Ana Sayfa IDEF 2021 – Kara Sistemleri Özel Sayısı Crearc Kurucu Ortağı Tuğçe MAZLUM: “Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştiren sektör firmalarının yatırımlarında birlikte çalışacağı mimari ve iç mimari alanındaki alt yüklenicileri olabilmek, bizim için çok önemli.”

Crearc Kurucu Ortağı Tuğçe MAZLUM: “Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştiren sektör firmalarının yatırımlarında birlikte çalışacağı mimari ve iç mimari alanındaki alt yüklenicileri olabilmek, bizim için çok önemli.”

Savunma ve havacılık sektöründe yürüyen projelerin büyüklüğü ve karmaşıklığı yanında, bu çalışmaların gerçekleştirdiği tesislerin mimari ve iç mimari tasarımları, küçük bir ayrıntı olarak görülebilir. Ancak bu ayrıntı, yeri geldiğinde insan kaynakları politikalarını, verimliliği ve hatta proje takvimlerini etkileyebiliyor. Sektöre yönelik mimari ve iç mimari projeleri konusunda önemli bir tecrübeye sahip olan Crearc’ın kurucu ortağı Tuğçe Mazlum, sektör firmalarının, bu alanda uzmanlaşmış bir çözüm ortağı ile çalışmasının önemini ve sağladığı avantajları, MSI Dergisi okuyucuları için anlattı.

MSI Dergisi: Mimari ve iç mimari uygulamalar, günümüz iş dünyasında; özelde de savunma ve havacılık sektöründe neden önemli?

Tuğçe MAZLUM: Sektörün gelişimine baktığımızda, özgün platformların ve sistemlerin birbiri ardına ortaya çıktığını; bu süreçte de firmaların yeni tesislere ihtiyaç duyduğunu; aynı zamanda sektöre yeni firmaların da girdiğini görüyoruz. Yapılan işlerin niteliği değiştikçe; Ar-Ge, tasarım ve üretim gibi farklı faaliyetler, aynı çatı altında gerçekleştirilmeye başlanıyor. İşte bu noktada, tesislerinizin mimari ve iç mimari tasarımının, bu farklı alt alanların kendine özgü ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte olması gerekiyor. Bunun ötesinde, mimari ve iç mimari uygulamalar, ulaşabildiğiniz insan kaynağını bile etkileyebiliyor. Sağladığınız çalışma ortamı, tercih edilme nedeniniz olabiliyor.

Soldan sağa: Mimar Irmak Kuzu, 3D Görselleştirme Uzmanı Fatih Mazlum ve Crearc Kurucu Ortağı Tuğçe Mazlum

MSI Dergisi: Firmalar, neden mimari ve iç mimari alanlarında profesyonel çözüm ortakları ile çalışmalı?

Tuğçe MAZLUM: Mimarlık kompleks bir konu. Doğru ekiplerle çalışmak ve işlerin olabildiğince akıcı bir şekilde işlemesini sağlayabilmek zaman ve finans tasarrufu açısından önemli. Binalar inşa edilirken görev alan farklı usta/ tedarikçi gruplarına baktığınızda, mimari ve iç mimari uygulamaların, bir ekip işi olduğunu görürsünüz. Doğru işleri, doğru zamanda, ancak doğru bir ekiple yapabilirsiniz. Bu sebeple konuyu dağıtmadan kontrol altında tutabilen, bütünü görebilen ve riski paylaşarak teknik altyapılar oluşturabilen mimarlar ve iç mimarlar, projeyi titizlikle ele alarak kontrolü sağlayabiliyor. Bu durumu kontrollü ve düzenli yürütecek profesyonel mimarlık firmaları ile çalışmak, son derece önemli ve gereklidir.

