Ana Sayfa Manşet Meteksan Savunma’dan, Yenilikçi ve Güvenilir Sualtı Akustik Sistemleri

Meteksan Savunma’dan, Yenilikçi ve Güvenilir Sualtı Akustik Sistemleri

Meteksan Savunma, sahada yıllardır görev yapan sualtı akustik sistemlerinin getirdiği tecrübe ile son kullanıcılara güvenilir çözümler sunuyor. Bir yandan da özellikle fiber optik ve lazer teknolojilerinde, temel araştırmalardan prototip geliştirilmesine uzanan süreçlerle sualtı akustiği alanında yenilikçi çözümler ortaya koyuyor. Güvenilirlik ve yenilikçi teknolojilerin bu birleşimi, Meteksan Savunma’yı, son kullanıcılar için, bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, gelecek için ise kendilerini güvende hissedebilecekleri bir çözüm ortağı konumuna getiriyor.

Sualtı akustiği, güvenilir çözümlerin, ancak uzun zamana yayılan tecrübelerle ortaya konabildiği bir alan. Bunun başlıca iki nedeni ise sualtındaki çevresel koşulların değişkenliği ve açık kaynaklardaki veri eksikliği. Laboratuvar ortamında ya da açık kaynaklardaki verilerle çok iyi çalışan bir sistem, sahaya çıktığında, dünyanın farklı denizlerinde denendiğinde, yetersiz olarak nitelendirilebilecek bir performans sergileyebiliyor.

Meteksan Savunma, gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda, YAKAMOS 2020 Yeni Nesil Karinaya Monteli Sonar Sistemi’ni geliştirerek kullanıma hazır hale getirdi.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından, Türkiye’nin “sualtı akustiği mükemmeliyet merkezi” olarak adreslenen Meteksan Savunma, sualtı akustiği alanındaki çalışmalarını, 2009 yılından beri sürdürüyor. Firmanın farklı çözümleri, bu süreçte; tüm Akdeniz’den Atlas Okyanusu’na, Afrika’nın en güney ucundan Norveç Denizi’ne, Kızıldeniz üzerinden Umman Denizi ve Hint Okyanusu’na kadar birçok farklı harekât ortamında, başarıyla görev yaptı ve sahada kendini ispatladı.

Sualtı akustiği alanında bir dizi ürün geliştiren Meteksan Savunma, aynı zamanda, başta Bilkent Üniversitesi olmak üzere, üniversiteler ve araştırma kurumları ile iş birliği yaparak, yeni teknolojiler de geliştiriyor. Firma, bu çalışmalarını, fiber optik akustik algılayıcılar gibi özel alanlarda, dünya ile eş zamanlı olarak yürütüyor.

Meteksan Savunma’nın sualtı akustiğine yönelik ürün ve çalışmaları şöyle sıralanıyor:

Sonar operatörleri, bu yeni nesil sonarda, güncel teknolojilerin getirdiği avantajları kullanırken YAKAMOS’un; bildikleri, tanıdıkları ve alıştıkları operatör arayüzlerinden vazgeçmek zorunda kalmayacaklar.
 • YAKAMOS (MİLGEM Sonar Blok-1) Karinaya Monteli Sonar Sistemi
 • YAKAMOS 2020 (MİLGEM Sonar Blok-2) Yeni Nesil Karinaya Monteli Sonar Sistemi
 • MST-01 Transdüser
 • MST-03 Transdüser
 • MSH-01 Sonar Hidrofonu
 • MSH-11 Yan Dizin Sonar Hidrofonu
 • Fiber Optik Akustik Algılayıcı, Lazer Modülasyon Birimi Donanım ve Yazılımı
 • Akustik Vektör Sensör, Sinyal İşleme Donanım ve Yazılımı
 • NATO-JANUS Sayısal Sualtı Akustik Haberleşme Protokolü Uyumlu Sayısal Sualtı Akustik Modem
 • IPS Denizaltı Kestirim Pasif Sonarı (Intercept Passive Sonar)
 • IDRS Denizaltı Kestirim Mesafe Bulucu Sonarı (IDRS)
 • MÜREN-PREVEZE SYS, Sonar Alt Sistem Donanım ve Yazılımları
 • Sualtı Silah Sistemleri Sensör, Elektronik Donanım, Tespit, Takip ve Karıştırmaya Karşı Koyma Algoritmaları
 • AY Sınıfı Denizaltı MİLPAS PGA Elektronikleri

