Ana Sayfa Haberler HAVELSAN, Güçlü Türkiye için İş Birliklerini Güçlendiriyor

HAVELSAN, Güçlü Türkiye için İş Birliklerini Güçlendiriyor

MSI Dergisi’nin 154’üncü sayısında yayımlanan “HAVELSAN, Güçlü Türkiye için İş Birliklerini Güçlendiriyor” başlıklı özel haber, MSI Dergisi’nin İnternet sitesinde paylaşılmıştır:

 

HAVELSAN, ilkini, “Güçlü İş Birliği, Artan Yerli Katkı” sloganı ile 1 Ekim 2014’te düzenlediği İş Ekosistemi Buluştayı’nın ikincisini, “Güçlü Türkiye için Güç Birliği, Güçlü İş Birliği” sloganı ile 7 Aralık’ta, Ankara’da gerçekleştirdi. Buluştay, aradan geçen süre zarfında slogana da yansıyan gelişimin yanı sıra HAVELSAN’ın ve iş ortaklarının kat ettiği mesafeyi de gözler önüne serdi.

 

HAVELSAN, uzun dönemli stratejilerinde, organik büyüme yerine inorganik büyümeye vurgu yapıyor ve bu büyümeyi de “iş ortağı” olarak nitelendirdiği alt yüklenicileri ile gerçekleştirmeyi hedefliyor. 2014 yılındaki buluştayda, gündem maddeleri arasında; “HAVELSAN tedarik süreci ve uygulamaları esaslarını yan sanayi ve KOBİ’lere aktarmak.” ve “HAVELSAN’ın iş ekosistemi uygulamaları kapsamında uzun vadeli çalışmak istediği yan sanayi ve KOBİ profilini ortaya koymak.” gibi maddeler yer alırken, bu yıl, gündemde, başarılı iş ortaklarının ödüllendirilmesinin olması, inorganik büyüme konusunda alınan mesafeyi gösterdi.

 

Stratejik Hedeflere, İş Birliği ile Ulaşılacak

Etkinlikte, ilk olarak, HAVELSAN Genel Müdürü ve CEO’su Ahmet Hamdi Atalay kürsüye geldi. Atalay, konuşmasının başında, HAVELSAN’ın stratejik hedeflerini şöyle sıraladı:

 • HAVELSAN, 2023 yılında, 1,5 milyar dolar ciro gerçekleştirmeyi ve dünyanın en büyük 100 savunma firması arasında yer almayı hedefliyor. Bu hedefin bir alt hedefi olarak da cironun 1/3’ünü savunma, 1/3’ünü sivil, 1/3’ünü ise ihracat projelerinden elde etmeyi öngörüyor.
 • Bugüne kadar üstlendiği projelerde, projeye özel ürünler ortaya koyan ve her projede süreçlerin büyük bölümünü tekrar eden HAVELSAN, proje şirketinden, ürün sahibi şirkete dönüşmeyi hedefliyor.
 • HAVELSAN’ın ihracat pazarlarındaki hedefi, öncelikle bölgesel bir güç hâline gelmek. Körfez Bölgesi ve Pakistan gibi dost ve müttefik ülkeler, HAVELSAN’ın ilk aşamadaki kapsama alanında bulunuyor. Bu doğrultuda; firmanın Katar Ofisi açıldı. Katar’da yerel bir şirket kurma çalışmaları ile Kuveyt ve Suudi Arabistan’da ofis açılması ile ilgili çalışmalar ise devam ediyor.
 • HAVELSAN, organik olarak büyümek yerine, iş ekosistemi ile birlikte büyümeyi tercih ediyor ve 2016 yılından beri, İş Ekosistemi Yönetim Sistemi’ni geliştiriyor. 2016 yılında deneme sürümü işletilen sistem, 2017’nin başından itibaren, kapsamlı olarak kullanılıyor.

