Ana Sayfa IDEF 2021 – Hava Sistemleri Özel Sayısı Yeniay Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Nermin ÖNDER: “Sektör firmalarının gümrük ve nakliye alanındaki kurumsal gelişimine ve projelerinin sorunsuz ilerlemesine katkı sağlamak istiyoruz.”

Yeniay Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Nermin ÖNDER: “Sektör firmalarının gümrük ve nakliye alanındaki kurumsal gelişimine ve projelerinin sorunsuz ilerlemesine katkı sağlamak istiyoruz.”

Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com

Naile BAYRAKTAR / n.bayraktar@savunmahaber.com

Savunma ve havacılık sektörü, yüzünü ihracat faaliyetlerine daha çok döndükçe, gümrük ve nakliye konuları daha fazla önem kazanıyor. Özellikle bu konularda yeterli tecrübesi ve ekibi olmayan sektör firmaları, güvenilir ve etkin hizmetler alabilecekleri paydaşlara ihtiyaç duyuyor. Sektörün bu alanlardaki çözüm ortağı olmayı hedefleyen Yeniay Lojistik’i ve sektöre yaklaşımını, Yeniay Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Nermin Önder’den dinledik.

MSI Dergisi: Nermin Hanım, Yeniay Lojistik’in, savunma ve havacılık firmalarına sunduğu hizmetlerin ayrıntılarına geçmeden önce, söyleşimize, sektöre getirdiğiniz tecrübeyi sorarak başlamak istiyoruz. Yeniay Lojistik’in, savunma ve havacılık sektörüne sunduğu hizmetlerin arkasında, nasıl bir tecrübe var?

Nermin ÖNDER: Yeniay Lojistik’i kurmadan önce, ortaklarım ve ben, gümrük müşavirliği ve uluslararası nakliye alanında, yıllarca farklı firmalarda çalıştık. Her birimiz, bu alanda 30 yılı aşkın tecrübeye sahibiz.

Grubumuz, iş hayatına, 1992 yılında adım attı. 1992-1998 yılları arasında, gümrük müşavirliği ve uluslararası taşımacılık faaliyetlerini tek firma üzerinden sunduk. Mevzuatın değişmesi ile 1998 yılında, gümrük müşavirliği tarafını ayırdık. 1998’den 2017 yılına kadar da farklı bir isimle sektöre hizmet veriyorduk. Grubumuz, 2017 yılı itibarıyla Yeniay Lojistik ve Daimon Gümrük Müşavirliği şirketlerinden oluşacak şekilde yapılandırıldı. Grubun 2 ortağı da A karneli gümrük müşaviridir.

Hâlihazırda gümrük işlemlerini takip ettiğimiz ve danışmanlık verdiğimiz firmalara, uluslararası nakliye hizmetini de sunuyoruz. Kurulduğumuz tarihten -1998’den- itibaren Türkiye’de, havayolu taşımacılığında hizmet veren ilk 10 firma içinde yer aldık. Şu anda, İstanbul’da tüm gümrüklerde çalışanlar dâhil 85 kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz. Şubeleşme konusunda da her yıl yeni adımlar atıyoruz. İstanbul merkez ofisimiz dışında; Ankara, Mersin, İzmir ve Bursa’da ofislerimiz bulunuyor. Bu ofisler, kurumsal yapımız içinde butik bir hizmet sunuyor. Müşterilerimizi dinliyor ve hizmetlerimizi, taleplerine göre şekillendiriyoruz.

Tek Elden ve Butik Hizmet

Yeniay Lojistik, dünyanın saygın ve sayılı küresel ağlarına sahip şirketleriyle yaptığı karşılıklı anlaşmalarla ithalat, ihracat, depolama, dağıtım gibi hizmetleri, müşterilerine sunuyor.

MSI Dergisi: Grup yapılanmanız sayesinde gümrük ve nakliye hizmetini bir arada sunabilmeniz, sektör firmalarına ne gibi avantajlar sağlıyor?