YAKAMOS, Kendini Dünya Denizlerinde İspat Etti

Deniz Birimleri TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Gemi İçi Birimleri ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı) Araştırma Merkezi Komutanlığı (ARMERKOM) tarafından prototip olarak geliştirilen ve teknoloji transferi ile Meteksan Savunma’ya devredilen YAKAMOS Karinaya Monteli Sonar Sistemi, 2011 yılından beri, Dz.K.K.lığının ADA sınıfı (MİLGEM) korvetlerinde görev yapıyor.

YAKAMOS sonarının sanayileştirilmesinde, “Mükemmeliyet Merkezi” yaklaşımı ile görevlendirilen Meteksan Savunma; ihtiyaç makamı Dz.K.K.lığının mühendislik gücünü, ARMERKOM’un bilgi birikimini ve son kullanıcı sistem operatörlerinin saha tecrübesinden gelen operasyonel gücünü, sanayileştirme sürecinde, kendi mühendislik gücü ile başarıyla harmanladı. Meteksan Savunma; Dz.K.K.lığının Entegre Lojistik Destek (ELD) kaygılarını giderecek bir demodelik yönetim yaklaşımı ile sistemin donanım ve yazılım güncellemelerini gerçekleştirdi; yerli katkı payını arttırdı; sonar operatörlerinin görüşleri doğrultusunda, kullanıcı dostu güncellemeler yaptı; algoritmalarda iyileştirmeler gerçekleştirdi; sisteme otomatik hedef takibi, operatör eğitim simülatörü gibi yeni yetenekler kazandırdı. Güncellemeleri, MİLGEM Projesi’nin 4 gemisine de aynı konfigürasyon ve yeteneklere sahip olacak şekilde tatbik etti. Sahada performansı kanıtlanmış algoritmaları ile YAKAMOS sonarı, 2011 yılından beri, dünyanın birçok bölgesindeki değişik harekât ortamlarında, kesintisiz ve başarı ile görevine devam ediyor. Gemilerin hizmette geçirdiği toplam süreye bakıldığında, ortaya, yaklaşık 20 senelik bir toplam tecrübe çıkıyor.

Meteksan Savunma, ADA sınıfı (MİLGEM) korvetlerde kullanılan MST-01’in merkez frekansını, ileriye yönelik düşük frekanslı karinaya monteli sonar sistemlerinde kullanılmak üzere düşürerek, MST-03’ü geliştirdi.

Pakistan’ın Tercihi, YAKAMOS 2020 Oldu

Meteksan Savunma, gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda, YAKAMOS 2020 Yeni Nesil Karinaya Monteli Sonar Sistemi’ni geliştirerek kullanıma hazır hale getirdi.

Konvansiyonel denizaltılar, teknolojideki gelişmelerle uyumlu olarak günden güne sessizleşiyor ve daha uzun sualtı seyir sürelerine sahip olarak, deniz harekât alanındaki en kritik tehdit olma algısını devam ettiriyor. Bu durumda, su üstü platformlarına, reaksiyon süresi kazandıracak şekilde uzak mesafelerden ve doğrulukla tespit yapabilecek, bistatik ve multistatik çalışmaya uyumlu modern sonar sistemleri gerekiyor. İşte YAKAMOS 2020 de donanımsal tasarım olarak bu ihtiyaca cevap veriyor.

Meteksan Savunma, YAKAMOS’tan YAKAMOS 2020’ye geçiş sürecinde, YAKAMOS’un doğruluğu kanıtlanmış; tespit, takip ve sınıflandırma algoritmalarını, mümkün olduğunca korumaya özen gösterdi. Bunu yaparken sistem mimarisi ve donanımlarını, bistatik ve multistatik çalışmaya uyumlu olacak şekilde;

 • Herhangi bir aktif veya pasif kaynaktan gelecek hedef verisini alıp işleyebilecek ve sergileyebilecek,
 • Taktik sualtı resmini Komuta Kontrol Sistemi (Combat Management System / CMS) ile paylaşabilecek şekilde,

Entegre Sonar Süiti (Integrated Sonar Suite / ISS) yapısında yeniden tasarladı.