Atalay, iş ekosisteminin, HAVELSAN’ı, 2023 hedeflerine taşıyacak en önemli yöntem ve araç olduğunu ifade etti ve şöyle devam etti: “Örneğin, Katar Savunma Bakanlığının ERP (Enterprise Resource Planning / Kurumsal Kaynak Planlama) ihalesinde yarıştığımız firmalardan bir tanesi, IBM… Gururla söyleyebilirim ki; biz IBM’den daha iyi teknolojiye ve daha iyi fiyata sahip bir teklif verdik. Rekabet ettiğimiz firmalar, çift haneli, hatta üç haneli milyar dolarlık cirosu olan firmalardı. Onlarla rekabeti, ancak, iş ekosisteminde, sizlerin iş birliği ve güç birliği ile başarabiliriz.”

İş Birliğinde Yeni Dönem

Atalay, HAVELSAN’ın kurduğu İş Ekosistemi Yönetim Sistemi ile ilgili de bilgiler verdi: Firmalar, ekosistemine dâhil olabilmek için, HAVELSAN’a başvuruyor. Ardından, değerlendirme süreci başlıyor. İlk önce, firmalar, HAVELSAN’la çalışan bir denetim firması tarafından, HAVELSAN’ın belirlediği kriterlere göre değerlendiriliyor ve ortaya bir rapor çıkıyor. Kriterlerden alınan puanlara göre, firmalar; A, B, C ve D olarak kategorize ediliyor. Daha sonra firmalar, HAVELSAN çalışanları tarafından ziyaret ediliyor ve sahip olunan kabiliyetler, yerinde değerlendiriliyor. Hem denetim hem de değerlendirme, firmalara mali bir yük getirmeden yapılıyor. Böylece, firmalar, sisteme dâhil oluyor ve HAVELSAN’ın ihalelerine, teklifler verebilmeye başlıyorlar. İzleyen süreçte, firmaların, aldıkları işlerdeki performansları da sürekli takip ediliyor.

Bu bilgileri ilettikten sonra Atalay, sistemle ilgili şunları söyledi: “Bu sistem, objektif kriterlere göre işliyor ve işleyecek. Adil ve şeffaf olacak. Asla hiçbir firma mağdur edilmeyecek. Bu söylediğim, ‘Firmalar, bugüne kadar mağdur ediliyordu.’ olarak algılanmamalı. Ama zaman zaman şikâyetler alıyorduk; ‘Biz davet edilmiyoruz.’ ya da ‘Biz ihalelerde yarıştırılmıyoruz.’ gibi. Ben şunu taahhüt ediyorum ki; sistemimiz sizleri adil ve eşit şartlarda yarıştıracak ve sonuçları da şeffaf olacak. Buna ilişkin her türlü hesabı bize sorabilirsiniz. Verdiğiniz teklifin akıbetini, olumlu ya da olumsuz değerlendirmenin neden yapıldığını, bütün açıklığıyla, şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşıyor olacağız.”

Atalay, iş ortaklarının, belli bir teknoloji alanını seçerek, o alanda en iyi olmaları konusuna çok önem verdiklerini de vurguladı. İlerleyen dönem için ise şu mesajları verdi: ”İş ortaklarımızla birlikte iş geliştirmek istiyoruz. Özellikle A sınıfı, stratejik iş ortaklarımızla. Sadece verdiğimiz işi yapar olmaktan çıkartıp birlikte iş geliştirmek istiyoruz. Devamında, onlarla teknoloji geliştirmek istiyoruz, ürün geliştirmek istiyoruz… Yurt dışında onları tanıtmak istiyoruz. Kuveyt’teki fuarda, standımızda onların da masaları ya da stantları olacak.”

Atalay, konuşmasının son bölümünde, HAVELSAN’a bağlı, ABD merkezli Quantum3D firmasının imkânlarının da ABD’de iş yapmak isteyen tüm sektör firmalarının kullanımına açık olduğunu belirtti.

