Ana Sayfa Manşet KİM Teknoloji, “Türkiye’nin Özel Sensörler Mükemmeliyet Merkezi” Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyor

KİM Teknoloji, “Türkiye’nin Özel Sensörler Mükemmeliyet Merkezi” Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyor

Faaliyet alanları arasında ileri malzemeler de yer alan KİM Teknoloji, bu malzemelerin kullanıldığı; yön, akış, mesafe, ivme ve basınç sensörleri gibi ultrasonik sensörler ile sıcaklık, nem ve renk sensörleri gibi ultrasonik olmayan sensörler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Tüm bu sensörlerin temelinde yer alan ileri malzemeleri özgün olarak geliştirip üretebilen firma, bunları elektronik birimleriyle birlikte bir ürün haline getirerek askeri ve sivil kullanıma sunmaya hazırlanıyor. KİM Teknoloji, bu alandaki tüm çalışmalarını tamamladığında “Türkiye’nin Özel Sensörler Mükemmeliyet Merkezi” olmayı ve küresel pazarlara da hizmet vermeyi hedefliyor.

İleri malzemeler, ileri balistik sistemler, seramik matris kompozitler ve özel sensörler alanlarında çalışan KİM Teknoloji, son dönemde, özellikle balistik zırh alanında yaptığı çalışmalarla gündeme geldi. Firma, bir diğer faaliyet alanı olan özel sensörler konusunda da yoğun çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaların, KİM Teknoloji’nin gelişiminde ve büyümesinde yeni sayfalar açması bekleniyor.

KİM Teknoloji Genel Müdürü Murat Sert

Piezoelektrik Seramik Sensörlerde ve Sualtı Akustik Sistemlerinde KİM Teknoloji İmzası

Firmanın özel sensörler alanındaki çalışmaları, hem yürüyen üretim projelerini hem de yeni geliştirme çalışmalarını içeriyor.

KİM Teknoloji, Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterinde yer alan sualtı akustik sistemlerinde kullanılan yön ve mesafe sensörleri için PZT-4 ve PZT-5 kalitedeki piezoelektrik seramikleri, kendi bünyesinde üretiyor. Bu seramikler, firmanın uzmanlık alanı olan ileri malzemeler sınıfına giriyor. “Piezoelektrik seramik” olarak sınıflandırılan seramikler, yüksek frekanslarda akustik dalga üretebiliyor ya da yüksek frekanstaki akustik dalgalardan kaynaklanan titreşime maruz kaldığında, aynı frekansta elektrik sinyali üretebiliyor. Bu özellikleri, piezoelektrik seramikleri, sonar sistemleri için ideal bir çözüm haline getiriyor.

Tablo. KİM Teknoloji’nin ürettiği piezoelektrik seramiklerin kalite ve özellikleri

 Dielektrik KayıpDielektrik Sabitid33 pC/NNp Frekans SabitiCoupling (kp)M, Kalite Faktörüg33 mV/NCurie sıcaklığı drcCk31
PZT50,023160048519780,4783263000,52
PZT40,004145031021000,46550243100,42

KİM Teknoloji, bu seramikleri, şekillendirme aşamasından polarizasyon aşamasının sonuna kadar geçen süreçte, kendi bünyesinde üretebiliyor. KİM Teknoloji Sensör Geliştirme Birimi Sorumlusu Cem Orhun, firmanın piezoelektrik seramiklerle ilgili sahip olduğu kabiliyet ve birikimler hakkında şunları söylüyor: “Teknik ve yapısal seramikler, günümüzde ileri teknolojik sistemlerin temel yapı taşı haline geldiler ve teknolojik ilerlemenin belirleyici faktörü oldular. Örneğin, yüksek frekansta çalışabilen bir elektronik devreyi üretebilmeniz, bu frekansları destekleyebilecek ve istenen dielektrik sabitine sahip bir seramik altlık üretebilmenize bağlıdır. Ya da ultrasonik sensörlerin yapıtaşı olan piezoelektrik seramikleri üretebilirseniz ultrasonik sensörler yapabilirsiniz.

KİM Teknoloji Sensör Geliştirme Birimi Sorumlusu Cem Orhun

Bu sebeple uzay, havacılık, tekstil, medikal ve savunma sanayisi için kullanılan tüm ultrasonik sensörlerin temel elemanı olan piezoelektrik seramiklerin üretim kabiliyetine sahip olmanın çok önemli olduğu inancındayız. Piezoelektrik seramiklerin, özellikle de askeri amaçlarla kullanılanlarının nasıl geliştirileceği ve üretileceği, açık kaynaklarda yer alan bilgiler değil. Dolayısıyla bu alanda çalışan her bir firma, kendi özel bilgi birikimini oluşturuyor. KİM Teknoloji de kendi birikimini ve özgün süreçlerini oluşturmuş durumda. Şu anda şekillendirme prosesinden başlayarak tüm süreçleri kendi bünyemizde yürütüyoruz. Savunma sanayimizin önde gelen firmalarına da ürün tedarik etmeye devam ediyoruz.