YAKAMOS 2020’nin teknolojisi, Meteksan Savunma tarafından yürütülen sualtı akustiği alanındaki diğer sonar projeleri ile ortaklandı ve firma tarafından güncellenen, yüksek güvenilirlikli elektronik kart ve modülleri ile sistemin yerlilik oranı ve arızaya dayanımı önemli şekilde arttırıldı. Sistemin dışa bağımlılığı neredeyse kalmadı. Böylece, YAKAMOS 2020, Dz.K.K.lığının elindeki farklı platformlar arasında ortak kullanılabilecek, ölçeklenebilir, uyumlandırılabilir ve modüler yapısı ile lojistik destek ihtiyaçlarında ve yedek parça maliyetlerinde de önemli bir tasarruf sağlanmasına yardımcı olacak yeni nesil bir sonar sistemi şeklinde tasarlanmış oldu. Sonar operatörleri, bu yeni nesil sonarda, güncel teknolojilerin getirdiği avantajları kullanırken YAKAMOS’un; bildikleri, tanıdıkları ve alıştıkları operatör arayüzlerinden vazgeçmek zorunda kalmayacaklar.

YAKAMOS 2020’nin ilk kullanıcısı ise Pakistan Deniz Kuvvetleri olacak. PN MİLGEM Korveti konfigürasyonunda, Karinaya Monteli Sonar Sistemi olarak, YAKAMOS 2020 yer alacak.

Sualtı Akustik Sistemlerinin Alt Bileşenleri de Kapsamda

Meteksan Savunma, sualtı akustik sistemlerinin kritik bileşenlerinden transdüser ve hidrofon birimlerini de tasarlayıp geliştirebiliyor ve bunları, rafta hazır birer ürün olarak ortaya koyabiliyor. Firmanın ürün ailesinde; MST-01 ve MST-03 Transdüserleri ile MSH-01 ve MSH-11 Hidrofonları yer alıyor. Bu ürünler, yeni sistemlerde kullanılabildiği gibi, modernizasyon projelerinde ve envanterdeki sistemlerin yedek parçası olarak da kullanılabiliyor.

Meteksan Savunma’nın MSH-11 Hidrofonu, PREVEZE sınıfı denizaltı gemilerinin, yan dizin sonarı (FAS) ıslak taraf dizin gruplarında kullanılıyor.

MST-01, ADA sınıfı korvetlerin yanında YAVUZ, BARBAROS ve GABYA sınıfı fırkateynlerin karinaya monteli sonar sistemi deniz birimlerinin yedek parçası olarak kullanılıyor. MST-01, istenilen yönlülük ve kaynak seviyesine göre, çeşitli kombinasyonlarda oluşturulabilecek kolonlarla (örneğin, 4, 6 veya 8 elemanlı kolonlar), gemiye entegre silindirik sonar sistemlerinde güvenle kullanılabilir.

Tespit edilmesi zorlaşan denizaltı platformlarının yarattığı tehdide karşı, karinaya monteli sonar sistemi deniz birimlerinin tespit mesafesinin arttırılması için çalışmalarını sürdüren Meteksan Savunma, MİLGEM korvetlerinde kullanılan MST-01’in merkez frekansını, ileriye yönelik düşük frekanslı karinaya monteli sonar sistemlerinde kullanılmak üzere düşürerek, MST-03’ü geliştirdi.

MSH-01 Hidrofonu, AY ve PREVEZE sınıfı denizaltı gemilerinin; pasif sonarının ıslak tarafı olan silindirik hidrofon dizini (CHA); pasif mesafe bulucu sonarının (PRS) ıslak taraf dizin grupları; kendi gürültüsünü ölçüm (ONA) sistemi ve kavitasyon gösterim (CI) sistemi ıslak taraf sensörü olarak kullanılıyor. Meteksan Savunma’nın, kendi Ar-Ge kaynakları ile geliştirdiği bu hidrofon ile Dz.K.K.lığının yedek parça ihtiyacı milli olarak karşılanıyor ve yurt dışı bağımlılık ortadan kaldırılıyor.

MSH-11 Hidrofonu ise PREVEZE sınıfı denizaltı gemilerinin, yan dizin sonarı (FAS) ıslak taraf dizin gruplarında kullanılıyor. Meteksan Savunma’nın, kendi Ar-Ge kaynakları ile geliştirdiği bu hidrofon ile de Dz.K.K.lığının yedek parça ihtiyacı milli olarak karşılanıyor ve yurt dışı bağımlılık ortadan kaldırılıyor.

