Ana Sayfa Haberler Kurumsal Gelişimine Hız Veren SaSaD, 30’uncu Genel Kurul Toplantısını Geride Bıraktı

Kurumsal Gelişimine Hız Veren SaSaD, 30’uncu Genel Kurul Toplantısını Geride Bıraktı

MSI Dergisi’nin 179’ncu sayısında yayımlanan özel haber, derginin İnternet sitesinde paylaşılmıştır:

 

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SaSaD) 30’uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Savunma Sanayii Ödül Töreni, 19 Nisan’da, Ankara’da gerçekleştirildi. SaSaD Yönetim ve Denetim Kurullarının ibra edildiği toplantıda, SaSaD tüzüğünde değişiklikler de yapıldı. Toplantının sonrasında gerçekleştirilen törende ise sektörün başarılı firmalarına ödülleri verildi.

 

Toplantının açılış konuşmasını, SaSaD Yönetim Kurulu Başkanı Öner Tekin yaptı. Tekin, sektörün önemini ve konumunu, şöyle ifade etti: “Her devletin temel görevlerinden biri, ülkesini korumak, yurttaşlarının güvenliğini sağlamaktır. Bunu başarabilmek için de iki güç öne çıkmaktadır: Silahlı kuvvetler ve bağımsız savunma sanayisi. Bu iki unsur, birbiri ile çok iyi koordine edilmelidir.”

Tekin, tedarik süreçlerinin sürekli geliştirilmesinin gerektiğine dikkat çekti: “Bu gelişme sağlanmaz ise ülke savunma sanayisinin kazandığı yetkinlik sürdürülemeyerek giderek kaybolacak ve gelecekteki büyük tedariklerin yabancı kaynaklardan yapılmasına bir yol açılacaktır.” Tekin, Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)’nın varlığının, bu gelişimi sağladığını vurguladı.

İhracat konusuna da değinen Tekin, şunları söyledi: “Sektör, artık platform ve sistem seviyesinde ihracat yapmaya başlamış bulunmaktadır. Bu ürün gamı ile ihracatımızın çok daha yüksek seviyelere ulaşmasını beklemekte ve temenni etmekteyiz. Bununla beraber, devletten devlete kredi, satış ve garanti uygulamasının yasal zeminin bir an önce oluşturabilirsek ve politik gelişmeler nedeni ile etkinliğimizi kısmen yitirdiğimiz pazarlara tekrar aynı etkinlikle girme fırsatını kazanırsak [ihracatımız daha da gelişebilir].”

 

 

SaSaD, kurumsal gelişim alanında da bazı adımlar attı. Tekin, tüzük değişikliğinin, Genel Kurulun gündemine geleceğini, ayrıca dernek üyelerinin ortak alımlarında, tek bir vücut olarak hareket ederek tedarikçilerle anlaşmalar yapmaya başladıklarını söyledi. Ortak tedarikin ilk örneği, ePTT ile yapılan anlaşma oldu. SaSaD, diğer derneklerle iş birliği protokolleri imzalamak için de girişimlerine devam ediyor. Tekin, bu yıl içinde bazı imzalar atacaklarını ifade etti.

Açılış konuşmasının ardından, Genel Kurul çalışmalarında geçildi. SaSaD Genel Sekreteri Hüseyin Baysak, 2018 yılı çalışmalarını ve bilanço ve gelir tablosunu sundu. Denetim Kurulu Üyesi Gökçe Yıldırım Kalkan ise Denetim Kurulu Raporu’nu sundu. Yönetim ve Denetim Kurullarının ibra edilmesinin ardından, Mayıs 2019-Nisan 2020 Dönemi Çalışma Planı ve Yıllık Bütçe Tasarısı görüşüldü ve kabul edildi. Tüzük değişiklikleri de Genel Kurul tarafından kabul edildi.

Genel Kurul çalışmalarının ardından, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal başta olmak üzere, protokol üyelerinin katılımı ile etkinliğin ikinci bölümüne geçildi. Bu bölümünü de açılış konuşmasını, SaSaD Yönetim Kurulu Başkanı Öner Tekin yaptı ve SaSaD Performans Raporu 2018’deki rakamları ve bulguları sundu.

Başarılı Ar-Ge Çıktıları Veren Firma ödülünü, Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk Alparslan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’dan aldı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Başarılı Ar-Ge Çıktıları Veren Firma ödülünü, NANObiz Genel Müdürü Zeynep Öktem ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem’e takdim etti.

