Ana Sayfa Haberler HIGH-TECH PORT by MÜSİAD 2018 Özel: MilSOFT, Mil-CMS ile Deniz Platformlarının Savaş Yönetim Sistemlerini Geleceğe Taşıyor

HIGH-TECH PORT by MÜSİAD 2018 Özel: MilSOFT, Mil-CMS ile Deniz Platformlarının Savaş Yönetim Sistemlerini Geleceğe Taşıyor

MSI Dergisi’nin 169’uncu sayısında yayımlanan özel haber, derginin İnternet sitesinde paylaşılmıştır:

 

MilSOFT, deniz platformları için geliştirdiği savaş yönetim sistemi Mil-CMS ile hem üstün performanslı hem de ömür devri boyunca, maliyet-etkin bir şekilde güncel tutulabilecek bir çözüm ortaya koyuyor. Modern yazılım teknolojileri kullanılarak geliştirilen Mil-CMS, aynı zamanda kendini saha ispat etmiş bir sistem olarak öne çıkıyor.

 

Günümüzün hızla değişen dünyasında, tehdidin tanımı ve niteliği de aynı hızda değişmektedir. Gelişen tehdit tanımına bağlı olarak, savaş sistemlerinde kullanılan teknolojiler, sensörler ve silahların da bu gelişime ayak uydurması gerekmektedir. Askeri sistemlerin de bu değişime ayak uydurmaları, kaçınılmazdır. Askeri platformlarda kullanılan sistemlerin güncel kalabilmesi, yeni alt sistemlerin ve işlevlerin hızla sistemlere eklenebilmeleri ile mümkündür.

Değişmekte ve çeşitlenmekte olan gereksinimler, askeri alımları da ciddi şekilde etkilemektedir. Dünya donanmalarının, firma bağımlısı kapalı sistemler yerine, RAHAT (Rafta Hazır Ticari / Commercial-Off-The-Shelf / COTS) ürünlere ve standartlara dayalı sistemleri ve açık mimarilere sahip çözümleri daha çok tercih ettiği görülmektedir.

Bu kapsamda, hâlihazırda geliştirilmekte olan ve gelecekte geliştirilecek teknolojiler ve uluslararası standartlar, geleceğin komuta kontrol sistemlerinin temelleri ve belirleyicileri olacaktır. Başta ABD ve birçok Avrupa ülkesi olmak üzere, gelişmiş donanmalara sahip kullanıcılar, özellikle yüksek bakım-idame maliyetlerini azaltmaya yönelik olarak, bu dağıtık ve açık mimari anlayışını geliştirmekte ve envanterdeki sistemleri, bu yaklaşıma uyumlu hale getirmeye çalışmaktadır.

Mil-CMS, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığının Arama Kurtarma Gemilerinde başarıyla görev yapıyor.

 

Bu ihtiyacı ve dünyanın önde gelen firmalarının bu teknolojik geçiş eğilimlerini zamanında gören MilSOFT, 2004 yılı başından itibaren, gelecekte kullanılacak olan standartlar ve mimariler daha taslak halinde iken çalışmaya başlamış ve Mil-CMS ürününü, dünya devi firmalarla eş zamanlı; hatta daha önce geliştirme başarısını göstermiştir. Mevcut durum itibari ile MilSOFT, Mil-CMS ürünü ile Raytheon, Thales, Atlas, LM gibi dünya çapındaki firmalar ile rekabet edebilir bir seviyeye ulaşmıştır.

Mil-CMS, farklı kaynaklardan gelen verileri, kullanıcısına, hızlı karar almayı destekleyecek şekilde gösteriyor.

 

Sahil Güvenlik Komutanlığı Arama Kurtarma Gemisi projesinde, MilSOFT teknik çözümü, bahsi geçen firmalarla ve ürünlerle rekabet etmiş ve “Milli Çözüm” olarak seçilmiştir. Bunun yanında, Mil-CMS, 2007 yılında, TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından düzenlenen 7. Teknoloji Ödülleri kapsamında, “Teknoloji Başarı Ödülü”ne layık görülmüştür.