Meteksan Savunma, geliştirdiği fiber optik akustik algılayıcılarda, konvansiyonel seramik tabanlı sonar algılayıcılarına göre algılama hassasiyeti avantajı sağlıyor.

Geleceğin Teknolojisi: Fiber Optik Akustik Algılayıcı

Fiber Optik Akustik Algılayıcı, konvansiyonel piezoelektrik seramik teknolojisi yerine, fiber üzerinden giden lazer ışığının akustik dalga tarafından modüle edilmesine dayalı, yeni tip bir akustik algılayıcı teknolojisi. Bu algılayıcılar; yüksek hassasiyetleri, düşük gürültüleri, elektromanyetik girişimden etkilenmemeleri, çoklama kolaylığı (tek bir fiber kablosu ile birden çok algılayıcının desteklenmesi) ve elektrik sinyallerini, çok uzak mesafelere, neredeyse yok denecek kadar az bir kayıpla iletilebilmeleri ile öne çıkıyor. Ayrıca, bu tür algılayıcılar, dizinlerde kullanıldığında; elektrikten bağımsız olarak, tamamen lazer ışını ile çalışan, daha ince ve hafif bir dizinin üretilmesine olanak sağlıyor.

Meteksan Savunma, geliştirdiği fiber optik akustik algılayıcılarda, konvansiyonel seramik tabanlı sonar algılayıcılarına göre, algılama hassasiyeti avantajı sağlıyor. Firma, sisteme bağlı birden fazla algılayıcıyı, tek bir fiber üzerinden sürebilmek için, zamansal çoklama yöntemini kullanıyor. Ayrıca, dış ortam gürültüsünün izolasyonu için yapmış oldukları özel tasarım da ön plana çıkıyor. Elde edilen sinyaller, yine firmanın geliştirdiği Lazer Modülasyon Birimi Donanım ve Yazılımları ile işlenerek anlamlı hale getiriliyor.

Meteksan Savunma’nın Sayısal Sualtı Akustik Modem ürünü, suyun altında, hızlı ve emniyetli bir şekilde sayısal haberleşme gerçekleştiren bir sistem.

Meteksan Savunma, geliştirdiği algılayıcıların testlerini, önce Bilkent Göleti Açık Su Test ve Kalibrasyon Tesisi’nde kurulu sualtı akustiği test altyapısında, daha sonra ise Dz.K.K.lığı ve SSB ilgililerinin katılımı ile deniz ortamında gerçekleştirdi. Sonuçlar, yüksek hassasiyet ve düşük algılayıcı öz gürültüsü değerlerine ulaşıldığını gösterdi.

Fiber optik algılayıcılarla farklı algılama uygulamaları geliştirilmesi mümkün. Bunlar arasında; sualtı erken uyarı sensör ağ sistemleri; yaklaşım algılayıcıları; üs, liman ve petrol platformları gibi stratejik tesis sualtı güvenlik sistemleri; petrol ve doğal gaz boru hatları güvenlik izleme uygulamaları yer alıyor. Standart piezoelektrik seramikli algılayıcılara göre çok daha az sayıda bileşeni olması ve sensör içinde elektronik devre içermemesi sebebiyle düşük ağırlıklı fiber optik hidrofon dizinleri, 2000’li yıllardan itibaren, denizaltılarda yan dizin ve çekili dizin sonarı olarak da kullanılmaya başlandı.

Meteksan Savunma, görev verilmesi durumunda, çok kısa bir sürede, fiber optik algılayıcıya sahip sualtı akustiği ürünleri ortaya koyabilecek durumda. Firmanın çalışmaları, dünya genelinde yapılan az sayıdaki olgun çalışmalarla aynı seviyede olduğu için, bu ürünlerin rekabet gücü de yüksek seviyede olabilecek.

