Ana Sayfa Haberler Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri, Genişleyen ve Olgunlaşan Ürün Ailesi ile Deniz Kuvvetlerine Özgün ve Yenilikçi Çözümler Sağlıyor

Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri, Genişleyen ve Olgunlaşan Ürün Ailesi ile Deniz Kuvvetlerine Özgün ve Yenilikçi Çözümler Sağlıyor

Deniz platformlarına yönelik elektronik sistemler, özellikle de sualtı akustiği alanında Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları ile özgün ve yerli çözümler geliştiren Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri, bu çözümleri ile hem Türkiye’nin hem de dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Ürün ailesi gün geçtikçe olgunlaşan ve bazı çözümleri saha tecrübesi de kazanmaya başlayan firma, mevcut iş birliklerine yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

 

Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri, kuruluşundan itibaren yoğun olarak yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarının meyvelerini, ortaya çıkan özgün ve yenilikçi ürünleriyle topluyor. Bazıları kullanıma da giren ürünler, 5 kategoride toplanıyor:

Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri tarafından geliştirilen ve tespit ve izleme maksatlı kullanılan akıllı şamandıralar, çok farklı uygulamalar için bir platform olma potansiyelini taşıyor.

 

  • Denizaltı Sistemleri kategorisindeki ürünler, devam eden Yeni Tip Denizaltı Projesi’nde kullanılıyor. Bunlar; Torpido Karşı Tedbir Sistemi, Solunan Havayı İzleme Sistemi, Sonar Beacon Sistemi ve Gemi Entegre Bilgi Sistemi olarak sıralanıyor. Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri, ana yüklenici TKMS’nin kalifiye edilmiş alt yüklenicisi olarak teslimatlarına 2 sene önce başladı ve halen devam ediyor.
  • Sualtı Ölçme ve Konumlandırma Sistemleri kategorisinde, Sualtı Torpido Test Alanı ve Mermi / Güdümlü Mermi Düşme Noktası Tespit (Scoring) Sistemi yer alıyor. Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri, bu alanda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Araştırma Merkezi Komutanlığı (ARMERKOM), ASELSAN ve Roketsan ile çalışıyor.
  • Sonar Sistemleri ürün grubunda; Dümen Suyu Dedektörü, Dalgıç Tespit Sonarı, Sualtı Tespit Sınıflandırma ve Kayıt Sistemi ile Akustik İzleme ve Yakalama Sistemi yer alıyor.
  • Suüstü ve Sualtı Haberleşme Sistemleri ürün grubunda; Mesaj İşletim Sistemi, Mesaj ve Evrak Dağıtım Sistemi ile Sualtı Telefonu ve Acil Durum Sualtı Telefonu yer alıyor.
  • Simülasyon ve Modelleme Araçları ürün grubunda ise Sualtı Harp Analiz Simülasyonu, Sualtı Akustik Ortam Modeli ve Hedef Kuvveti (Target Strength) Modelleme Aracı yer alıyor.

 

Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri Direktörü Dr. Hakan Başaran, Ar-Ge çalışmalarından ürünlere geçiş süreci ile ilgili şunları söylüyor: “Savunma sektöründe ileri olan ülkelerin, 20’nci yüzyılın başlarından; hatta 19’uncu yüzyılın sonlarından itibaren aldığı yolu, biz daha kısa sürede almak zorundaydık. Savunma sanayimizin ihtiyaçlarının, milli ve yerli olarak karşılanmasına yönelik sorumluluğumuzun bilincinde olarak, yoğun mesai harcadık. Gerek geliştirme aşamasında gerekse saha testlerimizde karşılaştığımız her zorluğu göğüslemek durumunda kaldık. Sualtı akustiğine yoğunlaşmış bir firmayız ve bu alandaki akademik bilgiler, tasarım ve geliştirme aşamasında çoğunlukla yeterli olmuyor. Deniz sistemi geliştirmek için, ayağınızı deniz suyuna sokmak zorundasınız; çünkü sualtı akustiği dünyası, ampirik ve teorik bir realite içinde, zamansal ve mekânsal farklılıklar içerir. Muhtelif ölçümlerle alınan veriler ve yapılan denemeler ve testler sonucunda, sistemden reel veriler almaya başlarsınız. Bu nedenle kavramsal tasarım ve ön tasarım aşamasında sonra uzun ve yoğun bir test ve ölçüm sürecine girersiniz ki bu da sizi belli bir aşamada kritik tasarım noktasına getirir. Yine de mükemmele erişmek için, veri ambarınızda analitik çalışmaları sürdürerek konfigürasyon değişikliklerine devam edersiniz. Zorlukları azımsanamaz; ancak sonuçta elde edilen başarının mutluluğu ise her şeye değer.”

Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri tarafından, Deniz Kuvvetlerinin havadan bağımsız tahrik sistemli Yeni Nesil Denizaltıları için üretilen ve fonksiyonel olarak 700 metre deniz derinliğindeki basınca dayanıklı Sonar Beacon sisteminin bileşenleri.