Müşterilerimizin hiçbirinin zamanı yoktur. Bize hep kısıtlı takvimlerde yetiştirilmesi gereken işlerle gelirler. “Doğru zamanda” derken işin talep edilen zamanda yetiştirilmesini kastediyorum. Ama ekibinizden birileri, örneğin elektrikçiniz, işini iyi yapamazsa takviminiz aksayabilir. “Doğru ekip”e bu nedenle vurgu yapıyoruz.

MSI Dergisi: Müşterilerinize nasıl bir hizmet veriyorsunuz?

Tuğçe MAZLUM: Boş bir arsa üzerinde yeni bir tesis yapmaktan, natamam bir tesisi nihai hale getirmeye kadar uzanan bir yelpazede, hem mimarlık hem de iç mimarlık hizmeti veriyoruz.  Projelerimizde ilk adımımız, müşterimizle doğru bir iletişim kurarak onları anlamak oluyor. Yaptığımız işte, karşı tarafta her zaman tek karar alıcı olmuyor ve talepler, zaman içinde değişebiliyor. Kurduğumuz doğru iletişim ve esnek iç süreçlerimiz sayesinde bu değişimleri yönetebiliyoruz.

İkinci aşamada, projeyi nasıl ve hangi ekiplerle yürüteceğimizi belirleyip çalışmalarımızı başlatıyoruz.

Bir projeyi üstlendiğimizde, müşterimizin bir ekibi haline geliyoruz. Onların tüm ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz. Ekipten ilgili kişileri gönderip süreci uzaktan izlemiyoruz; başlangıçtan en son safhaya kadar işin başında oluyoruz.

Tamamlanmış bir işi, her şeyin testini yaptıktan ya da raporunu hazırladıktan sonra teslim ediyoruz. Yaptıklarımızla ilgili 2 yıllık garanti süresi oluyor. Diğer yandan binalar, uzun yıllar hizmet veren yapılar. İşimiz, binayı teslim edince bitmiyor. İlerleyen yıllarda, müşterilerimizin, ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmaya devam ediyoruz.

Ankara’daki Tüm Teknoparklarda Crearc İmzası Var

Crearc, insansız steril mekan fotoğraflarından çok, öğrenen, üreten ve evrilen sistemleri ön plana çıkaran yaklaşımları merkeze alarak projelerin uzun vadeli hedeflerini belirliyor.

MSI Dergisi: Bugüne kadar savunma ve havacılık sektöründe, hangi firmalarla, hangi kapsamda çalıştınız?

Tuğçe MAZLUM: Bir dizi firma ile iç mekân tasarımları, mimari tasarımlar, elektrik-mekanik altyapılar, tesis güvenlik altyapıları gibi alanlarda çalıştık. Bu firmalar arasında; ASELSAN, İNDES Mühendislik, ANDAR, NICOMATIC Türkiye, UMAY Savunma, Teknolus Energy, Dualus Teknoloji, Arlentus Control ve Earsis Teknoloji yer alıyor.

Daha genel bir perspektiften baktığımızda; Ankara’daki tüm teknoparklarda en az bir proje yaptığımızı; benzer şekilde OSTİM, İvedik, Sincan ve Başkent Organize Sanayi Bölgelerinde de en az bir proje yaptığımızı belirtmek isterim. Ayrıca, bildiğimiz kadarı ile Crearc, bir teknopark çatısı altında faaliyet gösteren tek mimarlık firması.

MSI Dergisi: Savunma ve havacılık sektörü firmalarının geneline yönelik gözlemleriniz neler? Örneğin, taleplerinde ya da tercihlerinde genel bir eğilim var mı?

Tuğçe MAZLUM: Tesis güvenlik belgesi gibi özel gereksinimler yoksa bizden istedikleri, çoğunlukla çalışanların birbirleri ile etkileşimini sağlayan açık ofisler şeklinde oluyor. Görsel olarak açık ve ferah bir mekânsal kurgu olmasını istiyorlar. Çalışanların fiziksel ve mental açıdan kendilerini iyi hissedecekleri sosyal alanlar oluşturmak da talepleri arasında yer alıyor.