 

İhracat için Maliyet-Etkinlik ve İş Birliği

Tekin’in ardından, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir kürsüye geldi. Sektörün, gizli ambargolar gibi çeşitli güçlüklerle karşı karşıya olduğunun ve çok çalışmaları gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Demir, SSB’nin üstlendiği görevlere de vurgu yaptı: “Evvelsi gün, en yüksek karar organımız olan SSİK toplantısı yapıldı. Bu toplantı sırasında, Sayın Cumhurbaşkanımız, çok net ifadelerle savunma sanayi, Ar-Ge, teknoloji ve tedarik süreçlerinin nasıl olması gerektiği ve tek elden yürütülmesi gerektiği hususlarında önemli tespitlerde bulundular ve burada da kendilerine doğrudan bağlı başkanlığımızın tek adres olması gerektiği ile ilgili hassasiyetlerini tekrar ifade ettiler.”

Genel Kurul’un Başkanlık Divanı’na, soldan sağa; Otokar’dan Mustafa Ertürk, Roketsan’dan Atakan Ata ve TUSAŞ’tan Saadet Korkem seçildi.

 

Prof. Dr. Demir’in gündeme getirdiği bir diğer konu, “maliyet” oldu: “Sürdürülebilir bir savunma sanayisi dediğimizde, artık sektörümüzün maliyet konusunda çok çok hassas olması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bu anlamda, belki şimdiye kadar belirli geliştirme projeleri, belirli savunma sanayisi ürünlerine yönelik yerlileştirme ve millileştirme faaliyetlerimizde, meselenin stratejik yönü düşünülerek belirli maliyetlere katlandık. Ancak artık öyle bir dönemdeyiz ki sürdürülebilirliğin olmazsa olmaz şartlarından biri ihracat. İhracatta da rekabetçi olmak çok önemli. Kendimizi başkalarıyla karşılaştırmak ve dünya ölçeğinde, hem teknoloji hem fiyat olarak gerçekten çekici ürünler sunmak zorundayız. Bu açıdan ihracat çok önemli bir kalem. İhracatla ilgili çeşitli enstrümanları kullanmak, gayret sarf etmek konusunda son derce kararlı ve iş birliği içinde olmalıyız. Özellikle yurt dışı pazarlarda, şirketlerimizin birbiri ile rekabet etmeleri, birbirinin ayağına basmaları konusu, oldukça rahatsızlık verici bir konudur. Bu, zaman zaman karşımıza çıkmakta. Biz, tekrar tekrar tüm şirketlerimize bu konuyu hatırlatıyoruz. Lütfen önceden planlamanızı yapın. Tabii ki rekabet iyi bir şeydir; ama yurt dışı pazarlarda bu rekabeti birbirinizi öldürecek, bazen de yabancıların önünü açacak şekilde kullanmanız, gerçekten ülke ekonomisine zarar vermektedir. Bu konuda önceden koordinasyon yapmak üzere birbirinizle temas kurmanız önemli. Eğer direkt iletişiminiz yoksa bizler aracı olmaya hazırız.” Prof. Dr. Demir, insan kaynakları alanında da benzer konular olduğunu; özellikle büyük firmaların, küçük firmalardan eleman transfer ettiği yönünde şikâyetler duyduklarını ifade etti.

Prof. Dr. Demir, konuşmasının ardından başlayacak ödül töreni ile ilgili de şunları söyledi: “Aslında rakamlara baktığımızda, sektör, tümüyle ödülü hak ediyor. Öncelikle sektöre bütünüyle teşekkür etmek istiyorum.”

Savunma Sanayii Ödül Töreni’nde, şu ödüller verildi:

 • En Yüksek Toplam Satış Tutarı (Büyük İşletmeler) Birincisi ASELSAN
 • En Yüksek Toplam Satış Tutarı (Büyük İşletmeler) İkincisi TUSAŞ
 • En Yüksek Toplam Satış Tutarı (Büyük İşletmeler) Üçüncüsü THY Teknik
 • Başarılı Ar-Ge Çıktıları Veren Firma Meteksan Savunma
 • Başarılı Ar-Ge Çıktıları Veren Firma Gür Metal
 • Başarılı Ar-Ge Çıktıları Veren Firma TEI
 • Başarılı Ar-Ge Çıktıları Veren Firma NANObiz
 • Satış Tutarı İçindeki En Yüksek Alt Yüklenici Sipariş Oranı Birincisi ASELSAN
 • Satış Tutarı İçindeki En Yüksek Alt Yüklenici Sipariş Oranı İkincisi HAVELSAN

Satış Tutarı İçindeki En Yüksek Alt Yüklenici Sipariş Oranı İkincisi olan HAVELSAN’ın ödülünü, HAVELSAN Genel Sekreteri Baykal Yaylı, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi’den aldı.