KOSGEB, Ana Yüklenicileri Oyuna Sokmak İstiyor

Açılış oturumunun ikinci konuşmacısı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt oldu. Prof. Dr. Uzkurt, HAVELSAN’ın iş ekosisteminin ve bu ekosistem için hayata geçirdiği sistemin, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)’nın yapmak istedikleri ile örtüştüğünü ifade etti. KOSGEB, önümüzdeki dönemde, KOBİ’leri, geçmiş uygulamalardan farklı bir anlayışla desteklemeyi hedefliyor. Kurum; proje, ürün, firma ya da sektör odaklı destek modelleri oluşturarak, ana yükleniciler için ürün geliştiren KOBİ’leri destekleyecek. Böylece, hem desteklenen ürünün ticarileşmesinin önü açılacak hem de Türkiye’nin ithalat ile karşıladığı ihtiyaçlarının yerli ve milli çözümlerle giderilmesi sağlanacak. Prof. Dr. Uzkurt, yeni modeller konusunda açık olduklarını ve kendilerine gelen her türlü öneriyi dikkate aldıklarını vurguladı.

 

 

Açılış konuşmalarının ardından, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanvekili Taner Düvenci tarafından, Prof. Dr. Uzkurt ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir’e birer plaket takdim edildi ve protokol üyelerinin yer aldığı aile fotoğrafı çekildi.

HAVELSAN’ın Sistemi Olgunlaşıyor

Konuşmalar, HAVELSAN Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Cenk Özen’in “HAVELSAN İş Ekosistemi ve Tedarik Süreci Uygulamaları” başlıklı sunumu ile devam etti. Özen, HAVELSAN’ın İş Ekosistemi Yönetim Sistemi ile ilgili bilgiler paylaştı.

HAVELSAN; şeffaf, adil ve objektif bir sistem oluşturmayı amaçlıyor. Böylece, projelerde; maliyet, zaman ve riskin azaltılabileceği; performans ve müşteri memnuniyetinin ise arttırılabileceği öngörülüyor.

Sistem ile ilgili çalışmalar kapsamında; Marmara Bölgesi’nden 178, Ege Bölgesi’nden 9, Akdeniz Bölgesi’nden 3, İç Anadolu Bölgesi’nden 293, Karadeniz Bölgesi’nden 2, Doğu Anadolu Bölgesi’nden 3 ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden 2 firma, iş ortağı adayı olarak kayıt altına alında. Bunlardan, denetimi tamamlananların, illere göre dağılımı şöyle oldu: İstanbul (82), Bursa (5), Kocaeli (4), İzmir (6), Antalya (1), Mersin (1), Adana (1), Ankara (177), Eskişehir (3), Konya (1), Kayseri (1), Trabzon (1), Elazığ (1) ve Diyarbakır (1). Denetimi yapılan firmalardan; %6’sı A, %50’si B, %37’si C ve %7’si D grubunda yer aldı.

Bu yılın Ocak ayından, Aralık ayı başına kadar HAVELSAN, 83 adet ihaleyi, iş ekosistemine açık bir şekilde yaptı. Bu ihalelerin toplam bedeli, 70.956.043 lira oldu. İhaleler için, 280 firmaya, toplam 874 teklif talebi yapıldı. Teklif istenen firmaların gruplara dağılımı; A (%10), B (%47) ve C (%21) şeklinde oldu. Tekliflerin kalan %22’si ise uygulama yeni başladığından, sadece bu yıla özgü olarak, değerlendirme süreci devam eden firmalardan istendi.

Tekliflere geri dönüş oranı ise beklentilerin altında gerçekleşti. Toplam 232 teklife geri dönüş yapıldı ve geri dönüş oranı, %26 olarak gerçekleşti. Firma bazında, geri dönüş oranı, %44 oldu; toplam 123 firma, HAVELSAN’a teklif sundu. Özen, bu durumun, 2 nedenden kaynaklandığını belirtti:

 1. Firmaların, HAVELSAN İş Ekosistemi Yönetim Sistemi’ne kaydolurken, mevcut faaliyet alanları dışındaki alanları da işaretlemesi, bu alanlarla ilgili teklif talep edildiğinde cevap verememelerine neden oluyor.
 2. HAVELSAN’ın teklif taleplerinin yanlış anlaşılarak Personel Kiralama Hizmeti Talebi olarak görülmesi.

