Ana Sayfa Başyazı MSI Dergisi’nin 226. Sayısının Başyazısı

MSI Dergisi’nin 226. Sayısının Başyazısı

Türk Savunma ve Havacılık Sektörü, Tanıtım Atağını Yurt İçi Etkinliklerle Sürdürüyor

Türk savunma ve havacılık sektörünün büyümesi ve ihracatındaki artış, yurt içinde düzenlenen sektörel etkinliklere ve haliyle MSI Dergisi’nin içeriğine de yansıyor. Bu çerçevede MSI Dergisi’nin Ağustos sayısının kapak dosyasında Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA) 2022; MSI Dergisi’nin aylık İngilizce versiyonu MSI Turkish Defence Review’in kapak dosyasında ise SAHA EXPO 2022 fuarları yer alıyor. ICDDA’nın Ankara’da; SAHA EXPO’nun ise İstanbul’da bir araya getireceği katılımcı ve ziyaretçiler arasında yapılacak görüşmelerin sonucunda, sektörün daha da büyümesi yolunda önemli adımlar atılmasını bekliyoruz.

ICDDA 2022, Küresel Havacılık ve Savunma Sektörlerinde Tedarik Zincirinin Sürdürülebilirliğine Odaklanacak

Yaklaşık 10 yıl kadar önce, 2013 yılında, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi’nin (OSSA) bir projesi olarak sektöre merhaba diyen ICDDA; devamında ise 2014, 2016 ve 2018 yıllarında düzenlendi. 2020 yılında ise o dönemdeki tüm etkinlikler gibi pandemi nedeniyle gerçekleştirilemedi. Düzenlenen 4 etkinlikte; Airbus, Boeing, Leonardo, Lockheed Martin, MBDA, Navantia, Rolls-Royce ve Thales gibi çok sayıda orjinal ekipman üreticisinin (OEM) yanı sıra uluslararası tedarik zincirindeki Tier 1 (birinci seviye) ve Tier 2 (ikinci seviye) firmaları, Türk savunma ve havacılık sanayisinden yetkililerle bir araya getiren ICDDA; Türk sanayisinin, bu firmaların satın alma süreçleri ve tedarik zinciri politikaları konusunda bilgi sahibi olmasına büyük katkı sağladı. Yurt dışından etkinliğe katılım sağlayan firmaların ve heyetlerin, Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay alanlarındaki mevcut potansiyelini ve kabiliyetlerini tanımalarına da yardımcı oldu.

B2B görüşmeler içeren etkinlikler konusunda sektöre öncülük eden ICDDA, bu yıl, 12-14 Ekim tarihleri arasında, sektörü ilklerle tanıştıran bir etkinlik olma iddia ve sorumluluğuyla 5. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Yerel ve uluslararası tedarikçi ve üreticiler için iş odaklı bir platform oluşturan ICDDA, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da katılımcılarına; yeni pazarlar bulmak, iş fırsatları yakalamak ve iş ortaklıkları kurmak açısından önemli fırsatlar sunacak. 50’nin üzerinde ülkeden çok sayıda firmanın satın alma, tedarik zinciri ve iş geliştirme yetkilileri ile bu ülkelerin askeri makamlarının davet edildiği ICDDA 2022’de; küresel havacılık ve savunma sektörlerinde tedarik zincirinin sürdürülebilirliği, savunma sanayisi değer zincirinin geleceğine bakış ve havacılık ve savunma endüstrisi için IT çözümleri konularına odaklanan konferanslar, Savunma Sanayii Başkanlığı yetkililerinin moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.

Etkinlikte bu yıl, özellikle Birleşik Krallık ve Fransa gibi ülkelerden yatırımcı firmalar da yer alacak. Bu sayede Türk firmalarının, üretim kabiliyetlerini ve potansiyellerini yatırımcılara anlatma fırsatı yakalaması ve firmalarına yatırım çekebilmek için görüşmeler gerçekleştirmesi hedefleniyor.

ICDDA 2022’de yapılan ikili iş görüşmeleri sonucunda, sunulan kabiliyet ve hizmetlerin yerinde gösterilebilmesi amacıyla hem ana yüklenici hem de KOBİ seviyesinde fabrika ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi de planlanıyor.

