazılım ve simülasyon alanında sektörde kabul gören bir oyuncu olduk. Sektörde tanınan, bilinen, güvenilen ve kabul görmüş bir oyuncu haline gelmek, zamanla gerçekleşiyor. Savunma ve havacılık sektörü, penetrasyonun kolay olduğu bir sektör değil. Biz de bu penetrasyonu sağlamak için çaba sarf ettik. Bu 5 yıllık süreçte, sürekli yatırım yaptık; hala da yapmaya devam ediyoruz. Artık sektör de CEY Savunma diye bir değer olduğunu görüyor, bunun farkına varıyor. SSB ve ana yükleniciler bizimle çalışıyor.

İkinci başarımız, 5 yıllık süreçte, rafta hazır ürünler çıkartabilmiş olmamız. Bunlar, aynı zamanda yurt dışında da rekabet edebilecek, pazar payı bulabilecek ürünler. Bizim gibi firmalar, sürdürülebilir bir yapıya kavuşmak için mutlaka ürün sahibi olabilmeli ve ihracat yapabilmeli. Yeni nesil ürünlerini, kendi öz kaynakları ile geliştirebileceği bir noktaya ulaşmalı. Bu konuda önemli bir yol kat ettik.

Dr. Orkun ZORBA: Sektördeki bilinirliğimiz ve kabul görmemizle ilgili ben de şu bilgileri eklemek isterim: Bugüne kadar 6 proje tamamladık. Her biri için müşteri memnuniyet anketi gerçekleştirdik. Aldığımız geri dönüşler çok olumlu oldu. IDEF’21 sırasında, SSB’den, ES 301-B seviye EYDEP sertifikamızı; ASELSAN’dan Onaylı Yan Sanayi Firması belgemizi aldık. Simülasyon sistemlerinin birlikte çalışabilirliği ile ilgili altyapı konusunda, ARTI ürünümüz, SSB tarafından sektör firmalarına adres olarak gösteriliyor.

MSI Dergisi: CEY Savunma’nın 5 yılda nereden nereye geldiğine ilişkin hangi rakamsal bilgileri paylaşabilirsiniz?

Özcan CEYLAN: Bizim gibi genç ve sürekli yatırım yapan bir firmanın cirosu, değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden ciro rakamı, şimdilik çok anlamlı olmayabilir. Ancak hem ciro hem de çalışan sayısı olarak yıllık ortalama %20-30 bandında bir büyüme kaydettiğimizi söyleyebilirim.

Bizim en önemli varlığımız, insan kaynağımız. Kuruluş hikâyemize baktığınızda da biz bir ekibe yatırım yaptık aslında. O çekirdek ekip büyüdü ve bugün 20 kişilik bir büyüklüğe ulaştı.

5 yılda ürettiğimiz değerin bir başka ölçütü de kod tabanımız (code base). 1 milyon satırlık bir kod tabanına ulaştık.

MSI Dergisi: Bugüne kadar yürüttüğünüz projeler ve geliştirdiğiniz ürünler hakkında bilgi verir misiniz?

Dr. Orkun ZORBA: Bugüne kadar 4 tane sözleşmeli proje, 2 tane de Ar-Ge projesi tamamladık. Halihazırda bir o kadar projemizin geliştirme çalışmaları da devam ediyor.

Sözleşmeli projeler kapsamında; bir helikopter simülatörü için taktik çevre simülasyonunun geliştirilmesinde görev aldık; bir muharebe simülatörünün HLA entegrasyonu için hizmet desteği sağladık; analiz ve etkinlik değerlendirmesinin yapıldığı bir proje kapsamında radar ve elektro-optik algılayıcı modelleri geliştirdik ve SSB desteği ile ARTI ürünümüzü geliştirdik. Ar-Ge projelerimiz kapsamında ise TÜBİTAK desteği ile kesikli zaman simülasyonları için model tanımlama dili ve aracı olan MOTA’yı ve yeni nesil bir müşterek harp oyunu simülasyon altyapısı olan NAUTILUS’u geliştirdik.

Ürünlerimizden ARTI ve MOTA için ayrı birer parantez açmak istiyorum.

ARTI RTI (real-time infrastructure / koşum-zaman altyapısı), simülasyon sistemlerinin bir arada çalışabilmesini sağlayan bir altyapı sunuyor. Sektör firmaları, bu altyapıyı, bugüne kadar yurt dışından alıyordu ve bunun için ciddi bütçeler ayrılıyordu. ARTI ise hem yerli, hem maliyet etkin, hem de standartları tam olarak destekleyen bir çözüm sunuyor. Mevcut simülasyon yazılımları, ek bir iş gücü gerektirmeden ya da bir performans kaybı olmadan ARTI’yı kullanabiliyor.