 

Mil-CMS, kullanıcılarına, etkin bir çözümü, modern kullanıcı arayüzleri üzerinden sağlıyor.

Mil-CMS, Alanında Standartları Belirliyor

MilSOFT Savaş Yönetim Sistemi Mil-CMS, geliştirilmeye başladığı dönemden itibaren:

 • Katmanlı ve dağıtık bir mimariyi,
 • Teknik ve mali açılardan bakım-idame kolaylığını ve
 • Uluslararası standartlara uyumluluğu,

hedefleyen en son teknolojiler ile Savaş Yönetim Sistemi mimarisinin temelini atmıştır. MilSOFT, bu konuda başı çeken ve teknolojileri belirleyen uluslararası organizasyonların (Object Management Group / OMG ve C4I Task Force gibi) yaklaşımlarını ve ortaya koydukları standartları, Mil-CMS henüz taslak aşamasındayken temel almış ve bunları uygulamaya koyup hayata geçiren dünya çapındaki kuruluşlar arasında yerini almıştır. Bu kapsamda:

 • Komuta Kontrol sistem mimarisi ve bileşenlerinin seçiminde ABD Deniz Kuvvetleri tarafından oluşturulan Open Architecture Computing Environment (OACE / Açık Mimarili Bilgisayar Ortamı) kullanılmış,
 • Verinin dağıtık olarak tutulması ve gerçek zamanlı veri dağıtımı için, OMG tarafından tanımlanan “Data Distribution Services” (DDS / Veri Dağıtım Hizmetleri) arakatman yazılımı gerçekleştirilmiş,
 • Tam Link-16 desteği için, Link-16/Link-22 veri yapıları kullanılmış ve ilgili uygulama yazılımları geliştirilmiş,
 • Komuta Kontrol ile ilişkili tüm alt sistemlerin komuta kontrol sistemine entegrasyonu (Mesaj İşletim Sistemi / MHS, Navigasyon, Otomatik Tanıma Sistemi / AIS gibi alt sistemler de dâhil olmak üzere) sağlanmış,
 • Geliştirilen her yazılım birimi için, uluslararası standartlara uyumluluk esas alınmıştır.

Mil-CMS’nin yazılım mimarisi, ilerleyen dönemde yeni kabiliyetler eklenmesini kolaylaştırıyor.

OACE, ABD Deniz Kuvvetleri birimlerince, sualtı, suüstü ve deniz hava platformları komuta kontrol sistemleri için, 21’inci yüzyıl muharebe sistemleri tasarımına temel teşkil etmek üzere geliştirilmiş; katmanlı ve her katmanda değişik standartları öneren, teknik bir sistem mimarisidir. Bu teknik mimari ile komuta kontrol sistemlerinin etkinliğinin arttırılması, tekrar kullanılabilirliği ve farklı platformlara uygulanabilirliği hedeflenmektedir. Ayrıca, standartlara dayalı yapıların ortaya çıkması ile işletme ve iyileştirme maliyetlerinin düşürülmesi de hedefler arasındadır.

 

Bu mimarinin, dünyadaki yeni nesil Savaş Yönetim Sistemlerinde kullanılması, zorunluluk teşkil etmektedir. Bunun yanında, sağladığı yararlar ve avantajlar nedeni ile mevcut sistemlerin de bu mimariye geçirilmeleri üzerine çalışılmalar sürmektedir.

DDS ise nesneye dayalı yazılım geliştirme teknolojilerinin gelişmesini ve standardize edilmesini hedefleyen, kâr amacı gütmeyen uluslararası bir organizasyon olan OMG tarafından, gerçek zamanlı sistemler için hazırlanmış ve Haziran 2004’te resmen yayınlanmış bir arakatman yazılımı standardıdır. DDS standardı:

 • Veri merkezli veri alışverişi, “Yayımla-Abone ol” (Publish-Subscribe) mimarisi ile veri üreticisi-kullanıcısı arasında bağımsızlık sağlarken,
 • Gerçek zamanlı ve hataya dayanıklı sistem altyapısı ile birlikte, genişleyebilir sistem yapısını da desteklemektedir.

