Ana Sayfa Manşet ETECube, hymots® ve nginr® Gibi Ürünleriyle Dünya Genelinde Silahlı Kuvvetlerin Tercihi Olmaya Hazırlanıyor

ETECube, hymots® ve nginr® Gibi Ürünleriyle Dünya Genelinde Silahlı Kuvvetlerin Tercihi Olmaya Hazırlanıyor

ETECube, silahlı kuvvetlerin göreve hazırlanmasının ana enstrümanı olacak ürünlerini, yakın zamanda kullanıma sokmaya hazırlanıyor. Hem gelişen ihtiyaçlara cevap veren hem de bilişim teknolojilerindeki son gelişmeleri bünyesinde barındıran bu ürünler, bazı özellikleri itibarıyla alanlarında “dünyada ilk ve tek” olma iddiasında. ETECube, planlarını, önemli bir boşluğu dolduracak bu ürünlerin, dünyanın önde gelen silahlı kuvvetleri tarafından kullanıma alınarak yaygınlaşacağı üzerine kurguluyor ve hazırlıklarını da bu doğrultuda sürdürüyor.

ETECube, ismini, ETEEE (Education, Training, Exercise,  Evaluation, Experimentation / Öğrenim, Eğitim, Tatbikat, Değerlendirme, Deney) teriminden alıyor. Öğrenim, eğitim, tatbikatlar, değerlendirme ve deneyler ise askeri dönüşüm süreçlerini destekleyen ve bütünleştiren temel metodolojiler olarak öne çıkıyor.

Deney, askeri alanda, akademik alanda olduğu kadar olgunlaşmış olmasa da son dönemde öne çıkan bir konu. Birçok askeri süreç kapsamında deneyler yapılabilir. Savunma planları, konseptler, doktrinler, harekât planları ve yetenek paketleri, askeri deneyler düzenleyerek çözümlenebilir ve test edilebilir. Askeri deneyler, özellikle yeni yetenek paketlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve bütünleştirilmesi aşamasında kullanılan kritik bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor.

Herhangi bir yeteneğin geliştirilmesinin ardından, bununla ilgili öğrenim ve eğitim faaliyetleri yapılması gerekiyor. Öğrenim sayesinde bu yeni yetenek ile ilgili bilgi; eğitimle de beceri elde ediliyor. Tatbikatlar ve harp oyunları da toplu eğitimler kapsamına giriyor.

Askeri deneyler, harp oyunları ve tatbikatlar, bir silahlı kuvvetin dönüşüm süreçlerinin tümüne hizmet eden üç temel metodolojidir. Kuvvet ve komuta yapısının hangi yeteneklere sahip olacağı, askeri deneylerle belirlenebilir. Bu yeteneklerin kapsamındaki konseptler ve doktrinler, yine askeri deneylerle çözümlenir. Sonrasında bu yetenekleri silahlı kuvvetler ile bütünleştirmek için öğrenim ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilir. Ardından da kuvvetin durumunu değerlendirerek harbe hazırlığını ölçmek, planlar geliştirmek, geliştirilmiş planları geçerlemek için tekrar askeri deneyler kullanılır.

ETECube’un hymots® ürünü, tüm bu süreci adresliyor. nginr® ise müşterek planlama ve harekât ile ilgili süreçleri destekleyecek çözümler üretiyor. Böylece ETECube ürünleri, silahlı kuvvetlerin komuta yapısı ile ilgili tüm müşterek; hatta çok alanlı süreçleri kapsayabiliyor.

hymots® ile Sürprizlere Yer Yok

hymots®; harp oyunları ve tatbikatları desteklemek (hymots®c), askeri deneyler icra etmek (hymots®e), savunma planlaması faaliyetlerine analitik destek sağlamak (hymots®d) ve orta vadeli jeostratejik öngörüler geliştirmek (hymots®g) için kullanılabilen simülasyon araçları kümesidir.

Harp oyunu ve tatbikat amaçlı kullanılan mevcut modelleme ve simülasyon çözümlerinin bir bölümü tugay ve altına; bir bölümü ise kolordu ve üstüne yönelik olarak görev yapıyor. hymots®c ise tüm seviyelerde kullanılabilen bir çözüm sunuyor.

Günümüzde, harp oyunu ve tatbikat amaçlı kullanılan mevcut modelleme ve simülasyon çözümlerinin sahip olması gereken özelliklerden biri de 3 boyutlu görselleştirme. İHA’ların yaygınlaşması ile karargâhlarda görüntü istihbaratı kullanımı da arttı. Ülkemizde kullanılan askeri yapısal simülasyon sistemleri, görsellik için kendi bünyelerinde bir çözüm sunamazken, hymots®c bu kabiliyeti de içeriyor.

hymots®c’nin uluslararası rakiplerinden diğer önemli bir farkı da sadece müşterek değil çok alanlı olması ve melez ortamları da simüle edebilmesi. hymots®c; kara, deniz, hava, uzay, siber uzay ve sosyal alanlarda olabilecek kinetik ve gri bölge mücadelelerini simüle edebiliyor. Bu nedenle depremler, seller, büyük yangınlar, ayaklanmalar, karışıklıklar gibi büyük ve karmaşık krizlerin modellenmesinde de kullanılabiliyor.

hymots®e’nin hymots®c’den farkı, yapay zekâyı kullanması ve tek bir rassal sonuç yerine güven aralıkları üretmesi. Aynı simülasyonu, kullanıcıya fark ettirmeden çok sayıda koşup üzerinde istatistiki değerlendirmeler yapıyor ve sonuçlar veriyor. Böylece, doktrin ya da harekât planlarının çözümlenip, sonuçların da tercih edilen güven aralığında elde edebilmesi mümkün hale geliyor.

hymots®d ve hymots®g ise stratejik ve politik seviyede, daha uzun vadede sonuçlara bakıyor. Politika geliştirme ve savunma planlaması süreçlerinde kullanılıyor.

hymots®c’nin uluslararası rakiplerinden önemli bir farkı, sadece müşterek değil çok alanlı olması ve melez ortamları da simüle edebilmesi. Kara, deniz, hava, uzay, siber uzay ve sosyal alanlarda olabilecek kinetik ve gri bölge mücadelelerini simüle edebiliyor. Bu nedenle depremler, seller, büyük yangınlar, ayaklanmalar, karışıklıklar gibi büyük ve karmaşık krizlerin modellenmesinde de kullanılabiliyor.