MOTA ise kendisini, iç projelerimizde ispatlamış bir model tanımlama altyapısı. Bu ürünle modellerinizin algoritmasını tasarlayabiliyorsunuz ve ürün, ilgili yazılım kodunu otomatik olarak üretiyor. Bu sayede hem efor tasarrufu elde ediyoruz hem olası geliştirme hatalarının önünde geçiliyor hem de kodlama bilgisi olmayan alan uzmanlarının da modelleri yaratabilmesi olanaklı hale geliyor.

MOTA’yı iç projelerimizde kullanıyoruz ve bu kullanımla ilgili, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “Verimlilik Ödülleri” için denetime girdik. Bir projemizde, %40’lara yakın efor tasarrufu sağladığımızı gördüler. Diğerinde ise yazılan kod satırı sayısının, üretilenden çok daha az olduğu görüldü.

CEY Savunma, 3 boyutlu görsel altyapı yazılımları da geliştiriyor.

Projeler ve Ürünler Bir Arada İlerleyecek

MSI Dergisi: CEY Savunma’yı, bugün bir proje şirketi mi yoksa ürün şirketi mi olarak tanımlarsınız?

Özcan CEYLAN: Faaliyet alanımızda, projeler de ürünler de bizim için aynı öneme sahip. Bazı ürünlerimiz ile ilgili ihtiyaçları, proje yürütürken görebiliyoruz. O yüzden projelere devam etmeyi çok önemsiyoruz. Sürdürülebilirliğimizi, hem kabiliyetlerimizle hem ürünlerimizle sağlamak istiyoruz. Hem projelerin içinde olacağız hem de ürünler çıkartacağız.

MSI Dergisi: Ürünlerinize baktığımızda, MOTA ve ARTI gibi ürünlerin, son kullanıcıya sunulacak nihai ürünlere altyapı sağlayan çözümler olduğunu; REM ve TES gibi ürünlerin de doğrudan son kullanıcılara yönelik ürünler olduğunu görüyoruz. CEY Savunma, altyapı-nihai ürün noktasında nasıl bir strateji izliyor?

Dr. Orkun ZORBA: Doğrudan son kullanıcıya yönelik ürünlerin daha geniş bir kullanım tabanı olabiliyor. Bu nedenle bu tür ürünleri, ticari sürdürülebilirliğimiz için önemli görüyoruz. Bununla beraber bu ürünler, bizim için bir gereksinim seti kapsamında, bir ana yüklenici için geliştirdiğimiz alt bileşeneler oluyor. Bu çalışma modelinde, kabiliyetlerimizin daha dar bir setini kullanabiliyoruz. Altyapıya yönelik ürünlerde ise kabiliyetlerimizi ve teknolojimizi zorlayacak çalışmalar yapabiliyoruz ve bu yönüyle, altyapı ürünleri bizi daha çok heyecanlandırıyor. Diğer yandan altyapı ürünlerinin kullanıcı sayısı çok daha kısıtlı ve bunların, yüksek satış rakamlarına ulaşma ihtimali diğerine göre daha düşük.

Son kullanıcıya yönelik ürünlerimizi, projeler gündeme geldikçe ele almaya devam edeceğiz. Altyapıya yönelik ürünler alanında ise gündemimizde, yapmak istediğimiz şeyler var. Örneğin, müşterek simülasyon altyapısı alanında Türkiye’de de dünyada da çok az çözüm var. Bunu CEY Savunma olarak biz geliştirmek istiyoruz. Yürüyen projelerimizde de faklı altyapı ihtiyaçlarını tespit etmeye devam ediyoruz.

Bir başka kritik örnek daha verebilirim. ARTI ürünümüz için bir lisanslama aracı arayışına girdiğimizde, Türkiye’de, kendisini ispat etmiş bir çözüm bulunmadığını gördük. Yurt dışındaki alternatifler ise hem ihtiyacımızı tam olarak karşılamıyor hem de maliyetleri çok yüksek. Biz de TÜBİTAK desteği de alarak, blokzinciri gibi yenilikçi teknolojileri kullanacağımız bir lisanslama aracı geliştirmeye karar verdik.

CEY Savunma, faaliyetlerini Hacettepe Teknokent’teki ofisinde sürdürüyor.

MSI Dergisi: CEY Savunma’nın faaliyetlerine baktığımızda, insan kaynağının, teknolojinin ve altyapının kritik öneme sahip olduğunu görüyoruz. Bu üç konuda rekabetçi bir noktada kalabilmek için neler yapıyorsunuz?