HAVELSAN, bir yandan da kendi teknoloji yönetimi sistemini geliştiriyor ve bunu, iş ekosistemi ile de paylaşacak. Sistem, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın çalışmaları ile paralel şekilde, teknoloji taksonomisi ve teknoloji hazırlık seviyesi işlevlerini de barındırıyor. Sistem devreye girdiğinde, HAVELSAN, iş ortaklarının teknolojilerini ve bu teknolojilerin hazırlık seviyelerini, somut olarak değerlendirebilecek. Kabiliyet geliştirme kararlarını, bu doğrultuda verecek ve tekrarlardan kaçınacak.

Özen, 2018 yılında başlatacakları yeni uygulamaları da şöyle sıraladı:

 • Tedarikçi finansman desteği,
 • İş ortakları için ücretsiz eğitim desteği,
 • B ve C gruplarında yer alan firmalara, bir üst gruba geçebilmeleri için tekrar değerlendirme fırsatı (ek bir maliyet getirmeden) ve
 • İş ortağı adayı firmalar için, HAVELSAN Tanıtım Günlerinin düzenlenmesi.

İş Ekosistemine Akbank Desteği

Özen’in sunumunu, HAVELSAN-AKBANK Tedarikçi Finansmanı İş Birliği Protokolü için düzenlenen imza töreni izledi. Protokol, KOBİ’lerin, HAVELSAN’dan aldıkları işi karşılık göstererek, ek bir teminat vermeden, banka kredisi kullanabilmelerinin önünü açacak. İmzaların atılmasından önce kürsüye gelen Akbank Nakit Yönetimi Kurumsal Satış ve Pazarlama Müdürü Mehtap Yılmaz, finansman talebi olan firmaların listesinin, HAVELSAN tarafından Akbank’a iletileceğini ve bu firmalara, özel maaş anlaşması gibi, başka kolaylıklar da sağlayacaklarını belirtti. Protokol, Ahmet Hamdi Atalay ve AKBANK Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Bölüm Başkanı Erdoğdu Paker tarafından imzalandı. HAVELSAN, önümüzdeki dönemde, bu konudaki iş birliklerini, Halkbank ile genişletmeyi planlıyor.

KOSGEB’den Yeni Programlar

İmza töreninin ardından, KOSGEB Teknoloji ve Yenilik Destekleri Daire Başkanı Ahmet Dursunoğlu, KOSGEB Hibe Destekleri ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

KOSGEB, ithal bağımlılığı yüksek olan ara malların, milli olarak üretilmesi için yeni programlar başlattı. Bunlardan, Stratejik Ürün Destek Programı, KOBİ’lere, 5 milyon liraya kadar destek veriyor. Bu desteğin %70’i geri ödemesiz. Makina-teçhizat alımlarında, yerli mallarının tercih edilmesi durumunda ise geri ödemesiz kısım, %85’e çıkabiliyor. Projenin süresi 36 ay. Özel durumlarda, destek miktarı 10 milyon liraya; proje süresi de 42 aya çıkartılabiliyor. İşletmelerin talebi üzerine, destek tutarının %25’i kadar, erken ödeme yapılabiliyor. Başarıyla tamamlanan projeler, sonuçlarının uygulanmasının görülmesi için, 3 yıl daha izleniyor. KOSGEB, bu program kapsamında; SSM, ASELSAN, TUSAŞ, SaSaD ve BTK ile iş birliği protokolleri imzaladı; ROKETSAN ile protokol imza çalışmaları da devam ediyor.

  

Dursunoğlu, bu desteklerde, ana yüklenici-KOBİ iş birliğinin önemine, şu sözlerle vurgu yaptı: “Biz, ana sanayi güdümlü talebin, daha kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü geçmişte, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin, ticarileştirilmesinde bazı sorunlar olduğunu gördük. Ürünler geliştiriliyor; ama ticarileştirildiği zaman bakıyorsunuz ki piyasa buna hazır değil, sektör buna hazır değil. Tahmin ettiğiniz ya da planladığınız şekilde talep göremiyorsunuz. Onun için, ana sanayinin; ‘Evet, biz bu ürünü istiyoruz, bu ürünü talep ediyoruz, bu ürün konusunda yatırım yapılmasında fayda var.’ demesi ve bununla ilgili bir KOBİ ile ön protokol imzalaması, bizim için çok kıymetli.”

