Ana Sayfa IDEF 2021 – Deniz Sistemleri Özel Sayısı İTÜNOVA, İTÜ’nün Bilgisini ve İnsan Kaynağını Sanayinin Kullanımına Sunuyor

İTÜNOVA, İTÜ’nün Bilgisini ve İnsan Kaynağını Sanayinin Kullanımına Sunuyor

İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi (TTO),İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) gerçekleştirilen akademik çalışmaları ve geliştirilen yeni teknolojileri, Türkiye’nin kalkınmasına da katkı sağlayacak şekilde sanayinin kullanımına sunuyor. İTÜ’nün teknoloji transfer ara yüzü olarak hizmeti veren firma, “bilgi”yi sanayi ile buluşturuyor ve ticarileştiriyor.

İTÜNOVA; bilimsel ve teknolojik bilgiye ulaşmaya aracılık etmek, teknolojik bilgi üretmek, üretilen bilginin ticarileştirilmesini sağlamak ve teknoloji transferini ve girişimciliği desteklemek amaçlarıyla 2013 yılının Şubat ayında kuruldu. İTÜNOVA’nın ana hissedarları ise İTÜ ve İTÜ Vakfı. Bu ortaklık yapısıyla özel bir anonim şirket olan İTÜNOVA, hizmetlerini de özel sektör standartlarında sunuyor. 30 uzman personel ile özel sektörün dinamizmini ve esnekliğini, teknoloji transferi faaliyetlerine taşıyor.

İTÜNOVA Genel Müdürü Hayri Özturan, amaç ve hedeflerini, şöyle anlatıyor: “İTÜNOVA’nın vizyonu; İTÜ’nün global ölçekte bilimsel ve teknolojik bilgi üretim kapasitesinin arttırılması ve üretilen bilginin ticarileştirilerek topluma daha faydalı hale getirilmesidir. Misyonu ise;

  • Bilimsel ve teknolojik bilgi üretim kapasitesinin akademi-sanayi iş birliği yolu ile arttırılması,
  • Bu bilgilere dayalı ortaya konan yeni teknolojilerin sanayiye sunulması,
  • Ulusal ve uluslararası fonlar aracılığıyla araştırmalara daha rahat bir hareket alanı sağlanması ve
  • Üretilen bilginin korunmasıdır.”

Özturan, sanayinin önceliklerine verdikleri önemi ise şöyle aktarıyor: “İTÜNOVA olarak sanayinin önceliği olan ‘maliyet, zaman, fayda ve ticari değer’ gibi kavramların kritik önemini biliyoruz. Amacımız; sanayimizi akademiyle buluşturan bir köprü olmak. Sanayimizi, İTÜ’nün bilimsel ve akademik gücü ile daha da ileriye taşımak. İTÜ kabiliyetleri ve bilgi birikimini, yüzlerce projeyi başarıyla gerçekleştirmiş ekibimizle ülke sathına yayıyoruz. Sanayimiz teknolojisini ilerletirken, biz de tüm süreci alanında uzman birimlerimizle yönetiyoruz. Gerçekleştirdiği projelerin ölçeği, teknik içeriği ve büyük bütçeleriyle Türkiye’de benzersiz bir şirketten bahsediyoruz.”

Sanayiye Yüksek Katma Değer Sağlayan Süreç

İTÜNOVA, uzman bir ekiple ve özel sektörün dinamizmi ve esnekliğiyle hizmet veriyor.

İTÜNOVA’nın sanayiye sunduğu hizmetin ana hatları şöyle sıralanıyor:

  • İTÜNOVA, sanayiciyi; Ar-Ge yetenekleri, yenilikçi yaklaşımları ve bilimsel çalışmalarıyla katkıda bulunabilecek akademisyenlerle buluşturuyor.
  • İTÜ ile iş birliği sürecinde, sanayiciye, maliyet ve zaman tasarrufu sağlıyor. Bu kapsamda iletişimi, sanayicinin yerine İTÜNOVA ekibi gerçekleştiriyor.
  • İTÜNOVA, hukuki ve finansal tüm süreçleri de takip ediyor. Hukuk birimi, iş birliğinin sorunsuz yürümesi için iş tanımı, iş akışı, fikri haklar, finansal adımlar ve taahhütler gibi konuları sonuca ulaştırıyor.
  • İTÜNOVA, projelerde devlet fonları ve finansal yönetim konularında da aracılık yapıyor.