Özcan CEYLAN: İnsan kaynağı, sektörün ciddi sorunlarından biri ve bu sorunu, biz de yaşıyoruz. Farkımızı, CEY Savunma’yı bir okul haline getirerek ve burada bir aile ortamı oluşturarak ortaya koyuyoruz. Arkadaşlarımız, CEY Savunma’da çalışırlarsa kariyerlerine çok şey katabileceklerini görüyorlar ve biliyorlar.

Ankara’nın ODTÜ, Bilkent, Hacettepe ve Ankara Üniversitesi gibi belli başlı okullarında, popüler ve bilinen bir şirketiz. Bunu da çalışanlarımızın orada ders vermesi ve bu üniversitelerle yürüttüğümüz ortak projeler sayesinde sağlıyoruz. Bizde stajyer olarak başlayıp, okurken yarı zamanlı çalışan ve mezun olunca da tam zamanlı çalışmaya geçen arkadaşlarımız var.

Kurum içi girişimciliğe de önem veriyoruz. Fikri olan arkadaşlarımızı dinliyoruz ve bu fikirle neler yapabileceğimize bakıyoruz. Örneğin, yakın zamanda, simülasyon teknolojileri alanında lisans üstü çalışmalar yapan bir arkadaşımızın fikrini, bir proje haline getirdik. Ekibimizdeki insanlar, onlara değer verdiğimizin ve hedeflerimize onlarla birlikte ulaşmak için elimizden geleni yaptığımızın farkındalar.

Dr. Orkun ZORBA: Kurumsal altyapılarımızı, sektörün beklentilerini dikkate alarak oluşturduk. Tesis güvenlik belgesi, kuruluş izni, üretim izin belgesi gibi sektörde iş yapmak için gerekli belgelerimizi tamamladık. Geçtiğimiz yılın sonunda da CMMI v2.0 Seviye 3 belgemizi aldık. Bir önceki sürüm olan v1.3’e göre daha zorlu gereksinimler içeren bu seviyenin belgesini alan, Türkiye’deki 5. kuruluş olduk.

Biz bir yazılım şirketiyiz ve iyi bir yazılım geliştirme ortamına ve teknoloji altyapısına ihtiyacımız var. Bunun için kuruluş aşamasında devraldığımız yapıyı, kendi öz kaynaklarımızla ve TÜBİTAK destekleri ile sürekli geliştirdik. Tasarımdan teste, gereksinim yönetiminden değişiklik yönetimine kadar tüm süreçleri kapsayan bir altyapımız var. Bu altyapı ile farklı platformlara ve işletim sistemlerine yönelik çözümler geliştirebiliyoruz. Altyapımızı sürekli güncel tutuyoruz. Sadece mevcut teknolojileri takip etmiyoruz; teknolojiye katkı sağlayacak ürünler de geliştiriyoruz. MOTA ve lisanslama aracı, bu konuda verebileceğimiz örnekler. Bir başka örneği, üniversitelerle yaptığımız iş birliğinden verebilirim. Bir öğrencimiz, bitirme projesi kapsamında, ürününüzü tanımladığınız aşamadan teslim ettiğiniz aşamaya kadar tüm süreci takip edebileceğiniz bir yazılım aracı geliştiriyor. Böyle bir araç, bizim gibi KOBİ’ler için büyük bir kolaylık sağlayacak. Bunu bir ürüne dönüştürme düşüncemiz de var.

Bir başka önemli altyapımız da model kütüphanemiz. Hem kapsamı hem de projelerde kendini ispat etmiş olması ile öne çıkan bir model kütüphanemiz var.

Gündemde İhracat Var

MSI Dergisi: İhracat ile ilgili bugüne kadar bir girişiminiz oldu mu?

Özcan CEYLAN: İhracat için biraz daha olgunlaşmayı bekledik. Altyapılarımızı tamamlamak, ürünlerimizi ortaya çıkarmak ve bunları ülke içinde kullanıma almak istedik. Tüm bunları başardığımız bugünlerde de ihracat ile ilgili hedeflerimiz üzerinde durmaya başladık. ARTI ürünümüz hazır ve ihracat konusunda daha aktif olacağız. Pazarlama ve ürün tanıtım fonksiyonlarımızı güçlendirip 2022’den itibaren ihracat konusunda daha somut çalışmalara imza atacağız.

MSI Dergisi: İş birlikleri, farklı sektörlere açılma ve yeni projeler gibi konularda nasıl bir gündeminiz var?