Hızlı, Emniyetli ve Yüksek Performanslı Sualtı Haberleşmesi

Meteksan Savunma’nın Sayısal Sualtı Akustik Modem ürünü, sualtında hızlı ve emniyetli bir şekilde sayısal haberleşme gerçekleştiren bir sistem. NATO ülkelerinin deniz platformları arasında müşterek operasyon icra edilebilmesine olanak sağlamak üzere geliştirilen ve NATO’nun sayısal sualtı haberleşme protokolü JANUS ile uyumlu bu sisteme, milli bir protokol de entegre edilebiliyor. Böylece sistem, milli ihtiyaçlar için emniyetli sayısal sualtı haberleşme yeteneği sunuyor. Sistem, ihtiyaçlara ve kullanım alanlarına göre kolayca özelleştirilebiliyor.

Sayısal Sualtı Akustik Modem; transdüser, modem, batarya ve kullanıcı arayüzü bilgisayarı dâhil, taşınabilir ve kompakt bir yapıya sahip. Böylece sistem; gemilerde, botlarda ve şamandıralarda, mobil veya sabit olarak kullanılabiliyor.

Uzak Mesafelerden Tespit için Yan Dizin Sonarı

Denizaltıların ana sensörü olan, küresel veya silindirik formlara sahip baş sonar dizinlerinin dizin açıklıkları dardır ve bu sonarlar, genellikle 1 kHz’in üzerindeki frekanslarda çalışır. Yan dizin sonarlarında ise alıcı hidrofonlar, denizaltı gövdesi boyunca, sancak ve iskele dizinler halinde monte edilir; böylece, gemi boyunca uzanan dizin elemanlarının sayısı ve elemanlar arası açıklık artar. Artan eleman sayısı ile bu sonarlar, düşük frekansta çalışarak, uzak menzillerden yüksek tespit performansı sağlarken, artan dizin açıklığı ile de kestirim sinyallerinin algoritmik çözümünde yön hassasiyetini artırarak, hedef mesafe ve konumunun doğru olarak tespit edilebilmesine katkı sağlar.

Meteksan Savunma, sonar alanındaki tecrübesini, yan dizin sonarlarına da uyguluyor ve bu konuda da çözüm sunuyor. Denizaltıların iskele ve sancak tarafına simetrik olarak monte edilen ve milli olarak geliştirilmiş bu elemanlar, arttırılmış dizin açıklığı ve eleman sayıları sayesinde, düşük frekanslarda, uzak mesafelerden üstün algılama özellikleri sağlıyor.

Denizaltına Yönelik Çözümler, IPS ve IDRS ile Genişliyor

Kestirim Pasif Sonar (IPS) sistemi, operatör-dostu arayüzü sayesinde rahat kullanım sağlayan, ileri sinyal işleme yöntemlerinin ve algoritmik çözümlerin değerlendirildiği, yüksek performansı sahada ispatlanmış, tamamı ulusal kaynaklar kullanılarak tasarlanmış ve üretilmiş modern bir denizaltı gemisi sonar sistemidir.

En son sensör teknolojisinin kullanıldığı IPS sistemi, Milli Üretim Entegre Savaş Yönetim Sistemi (MÜREN-SYS) ve denizaltıda mevcut pasif akustik dizin ile entegre bir şekilde, çok geniş bir frekans bandındaki aktif akustik sinyalleri tespit, analiz ve takip edebilme yeteneğine sahip.

IPS sistemi, pasif akustik algılayıcı sensör birim ve gemi içi biriminden oluşuyor. Operatör konsolu üzerinden sistem kontrolü ve görüntüleme işlevleri gerçekleştiriliyor. Gemi içi birimi, platformda bulunan diğer pasif sonar sistem dizinlerinden de beslenebiliyor ve sistem, bu konuda operatöre seçim yapma imkânı sunuyor. IPS, AY sınıfı denizaltılarda aktif olarak kullanılıyor.

Kestirim Mesafe Bulucu Sonar (IDRS) sistemi ise denizaltı gemisi boyunca dağıtık sensör mimarisi ile hedef sinyallerinin algoritmik çözümünden, hedef yön ve mesafesinin, yani konumunun hassas olarak tespit edilebilmesi olanağı sunuyor. Firmanın bu alandaki geliştirme çalışmalarının yakın bir gelecekte tamamlanması ve sistemin, önce PREVEZE sınıfı denizaltı gemilerimize monte edilmesi, daha sonra ise sırası ile GÜR-YÖM ve Milli Denizaltı (MİLDEN) projelerinde kullanılması planlanıyor.

