Ana Sayfa Haberler Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi, Türkiye’nin Savunma Yapılanmasında da Yeni Bir Dönem Başlattı

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi, Türkiye’nin Savunma Yapılanmasında da Yeni Bir Dönem Başlattı

Yirmi dört Haziran’da gerçekleştirilen seçimlerin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Temmuz’da yemin etmesi ile devreye giren Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi, Türkiye’nin, savunma yapılanmasında da bir dizi değişiklik getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nde, Türkiye’nin savunma ile ilgili yapılanması, ana hatları ile şöyle oluştu:

 • Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhurbaşkanı’na bağlı Bakanlar Kurulu’nun bir parçası oldu.
 • Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları, Milli Savunma Bakanı’na bağlandı. Genelkurmay Başkanı’nın, Cumhurbaşkanı namına Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin komutanı olması durumu ise devam etti.
 • Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) adını aldı ve Cumhurbaşkanı’na bağlı bir organ olarak varlığını sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu üyelerini, 9 Temmuz’da atadı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı oldu. Genelkurmay Başkanlığı’na, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler; Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na, Genelkurmay II’nci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar; Genelkurmay II’nci Başkanlığına ise Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Metin Gürak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Milli Savunma Bakanının Yetkileri Arttı

10 Temmuz 2018 tarihli, 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde, Milli Savunma Bakanı’nın görev ve yetkileri, şöyle sıralandı:

 1. a) Milli Savunma görevlerinin siyasi, hukuki, sosyal, askeri okullardaki (harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları) eğitim, mali ve bütçe hizmetlerini,
 2. b) Silahlı Kuvvetlerin Cumhurbaşkanınca kararlaştırılacak savunma politikası çerçevesinde, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit olunan ve Milli Savunma Bakanı tarafından onaylanan ilke, öncelik ve ana programlarına göre:

1) Barışta ve savaşta personel temini ile asker alma hizmetlerini,

2) Silah, araç, gereç ve her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin tedariki hizmetlerini,

3) Askeri fabrikalar ve tersaneler dahil harp sanayii hizmetlerini,

4) Sağlık ve veteriner hizmetlerini,

5) Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde gerçekleştirilecek insani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizliğine yönelik faaliyetlerini,

6) 24/2/2000 tarihli ve 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun kapsamında faaliyetlerini,

7) İnşaat, emlak, iskân ve enfrastrüktür hizmetlerini,

 1. c) Teftiş, inceleme ve soruşturma hizmetlerini,

ç) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında görev alacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hizmetlerini Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla,

yürütmektir.

 

Genelkurmay Başkanlığı, MSB’ye Bağlandı

15 Temmuz 2018 tarihli, 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanı’na bağlandı. Düzenleme, ilgili kararnamede, şu şekilde yayınladı:

(1) Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Milli Savunma Bakanına bağlıdır. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğünde Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanları ve bağlılarından doğrudan bilgi alabilir, bunlara doğrudan emir verebilir. Verilen emir herhangi bir makamdan onay alınmaksızın derhal yerine getirilir.

(2) Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları Milli Savunma Bakanına ayrı ayrı bağlı ve sorumludur.

(3) Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıklarının teşkilatı Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda gösterilir.

(4) Genelkurmay Başkanı Cumhurbaşkanı namına Silahlı Kuvvetlerin komutanıdır. Genelkurmay Başkanı savaşta başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanı namına yerine getirir.

(5) Genelkurmay Başkanı, Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında personel, istihbarat, harekât, teşkilat ve eğitim hizmetlerine ait ilke ve öncelikler ile ana programları hazırlayarak Milli Savunma Bakanının onayına sunar. Bunlardan;

 1. a) İstihbarat, harekât, teşkilat ve eğitim hizmetlerinin Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığına bağlı kuruluşlar vasıtasıyla uygulanmasını sağlar.
 2. b) Personel hizmetleri, özel kanunlarına ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre yürütülür.