Dr. Orkun ZORBA: Her alanda her işi yapmak istemedik; bir alanda çok iyi olmayı hedefledik. Bu kapsamda iş birliğine hep önem verdik. Geçtiğimiz 5 senede, özellikle Ar-Ge projelerinde birlikte iş yaptığımız firmalar, üniversiteler oldu. Burada, Ekinoks ile yaptığımız iş birliğini örnek olarak verebilirim. Karşılıklı oturduk, yeteneklerimiz konuştuk. Onların web tabanlı uygulamaları ile bizim simülasyon geliştirme kabiliyetlerimizi birleştirerek; simülasyon izleme amaçlı bir yazılım geliştirmeye karar verdik. Komutanların ve değerlendiricilerin, fiziksel ortamda ilerleyen bir eğitim simülasyonunu canlı olarak izleyebilecekleri, web tabanlı bir araç geliştiriyoruz. Bu tür iş birlikleri, bizim için yeteneklerimizi genişletmek ve ürünlerimizin daha fazla kullanıcıya ulaşması açısından çok önemli.

Simülasyon ve modelleme alanında, özellikle farklı sadakat seviyelerinde model geliştirme kabiliyetlerimizi, farklı sektörlere de aktarmak istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalara başladık. Bir üniversite ile TÜBİTAK destekli olarak başlattığımız bir Ar-Ge projesinde, bir sanal hastane uygulaması geliştireceğiz. Proje ile ilgili sözleşmeyi yakında imzalamayı hedefliyoruz.

Proje tarafında ise savunma sektöründe kullanılan platform ve sistemlerin taktik anlamda denenebileceği bir simülasyon projesi üzerinde çalışıyoruz ve bu bizi çok heyecanlandırıyor. Bu ürün, “sanal muharebe sahası” (digital battlefield) sınıfına giren bir ürün olacak. Ürün sayesinde, platformun ya da sistemin performansını, sahaya çıkmadan deneyebilmek mümkün olacak. Projede ilk fazı tamamlamak üzereyiz.

CEY Savunma tarafından geliştirilen ARTI ürününün genel özellikleri.

MSI Dergisi: İkinci 5 yılında ya da daha ötesi için CEY Savunma’nın önünde hangi hedefler ve nasıl bir yol haritası var?

Özcan CEYLAN: Finansal hedeflerimiz tabii ki var. Ama inorganik bir büyüme, yönetemeyeceğimiz bir büyüme istemiyoruz. Bizim için en önemli konulardan biri, itibar. Aldığımız işi zamanında ve müşterimizi memnun edecek bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Altından kalkabileceğimiz işler üstlenmek için çok titiz davranıyoruz.

Önümüzdeki dönemde de büyümemizin, yıllık ortalama %20-30 bandında olmasını öngörüyoruz. İhracat, ana gündem maddelerimizden biri olacak. 2022’de bir deneme olabilir. 2023’te ise mutlaka bir ihracat yapmış olmayı hedefliyoruz.

Dr. Orkun ZORBA: CEY Savunma, simülasyon ve modelleme odaklı olarak bugünlere geldi. Esasında böyle olmasından çok rahatsız değiliz. İyi bildiğimiz, sektörde fark yaratan şeyleri yapıyoruz. Ama bu odaklılığın getirdiği algı, bazen bize zorluk yaratabiliyor. Çalışma alanımızı genişletmek ve ürünlerimizi çeşitlendirmek istediğimizde, sadece simülasyon alanında çalışan bir firma gibi değerlendirilebiliyoruz. Ancak biz bir yazılım ekibiyiz ve yetkinliklerimizi farklı alanlarda da değerlendirebileceğimizi düşünüyoruz.

İlk 5 yılımızda, dikine bir büyüme gerçekleştirdik. İkinci 5 yılımızda, yatayda da büyümek ve simülasyon ve modellemenin yanına yeni alanlar eklemek istiyoruz. Bu alanlar, mevcut kabiliyetlerimizi kullanabileceğimiz askeri yazılımlar, komuta kontrol yazılımları ya da farklı sektörlere yönelik yazılım çözümleri olabilir. Şu anda bu konuda bir strateji belirleme aşamasındayız. Bu konudaki stratejimiz, yapacağımız temaslarla belirlenecek ve Ar-Ge çalışmalarımızla şekillenecek. Belki de sektör bizi yönlendirecek. Yaşayıp hep birlikte göreceğiz.

CEY Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Ceylan’a ve Genel Müdürü Dr. Orkun Zorba’ya, zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdıkları ve verdikleri bilgiler için, okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.

Loading

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.