Ana Sayfa Özel DosyalarDIMDEX 2018 DIMDEX 2018 Özel: Alternatör Üretim Altyapısını Geliştiren İŞBİR, %100 Yerli Jeneratör için Çalışıyor

DIMDEX 2018 Özel: Alternatör Üretim Altyapısını Geliştiren İŞBİR, %100 Yerli Jeneratör için Çalışıyor

MSI Dergisi’nin 159’uncu sayısında yayımlanan ve Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen DIMDEX 2018 fuarına ilişkin haber ve değerlendirmelerin yer aldığı özel dosyanın  “Alternatör Üretim Altyapısını Geliştiren İŞBİR, %100 Yerli Jeneratör için Çalışıyor” başlıklı özel haberi, MSI Dergisi’nin İnternet sitesinde paylaşılmıştır:

 

İŞBİR, fuarda; taktik sessiz jeneratörleri, mobil hibrit enerji sistemleri, deniz platformlarına yönelik jeneratörleri ve komuta kontrol sistemlerine yönelik jeneratörleri tanıttı. Fuar sırasında, İŞBİR Genel Müdürü Burhan Özgür ile kısa bir söyleşi yaparak, firmanın gelecek vizyonu ve yakın zamanda açılım yapmayı düşündüğü alanlar hakkında bilgi aldık.

MSI Dergisi: Burhan Bey, ilk kez katıldığı DIMDEX fuarı, İŞBİR açısından nasıl geçiyor?

Burhan ÖZGÜR: Belirttiğiniz gibi, bu fuara ilk kez katılıyoruz. Bizim açımızdan çok iyi geçiyor. Özellikle iki ülke arasındaki, son dönemde gelişen olayların da paralelinde, İŞBİR’e, çok sıcak bir ilgi olduğunu gördük. Pek çok Katarlı firma ile olumlu geçen iş görüşmeleri yaptık. Bu firmaların yanında Katar’da iş yapan Türk firmaları ile de görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmelerle ilgili de çok yakın zamanda sonuç alacağımızı değerlendiriyorum. Bir yandan da ASELSAN, ADİK, Baykar Makina ve Nurol Makina gibi firmalarımızın imzaladıkları sözleşmeleri ve kurdukları iş bağlantılarını gözlemledik. Bu durum, bizim açımızdan da önemli; çünkü bu firmaların sistemleri içerisinde de bizim jeneratörlerimiz var.

 

MSI Dergisi: Bu sistemlerin ihracatı gerçekleştikçe, aslında sizin ürünleriniz de yurt dışında kullanılıyor ve siz de ihracat yapmış oluyorsunuz. Müşteriniz olan ya da potansiyel müşterileriniz arasında yer alan bölge ülkelerine bir mesajınız var mı?

Burhan ÖZGÜR: Evet, her ne kadar tamamı doğrudan ihracat olarak tanımlanmasa da İŞBİR ürünleri, Türkiye dışında da kullanılıyor. Doğrudan ihracat kapsamında değerlendirilebilecek şekilde Katar’da kullanılan jeneratörlerimiz de var. Su arıtma tesislerinde kullanılmak üzere, 2009 yılında, Katar’a, toplamda 11.000 kVA gücünde, 7 tane jeneratör vermiştik. 2010, 2011 ve 2012 yıllarında, garanti kapsamında, bunların bakımlarını da biz yaptık. Garanti süreleri dolduktan sonra da ilgili personele gerekli eğitimleri verdik.

Genel olarak, askeri ya da endüstriyel tipte verdiğimiz tüm jeneratörlerin, mutlak surette bakımlarını da planlıyoruz. Dolayısı ile ürünlerin ömür devirlerindeki performansımız, bakım-idame desteğimiz ve maliyet-etkinliğimizle fark yaratıyoruz.

İŞBİR, fuarda, deniz platformlarına yönelik jeneratörleri de tanıttı.

 

Hedefler Gerçekleşiyor

MSI Dergisi: İŞBİR olarak, üretim çalışmalarınızın yanı sıra ekosistemi bir araya getiren ve sektörün nabzını tutan çalıştaylar düzenliyor; bu çalıştaylar neticesinde de çeşitli hedefler belirliyorsunuz. Bu çalıştaylarda elde ettiğiniz sonuçlardan da bahsedebilir misiniz?

Burhan ÖZGÜR: İlk çalıştayımızı, 2016’nın sonunda yapmıştık. Bu çalıştayda belirlediğimiz hedeflerden bir tanesi, mevcut tesisimiz yetmediği için, yeni bir fabrika kurmaktı. Şu anda, fabrikamızın yeri alındı. Mimari projesi çizildi. Pek yakında, inşaat ihalesi de yapılacak. Satın alınacak tezgâhlar belirlendi. 2019’un ortalarına doğru, temenni ediyorum ki; yeni fabrikamızda üretime geçeceğiz. Bir diğer hedefimiz de Ar-Ge merkezi kurmaktı ki; bunu da başardık ve 9 Mayıs 2017’de, Türkiye’nin, 462’nci Ar-Ge merkezini hayata geçirdik. Bir diğer hedefimiz de alternatör çeşitlerimizi arttırmaktı ki; bunu da başardık. Dolayısı ile ilk çalıştayımızın sonunda belirlediğimiz hedeflerin, hiçbirini havada bırakmadık; hepsini gerçekleştirdik. 2’nci çalıştayımızı da biliyorsunuz Mart ayı başında düzenledik. Ana temamız da alternatörler oldu. Üniversitelerden çok değerli hocalarımız katıldı. ASELSAN ve ROKETSAN gibi iş ortaklarımız, servislerimiz ve bayilerimiz geldi. Bu etkinlik de gerçekten çok yararlı oldu.