MSI Dergisi: Savunma ve havacılık sektörü firmaları, neden Crearc ile çalışmalı?

Tuğçe MAZLUM: Ekip olarak bu sektördeki gereksinimleri, sektör firmalarıyla iş yaparak tecrübe ettik ve bu konuda kendimizi geliştirdik. Örneğin, mühendisler ile çalıştaylar yapıp sistem entegrasyon altyapılarını öğrendik. Kullanıcıların mekân ile aralarında bağ kurabilmelerini sağlayacak bilgiler edindik. Bu bilgileri, projelerimizde kullandık ve yüksek müşteri memnuniyeti elde etmeyi başardık.

İnsansız steril mekan fotoğraflarından çok, öğrenen, üreten ve evrilen sistemleri ön plana çıkaran yaklaşımları merkezimize alıp, projelerin uzun vadeli hedeflerini belirliyoruz. Her proje için güçlü bir organizasyon kurgusu oluşturuyoruz. Üretim, prototipleme, sergileme ve öğrenme gibi farklı kullanım senaryolarına hizmet eden ve birbirinin varlığını karşılıklı besleyen esnek mekânlar tasarlıyoruz.

Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştiren sektör firmalarının yatırımlarında birlikte çalışacağı mimari ve iç mimari alanındaki alt yüklenicileri olabilmek, bizim için çok önemli. Çünkü savunma ve havacılık sektörü de mimarlık sektörü gibi ülkesine ve çevresine katma değer yaratmakla meşgul. Kimilerine ticari, kimilerine sanatsal, kimilerine toplumsal fayda sağladığımızı görmek, mesleki motivasyonumuzu arttırıyor.

Crearc, her proje için güçlü bir organizasyon kurgusu oluşturuyor. Üretim, prototipleme, sergileme ve öğrenme gibi farklı kullanım senaryolarına hizmet eden ve birbirinin varlığını karşılıklı besleyen esnek mekânlar tasarlıyor.

MSI Dergisi: Yürüttüğünüz projelerin iş yükünüzdeki oransal dağılımına bakacak olursak ne kadarı sektör içi ne kadarı sektör dışı?

Tuğçe MAZLUM: Savunma ve havacılık sektörüne yönelik projelerimiz, yaptığımız işin %60’ını kapsıyor.

MSI Dergisi: Crearc’ın geleceğinde bu oranın nasıl gelişmesini hedefliyorsunuz? Sektörün nasıl bir rolü olacak; bu konudaki stratejiniz nedir?

Tuğçe MAZLUM: Sektör projelerinin oranı, bu işe başladığımız günden beri, referanslarımızın da katkısı ile artıyor. Yaptığı iş, kişinin aynasıdır. Daha önce yaptığınız işler, tecrübeniz, iş yapma biçiminiz ve mimari tavrınız, işi size getirir. Mimarlık üretimi kısa bir alışverişten ibaret değildir. Uzun ve gerilimli bir süreçtir. İşin ölçeğinden bağımsız olarak, tasarlanan her mekânın başarısı, karşılıklı ilişkiyi iyi tutabilmekle mümkün olur. Ana stratejimiz, müşterilerimizle ilişkilerimizi daima iyi tutabilmektir.

Crearc Kurucu Ortağı Tuğçe Mazlum’a, zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için, okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.

Ara spot: Ekip olarak bu sektördeki gereksinimleri, firmalarla iş yaparak tecrübe ettik ve bu konuda kendimizi geliştirdik. Örneğin, mühendisler ile çalıştaylar yapıp sistem entegrasyon altyapılarını öğrendik. Kullanıcıların mekân ile aralarında bağ kurabilmelerini sağlayacak bilgiler edindik. Bu bilgileri, projelerimizde kullandık ve yüksek müşteri memnuniyeti elde etmeyi başardık.

Loading

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.