Piezoelektrik fazda toz sentezi konusunda da kendi özgün reçetemiz ve süreç haritamız bulunuyor. Dolayısıyla tozu da kendimiz oluşturacak bilgi ve tecrübeye sahibiz. İleride toz hazırlama alt yapısı kurulduğunda, kendi geliştirdiğimiz piezoelektrik seramik tozları da sentezleyebileceğiz.

Mevcut seramik üretimi haricinde, hem ultrasonik sensörler hem de ters piezoelektrik etkiyle (elektrik sinyali uygulandığında boyut değişimi) çalışan mikro ve nano pozisyonlama motorları için geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Bu uygulamalarda kullanılan çok katmanlı seramiklerin üretimi için gerekli ve çok özel bir üretim tekniği olan şerit döküm ve LTCC üretim yöntemlerini de 2023 yılı içerisinde şirketimize kazandırmış olacağız. Bu üretim yöntemi, ultrasonik olmayan diğer sensörlerin üretimlerinde de kullanılacak temel seramik üretim yöntemlerinden biridir.

Teknik ve yapısal seramiklerin ve sensörlerin geliştirilmesi ve üretilmesinde liderlik rolünü hedefleyen KİM Teknoloji, malzeme bilimine hâkim olmanın her zaman fark yaratacağı inancında ve bu branşın öneminin farkındadır.”

KİM Teknoloji tarafından geliştirilen ve üretilen kompozit seramiği.

Hedefte Özel Sensörler Var

İleri malzemeler; yön, ivme, basınç, mesafe, sıcaklık, renk ve bulanıklık sensörleri gibi özel sensörlerin kalbinde yer alıyor. Sensör üretiminde, sensör işlevini sağlayan temel malzemenin geliştirilmesinin ardından, malzeme, gerekli elektronik birimlerle bir araya getirilerek paketleniyor ve son ürün ortaya çıkıyor. KİM Teknoloji’nin hedefinde de özel sensörleri bu şekilde ortaya koymak bulunuyor. Firma, özel sensörlerde kullanılacak malzemeyi özgün olarak geliştirdiği, kendi bünyesinde ürettiği ve özgün bir tasarımla, yine kendi bünyesinde sensör haline getirdiği bir noktaya ulaşmayı hedefliyor ve hem askeri hem de sivil kullanıcılara sunmayı planlıyor.

KİM Teknoloji, farklı geometride piezo seramikleri geliştiriyor ve üretiyor.

Askeri ve Sivil İhtiyaçlara Hitap Edecek

Özel sensörler, hem askeri hem de sivil alanlarda yaygın şekilde kullanılıyor ve ileri teknolojiye sahip sistemlerin en önemli alt parçalarını oluşturuyor. Bu alanlarda kullanıma sunulmak üzere hem ultrasonik (akış, basınç, sıcaklık, ivme, mesafe vb.) hem de ultrasonik olmayan (NTC/RTD sıcaklık, nem, renk, bulanıklık vb.) sensörler, geliştirilmesi gereken ve Türkiye’nin dışa bağımlılığının azaltılmasına katkıda verecek, önemli bileşenler arasında yer alıyor. Bu açığın ve bu malzemelerin öneminin farkında olan KİM Teknoloji, asıl kritik noktanın malzemeyi istenen kalitede geliştirmek ve üretmek olduğunu değerlendiriyor.

Sivil amaçlı kullanılan sensörler, özellikle yüksek üretim adetleriyle öne çıkıyor. Özellikle beyaz eşya ve otomotiv sanayisinde kullanılan sensörler, büyük bir pazar payına sahip. KİM Teknoloji’nin hedefinde, farklı sensörlerden oluşan bir ürün gamı oluşturmak ve bir sistemin içinde kullanılan tüm sensörleri paketler halinde üretip yıllık milyon adetlerdeki üretim hacimlerine ulaşmak yer alıyor.

KİM Teknoloji Genel Müdürü Murat Sert, bu hedefle ilgili şunları söylüyor: “KİM Teknoloji olarak sürekli yeni teknolojiler geliştiriyoruz ve kullanıcılarımızın mevcut ihtiyaçları ya da gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda optimize edilmiş ürünlere yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Özel sensörlerle ilgili çalışmalarımız da bu doğrultuda ilerliyor. En kritik bileşen olan malzemeyi özgün olarak geliştirebildiğimiz bu sensörleri, yüksek adetlerde üretebilecek altyapılarımızı ve tesislerimizi oluşturuyoruz.”

