Ana Sayfa Tanıtıcı Makaleler Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Bilgi Sistemi: KBRN-MENTOR

Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Bilgi Sistemi: KBRN-MENTOR

MSI Dergisi’nin 191’inci sayısında yayımlanan Tanıtıcı Makale, derginin internet sitesinde paylaşılmıştır:

Eylem KARAASLAN / ekaraaslan@havelsan.com.tr

HAVELSAN, KBRN Ürün Yöneticisi

Ülkemizin ilk Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Savunma Komuta Kontrol Sistemi olan KBRN-MENTOR; HAVELSAN’ın öz kaynaklarıyla milli olarak geliştirildi ve kullanıma hazır hale getirildi.

HAVELSAN, KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı can ve mal kaybının en aza indirgenmesini hedefleyen ve KBRN savunmasında rol alacak, askeri ve sivil tüm unsurların ihtiyaçlarını aynı çatı altında karşılayacak, uçtan uca bir çözüm getiren KBRN-MENTOR ürün ailesini geliştirdi.

Son yıllarda yaşanmakta olan bölgesel çatışmaların, terörist faaliyetlerin ve sivil hayatta da sanayileşmenin bir sonucu olarak, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehdit ve tehlikeler, tüm dünyada artış gösteriyor. Bu doğrultuda, KBRN savunmasına olan ihtiyaç, her geçen gün daha da fazla önem kazanıyor.

HAVELSAN, KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı can ve mal kaybının en aza indirgenmesini hedefleyen ve KBRN savunmasında rol alacak, askeri ve sivil tüm unsurların ihtiyaçlarını aynı çatı altında karşılayacak, uçtan uca bir çözüm getiren KBRN-MENTOR ürün ailesini geliştirdi.

Tüm Süreç Otomasyon Kapsamında

HAVELSAN’ın KBRN-MENTOR ürün ailesi, KBRN olayı meydana geldiğinde; tehlike bölgeleri ile kirli bölgelerin belirlenmesi, etki analizlerinin yapılması, sivil ve askeri standartlara uygun gerekli ikaz ve raporların üretilmesi ve ilgili birimlere dağıtılması gibi işlevleri gerçekleştiriyor.

KBRN-MENTOR Bilgi Sistemi, olay öncesi hazırlık aşamasından başlayarak olaya müdahale ve olay sonrası iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik tüm süreçlerin otomasyonunu sağlıyor. Sistem, olay öncesi safhada; kaynak, birlik, ekip, araç ve teçhizat planlamalarının ve risk, hassasiyet ve kapasite analizlerinin yapılması gibi faaliyetlerin de gerçekleştirilmesine imkân veriyor. Bu işlevler sayesinde, olası senaryolar dâhilinde müdahale için hazırlıklı olunması ve gerekli önlemlerin alınması amaçlanıyor. KBRN olayı meydana geldiğinde ise tehlike bölgeleri ile kirli bölgelerin belirlenmesi, etki analizlerinin yapılması, sivil ve askeri standartlara uygun gerekli ikaz ve raporların üretilmesi ve ilgili birimlere dağıtılması gibi işlevler, hem KBRN-MENTOR Bilgi Sistemi ile entegre çalışan hem de ayrı bir ürün olarak kullanılabilen KBRN-HABER uygulaması kullanılarak otomatik olarak yapılabiliyor. KBRN olayının etkileyeceği bölgenin belirlenmesinde, sensör ve dedektörlerden gelen ölçüm verilerinin yanında, coğrafi ve meteorolojik veriler de dikkate alınıyor. KBRN-MENTOR, tehlike bölgesinin belirlenmesinin ardından, olaya müdahale edecek ekiplerin görevlendirilmesi ve yönetimi işlevlerini de yerine getiriyor. Böylece, ekiplerin olay bölgesine güvenli ve hızlı intikali için rota planlamalarının yapılması gibi faaliyetler de KBRN-MENTOR bilgi sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Sistem ayrıca; tıbbî destek ekipleri için, kazazedeler üzerindeki etkilerin tahmin edilmesine ve acil müdahaleye ilişkin karar desteği de sağlıyor.