 

MSI Dergisi: İŞBİR, 2’nci çalıştayın ardından ne gibi hedefler belirledi?

Burhan ÖZGÜR: Bu çalıştayda belirlediğimiz hedeflerden ilki, Türkiye’deki jeneratör pazarında, alternatörün tek üreticisi olmak. Malumunuz, bugün, yurt içindeki jeneratör üreticilerinin tamamına yakını, alternatörü ithal ediyor. Biz, kapasitemizi arttırıp, kalitemizi arttırıp, maliyeti düşürerek, bu pazarda söz sahibi olmak istiyoruz. Bunu başardıktan sonraki amacımız da dünyada sayılı alternatör üreticileri arasına girmek. Bunu başaracak potansiyel bizde var. Ürettiğimiz alternatörler, hiçbir zaman dünya markalarından geride kalmıyor; hatta daha da kaliteli. Bizim tek dezavantajımız, maliyet konusuydu. Kurduğumuz yeni fabrikamızdaki teknolojik yatırımlar ve kazanacağımız yeni kapasite ile maliyetleri de düşüreceğiz.

Bu çalıştay sonucunda ortaya koyduğumuz bir başka hedef de rüzgâr jeneratörlerinin alternatörlerini üretmek. Biliyorsunuz ülkemiz, bu konuda çok verimli alanlara sahip. En son Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinde, devletimizin yerli katkı konusundaki kararlılığını gördük. Buna göre, bu tip projelerde, üretimdeki yerli katkı payının %60; yerli mühendis istihdam oranının ise %80 olması gerekiyor. Rüzgâr jeneratörlerinin, 3 ana bileşeni var: Direği, palleri ve türbini. Türbini yerli imkânlarla yapabilecek olan kim? İŞBİR. Dolayısı ile biz de rüzgâr jeneratörü alternatörlerini ürün portföyümüze ekleyerek yerli katkı payı ile ilgili bu hedeflerde yer almayı, kendimize vizyon olarak belirledik. Şu anda, küçük güçlerde olmakla birlikte, bunun da çalışmalarına başladık.

İŞBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Çetinkaya ve Genel Müdürü Burhan Özgür

 

Türkiye’nin İlk Taktik Sessiz Jeneratörü

MSI Dergisi: Yürüttüğünüz Ar-Ge faaliyetleri neticesinde ne gibi çıktılar elde ettiniz?

Burhan ÖZGÜR: Son dönemde, bu anlamda attığımız belki de en önemli adım, Türkiye’deki ilk sessiz taktik jeneratörü geliştirmek oldu. Bu ürünümüz; +60 ve -32 santigrat derece sıcaklık ve soğuklukta çalışma, %95 bağıl nemde çalışma, yağmur altında çalışma, sıcakta ve soğukta depolama gibi tüm çevre koşulları testlerinden geçti. Elektromanyetik uyumluluk testlerinde de başarılı oldu ve ürünün patentini aldık. Ürünün en önemli özelliklerinden birisi sessizlik. Bunu, su soğutmalı alternatör ile sağladık. Projede İŞBİR’in işçileri, teknikerleri ve mühendisleri çalıştı. Bir sonraki hedefimiz ise bunun gücünü yükseltmek. Şu anda 50 kVA gücünde. Ama zaman içinde, 500 kVA’lara kadar çıkan alternatörler geliştirmeyi düşünüyoruz. Bu su soğutmalı alternatörün de birtakım konfigürasyon değişiklikleri ile özellikle hibrit otobüslerde, elektrik motoru olarak kullanılabileceğini keşfettik. Bunun çalışmasını da yapacağız. Hatta bir üniversite ile birlikte, bunu TÜBİTAK projesine de dönüştürebiliriz.

Burhan Özgür: “Son dönemde, Ar-Ge anlamında attığımız belki de en önemli adım, Türkiye’deki ilk sessiz taktik jeneratörü geliştirmek oldu.”

 

İŞBİR’in Hedefi: %100 Yerli Jeneratör

MSI Dergisi: İŞBİR’in geleceği ile ilgili vizyonunuzu okuyucularımızla paylaşabilir misiniz?

Burhan ÖZGÜR: İŞBİR olarak esas hedefimiz, ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlamak ve katma değeri en yüksek jeneratörü üretmek. Burada da katkı değeri en yüksek olan şey, %100 yerli jeneratör. Yakın bir gelecekte, bunu da başarmayı hedefliyoruz. Jeneratörün 3 ana bileşeni, motor, alternatör ve panodur. Biz alternatör ve panoyu yapıyoruz, geriye motor kalıyor. Bu konuda da Yavuz Motor ile çalışıyoruz. Belli güçlere kadar jeneratör motoru üretebiliyorlar. Şu anda ilk geliştirdikleri; 30, 60, 75, 100 kVA’larda ürünlerini aldık, denedik, testlerini yaptık. Gayet başarılı oldu. Bu tip çalışmalar ve ortaklıklar sayesinde, yakın gelecekte, %100 yerli jeneratörleri de üreterek, ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağız.

 

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka bir konu var mı?

Burhan ÖZGÜR: Tüm bu faaliyetlerimizde, Yönetim Kurulumuzdan, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV)’ndan, Mütevelli Heyetimizden, yani kısacası her yerden, her türlü desteği alıyoruz. Bugüne kadar, bize güvenenleri hiçbir zaman mahcup etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz.

Her şey Yüce Devletimiz, Aziz Milletimiz ve Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için!

 

İŞBİR Genel Müdürü Burhan Özgür’e, zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için, okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.

 3,686 Toplam Görüntüleme,  3 Günlük Görüntüleme

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.