Ana Sayfa IDEF 2021 – Hava Sistemleri Özel Sayısı ICterra Savunma Sektör Başkanı Hakan AYÇENK: “ICterra, Savunma ve Havacılık Sektöründe Hedef Büyütüyor “

ICterra Savunma Sektör Başkanı Hakan AYÇENK: “ICterra, Savunma ve Havacılık Sektöründe Hedef Büyütüyor “

ICterra, farklı sektörlerde gerçekleştirdiği çalışmalarla oluşan 30 yılı aşkın tecrübesini ve birikimini, savunma ve havacılık sektörüne yenilikçi ve güvenilir çözümler sunmak için kullanıyor. Son dönemde, sektöre özel yeni bir yapılamayı da hayata geçiren firmanın savunma ve havacılık sektörü ile ilgili hedeflerini, ICterra Savunma Sektör Başkanı Hakan Ayçenk, MSI Dergisi okuyucuları için anlattı.

ICterra’nın yazılım mühendisliği tecrübesini sizden dinleyebilir miyiz?

ICterra olarak, 30 yılı aşkın yazılım geliştirme tecrübesine sahip ve yenilikçi, güvenilir ve maliyet etkin hizmetler sunan bir yazılım mühendisliği şirketiyiz. Yıllar içinde edindiğimiz teknoloji uzmanlığını, kabiliyetleri ve kanıtlanmış metodolojileri, farklı sektörlerden müşterilerimize yazılım çözümleri sunmak için birleştiriyoruz.

Bilgi ve iletişim teknolojileri, web-mobil teknolojileri, gömülü sistemler, aviyonik ve emniyet-kritik sistemler, siber güvenlik, komuta-kontrol sistemleri, elektronik harp sistemleri, sağlık, enerji ve ulaşım sistemleri yazılımlarındaki yetkinliklerimizle yazılım geliştirme, yazılım testi ve UI/UX (kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi) tasarımı hizmetleri sunuyoruz. Savunma, havacılık, haberleşme, ulaşım, enerji ve sağlık gibi çok çeşitli endüstriler için hizmet veriyoruz. Zaman içerisinde genişleyen hizmet yelpazemiz ve “Yazılım Mühendisliğinde Mükemmellik” ilkemizle müşteri memnuniyetini hep en üst seviyede tutuyoruz.

Yıllara dayanan bu tecrübemizi, CMMI Seviye 3, ISO 9001, ISO 27001 ve ISO 14001 sertifikalarımızı temel alan entegre yönetim sistemimiz ve Milli/NATO seviyesinde tesis güvenlik belgeleriyle güçlendirmiş bulunuyoruz.

ICterra, yazılım ihracatında da Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri olma hedefiyle yoluna devam ediyor. Unify ve ATOS gibi dünyaca ünlü markalarla uzun yıllardır yürüttüğümüz projeler ve iş birlikleri, bizi global pazarda da güvenilir bir stratejik ortak haline getirdi. Ortaklıklarımızı arttırarak hizmet ihracatının lider kurumlarından biri olmaya devam etmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda, Almanya ve İngiltere’deki ofislerimize, 2021 yılı içerisinde Polonya ofisimizi de eklemiş olmanın heyecanını taşıyoruz. Yine, uluslararası alanda, başta sağlık olmak üzere farklı alanlarda kümelenme üyeliklerimizle potansiyel iş birliği alanlarımızı genişletiyoruz.

Bu faaliyetlerimizle Türkiye’yi, yazılım konusunda uluslararası alanda güçlü bir şekilde temsil etmeyi arzuluyoruz.

ICterra’nın Bal Küpü Sistemi, Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle milli olarak geliştirilmiş bir bal küpü-siber istihbarat sistemi olarak öne çıkıyor.

Savunma ve havacılık sektöründeki iş birlikleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Bilindiği üzere, Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayisi alanındaki dışa bağımlılığı, gün geçtikçe azalıyor. Biz de sektörün en büyükleri ile çalışmaktan büyük gurur duyuyoruz. ASELSAN’ın stratejik iş ortakları arasında yer alıyoruz ve ASELSAN’ın tüm sektör başkanlıkları ile birçok proje yürütüyoruz. Bunun yanında HAVELSAN’ın A sınıfı iş ortaklarında biriyiz. TUSAŞ, Roketsan ve Meteksan Savunma ile iş birliklerimiz de güçlenerek sürüyor.

ICterra açısından 2020 yılında altı çizilmesi gereken en önemli gelişmelerin; ASELSAN ile raylı sistemler alanında büyüyen iş birliğimiz ile TUSAŞ ve Meteksan Savunma ile başlayan iş birlikleri olduğunu söyleyebiliriz.

Tüm bu iş birliklerimizin yanı sıra SaSaD, SAHA İstanbul, ODTÜ TSSK ve OSSA üyeliklerimizle savunma ve havacılık sanayisi özelindeki faaliyetlerimizi derinleştiriyoruz.