(6) Lojistik ve tedarik hizmetleri için tespit etmiş olduğu ilke, öncelik ve ana programlar ile askeri okullardaki eğitim ve öğretim hizmetlerine ilişkin önerilerini, bu hizmetleri yürütecek olan Milli Savunma Bakanlığına bildirir.

(7) Uluslararası yapılacak anlaşma ve andlaşmaların askeri yönlerinin tayininde ve uygulama esaslarının tespitinde Genelkurmay Başkanının mütalaası alınır. Gerektiğinde bu toplantılara katılır veya temsilci gönderir.

(8) Genelkurmay Başkanı; şahsen veya yetkili kılacağı kişi ve kuruluşlarla, görev ve yetkilerine ait konularda ilgili bakanlıklar, daireler ve kurumlar ile doğrudan yazışma yapabilir ve temaslarda bulunabilir.

 

Atamalarda Yeni Dönem

Subayların atamaları, yeni dönemde, 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca gerçekleştirilecek. TSK ile ilgili maddeler, şöyle sıralanıyor:

MADDE 8- (1) Muvazzaf subayların terfileri her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılır. Bu tarih Cumhurbaşkanı tarafından farklı bir tarih olarak belirlenebilir.

MADDE 9- (1) Asteğmen-albay rütbeleri arasında rütbe terfileri, bakan tarafından yapılır. Albaylıktan tuğgeneral/tuğamiral rütbelerine terfiler ile general ve amirallikte bir üst rütbeye terfiler ve atamalar Cumhurbaşkanınca yapılır.

(2) Kuvvet Komutanlarının görev süresi iki yıldır. Bu süre, birer yıllık sürelerle yaş haddine kadar uzatılabilir. Görevdeki kalış sürelerinin tespitinde, atanmış bulundukları yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır.

(3) Genelkurmay Başkanı, orgeneral-oramiraller arasından atanır. Genelkurmay Başkanının görev süresi 4 yıldır. Görevdeki kalış süresinin tespitinde, atanmış bulunduğu yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ilgili maddeler ise şunlar:

MADDE 10- (1) Muvazzaf subayların terfileri her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılır. Bu tarih Cumhurbaşkanı tarafından farklı bir tarih olarak belirlenebilir.

MADDE 11- (1) Jandarma Genel Komutanı generaller arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

(2) Sahil Güvenlik Komutanı amiraller arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

(3) (Ek birinci cümle: RG-15/7/2018-30479 – CK-4/800 md.) Astsubaylığa ve subaylığa terfiler bakan tarafından yapılır. Albaylıktan tuğgeneral/tuğamiral rütbelerine terfiler ile general ve amirallikte bir üst rütbeye terfiler ve atamalar Cumhurbaşkanının onayı ile yapılır.

(4) Jandarma Genel Komutanı Yardımcıları, bölge jandarma komutanları ve il jandarma komutanları Cumhurbaşkanının onayı ile atanır.

(5) Sahil Güvenlik komutan yardımcıları, Sahil Güvenlik bölge komutanları Cumhurbaşkanının onayı ile atanır.

 

Savunma Sanayii Başkanlığı ile Yola Devam

15 Temmuz 2018 tarihli, 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, SSB’nin kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenledi. Düzenlemede, şu maddeler öne çıkıyor:

 • SSB, Cumhurbaşkanına bağlı ve tüzel kişiliği haiz bir kurum olarak kuruldu. SSB; başkan, başkan yardımcıları ve hizmet birimlerinden oluşuyor. Yurtdışı ve taşra teşkilatı kurmaya yetkisi de bulunuyor.
 • Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK), Cumhurbaşkanının başkanlığında; Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İçişleri ve Milli Savunma Bakanları, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanından oluşacak. Cumhurbaşkanının katılmadığı toplantılarda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, vekâleten, Komiteye başkanlık edecek.
 • SSİK, Cumhurbaşkanının daveti üzerine toplanacak. Komitenin sekretarya hizmetlerini, SSB yürütecek. Komite toplantılarının gündemi, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Yapılan değişikliklerle Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kurulu da kaldırılmış oldu.

