Ana Sayfa Haberler İŞBİR, 2023 Hedeflerine, İvmelenerek İlerliyor

İŞBİR, 2023 Hedeflerine, İvmelenerek İlerliyor

MSI Dergisi’nin IDEF 2019 Kara Sistemleri Özel Sayısı’nda yayımlanan içerik, derginin İnternet sitesinde paylaşılmıştır:

 

Savunma ve havacılık sektörünün, jeneratör ve alternatör mükemmeliyet merkezi olan İŞBİR Elektrik Sanayi A.Ş. (İŞBİR), Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü Kuruluş yıldönümü olan 2023’e, her alanda daha ileride girmek için çalışmalarını sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV)’na bağlı olarak faaliyetlerine devam eden İŞBİR, 2023’te, yeni tesislerinde; daha gelişmiş ürünler üzerinde çalışan, daha geniş bir ürün yelpazesine sahip ve daha derinleşmiş Ar-Ge çalışmaları yürüten bir firma olacak.

 

İŞBİR’in başlıca faaliyet alanları; jeneratör, alternatör, elektrojen grupları, elektrik panoları ve konvertörlerin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, test faaliyetleri, sertifikasyonu, kalifikasyonu ve lojistik desteğinin sağlanması olarak sıralanıyor. İŞBİR, bu alanlarda, Ar-Ge çalışmalarının ve yeni üretim altyapısının da desteği ile mevcut çözümlerini daha da geliştiriyor ve ürün ailesine, yeni üyeler ekliyor. Rüzgâr enerjisi ve elektrik motorları ise İŞBİR’in, faaliyetlerini genişleteceği alanlar olarak sıralanıyor. Tüm bu çalışmaların merkezinde ise İŞBİR’in yeni fabrikası ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge Merkezi bulunuyor.

İŞBİR’in yeni fabrikası, toplam 36.000 metrekarelik bir alanda kuruluyor.

 

21’inci Yüzyılın Fabrikası

İŞBİR’in yeni fabrikası, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde inşa ediliyor. Yeni fabrika, yaklaşık 36.680 metrekarelik bir alanda kuruluyor; bunun 25.680 metrekaresi kapalı, 11.000 metrekaresi açık  alan olacak.

İŞBİR, yeni fabrikası ile ilgili tüm planlamaları, Endüstri 4.0 ilkeleri ile uyumlu bir şekilde yapıyor. Üretimde, yeni fabrika ile devreye alınacak yenilikler, şunlar olacak:

 • Mevcutta 3 farklı preste gerçekleşen silisli sac kesim işlemleri, tek bir eksantrik preste gerçekleştirilecek.
 • Mevcutta manuel olan sarım işlemleri, otomasyonlu sarım tezgâhları ve robot kaynak makinaları ile yapılacak.
 • Kaynakhane bölümünde, yüksek megawattaki güç alternatörlerinin şase ve gövde işlemleri, CNC plazma kesme, giyotin makaslar ve kaynak robotları ile yapılacak.
 • Alternatör ekipmanları, vakumlu ve basınçlı vernikleme yöntem teknikleri ile verniklenecek,
 • Yağmurlama testi ve sıcak-soğuk testleri gibi çevre koşulları testleri, yeni fabrika bünyesinde gerçekleştirilecek.
 • Mevcutta 3 farklı tezgâhta yapılan frezeleme, baralama ve delme işlemleri, tek tezgâhta yapılacak.
 • Her bölüm için, ihtiyaca uygun şekilde, 23 adet tavan vinci ve 3 adet de bölümler içesinde pergel vinçler yer alacak.
 • Yeni fabrikanın yıllık kapasitesi, tek vardiyada 2.500 alternatör; iki vardiyada ise 5.000 alternatöre ulaşacak.

Yeni fabrikanın üretim hattı, 14 bölümden oluşacak: Preshane; otomatik alternatör sarım hattı; kaynakhane; vernikleme ve balans; montaj hatları; pano; elektrojen grubu test bölümü; dizel tesisat bölümü; talaşlı imalat; boyahane; rüzgâr alternatörü bölümü; sessiz jeneratör bölümü; yarı mamul ve ağır malzeme depoları; sığınaklar.

Fabrikanın idari kısmında, şu bölümler de yer alacak:

 • Çalıştaylara da ev sahipliği yapacak, 200 kişilik amfi toplantı salonu,
 • Yemek salonları,
 • 50 kişilik İŞBİR Akademi Salonu,
 • Her katta yer alacak olan toplantı salonları,
 • Tüm departmanların yer alacağı ergonomik ofisler ve
 • Personelin vakit geçirebileceği çeşitli ortamlar.

Fabrikanın, 2020 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

TSK envanterindeki İHA sistemlerinin yer kontrol istasyonlarının jeneratörleri, İŞBİR tarafından sağlanıyor.

 

İŞBİR, Geleceği, Yeni Tesisinde Çizecek

İŞBİR, yeni fabrikasında, 3 alana eğilecek. Bunlardan ilki, alternatör ve jeneratör. Bugüne kadar ana faaliyet alanı olan alternatör ve jeneratör üretimi, kapasite arttırılarak devam edecek. Hedef, Türkiye’nin, artık dışarıdan alternatör satın alma ihtiyacı duymamasını sağlamak. İŞBİR, yeni tesisinde, hem üretim sayısını arttırarak hem de üretim süreçlerini otomasyona tabi tutarak, yüksek kaliteli alternatör çözümlerini, maliyet-etkin olarak Türk ve dünya pazarına  sunacak.