Tek Bir Sensör ile Yön Kestirimi

Sualtı akustik kaynakların yönünü belirlemek için, genellikle sensör dizinleri kullanılır. Akustik Vektör Sensör (AVS) ise dizin yapısına ihtiyaç duymadan, tek bir sensör ile noktasal olarak bir dizi ölçüm alarak yön kestirimi yapabilen yapılardır. AVS elemanı üzerinde, x-y-z eksenlerinde yerleştirilmiş ataletsel sensörlerden elde edilen sinyallerin vektörel çözümü kullanılarak hedefin yönü kestirilebilir. Eğer ses hızı profili ve dip tabiatı gibi ortam parametreleri de tam olarak biliniyorsa hedefin yaklaşık konumu da kestirilebilir.

Yaklaşık 10 cm çapında bir küre boyutlarında olan Meteksan Savunma akustik vektör sensörü, içerisinde parçacık hızını yakalayan üç eksenli bir ivmeölçer ve akustik basınç algılayabilen yumuşak PZT seramiklerden oluşan algılayıcı yapılara sahip. Küçük fiziksel boyutlarına rağmen, 1-4 kHz arasındaki frekanslarda çalışmak üzere tasarlanan sistem, operatör arayüzü üzerinden; gerçek zamanlı kayıt, inceleme, cihaz içi test gibi olanaklar sunuyor. Tek bir AVS ile sürekli yayın veya pals tespiti yapılabiliyor ve iki durum için de 5 dereceden düşük hata ile kerteriz kestirimi sağlanıyor. AVS’nin bu performansı, sahada test edildi ve doğrulandı. Sistem, düşük frekans pasif dinleme yeteneği sayesinde, uzak mesafeden gemi ve sualtı aracı (denizaltı, ROV, AUV, vb.) tespit, takip ve sınıflandırma olanağına da sahip. Elde edilen sinyaller, yine firmanın geliştirdiği Sinyal İşleme Donanım ve Yazılımı ile işlenerek anlamlı hale getiriliyor.

PREVEZE Sınıfı Denizaltılara Milli Entegre Sualtı Savaş Yönetim ve Sonar Alt Sistemi

TÜBİTAK BİLGEM tarafından sürdürülen MÜREN-PREVEZE Sualtı Entegre Savaş Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Projesi’nde, Dz.K.K.lığı envanterindeki denizaltı gemilerinin Sonar Alt Sistemi’nin de millileştirilmesine yönelik olarak, sonar elektronik donanım ve yazılımlarının geliştirilmesi çalışmaları,  TÜBİTAK BİLGEM ana yükleniciliğinde sürdürülüyor.

Kendi Silahını Kendin Yap

Türkiye’nin geçmiş dönemlerde yaşadığı tecrübeler göstermiştir ki; savunma sanayisi alanında bağımsızlık, olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır. Ülke savunmasında en caydırıcı unsur ise platformların sahip olduğu sürpriz vuruş gücüdür. Bu prensipten hareketle gerek suüstü ve mayın harbi gerekse denizaltı savunma harbi maksatlı sualtı silah sistemlerinin de yerli ve milli olması önem arz ediyor. Meteksan Savunma, bu bilinçle sualtı akustiği çalışmalarından elde ettiği bilgi birikimi ve tecrübe ile ortaya koyduğu ileri teknoloji barındıran elektronik birimler, hassas akustik sensörler ve gelişmiş hüzme oluşturma, tespit ve takip algoritmaları sayesinde, aldatma ve karıştırmaya karşı dayanıklı, gelişmiş alt sistemler ile sualtı silah sistemleri için etkin çözümler sunuyor.

AY Sınıfı Denizaltılar için Milli Çözümler

AY Sınıfı denizaltı gemilerimizin milli olarak ARMERKOM tarafından geliştirilmiş olan Milli Pasif Sonar Sistemi’nin (MİLPAS) demodelik yönetimi kapsamında değiştirilmesi planlanan Programlanabilir Kazançlı Yükseltici (PGA) elektronikleri, Meteksan Savunma tarafından tasarlandı ve performansı iyileştirildi. Bu ürünler, denizaltılarda kullanıma girdi.

Meteksan Savunma, tüm bu faaliyetlerin devamı ve yeni ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla her zaman için göreve hazır bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

 1,112 Toplam Görüntüleme,  2 Günlük Görüntüleme

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.