9 Temmuz 2018 tarihli, 30479 sayılı Resmi Gazete’nin 3’üncü mükerrer sayısında yayınlanan 703 numaralı kanun hükmünde kararnamenin 121’nci maddesi ile Savunma Sanayii Müsteşarı ve Müsteşar Yardımcılarının kadro unvanları, Savunma Sanayii Başkanı ve Başkan Yardımcısı şeklinde değiştirildi.

SSB’de, herhangi bir görev değişikliği olmadı. Prof. Dr. İsmail Demir, Savunma Sanayii Başkanı olarak görevine devam ediyor.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir

MGK, 2 Ayda Bir Toplanacak

15 Temmuz 2018 tarihli, 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ile ilgili düzenlemeleri konu aldı. Yapılan düzenlemelerde öne çıkan maddeler, şöyle sıralanıyor:

 • MGK, 2 ayda bir toplanacak.
 • Kurulun gündemi, Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenecek.
 • Kurul, kararlarını çoğunlukla alacak. Eşitlik hâlinde, Kurul Başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılacak.

Yeni sistemde, kurul üyeleri; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı,    Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı’ndan oluşacak.

 

Yüksek Askeri Şura, Yeni Görevlerle Hizmete Devam Edecek

15 Temmuz 2018 tarihli, 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yüksek Askeri Şura (YAŞ), yeniden yapılandırıldı. YAŞ ile ilgili öne çıkan düzenlemeler arasında şunlar yer aldı:

 • YAŞ üyeleri; Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanları oldu. Cumhurbaşkanı, gerekli gördüğü hâllerde, YAŞ toplantılarına katılacak ve başkanlık edecek.
 • YAŞ’ın görevleri şunlar olacak:
  • Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik ana fikrin (konseptin) tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususlarında görüş bildirmek;
  • Silahlı Kuvvetlerin ana program ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek;
  • Silahlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen mevzuat taslaklarını inceleyip görüş bildirmek;
  • Cumhurbaşkanının lüzum gördüğü hâllerde, Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek;
  • Mevzuatla verilen görevleri yapmak.

MSI Dergisi olarak, yeni dönemde, kurumlara, kurullara ve bunlarda görev alacaklara başarılar diliyoruz.

 

 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 

1952 yılında, Kayseri’de doğan Hulusi Akar, 1972 yılında Kara Harp Okulundan ve 1973 yılında Piyade Okulundan mezun oldu. 1973-1980 yılları arasında, Trakya sınırında, Kıbrıs’ta ve Kara Harp Okulunda Takım, Bölük Komutanlığı ve Bilgi İşlem Subaylığı görevlerinde bulundu. 1982 yılında Kara Harp Akademisinden, 1985 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden, 1987 yılında ABD Silahlı Kuvvetler Kurmay Kolejinden mezun oldu.

İzleyen dönemde; Genelkurmay Başkanlığı da dâhil olmak üzere çeşitli karargâh ve birliklerde Harekât ve Eğitim Kısım Amirliği, İcra Subaylığı ve Şube Müdürlüğü görevlerini icra eden Akar, Kara Harp Akademisinde Öğretim Üyeliği ve 1990-1993 yılları arasında Napoli, İtalya’daki Müttefik Kuvvetler Güney Bölge Komutanlığı Karargâhında İstihbarat Subaylığı görevlerinde bulundu. Akar, 1993-1994 yıllarında, Kara Kuvvetleri Özel Kalem Müdürlüğü ile Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü; 1994-1997 yılları arasında, Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevlerini yerine getirdi; 1997-1998 yıllarında Bosna-Hersek Türk Görev Kuvvet Komutanlığı görevini ifa etti.