Savunma ve Havacılık’a Özel Organizasyon

ICterra’nın son dönemde gerçekleştirdiği organizasyonel değişiklikleri okuyucularımızla paylaşabilir misiniz?

ICterra’yı, ulusal ve uluslararası ölçekte daha güçlü hale getirmek hedefiyle organizasyonumuzda da belli değişiklikler gerçekleştirdik. Bu değişiklikleri yaparken uzmanlık alanlarımıza odaklanmak; bu alanları uluslararası ölçekte ele almak ve yeni büyüme stratejilerini yönetmek, bizim açımızdan yol gösterici ihtiyaçlar ve hedefler oldu.

Bu çerçevede, yeni paydaşlar edinmek, yeni modelleri ve iş birliklerini geliştirmek, planlı ama cesur büyüme adımları atmak, en üst düzeyde ulaşmak istediğimiz hedefler oldu. Tüm dünyayı vuran salgın sürecinde şirketimizi büyütmüş olma başarımız da hedeflerimizi büyütmek açısından cesaret verici bir etkendi.

Yakın dönemde, organizasyonumuz da ihtiyaçlara göre yeniden şekillendi. Bu kapsamda savunma ve havacılık alanındaki iş geliştirme ve mühendislik başta olmak üzere tüm faaliyetlerimiz, ICterra Savunma Sektör Başkanlığı altında birleşti. Böylece, savunma ve havacılık alanındaki yurt içi ve yurt dışına yönelik tüm faaliyetlerimiz, merkezileşmiş ve güçlendirilmiş bir yapıda sürecek. Bu zor ama bir o kadar da kritik sorumluluğu üstlenerek ICterra’yı daha da büyütmek, benim için önümüzdeki dönemin en stratejik görevi.

Daha güçlü bir organizasyonla temel hedefimiz; büyüyen, gelişen, hem iş ortakları hem de çalışanlar tarafından tercih edilen bir şirket olmak.

ICterra açısından 2020 yılında altı çizilmesi gereken en önemli gelişmelerin; ASELSAN ile raylı sistemler alanında büyüyen iş birliğimiz ile TUSAŞ ve Meteksan Savunma ile başlayan iş birlikleri olduğunu söyleyebiliriz.

Faaliyet gösterilen endüstriler, geliştirilen ürünler ve başlatılan iş birlikleri kapsamında ne gibi yenilikler görmeyi beklemeliyiz?

Yazılım mühendisliği alanında kullanılan güncel teknolojilerin neredeyse tamamını kapsayan, geniş bir yelpazede yetkinliklerimiz var. Elbette müşterilerimizin çeşitliliği ve ihtiyaçlarının farklılığı da bizi yazılım alanında gelişmeye ve çeşitlenmeye sevk ediyor. Şirket ilkemizde ortaya koyduğumuz “mükemmellik” olgusunu da sürekli gelişimimize borçluyuz. Bu perspektiften baktığımızda, müşterilerimizin ihtiyacı; ister anahtar teslim proje çözümü olsun isterse proje için entegre ekipler oluşturulması olsun, projenin ihtiyacına bağlı çözümler üretiyoruz. Kısaca, yaptığımız işlere müşteri gözünden bakıp onlara yenilikçi ve kullanıcı odaklı ürünler geliştiriyoruz. Müşterilerimizle ilişkilerimiz konusunda, bizim için hassas ve en önem verdiğimiz konu ise rol aldığımız projelerin, hem bize hem de müşterilerimize uzun vadeli bir alan uzmanlığı sağlaması ve bu sayede stratejik ortaklıklarımızı pekiştirmek diyebiliriz.

Somut örnek vermek gerekirse siber güvenlik ve ulaşım sistem projelerinden bahsedebiliriz.

Bal Küpü Sistemi, Savunma Sanayii Başkanlığımızın (SSB) destekleriyle milli olarak geliştirilmiş bir bal küpü-siber istihbarat sistemi. İletişim protokol servisleri üzerinden ayrıntılı saldırı/saldırgan bilgisi toplama işlevine sahip, yüksek etkileşimli bal küpü çözümü kapsamında, imza ve davranış tabanlı kötücül yazılım analizini de gerçekleştiriyoruz. Ar-Ge projesi olarak başlatılan bu çalışmamızı, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere tüm paydaşlarca aktif olarak kullanılan bir unsur haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde, hem yurt içi hem de yurt dışı fırsatları, başta SSB’nin ve sistem entegratörlerinin desteğiyle değerlendirmeye gayret edeceğiz.

Yakın dönemde, organizasyonumuz da ihtiyaçlara göre yeniden şekillendi. Bu kapsamda savunma ve havacılık alanındaki iş geliştirme ve mühendislik başta olmak üzere tüm faaliyetlerimiz, ICterra Savunma Sektör Başkanlığı altında birleşti. Böylece, savunma ve havacılık alanındaki yurt içi ve yurt dışına yönelik tüm faaliyetlerimiz, merkezileşmiş ve güçlendirilmiş bir yapıda sürecek.