 

Dr. Başaran, Ar-Ge sürecinde yaşadıkları bir başarı hikâyesini de şöyle anlatıyor: “Başarının mutluluğunu birçok defa yaşadık. Ama ben ilk sıraya, Sualtı Ölçümlendirme ve Konumlandırma Sistemlerimizi koyacağım. Yurt dışına bağımlı olduğumuz bir alanda, devletimiz bize güvendi ve bize bu işin yolunu açtı. Hiç öngörmediğimiz hususlar, önemli zamanımızı aldı. Hesapladığımızdan çok daha fazla adam saat harcadık. Sistemi ilmek ilmek dokuduk. Sonucunda da önemli bir projenin deniz testlerini başarı ile tamamladık. Bu testlerde şunu da gördük: Sistemin isterleri, deniz durumu 2 olabilir. Ancak siz onu, deniz durumu 5’e göre dizayn etmelisiniz. Deniz ortamı, sürprizlere açık bir ortam ve kısa sürede aklınıza gelmeyenleri yaşatıyor. Bu konuda bize güvenen önemli kurumlarımıza teşekkürü bir borç bildiğimizi ifade etmek istiyorum.

Sonar ekran arayüzü

Sualtı Ölçme Konumlandırma Sistemlerinde kazandığımız tecrübe, bize başka kapılar da açtı. Kazandığımız bilgi birikimi ve tecrübeyi, Mermi Tarassut Sistemine de aktarma fırsatı bulduk. Bu sistemden sonra da sırayı, Güdümlü Mermi Düşme Noktası Tespit Sistemi aldı. Bu süreçte, Doğu Karadeniz’de, 2037 metreye tonoz atarak şamandıramızı sabitlemek de bizim için ayrıcalıklı bir tecrübe oldu.

Daha önce de belirttiğim gibi, deniz testleri bize çok şey kattı. Bu süreçte, teknolojinin integralini; ürünlerimizin ise bol bol türevini aldık. Buna verebileceğim bir diğer güzel örnek de Sonar Beacon ve Akustik İzleme ve Yakalama Sistemleridir. 700 metre derinlikteki basınca dayanan Sonar Beacon’u geliştirdikten sonra, bir adım daha attık ve onu bulan sistemi de geliştirdik.

Bu dönemde yaşadıklarımız ve yaptıklarımız, bizim geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlıyor ve sahip olduğumuz insan kaynağının, bizim en önemli yatırımımız olduğuna olan inancımızı pekiştiriyor.”

Echorium DD.70 Sonarı’nın, Aliağa’daki montaj ve entegrasyon çalışmalarından bir görüntü

 

Sektörle Yakın İş Birliği

Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri, Ar-Ge çalışmalarından ürünleşmeye geçiş sürecinde ve görev aldığı farklı projelerde, sektör paydaşları ile yakın iş birliği içinde çalıştı. Firma, odaklandığı alanlarda, yenilikçi ve güvenilir bir iş ortağı olarak, sektördeki, bazı alanlarda rekabet içerisinde olduğu firmalarla da projeler yürüttü. Bu süreçte Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri; ASELSAN, Roketsan, Meteksan Savunma ve STM ile çeşitli projeler yaptı. Bu iş birliklerini farklı kurum ve kuruluşlar ve farklı alanlarla çeşitlendirme faaliyetleri de devam ediyor. Örneğin, Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri, Askeri Tersaneler Genel Müdürlüğü ile Stratejik İşbirliği Anlaşması yapmak üzere süreci başlattı. Askeri Fabrikalar ve Tersaneler (ASFAT) A.Ş. ile iş birliğine yönelik adımları da attı. Sahip olduğu Sualtı Ölçme ve Konumlandırma Sistemlerini, TRTEST A.Ş. vasıtasıyla sektörün hizmetine vermek üzere çalışmaları da devam ediyor.

Dr. Başaran, sektörel iş birliğine bakışlarını söyle ifade ediyor: “Savunma sektöründe rekabet önemli; bununla beraber, oluşturulacak sinerji ile ülkemize çok daha büyük katkı sağlanacağını düşünüyor ve bu yönde adımlarımızı atıyoruz.”

Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri, sualtı akustiğinde, tüm ürünlerini ihtiyaçlara göre geliştirebiliyor.

Markalaşma, Ürünleşme ile Paralel İlerliyor

Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri, ürünlerinin teknik özellikleri kadar, birer marka haline gelmelerinin de öneminin farkında ve ürünleşme çalışmalarının yanı sıra markalaşama konusunda da gerekli adımları atıyor. Firma, bu kapsamda 3 ürün ailesi için, yakın dönemde marka tescili aldı.

Bunlardan; Aktif Sonar Temelli Tespit, Teşhis ve İzleme Sistemleri markası Echorium altında, aktif sonar temelinde geliştirilen ürünler yer alıyor.

Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri, en büyük yatırımını yetişmiş insan gücü olarak görüyor.