Nermin ÖNDER: Gümrük ve nakliye hizmetini bir arada sunmamız ve bu işlerin tek elden yürütülmesi, firmalara büyük bir kolaylık ve bir dizi avantaj sağlıyor. Tüm hizmetleri bir arada sağladığımız için müşterilerimiz, tüm bilgilere anında ulaşabiliyorlar. Süreçteki tüm paydaşların, her an birbirlerinden ve işlemlerden haberdar olması, süreç yönetiminde ciddi kolaylıklar sağlıyor. Bu düzende, herhangi bir aşamada yaşanan aksama ya da sorunda, tedarikçilerin birbirini suçlaması durumu da ortadan kalkıyor. Müşterilerimiz, paket hizmetimizin yapısını bildiğinden, daha proje aşamasında bizimle paylaşımda bulunuyorlar ve biz de onları en doğru bir şekilde yönlendiriliyoruz. Projeyi dinliyoruz, üzerinde çalışıyoruz. Yaptıkları ve yapacakları faaliyetler ile ilgili devlet destekleri ve teşvikler varsa bu konuda onları bilgilendiriyoruz ve onay vermeleri durumunda da bunlarla ilgili süreçleri hemen başlatıyoruz. Kapıdan kapıya teslimattaki tüm adımları anlatıyoruz; gerekirse eğitim veriyoruz. Öngörülen maliyetleri paylaşıyoruz, sürecin bütününü gösteriyoruz. Böylece firmalarımız, üretim planlamalarını şekillendiriyor; hedef piyasalara girişte daha aktif rol alabiliyor. Gönderici ve taşıyıcı olarak tek departman gibi çalıştığımız için ortaya çıkabilecek sorunları da birlikte çözüyoruz.

Bütün sürecin tek elden yürütülmesi, firmalara, zamandan da tasarruf ettiriyor. Ar-Ge, üretim, satış ve pazarlama gibi faaliyetlere daha çok zaman ayırabiliyorlar.

Tabii ki müşterilerimiz isterse sadece gümrük müşavirliği ya da sadece nakliye hizmeti de veriyoruz.

Her müşterinin ya da projenin ayrı mekanizmaları, diğer bir deyişle ayrı bir sistemi oluyor. Biz de müşterimize ya da projeye özel ekipler oluşturarak sistemin tamamını içselleştiriyoruz. Bir anlamda müşterimize entegre oluyoruz. Ekip üyelerimiz, müşterimizin ilgili departmanının çalışanı gibi davranıyor.

MSI Dergisi: Hizmetlerinizin, kurumsallık içinde butik bir yönü de bulunuyor. Butik hizmet, uygulamada ne gibi avantajlar getiriyor?

Nermin ÖNDER: Her müşterinin ya da projenin ayrı mekanizmaları, diğer bir deyişle ayrı bir sistemi oluyor. Biz de müşterimize ya da projeye özel ekipler oluşturarak sistemin tamamını içselleştiriyoruz. Bir anlamda müşterimize entegre oluyoruz. Ekip üyelerimiz, müşterimizin ilgili departmanının çalışanı gibi davranıyor.

Tamamen müşteriye ya da projeye odaklanılması, hem operasyonda hem de bilgi akışında sürat sağlıyor. Bunun da maliyete olumlu etkisi oluyor. Odaklanma, uygulama alanında ihtisaslaşmayı da sağlıyor. Bugüne kadar gerçekleşen tüm çalışmalarımızda, verimlilik ve müşteri memnuniyeti açısından hep olumlu sonuçlar aldık.

Savunma ve Havacılık Sektörüne Özel Vizyon

MSI Dergisi: Savunma ve havacılık sektörüne yönelik yaklaşımınız hakkında bilgi verir misiniz?

Nermin ÖNDER: Savunma ve havacılık sektörü, bizim için her zaman önemliydi. Çünkü bu sektörün, ticaretin ötesinde milli bir konu olduğunu ve her vatandaşın bu sektöre katkı vermesinin de son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu alana, firmalara sadece hizmet sunmak ve ticari kazanç elde etmenin ötesinde bir vizyonla yaklaşıyoruz. Sektör firmalarının gümrük ve nakliye alanındaki kurumsal gelişimine ve projelerinin sorunsuz ilerlemesine katkı sağlamak istiyoruz.