 • Satış Tutarı İçindeki En Yüksek Alt Yüklenici Sipariş Oranı Üçüncüsü Nurol Makina

Satış Tutarı İçindeki En Yüksek Alt Yüklenici Sipariş Oranı Üçüncüsü olan Nurol Makina’nın ödülünü, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, Nurol Makina Stratejik Planlama ve Pazar Geliştirme Direktörü Emre Akın’a takdim etti.

 • En Yüksek Yurt Dışı Satış Gelirleri Tutarı (Büyük İşletmeler) Birincisi TUSAŞ
 • En Yüksek Yurt Dışı Satış Gelirleri Tutarı (Büyük İşletmeler) İkincisi TEI
 • En Yüksek Yurt Dışı Satış Gelirleri Tutarı (Büyük İşletmeler) Üçüncüsü FNSS

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Şeker, En Yüksek Yurt Dışı Satış Gelirleri Tutarı (Büyük İşletmeler) Üçüncüsü olan FNSS’nin ödülünü, FNSS Strateji Müdürü Bülent Beyoğlu’na takdim etti.

 • Öne Çıkan İhracat Başarısı Gerçekleştiren Firma Baykar Makina
 • Öne Çıkan İhracat Başarısı Gerçekleştiren Firma Roketsan

Roketsan Genel Müdürü Selçuk Yaşar, Öne Çıkan İhracat Başarısı Gerçekleştiren Firma ödülünü, SaSaD Yönetim Kurulu Başkanı Öner Tekin’den aldı.

 • Öne Çıkan İhracat Başarısı Gerçekleştiren Firma ARES Tersanesi

ARES Tersanesi, “Öne Çıkan İhracat Başarısı Gerçekleştiren Firma ödülünü”, IDEF 2019 fuarı sırasında aldı. Soldan sağa: ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, ARES Tersanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Kalafatoğlu, ARES Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu, SaSaD Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Küçükseyhan ve ARES Tersanesi Yönetim Kurulu Üyesi Yonca Kotiloğlu.

 • En Yüksek Yurt Dışı Satış Gelirleri Tutarı (KOBİ’ler) Birincisi Vestel Savunma

Vestel Savunma Genel Müdürü Öner Tekin, En Yüksek Yurt Dışı Satış Gelirleri Tutarı (KOBİ’ler) Birincisi olan Vestel Savunma’nın ödülünü, SaSaD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk Görgün’den aldı.

 • En Yüksek Yurt Dışı Satış Gelirleri Tutarı (KOBİ’ler) İkincisi Ata Silah Sanayi
 • En Yüksek Yurt Dışı Satış Gelirleri Tutarı (KOBİ’ler) Üçüncüsü ESEN Sistem
 • En Yüksek Toplam Satış Tutarı (KOBİ’ler) Birincisi ATEL
 • En Yüksek Toplam Satış Tutarı (KOBİ’ler) İkincisi SDT
 • En Yüksek Toplam Satış Tutarı (KOBİ’ler) Üçüncüsü CES İleri Kompozit

En Yüksek Toplam Satış Tutarı (KOBİ’ler) Üçüncüsü olan CES İleri Kompozit’in ödülünü, CES İleri Kompozit Genel Müdürü Çağla Pınar Turunçoğlu, SaSaD Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Yaşar’dan aldı.

 • En Yüksek Kişi Başı Satış Tutarı (KOBİ’lerde Katma Değerli Ürün) Birincisi ATEL
 • En Yüksek Kişi Başı Satış Tutarı (KOBİ’lerde Katma Değerli Ürün) İkincisi ETA Elektronik
 • En Yüksek Kişi Başı Satış Tutarı (KOBİ’lerde Katma Değerli Ürün) Üçüncüsü Turmaks

 

 2,161 Toplam Görüntüleme,  2 Günlük Görüntüleme

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.