Bu tür sistemlerin yurt dışından tedarik edilenlerinden yeterli performansın alınamadığını gözlemleyen Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri; Türkiye’nin deniz şartlarına uyumlu algoritmalar geliştirdi; analog akustik devreleri sayısallaştırdı; sayısal tespit algoritmaları ve eğitilmiş veriler ile desteklenen tespit, iz ve teşhis yönetimleri geliştirdi ve tüm bunları, ürün haline getirdi. Echorium markalı ürünlerin ilk uygulamaları, bu yıl içinde hayata geçecek. Bunlardan biri, Tüpraş-Aliağa tesislerinde hayata geçirilecek Dalgıç Tespit Sonarı olacak. İkincisi ise Deniz Kuvvetlerinin havadan bağımsız tahrik sistemli Yeni Nesil Denizaltıları için üretilen ve fonksiyonel olarak 700 metre deniz derinliğindeki basınca dayanıklı Sonar Beaconları olacak.

Halen 44 farklı deniz platformunda kullanılan Mesaj İşletim Sistemi

Pasif sonar temelli Sualtı Teşhis, Sınıflandırma ve Kayıt Sistemleri markası Sensium, sayısal veri depolama (veri ambarı) ile platform parmak izi analizini otomatik yapan (analitik) sistemleri kapsıyor. Bu ürün ailesi, öncelikli olarak, yeni nesil akıllı sualtı mayınlarının akustik kafalarında kullanılacak.

Akıllı Şamandıra Sistemleri markası Smartium, bulunduğu ortamı dinleyen; sahip olduğu veri ambarı ile çoklu sensör yapısında analitik çözümler ile tespit, teşhis, sınıflandırma ve iz yönetimi sağlayan; karar destek veya nihai karar sistemi olarak kullanılan; tekli veya çoklu yapıda ürün ailesi. Bu ailenin özellikleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterindeki mevcut sistemlerin analog olması ve veri depolama özelliğinin bulunmayışı temelinde geliştirildi. Özellikle hedef tespit, teşhis ve sınıflandırma alanlarında sayısallaştırmaya gidildi ve gömülü sistem teknolojisinin kullanıldığı, milli gömülü akustik kütüphanelere sahip yazılımlar geliştirildi. Bu özgün çözüm, bilişim pazarındaki veri ambarı ve analitik uygulamalarının savunma alanına uyarlanmış bir örneği olarak da öne çıkıyor. Bu ürün ailesinden; özgün ve milli veri analitiği (detection, classification and localisation / tespit, sınıflandırma ve konumlandırma) özelliği olan akustik şamandıralar, müşteri isterlerine bağlı olarak, sualtı alanı gözetleme ağlarında, milli atış sistemi testlerinde, milli torpido test alanlarında kullanılmaya başlandı.

TÜBİTAK lisansı ile Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri tarafından üretilen TB-SH 05 Sualtı Telefonu

Tercih Edilen Firma

Dr. Başaran, Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri’nin farkını şöyle ifade ediyor: “Müşterilerimizin, bizim, sadece raftaki ürününü satan firmalardan farklı olduğumuzu bilmelerini isteriz. Biz, özellikle sualtı akustiğinde, tüm ürünlerimizi ihtiyaçlara göre geliştirebilen bir firma özelliğini taşıyoruz. Bu kapsamda, bu alanda bir ürün istekleri varsa istedikleri özelliklere sahip bir ürünü tasarlayabileceğimizi gururla söyleyebilirim. Bunu söylerken de öncelikle en büyük yatırımımız olan insan gücümüze güvenerek söylüyorum. Denizde geçirdiğimiz zamana, yediğimiz fırtınalara ve bunların sonucunda edindiğimiz tecrübeye güvenerek söylüyorum.

Batık platform ve sistemleri bulan Akustik İzleme ve Yakalama Sistemi

Söylemek istediğim ikinci husus; biz bir projeye girmeden önce, detaylı olarak çalışırız. Yapamayacağımız, altından kalkamayacağımız taahhütlerin altına girmeyiz. Bir taahhütte bulunmuş isek bu konudaki tüm zorlukların üstesinden gelebilecek bir firma olduğumuzu herkesin bilmesini isteriz.

Son olarak da taşıdığımız markaya karşı bir sorumluluğumuzun olduğunun bilinmesini isteriz. Yapacağımız işlerde önceliğimiz, kar etmekten çok, devletimize ve silahlı kuvvetlerimize katma değer sağlayacak; yurt dışına bağımlılığımızı azaltacak projeler olmasıdır.”

Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri, IDEF 2019’da, Tüpraş tarafından kullanılmaya başlanacak Dalgıç Tespit Sonarı’nı ve Ölçme Konumlandırma Sistemlerini ön plana çıkartıyor. Firma yetkilileri, yerli ve yabancı iş ortaklarıyla gerçekleştirilecek görüşmelerde ise Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri’nin, uzmanlık alanlarında yürüyen ve gelecekte gündeme gelecek projelerde, özgün ve yenilikçi çözümleriyle rol alabileceğini anlatacak.

 1,132 Toplam Görüntüleme,  1 Günlük Görüntüleme

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.