MSI Dergisi: Savunma ve havacılık sektörünün yoğun olarak yer aldığı İstanbul ve Ankara’da ofislerinizin olması, verdiğiniz hizmeti hangi noktalarda daha iyi bir konuma taşıyor?

Nermin ÖNDER: Savunma ve havacılık sektöründe yaşanan gelişmeler ve projelerin kapsamının genişlemesiyle birlikte, uluslararası nakliye ve gümrük firmalarından hizmet ağı ve kalitesi konusundaki beklentiler de değişti. Sektördeki gelişmeleri hep yakından takip ediyorduk. Uzun yıllar İstanbul merkez ofisimizden verdiğimiz hizmeti, artık yerinden vermemiz gereken noktaya ulaştığımızı gördük. Müşterilerimiz de faaliyette bulundukları şehirde, yüz yüze görüşebilecekleri şirket yetkilileri ile ilgili taleplerini daha çok dile getirmeye başladılar. Bu beklentiyi karşılamamız ve özellikle Ankara gibi savunma ve havacılık sektörünün de başkenti olmuş bir şehirde yapılanmamız önem taşıyordu. Sonunda, İzmir ve Mersin ofislerimizin ardından Ankara ofisimizi de açtık. Ankara’da, işinde uzman kişilerle ekibimizi oluşturduk.

Yeniay Lojistik, 2020 yılını, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) Türkiye sıralamasında, 8’inci olarak tamamladı.

MSI Dergisi: Dış ticaret, ayrı bir uzmanlık konusu. Savunma ve havacılık sektöründe KOBİ’ler, kümelenmeler ve teknoparklar, önemli bir yere sahip ve bu yapıların, bünyelerinde kapsamlı bir dış ticaret uzmanlığı barındırması çoğu zaman pek mümkün olmuyor. Hizmetlerinizi verirken bu konuyu nasıl ele alıyorsunuz?

Nermin ÖNDER: Biz; gümrükleme, kurye ya da uluslararası nakliye olarak ayırmadan önümüzdeki işin genel resmine bakıyoruz. “Müşterimiz bunu bilmek zorundadır.” ya da ““Müşterimiz bunu biliyordur.” demiyoruz. Özellikle savunma ve havacılık sektöründe, teknopark müşterilerimiz arasında, ekibinin hemen hepsi mühendislik alanında çalışan firmalar var. Ar-Ge çalışmaları yapan, daha önce gümrükle ya da uluslararası gümrüklü bir taşımayla hiç işi olmamış kişiler de bize ulaşabiliyor. Bu müşterilerimiz, iç piyasayla çalışmışlar ve artık yurt dışına açılmayı planlıyorlar. Bu planlamayı yaparken de toplam maliyeti bilmek istiyorlar.

Burada önemli olan, bizi kendi bünyelerinde biri gibi görmeleri. Müşterilerin, uzman olmadıkları bir alanda soru sormalarını bekleyemeyiz. Bilmediğiniz şeyi nasıl doğru soru ile sorabilirsiniz ki? Birçok potansiyel müşteri ile görüşmemizde bu nokta önümüze çıkıyor. Sorun yaşanmış; fakat muhatapları “Siz bunu sormadınız ki!” diye yanıt vermiş. Onlar soru sormadan önümüzdeki resmi yorumlamalı ve en hızlı, en düşük maliyetli yolu önermeliyiz. Ancak bu şekilde sürdürülebilir bir hizmet verebilir ve birlikte büyüyebiliriz. Biz, konuya böyle bakıyoruz.