SSM, EYDEB ile Standardizasyonu Sağlayacak

Etkinliğin son sunumu, SSM Sanayileşme Daire Başkanlığı Elektronik ve Yazılım Sektör Müdürü Evren Yücel tarafından gerçekleştirildi. “Ülkemiz ve sanayimiz, uzmanlaşmış KOBİ’lerin sırtında yükselecek.” diyen Yücel, SSM’nin, KOBİ’lere yönelik desteklerini, 3 başlıkta sıraladı:

 • Nitelikli Ürün ve Altyapı Destek Kredisi,
 • Sanayileşme Portali ve
 • Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP)

Bunlar arasında, yeni bir destek programı olan EYDEP, temelde, bazı ana yüklenicilerin, alt yüklenicileri için gerçekleştirdikleri denetimlerin, SSM koordinasyonunda gerçekleştirilmesini hedefliyor. Aynı zamanda, firmaların yetkinlikleri ile ilgili bilgilerin de bir veri tabanında toplanması planlanıyor.

  

Yücel, EYDEP ile ilgili gelişmeleri de katılımcılarla paylaştı. Bu yıl başlatılan EYDEP kapsamında, şu çalışmalar tamamlandı:

 1. Sektörel değerlendirme süreçleri incelendi,
 2. Soru seti geliştirildi,
 3. Taslak Uygulama Esasları oluşturuldu,
 4. Pilot çalışmalar gerçekleştirildi,
 5. Soru setleri ve puanlama seviyeleri optimize edildi ve
 6. Değerlendirici Eğitim Model ve Planları oluşturuldu.

Hazırlanan soru setleri, 1 ortak soru setinden ve 5 tane alan soru setinden oluşuyor:

 • Genel-Ortak Sorular
 • Üretim Yetkinliği Analizi Soruları
 • Tasarım Yetkinliği Analizi Soruları
 • Yazılım Yetkinliği Analizi Soruları
 • Üretim-Tasarım Yetkinliği Analizi Soruları
 • Sistem Yetkinliği Analizi Soruları

EYDEP kapsamında, firmalara, destekler de verilecek. Bu destekler; kurumsallaşma ve bilgi birikimini arttırmak konularında olacak.

EYDEP ile ilgili iki de kurul oluşturuldu:

 • EYDEP Tavsiye Kurulu (ETK): SSM Sanayileşme Daire Başkanı, SSM Sanayileşme Daire Başkanlığı Şube Müdürleri, Vakıf Şirketlerinin Tedarik Müdürleri ve Diğer Kurum Temsilcilerinden oluşuyor.
 • EYDEP Üst Kurulu (EÜK): Savunma Sanayii Müsteşarı, Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı ve SSM Sanayileşme Daire Başkanı’ndan oluşuyor.

Firmaların, EYDEP kapsamında değerlendirmeleri, hâlen devam ediyor.

Sunumların ardından, Tedarikçi Ödül Töreni gerçekleştirildi. Ödül alan firmalar şunlar oldu:

 • Nitelikli İş Birliği Geliştirme Ödülü: YALTES, Simsoft ve Siren Bilişim & Yazılım
 • Teknoloji Geliştirme Ödülü: Yepsan, KONNEKA Bilgi ve İletişim Teknolojileri, InfoDif ve Aerotim
 • Performans Gelişim Ödülü: MilSOFT
 • Uzun Süreli İş Birliği Ödülü: BİTES
 • Rekabetçi Yaklaşım Ödülü: Ante Grup
 • Gelecek Vaat Eden Firma Ödülü: Xinerji

  

  

 

Temsilcisi hazır olmayan firmalara ödüllerinin daha sonra verildiği etkinlik, öğleden sonra, tedarikçilerle ikili iş birliği toplantıları ile devam etti.

 

 

 

 

 

 

 

 3,794 Toplam Görüntüleme,  3 Günlük Görüntüleme

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.