Akademisyenler Kendi Çalışmalarına Odaklanabiliyor

İTÜNOVA, akademisyenlerin sadece projelerdeki teknik çalışmalara odaklanabilmeleri için her biri alanında uzmanlaşmış birimleriyle hizmet veriyor. Akademik bilginin en doğru şekilde ticarileşmesini sağlıyor ve bilgiyi, üretime kazandırıyor.

İTÜNOVA, akademisyenlere sunduğu hizmet kapsamında, öncelikle projelerin gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan fon kaynaklarına erişimi sağlıyor. Uygun ortakları sürece katarak tüm detayları takip ediyor ve süreci, profesyonel bir anlayışla yönetiyor.

Aynı zamanda İTÜ’nün tüm patent portföyünü yöneten İTÜNOVA, akademisyenlerin ve üniversitenin buluşlarını koruma altına alırken patentlerin ticarileşerek ürün ve teknolojilere dönüşmesini de sağlıyor.

Savunma ve Havacılık Sektörüne Özel Önem

Savunma ve havacılık sektörü, İTÜNOVA’nın çalışmalarında özel bir yere sahip. Özturan, bu konuda şunları söylüyor: “Türkiye, savunma ve havacılık alanlarında en hızlı gelişen ülkelerden biri haline geldi. İTÜNOVA, savunma ve havacılık sektörüne yönelik çalışmalarda Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan İTÜ’nün teknoloji transfer ofisi olarak, proje geliştirilmesi ve yürütülmesinde önemli roller alıyor. Bu güne kadar Savunma Sanayii Başkanlığımız,  vakıf şirketlerimiz ve sektörün önde gelen firmalarıyla birçok iş birliği projesini tamamladık.

İTÜNOVA, bu anlamda sektörde iyi tanınan ve tercih edilen bir ara yüz haline geldi. Sektörde; ürün, sistem ve süreç geliştirme ve uygulamaya yönelik olarak yürüttüğümüz proje sayısı 150’ye yaklaştı. Tüm sektörleri ele aldığımızda, toplam sayısı 1.000’e yaklaşan projelerimiz içinde ölçek, bütçe ve etkisi açısından savunma ve havacılık projeleri, en önemli yeri tutuyor.”

Savunma ve havacılık sektörünün İTÜNOVA’nın çalışmalarındaki ağırlığı, rakamlarda da kendini gösteriyor. Ofis, kurulduğu günden bugüne, savunma ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren 45 farklı firma ile 146 projede çalıştı. Bu firmaların 21 tanesi, İstanbul dışından firmalar oldu. Bu projelerin toplam bütçesi ise 176 milyon lirayı geçiyor.

Projelerde, İTÜ ve farklı üniversitelerin; Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Kimya Bölümü, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Bilişim Uygulamaları, Nükleer Araştırmalar, Şehir ve Bölge Planlama, İklim ve Deniz Bilimleri, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Toprak Bölümü, Kimya Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Mühendisliği bölümlerinden 367 akademisyen görev yaptı.

İTÜNOVA’nın sektöre yönelik çalışmaları kapsamında; 15 tanesi savunma sanayisine; 1 tanesi de havacılık sanayisine yönelik olmak üzere toplam 16 patent başvurusu yapıldı.

İTÜNOVA, havacılık sektörüne yönelik eğitim faaliyetleri de yürütüyor ve bu kapsamda webinarlar düzenliyor. Ayrıca, 5 sektör firmasına proje yazımı konusunda destek verdi.

Özturan, savunma ve havacılık sektörünün İTÜNOVA’nın geleceğinde nasıl bir yeri olacağı ile ilgili değerlendirmelerini de şöyle aktarıyor: “İTÜNOVA, kamu ve özel sektöre yönelik tüm teknoloji ve ürün geliştirme çalışmalarının içinde olmayı; bunları desteklemeyi ve takip etmeyi sürdürecek. Savunma ve havacılık sektörü, öncelikli alanlarımız içerisinde yer alıyor. Bundan sonraki süreçte de sektöre yönelik her türlü gelişmeyi takip edeceğiz. İTÜ’nin akademik birikimi ile her alandaki ihtiyaçların karşılanmasına azami seviyede katkı sağlanması için çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar yürütülen projelerin sonuçlarının takibi ile devamlılığı sağlayarak öncü firmaların arasında yerimizi almak istiyoruz. Yenilikçi fikir ve yaklaşımlarla yerimizi sağlamlaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Aynı zamanda küresel ölçekte iş birlikleri oluşturup sektörümüzün önünü açmayı ve uluslararası rekabette üst düzeyleri hedefleyen kurum ve kuruluşlarımıza katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

 675 Toplam Görüntüleme,  1 Günlük Görüntüleme

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.