Müşterilerimize, dilerlerse talep ettikleri veya bizim önerdiğimiz konularda eğitim ve danışmanlık da veriyoruz. Bu, kuruluşumuzdan bu yana çok önem verdiğimiz bir konu. Bizim için eğitim, hep içinde bulunduğumuz bir faaliyet oldu. Ekibimizi oluşturan çalışma arkadaşlarımızı, daha öğrenim hayatları devam ederken stajyer olarak bünyemize katıp yetiştirdik. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılarda bunun etkisinin olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, çalıştığımız tüm müşterilerimize ya da müşteri adaylarımıza, ekiplerinin yetiştirilmesi ya da geliştirilmesi konusunda her zaman destek olduk.

Müşterilerimize verdiğimiz desteğin ulaşabildiği boyutu anlatabilmek için şu örneği de vermek isterim: Gerektiğinde, müşterilerimizin, hem yurt içi hem de yurt dışındaki toplantılarına gümrük müşavirleri olarak katılıp kendi alanımız olan lojistik konularındaki kritik noktalarda onları destekleyebiliyoruz.

Havayolu taşımasının amacı aciliyettir. Bir iş acilse önemle takip edilmeli; sorun varsa hızla çözülmelidir. Kritik noktaları bilmemiz, taşınacak yükün aciliyetine göre farklı alternatifler sunmamızı ve yaşanabilecek bir aksaklıkta müşterimize çözümle gitmemizi sağlıyor.

IATA Sıralamasında İlk 10’da

MSI Dergisi: Yeniay Lojistik, özellikle hava taşımacılığı konusunda önemli bir tecrübeye sahip ve bu alanda elde ettiği başarılar da bulunuyor. Bu tecrübe, firmalara verdiğiniz hizmette ne gibi avantajlar sağlıyor?

Nermin ÖNDER: Yeniay Lojistik, 2020 yılını, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) Türkiye sıralamasında 8’inci olarak tamamladı. Kuruluşumuzdan beri de hep ilk 10’da yer aldık. Bu sektörde, %100 yerli sermayeli bir firma olarak bu başarıyı kazanmış olmak, bize gurur veriyor. Bize gurur veren bir diğer konu da ilk 10’da bulunan firmaların arasında; gümrük müşavirliği, depolama, dağıtım, eğitim, danışmanlık ve kurye hizmetlerini aynı çatı altında veren tek firma olmamız.

Havayolu taşımasının amacı aciliyettir. Bir iş acilse önemle takip edilmeli; sorun varsa hızla çözülmelidir. Kritik noktaları bilmemiz, taşınacak yükün aciliyetine göre farklı alternatifler sunmamızı ve yaşanabilecek bir aksaklıkta müşterimize çözümle gitmemizi sağlıyor.

MSI Dergisi: Yurt dışındaki faaliyetlerinizi nasıl yönetiyorsunuz?

Nermin ÖNDER: Dünyanın saygın ve sayılı küresel ağlarına sahip şirketleriyle yaptığımız karşılıklı anlaşmalarla ithalat, ihracat, depolama, dağıtım gibi hizmetleri müşterilerimize sunuyoruz. Bunlara ilave olarak, ülkeler bazında yerel acentelerle de sözleşmelerimiz var. Bölgesel bazda da tüm çift taraflı lojistik hizmetlerini, en uygun zaman ve maliyet ile sunma avantajı sağlıyoruz.

MSI Dergisi: Sektöre sunacağınız hizmetler arasına, yakın zamanda ekleyecekleriniz olacak mı?

Nermin ÖNDER: Önümüzdeki süreçte, ülkemizin ihracatına katkı sağlayacak ve yurt dışında kurulmasının elzem olduğunu değerlendirdiğimiz lojistik merkezlerine öncülük etmek istiyoruz. Avrupa’da belirleyeceğimiz bir merkezde (hub), lojistik depo yatırımı yapmayı planlıyoruz. Diğer önemli bir konu olan e-ticaret için de yatırım planlıyoruz. Geçtiğimiz yıl, Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) lisansımızı aldık. Bu konu, önümüzdeki dönemde öncelikli gündemimiz olacak.

Yeniay Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Nermin Önder’e,  zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için, okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.

Loading

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.