1998 yılında, Tuğgeneralliğe terfi etti ve bu rütbede, 1998-2000 yılları arasında, Tunceli, Hozat’ta, İç Güvenlik Tugay Komutanlığı; 2000-2002 yılları arasında, Napoli, İtalya’daki Müttefik Kuvvetler Güney Bölge Komutanlığı Karargâhı Plan ve Prensipler Başkanlığı görevlerini yürüttü; 2002 yılında, Tümgeneralliğe terfi etti.

Tümgeneral rütbesiyle; 2002-2005 yılları arasında, Kara Harp Okulu Komutanlığı ve 2005-2007 yılları arasında, Kara Harp Akademisi Komutanlığı görevlerini yaptı ve 2007 yılında, Korgeneralliğe yükseltildi.

Korgeneral rütbesiyle; 2007-2009 yılları arasında, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı, 2009-2011 yılları arasında, 3’üncü HRF (NATO Acil Müdahale Gücü) Kolordu Komutanlığı görevinde bulunan Akar, 2011 yılında Orgeneralliğe terfi etti.

2011-2013 yılları arasında, Genelkurmay II’inci Başkanlığı; 2013-2015 yılları arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı; 2015-2018 yılları arasında, Genelkurmay Başkanlığı görevlerini yürüten Akar, 9 Temmuz 2018 tarihinde, Milli Savunma Bakanı görevine atandı.

Genelkurmay Başkanlığınca, İç Güvenlik Harekâtı’ndaki başarılarından dolayı, TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası ile ödüllendirilmiş olan Akar, ayrıca TSK Üstün Hizmet Madalyası ve TSK Şeref Madalyasıyla taltif edilmiştir. Akar, aynı zamanda; Bosna-Hersek SFOR Harekâtı NATO Madalyası ve Üstün Hizmet Madalyası, Kosova KFOR Harekâtı NATO Madalyası, Kore Millî Güvenlik Liyakat Madalyası, ABD Liyakat Madalyası, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri 20’nci Yıl Dönümü Madalyası ve Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Üstün Hizmet Madalyası, Azerbaycan Cumhuriyeti Askerî İşbirliği Alanında Üstün Hizmet Madalyası, Azerbaycan Serhat Muhafazasının 95’inci Yılı Kuruluş Madalyası, Pakistan Nişan-ı İmtiyaz Madalyası ve Azerbaycan Ordusu 100.Yıl Madalyası sahibidir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde akademik programlara katılan Akar, doktorasını ise Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı.

Bayan Şule Akar ile evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler

 

Orgeneral Yaşar Güler, 1954 yılında, Ardahan’da doğdu. Teğmen rütbesiyle 1974 yılında Kara Harp Okulundan, 1975 yılında Muhabere Okulundan mezun oldu.

1975-1984 yıllarında, çeşitli birliklerde Muhabere Takım ve Bölük Komutanlığı görevlerinde bulunan Orgeneral Güler; 1986 yılında, Kara Harp Akademisini; 1988 yılında, Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirdi.

Kurmay subay olarak; 1986-1988 yılları arasında, Yurt İçi Bölge Komutanlığında Harekât Başkanlığı; 1988-1991 yıllarında, Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığında Plan Subaylığı; 1991-1992 yılları arasında, 12’nci Piyade Tümen Harekât ve Eğitim Şube Müdürlüğü; 1992-1994 yılları arasında, Silopi’de İç Güvenlik Tabur Komutanlığı; 1994-1995 yılları arasında, Bosna-Hersek Türk Tugay Komutan Yardımcılığı; 1995-1997 yılları arasında, Başbakanlık Askerî Başdanışmanlığı Proje Subaylığı; 1997-1999 yılları arasında, Napoli/İtalya’da konuşlu NATO Güney Bölge Komutanlığı Muhabere Başkan Yardımcılığı; 1999-2000 yılları arasında, Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkez Komutanlığı; 2000-2001 yılları arasında, Genelkurmay Tatbikatlar Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 2001 yılında, Tuğgeneralliğe terfi etti.