MilSOFT tarafından, Mil-CMS sisteminde; mimarinin en önemli unsurlarından biri olan arakatman ihtiyaçlarını karşılamak üzere, özellikle veri dağıtımı seviyesinde DDS standardı referans alınarak, MilSOFT DDS arakatmanı geliştirilmiştir.

Mil-CMS, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığının Arama Kurtarma Gemilerinin gelecekte, yeni kabiliyetler kazanmasını ve modernize edilmesini kolaylaştıracak.

 

Proje kapsamında geliştirilen mimarinin en önemli özelliklerinden biri de bu mimariye sahip sisteme; karakol botu, küçük bot gibi en basit konfigürasyondan, uçak gemisi ve denizaltı gibi en karmaşık konfigürasyonlara kadar muhtelif platform ihtiyaçlarına göre kolay ölçeklenebilirlik ve adapte edilebilirlik özelliğini kazandırmasıdır. Bu özellikleri nedeni ile Mil-CMS, Sahil Güvenlik Komutanlığı Arama Kurtarma Gemisi (SGAK) ihalesi kapsamında, Savaş Yönetim Sistemi Yazılımı olarak seçilmiştir.

SGAK projesinde, rekabet edilen sistemlerin sunduğu fonksiyonlara ilave olarak MilSOFT, Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) ve Mesaj Yönetim Sistemi (MHS) gibi fonksiyonları da Savaş Yönetim Sistemi yazılımına entegre etmiştir.

Firma bağımlı arayüzler kullanılarak geliştirilen mevcut sistemler, kullanıcıların seçim alternatiflerini kısıtlamakta; sistemin bütününün tek kaynak olarak alınmasını mecburi hale getirmektedir. Hâlbuki Mil-CMS kapsamında seçilen açık mimari sayesinde, sistemde kullanılan birimlerin standartlara dayalı olmasının yanında, firma bağımlı arayüzlerden kaçınılmıştır. Bu sayede, tedarikçi ya da kullanıcı makamların modernizasyon yönündeki değişiklik taleplerini gerçekleştirebilmeleri için, diğer alternatif sistemlere göre daha avantajlı bir durum yaratılmıştır.

Bu avantaj, bakım-tutum maliyetlerine doğrudan yansımakta ve yarı-ömür modernizasyonu gibi fazlarda, kullanıcı lehine çözümler sunmaktadır.

Yukarıda açıklanan Mil-CMS çözümünün sağladığı avantajlar, aşağıda özetlenmiştir:

 • Modern ve güvenilir sistem, kolay entegrasyon ve bakım
 • Açık Mimari (OACE)
 • OMG DDS arakatmanı ve Link 16/22 tabanlı veriyapıları
 • “OMG C4I Task Force” standartlarına uyum
 • Gerçek zamanlı performans ve genişlemeye imkân veren altyapı
 • Ölçeklenebilir savaş yönetim sistemi kabiliyeti
 • Sensör veri füzyonu
 • Otomatik Tehdit Değerlendirme (TEWASA)
 • Entegre Silah Angajman Kabiliyeti ve Ağ Destekli Silah Kontrol (Network Enabled Weapon)
 • Link-11/16/22 ve özel link entegrasyon imkanı
 • Üçüncü parti silah ve sensör entegrasyonu
 • Entegre İxA kontrol, görev planlama ve işleme
 • Aynı altyapıyı kullanan data link, insansız araçların kontrol ve savaş yönetim sistemi fonksiyonları
 • Siber tehditlere karşı yazılım ile koruma yöntemleri
 • Ağ destekli yetenek için altyapı
 • Diğer platformlar için uyumlu ve tekrar kullanılabilir ortak özellikler
 • Dış sistemler (harekat merkezleri, diğer deniz, hava, kara unsurları) ile entegrasyon

 

Mil-CMS’nin tüm mülkiyet hakları MilSOFT’a ait olup, başka bir firma ya da kuruma bağımlılığı bulunmamaktadır. MilSOFT, Mil-CMS kabiliyeti ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve yabancı ülkelere (ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Pakistan) kritik çözümler sağlamıştır.

 1,210 Toplam Görüntüleme,  1 Günlük Görüntüleme

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.