Farklı kullanıcıların görevlerine özel ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla KBRN-MENTOR ürün ailesi kapsamında, entegrasyon çözümleri sunan KBRN-KÖPRÜ ve sahada kullanım için tasarlanan KBRN-MOBİL ürünleri de geliştirildi. KBRN-KÖPRÜ; sensör, dedektör gibi sistemler ile entegrasyon çözümü ve altyapısı sunan, platformlarda ve sahada kullanılabilen bir yazılım ve donanım ürünü. Platformlarda kullanıldığında, platforma, KBRN savunması yeteneği kazandırıyor. KBRN sensör entegrasyonu dışında, meteoroloji sensörü, kamera ve GPS entegrasyonu da sağlıyor. Ayrıca, entegre olunan tüm cihazları tek bir izleme ekranından görüntüleme ve kontrol imkânı sunuyor.

HAVELSAN İnsansız Kara Aracı ALPAN, KBRN KÖPRÜ Platform Kiti entegre edilmiş bir şekilde görev yapıyor.

HAVELSAN İnsansız Kara Aracı ALPAN üzerinde entegre edilen KBRN-KÖPRÜ Platform Kiti; karargâhta KBRN Köprü İzleme Uygulaması ile aracın sensörlerinden gelen verilerin izlenmesi ve kontrol edilmesi; aynı zamanda ölçüm bilgilerinin KBRN-HABER uygulamasına iletilmesi ile yakın gerçek zamanı KBRN İkaz ve Raporların oluşturulması; tehlike ve kirlilik bölgelerinin hesaplanıp gösterilmesi ile uçtan uca KBRN çözümü sağlamayı başardı.

KBRN-MENTOR ürünleri, zırhlı araçlar veya insansız araçlar üzerine de kolaylıkla entegre edilebiliyor. Bu sayede, KBRN savunması kapsamındaki olaya müdahale süreçlerinde, en etkin müdahalenin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. KBRN-MOBİL ise saha personelinin tablet cihazları ile gözlem ve ölçüm KBRN mesajlarını oluşturarak ilgili sistemlere gönderilmesini sağlıyor.

KBRN-MENTOR, askeri ihtiyaçlar kapsamında, NATO standartlarına uygun olarak geliştiriliyor. NATO tarafından her yıl düzenlenen ve koalisyon ülkelerinin komuta ve kontrol bilgi sistemlerinin karşılıklı çalışabilirliklerinin denendiği CWIX tatbikatlarında test edildi. Bu testlerdeki başarı, ilgili standartların ürünümüzde doğru şekilde uygulandığının, bir anlamda tescil edilmiş olması nedeniyle son derece önemli. KBRN-MENTOR ürün ailesi, KBRN savunması alanında kullanılabilecek, uçtan uca entegre kabiliyet sunan, yerli ve milli ilk çözüm olmasıyla da öne çıkıyor. HAVELSAN, komuta kontrol sistemlerinde edindiği deneyimi, KBRN savunması alanına yansıtarak, ihracat potansiyeli yüksek, yeni bir ürünü daha ülkemize kazandırdı ve bu ürünü, KBRN savunmasında rol alacak tüm birimlerin kullanımına sundu.

KBRN-MENTOR, askeri ihtiyaçlar kapsamında, NATO standartlarına uygun olarak geliştiriliyor. Bu ürün, NATO tarafından her yıl düzenlenen ve koalisyon ülkelerinin komuta ve kontrol bilgi sistemlerinin karşılıklı çalışabilirliklerinin denendiği CWIX tatbikatlarında test edildi.

HAVELSAN KBRN-MENTOR Ürün Ailesi’nin Uyumlu Olduğu Standartlar ve Planlar

  • NATO ATP 45 (E)
  • NATO AEP 45 (D)
  • AEP 66
  • AJP 3.8
  • JC3IEDM
  • ADatP-3
  • Türkiye Afet Müdahale Planı

Loading

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.