Büyük Veriye nginr® Yorumu

nginr®, ETECube tarafından “bilgi tabanı” olarak tanımlanan bir büyük veri aracı. Veriyi bilgiye dönüştürüp depoluyor ve bu bilgiyi kullanarak sonuçlar üretebiliyor.

nginr®’ın sunduğu kabiliyetler, silahlı kuvvetler açısından kritik önem taşıyor. Günümüzde, açık kaynak istihbaratı (OSINT), ölçüm ve işaret istihbaratı (MASINT), çok büyük hacimli, sürekli akan ve çeşitliliği yüksek veri üretiyor. Örneğin, bir tesisin görüntüsü geldiğinde, geçmişte alınmış görüntülerle karşılaştırılıp tesisteki değişikliklerin neler olduğunun; belki de neden olduğunun anlaşılmasına ihtiyaç olabiliyor. Bunu da veri akmaya devam ederken yapılması gerekiyor. nginr®, tam olarak bunları başarıyor. Büyük veriyi akarken işleyip enformasyonu oluşturuyor ve bilgi tabanındaki diğer enformasyonla birleştirerek sonuçlar elde ediyor.

“Veri akarken bilgiyi oluşturmak” ise günümüzde çok zorlu bir süreç halini almış durumda. Peşinde olunan bilgi aynı kalırken, bunu oluştururken kullanılması gereken veri ise ciddi ölçüde arttı. Örneğin, deniz kuvvetlerindeki fırkateyn sayısında, son 30 yılda büyük bir değişiklik yok. Fırkateynlerin her birinin herhangi bir anda nerede olduğu, geçmişte olduğu gibi günümüzde de peşinde olunan bir bilgi. Ancak geçmişte, silahlı kuvvetler, daha sınırlı sayıda radardan veya elektronik destek tedbirinden gelen veriyi toplayıp birleştirmeye çalışırken, bugün veri kaynaklarının sayısı, türleri ve ürettikleri verinin hacmi arttı. İHA gibi yeni araçlardan gelen veriler ve OSINT kaynaklı veriler sürece dâhil oldu. Kısacası, aynı bilgiye ulaşmak için işlenmesi gereken veri miktarı arttı. nginr®, işte böyle bir ortamda, etkin bir çözüm sağlıyor.

nginr®, ETECube’un “blokağı” (blocknetwork) olarak adlandırdığı ve patentini aldığı bir teknolojiyi kullanıyor. Blokzincirlerine dayanan blokağı teknolojisi; ilişkisel veri tabanları, Kafka gibi zaman serili verileri birleştiren teknikler ve çizge (graph) veri tabanı sistemleri gibi veri yönetiminde kullanılan güncel yaklaşımların yeteneklerinin hepsini barındırıyor.

ETECube, veriyi bilgiye dönüştürüp depolayan ve bu bilgiyi kullanarak sonuçlar üretebilen nginr®’ı, “bilgi tabanı” olarak tanımlıyor.

Önemli Bir Boşluk Doluyor

ETECube Başkanı ve Kurucusu Erdal Çayırcı, hymots® ve nginr®’ın nasıl bir boşluğu doldurduğunu şöyle anlatıyor: “ETEEE alanında, 1980’li ve 1990’lı yıllarda geliştirilmiş, sürecin bazı bölümlerini kapsayan ve halen kullanımda olan araçlar var. Diğer yandan biz, askeri enstrümanın göreve hazırlanması sürecinin tamamını kapsayan çözümleri bütünleşik olarak kullanıma sunmaya hazırlanıyoruz.

nginr®, bilgiyi, veri akarken oluşturabiliyor.

Bu kapsamlı çözümü, en modern teknolojiler, mimariler ve kavramları en etkin şekli ile kullanarak sunuyoruz. Bunu yaparken kullanıcın pratik ihtiyaçlarını ve kısıtlarını, alandaki tecrübemizden yararlanarak hep göz önünde tutuyoruz. Örneğin, stratejik ve operasyonel seviyelerdeki süreçler, birçok birleşenin birlikte çalışmasını gerektiren çok karmaşık iş akışlarını içeriyor. Bunun üzerine, bir de ilgili yazılım araçlarının karmaşıklığı bindiğinde, teknoloji, kullanıcı için pratik bir çözüm olmaktan uzaklaşıyor. Oysa biz, günümüzde yaygın olarak dillendirilen “teknolojinin demokratikleşmesi” kapsamında, herkesin rahatlıkla ve uzman desteğine ihtiyaç duymadan kullanabileceği araçlar sunuyoruz. Yapay zekâ, çok popüler ve biz de ürünlerimizde yaygın olarak kullanıyoruz. Ancak bunu, teknolojiyi kullanıcı için daha anlaşılmaz hale getirmek yerine, kullanıcının çözümü rahatlıkla ve en az emekle kullanabilmesini sağlayacak şekilde başarmaya çalışıyoruz.”

 318 Toplam Görüntüleme,  3 Günlük Görüntüleme

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.