KİM Teknoloji, PZT-4 ve PZT-5 kalitede piezoelektrik seramikleri kendi bünyesinde üretiyor.

Rekabet Avantajı Kazandıran Teknolojiler

Özel sensörler alanında, dünya genelinde yoğun bir rekabet bulunuyor. KİM Teknoloji’nin bu sensörlerde kullanılan ileri malzemeleri kendisinin geliştirmesi ve bu malzemeleri kendi bünyesinde üretebilmesi ise rekabette fark yaratacak kabiliyetler olarak öne çıkıyor. Firma, daha yüksek performanslı malzemeleri, yüksek adetlerde, maliyet-etkin bir şekilde üretilebilecek süreçleri ortaya koyarak rekabette öne geçmeyi hedefliyor.

KİM Teknoloji Sensör Geliştirme Birimi Sorumlusu Cem Orhun, firmanın Ar-Ge kabiliyetleriyle ilgili şunları söylüyor: “Ar-Ge kabiliyetlerimizi, hem çalışanlarımızla hem de altyapımızla geliştirirken tüm Ar-Ge faaliyetlerimizi, özel ve odaklı gruplarla gerçekleştiriyoruz. İleri malzemeler ve özel sensörler konusunda çalışan çekirdek bir ekibimiz var. Bu ekip, özellikle ileri malzemeler geliştirme konusunda üretime de geçmiş çözümler ortaya koymuş, tecrübeli kişilerden oluşuyor. Ayrıca akademik camiadan da alanlarında uzman kişilerle bilgi paylaşımları ve ortak çalışmalar içerisindeyiz. Tüm personelimiz, KİM Teknoloji’yi hedeflerine en kısa zamanda ulaştıracak kararlı adımların atılması için elinden gelen gayreti gösteriyor.

Ekibimizi ve altyapımızı geliştirerek çalışmalarımızın kapsamını ve derinliğini arttırıyoruz. Ülkemizin dışa bağlı olduğu ve pazar payları yüksek olan ürünler ise geliştirmeyi planladığımız ilk ürünler olacak. Ayrıca, ülkemizin çok kısa bir zamanda 5G teknolojisi ile tanışacağından hareketle 5G teknolojisine yönelik olarak, veri iletim ve haberleşme sistemlerinin temel parçalarını oluşturan elektronik seramik altlıklar, seramik IF ve RF dalga kılavuzu filtre ve rezonatörler gibi ürünlerin üretilmesi için de üretim tekniklerini ve yeteneklerini, 2023 yılında firmamıza kazandıracağız. Bu konuya çok önem veriyoruz, çünkü seramiklerde yeni üretim teknolojilerine hakimiyet, istenen kalitede ürün elde etmek için en önemli konu.

Şu anda mevcut laboratuvarımızda ürettiğimiz toz ve seramiklerin kalite kontrol ve karakterizasyon testlerini yapabiliyoruz. Bununla da yetinmeyip 5G teknolojisine uyumlu ürünlerin ve elektronik seramiklerin karakterizasyon testlerini yapabilmek için yeni bir elektronik karakterizasyon laboratuvarı kuruyoruz. Farklı ve daha teknolojik analizör ve elektronik test cihazları ile ürünlerimizin tüm özelliklerini, daha geniş yelpazede tespit edebileceğiz.”

PZT-4 halka seramik

Türkiye’nin Mükemmeliyet Merkezi; Dünyanın Önemli Oyuncusu

KİM Teknoloji, özel sensör sistemlerinin üretimi ile ilgili altyapısını tamamladığında, “Türkiye’nin Özel Sensörler Mükemmeliyet Merkezi” olmayı; dünya genelinde de bu alanın önemli oyuncularından biri haline gelmeyi hedefliyor. KİM Teknoloji Genel Müdürü Murat Sert, bu hedefin ipuçlarının, kuruluş vizyonlarında bulunduğuna dikkat çekiyor: “Vizyonumuzda, ciromuzun yüzde 50’sini sivil sektörlerden elde etmek var. Ayrıca, ciromuzun yüzde 70-80’ini ihracattan elde etmek de hedeflerimizden biri. Diğer bir deyişle belli bir ürüne ya da sektöre odaklanan bir firma olmak istemiyoruz. Geniş bir yelpazeyi kapsamayı hedefliyoruz. Özel sensörler alanındaki faaliyetlerimiz de bu vizyonu gerçeğe dönüştürme noktasında önemli adımlardan biri olacak.”

KİM Teknoloji, üretim faaliyetlerinin yanı sıra Ar-Ge faaliyetlerini de yoğun bir tempoda sürdürüyor.

Loading

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.