İkinci alan, yenilenebilir enerji. İŞBİR, yenilenebilir enerji alanında, rüzgâr enerjisine odaklanacak. Yeni tesiste, kapalı alanda kayda değer bir bölüm, rüzgâr enerjisi ile ilgili çalışmalara ayrılacak. Ayrıca, ihtiyaç duyulacak makina ve tezgâhlar da fabrika ile ilgili planlamada yer alıyor. İŞBİR’in şu andaki hedefi, 5 MW’a kadar sistemleri geliştirmek ve üretmek. Bununla birlikte, daha büyük sistemlerle ilgili yol haritası da hazır; bu kapsamda, Ar-Ge çalışmalarının ilk adımları da atıldı.

Üçüncü alan, elektrik motorları ve elektrikli araç motorları. İŞBİR, yeni tesisinde, elektrik motorları üzerinde de çalışacak. Firma, elektrik motorlarını ve elektrikli araç motorlarını geliştirmeyi ve üretmeyi hedefliyor. Yeni fabrikada, bu konuda da alan, makina ve tezgâh yatırımları planlanmış durumda.

 

İŞBİR tarafından geliştirilen, Türkiye’nin ilk Sessiz Taktik Jeneratörü.

İŞBİR Ar-Ge Merkezi, Projelerde Hız Kesmiyor

9 Mayıs 2017 tarihinde faaliyete geçen İŞBİR Ar-Ge Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Türkiye’nin 462’nci Ar-Ge merkezi olarak onaylandı. Balıkesir il sınırları içinde ise 3’üncü Ar-Ge merkezi oldu.

İŞBİR’in yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarının ilk ürünü, Türkiye’nin ilk “Sessiz Taktik Jeneratörü” oldu. İŞBİR, 5-10-20-30 kW güçlerindeki taktik sessiz jeneratörleri üreterek ve hizmete sunarak önemli bir ihtiyacı karşıladı. İŞBİR’in bir sonraki hedefi; daha farklı güçlerdeki sessiz taktik jeneratörleri geliştirmek ve üretmek. 50 kVA gücü üzerinde çalışmalar, devam ediyor. Hâlihazırda 2250 kVA güce kadar üretimi devam eden standart jeneratörlere ilave olarak İleriki dönemde 500 kVA’lara kadar çıkan Sessiz Taktik Jeneratörler üretilmesi planlanıyor. Yeni nesil hibrit sistemlerde kullanılabilen jeneratörlerin ve alternatörlerin tasarımı ve tek bir kaynaktan çoklu enerji çalışma prensibi kapsamındaki kojenerasyon sistemleri üzerinde de çalışmalar devam ediyor.

İŞBİR Ar-Ge Merkezi’nde, biri ön lisans, diğerleri ise lisans mezunu, yüksek lisans ve doktoralı  olmak üzere, toplam 22 personel görev yapıyor. Merkezde, şu projeler yürütülüyor:

 • 5 kVA Rüzgâr Türbinleri İçin Alternatör Geliştirilmesi
 • 60 kVA Kojenerasyon Sistemi Geliştirilmesi
 • 20 KW Sessiz Dual Jeneratör Geliştirilmesi
 • 200 kVA Mini Hidroelektrik Santralleri için Alternatörlerin Geliştirilmesi
 • 10 kVA Çift Devirli DC Alternatör Geliştirilmesi
 • 2X300 kVA Taktik Dual Jeneratör Geliştirilmesi
 • 10 KW Sessiz Monofaze Asenkron Jeneratör Geliştirilmesi
 • 2×130 kVA Taktik Dual Jeneratör Geliştirilmesi
 • 2,5 kW Taktik Dual Jeneratör Geliştirilmesi

İŞBİR, 5 kVA Rüzgâr Türbinleri İçin Alternatör Geliştirilmesi ve 20 kVA Monafeze Sessiz Dual Jeneratör Geliştirmesi projelerini de TÜBİTAK TEYDEB desteği ile yürütüyor.

Bu projeler, bir yandan İŞBİR’in askeri ürünlerini geliştirecek ve çeşitlendirecek, diğer yandan da rüzgâr enerjisi ve elektrik motoru alanındaki atılımlarının temelini oluşturacak.

MİLGEM projesinde inşa edilen gemilerin jeneratörleri de İŞBİR tarafından sağlanıyor.

 

Ateş Destek Otomasyon Projesi (ADOP) kapsamında üretilen 2×15 kVA jeneratör.

İŞBİR, Hedefleriyle Büyüyor

İŞBİR Genel Müdürü Burhan Özgür, gelecek hedefleri ile ilgili şunları söylüyor: “İŞBİR’in öncelikli hedefi; ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlamak ve bu doğrultuda, katma değeri en yüksek ürün olan, %100 yerli jeneratörü üretmektir. Bunu başarabilmek için, jeneratörlerimizde, yerli motor kullanımına yönelik çalışmalar başlattık. Bu tip çalışmalar ve ortaklıklar sayesinde, yakın gelecekte, %100 yerli jeneratörleri de üreterek, ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Bir yandan da Ar-Ge çalışmalarımızla yeni alanlara giriyoruz. Rüzgâr enerjisi, Türkiye’nin geleceğinde önemli bir rol oynayacak ve biz de kendi uzmanlık alanımız olan alternatörlerle, bu alandaki çalışmalara destek olacağız. Yeni fabrikamız, çalışmalarımızı, daha da hızlandıracak.

İŞBİR, dün olduğu gibi, bugün de mevcut bilgi birikimi, tecrübeli kadrosu ve teknolojik altyapısı ile gerek kamu kurumları ve özel kuruluşların gerek TSK’nın ve de Türk Milleti’nin ihtiyacı olan jeneratörleri ve diğer sistemleri üretmenin, haklı gururunu taşımaya devam edecek.”

 948 Toplam Görüntüleme,  1 Günlük Görüntüleme

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.