Tuğgeneral rütbesiyle; 2001-2003 yılları arasında, 10’uncu Piyade Tugay Komutanlığı ve 2003-2005 yılları arasında, Genelkurmay MEBS Plan Koordinasyon Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü; 2005 yılında, Tümgeneralliğe terfi etti.

Tümgeneral rütbesiyle; 2005-2007 yılları arasında, MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı; 2007-2009 yılları arasında, Gnkur. Eğitim Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu ve 2009 yılında, Korgeneralliğe terfi etti.

Korgeneral rütbesiyle; 2009-2010 yılları arasında, Harita Genel Komutanlığı; 2010-2011 yılları arasında, 4’üncü Kolordu Komutanlığı; 2011-2013 yılları arasında, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2013 Yüksek Askerî Şura Kararları ile Orgeneralliğe terfi ederek 2013-2016 yılları arasında, Genelkurmay II’nci Başkanlığı; 2016-2017 yıllarında, Jandarma Genel Komutanlığı; 2017-2018 yıllarında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürüten Orgeneral Güler, Cumhurbaşkanlığının 9 Temmuz 2018 tarihli kararnamesiyle Genelkurmay Başkanlığı görevine atandı.

Bayan Demet GÜLER ile evli olan Orgeneral Güler, bir çocuk ve iki torun sahibidir. İngilizce bilmektedir.

 

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar 

Orgeneral Ümit Dündar, 1955 yılında, Manisa’da doğdu. 1975 yılında, Kara Harp Okulundan; 1976 yılında, İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından mezun oldu.

1976-1983 yılları arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde, takım ve bölük komutanlığı görevlerini yaptı.

1985 yılında, Kara Harp Akademisinden; 1991 yılında, İngiltere Kraliyet Kara Kurmay Kolejinden; 1994 yılında, Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun oldu.

1985-1995 yılları arasında, muhtelif kıta ve karargâh görevlerinde; 1995-1998 yılları arasında, Londra Kara Askerî Ataşeliğinde; 1999 yılında, 3’üncü Ordu Komutanlığı Karargâhında görev yaptı. 1999-2001 yıllarında ise 1’inci Mekanize Piyade Tugay 5’inci Hudut Alay Komutanlığı görevinde bulundu.

30 Ağustos 2001 tarihinde, tuğgeneralliğe terfi etti. 2001-2004 yıllarında, tuğgeneral rütbesiyle Millî Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve NATO Altyapı Daire Başkanlığı; 2004-2005 yıllarında, 28’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevini yürüttü. Tugay Komutanlığı görevi esnasında, 6 ay süreyle Afganistan’da Çok Uluslu Tugay Komutanlığı görevinde bulundu.

2005 yılında, tümgeneralliğe terfi etti ve 2005-2007 yıllarında, Genelkurmay İstihkâm Daire Başkanlığı; 2007-2009 yıllarında, İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevini icra etti.

2009 yılında, korgeneralliğe terfi etti ve 2009-2010 yıllarında, 5’inci Kolordu Komutanlığı; 2010-2013 yıllarında, Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yaptı.

Orgeneral Dündar, 2013 yılında, orgeneralliğe terfi etti ve iki yıl süre ile 3’üncü Ordu Komutanlığı ve müteakiben 1’inci Ordu Komutanlığı görevlerini yürüttü. 16-18 Temmuz 2016 tarihleri arasında, Genelkurmay Başkanlığına vekâlet etti.

2016-2018 yıllarında, Genelkurmay II’nci Başkanlığı görevlerini yürüten Orgeneral Dündar, 9 Temmuz 2018 tarihinde onaylanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandı.

Bayan Saadet Tülay Dündar ile evli olan Orgeneral Ümit Dündar, iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

 2,536 Toplam Görüntüleme,  2 Günlük Görüntüleme

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.