Ulaşım sistemlerinde attığımız adımlar ise bizim açımızdan stratejik öneme sahip. Yıllara yayılan emniyet kritik ve güvenlik kritik yazılım geliştirme deneyimimizi, esas olarak aviyonik sistemlerde geliştirdik. Bizim için bu birikimimizi sivil alanda, raylı sistem projelerinde de değerlendirmek, hem alanlar arası bilgi birikimini güçlü bir şekilde taşıyabilmek açısından hem de yetkinliğimizi derinleştirmek açısından heyecan verici. Önümüzdeki dönemde, emniyet-kritik yazılım geliştirme alanında güçlenme stratejik hedefimizi, bu bağlamda da desteklemeyi arzu ediyoruz.

Bunlara ek olarak; elektronik harp, aviyonik ve emniyet kritik yazılımlar, silah sistemleri, muhabere ve sivil tarafta enerji ve sağlık gibi alanlarda projeler yürütüyoruz. Tüm bunların yanında, ortaya koyduğumuz “mükemmellik” anlayışıyla Ar-Ge projelerimizi de yürütmeye devam ediyoruz.

Ar-Ge projeleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Ar-Ge projelerimizde de çok çeşitli endüstrilerin ihtiyaçlarını gözetmeye çalışıyoruz. Örneklerle detaylandırmak gerekirse TÜBİTAK destekli iki siber güvenlik projemiz, bu yıl içinde tamamlanmış olacak. Yine şirketler arası iş birliklerini de Ar-Ge kapsamında hayata geçirmeyi önemsiyoruz. Bu konuda da önemli girişimlerimiz var. Gerek şirketimiz ölçeğinde paydaşlarla iş birliğini gerek sistem entegratörü şirketlerle iş birliğini aynı derecede önemsiyoruz. Bu tarzda iş birliklerini, AB kurumları ve üniversitelerle de gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sağlık alanında TÜBİTAK destekli projelerimiz de devam ediyor. Bu örnekler, Ar-Ge projelerine bakışımızı ve bu konuya verdiğimiz önemi yansıtıyor diye düşünüyorum. ICterra olarak olmazsa olmazlarımızdan biri de gelişimin sürekliliğini sağlamak için iç ya da dış finansman kaynaklı en az iki projeyi her sene tamamlamak.

Yeni dönemde, yeni büyüme stratejilerimizin de gereği olarak, bu iş birliklerinin, hem büyük projelerde kullanılabilir -dolayısıyla rafta kalmayan, sürekli yaşayan- iş birlikleri olmasını hem de mühendislik yetkinliklerimiz üzerine her gün daha fazla katkı sunmasını hedefliyoruz.

Mühendislik yetkinliğinizin güncel durumu hakkında bilgi verebilir misiniz?

Güçlü bir mühendislik ekibimiz ve deneyimli bir kadromuz var. Şu anda konusunda uzman 200’ün üstünde çalışanımız bulunuyor. Ekibimizin büyük bir kısmı ODTÜ Teknokent’teki ofisimizde, bir kısmı da Teknopark İstanbul’da çalışmalarını sürdürüyor. Salgın koşullarında, kendimizi uzaktan çalışmaya da çok hızlı bir şekilde uydurmayı başardık.

Ağırlıklı olarak bilgisayar, elektrik, elektronik ve haberleşme mühendislerinden oluşan mühendislik kadromuzu, temel bilimlerden mezun ve yazılım alanında kendini geliştirmeyi arzulayan kişilerle de destekliyoruz. Yine personelimizin yüksek lisans ve doktora eğitimleri ile şirket içi eğitimlerini de planlamalarımız ve hedeflerimiz dâhilinde destekliyoruz.

Eklemek istediğiniz başka bir konu var mı?

Uluslararası durum, ülkeler arası ilişkiler ve ihtiyaçlar, önümüzdeki dönemde, ülkemizde mühendislik ve üretim anlamında ciddi adımlar atılmasını gerektiriyor. Bir dizi ürünün yurt içinde geliştirilmesi ve üretilmesi, kısa dönemde ülkemiz açısından çok kritik önem taşıyor. Biz de ICterra olarak, hem ulusal ölçekte bu ihtiyaçlara katkı verebilmek hem de uluslararası alanda etki alanımızı genişletmek için, 30 yıllık deneyimimize, güçlendirilmiş ve odaklanmış organizasyonumuza ve geliştirdiğimiz tüm yetkinliklerimize dayanarak geleceğe ilişkin planlamalarımıza güveniyor, ülkemize uzun yıllar hizmet etmek üzere hedeflerimizi büyütüyoruz.

ICterra Savunma Sektör Başkanı Hakan Ayçenk’e, zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için, okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.

Loading

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.