Avrupa’nın En Büyüğü SAHA İstanbul’dan, Üreten Sanayicilerin Sanayi İhtisas Fuarı: SAHA EXPO 2022

Temmuz ayı itibariyle üyesi olan 816 firma ve 22 üniversite ile birlikte Avrupa’nın en büyük kümelenmesi haline gelen SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fuarı, 25-28 Ekim tarihlerinde, 3. kez katılımcı ve ziyaretçilerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Üreten sanayicilerin sanayi ihtisas fuarı olarak kurgulanan, sanayicinin sanayici ile iş görüştüğü bir tedarik zinciri fuarı olan SAHA EXPO 2022, katılımcılarının; mevcut ve potansiyel iş ortakları, yerli ve yabancı önemli sektör profesyonelleri ve tedarikçilerle bağlantı kurmalarını sağlayacak.

Cumhurbaşkanlığının himayelerinde; Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret Bakanlığı, ayrıca Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) iş birliğiyle gerçekleştirilen fuar için, 104 ülke ile resmi yazışmalar yapıldı. Çok sayıda yabancı firmanın yanı sıra resmi delegasyonların ve Ticaret Bakanlığının destekleriyle ticari alım heyetlerinin katılımının beklendiği fuarda, bakanların yanı sıra Savunma Sanayii Başkanı ve birçok üst düzey yetkili de aktif olarak yer alacak.

Türk savunma ve havacılık sektörünün çok sayıda yeni ürününü vitrine çıkarmasının beklendiği fuarı, yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubunun izlemesi için de gerekli hazırlıklar yapılıyor. Medya kuruluşlarının, fuarda sergilenen ürünleri, yurt içinde ve yurt dışında duyurabilmesi için ciddi bir tanıtım altyapısı oluşturuldu.

Bir sanayi ihtisas fuarı olarak kurgulanan SAHA EXPO 2022, genel konseptinin belirlenmesi ve yerleşim planının hazırlanması aşamasından itibaren, iş odaklı bir etkinlik olarak planlanıyor. SAHA EXPO 2022’nin firmalara katma değer sağlayan uygulamaları; SAHA MATCH eşleştirme uygulaması, yabancı heyetlerin firmalarla etkileşimini arttıran mihmandarlık (SAHA MATCH-Maker), şehir planı konseptinde özel yerleşim planı, geniş yurt içi ve yurt dışı heyet katılımı ve fiziksel fuarın ardından devam eden metaverse fuarı olarak öne çıkıyor. Özellikle SAHA MATCH ile firmaların, SAHA EXPO 2022’ye hedef odaklı katılım sağlamaları destekleniyor.

SAHA EXPO fuar alanında, İpek Yolu benzeri ticari rotalar üzerinde yer alan şehirlerdeki gibi çarşıların, meydanların bulunduğu; fuarın her alanının eşit derecede ilgi çekici olacağı bir konsept oluşturuldu. Böylece hem daha fazla firmanın görünür olması sağlandı hem de fuarda, daha az mesafe kat ederek dolaşma mümkün hale getirildi.

Fuarda, start-up firmaları için de özel bir bölüm yer alacak. Hem SAHA Girişim Projesi kapsamında desteklenen girişimci firmalar hem de üniversite ve teknoparklar bünyesindeki start-up’lar, bu bölümde katılımcılara projelerini sergileyebilecekler.

SAHA EXPO 2022, 25-28 Ekim tarihleri arasındaki fiziksel fuarın ardından, 1 Kasım 2022–15 Şubat 2023 tarihleri arasında ise metaverse fuarı olarak devam edecek. SAHA EXPO yetkilileri, SAHA EXPO “Metaverse” fuarının, savunma ve havacılık alanında dünyada bir ilk olduğunu vurguluyor.

SAHA İstanbul yetkilileri, çiftli yıllarda bir sanayi ihtisas fuarı olarak SAHA EXPO’nun; tekli yıllarda ise bir platform fuarı olarak IDEF’in pozisyonlandığını ve gayretlerin bu şekilde koordine edildiğinin altını çiziyor.

Güvenlik ve Ticarete SEDEC Katkısı

Güvenlik alanına odaklanmış bir etkinlik olarak, Türkiye’de, bu konudaki boşluğu doldurmayı ve güvenlik sektörünü güçlendirmeyi hedefleyen SEDEC fuarı, 28-30 Haziran tarihleri arasında, Ankara’da 3. kez düzenlendi.

2018 yılında gerçekleştirilen ve 30 ülkenin temsil edildiği ilk fuarın ardından, 2020 yılında pandemi nedeniyle zorunlu olarak sanal etkinlik olarak düzenlenen SEDEC, pandemi kısıtlamalarının kalktığı 2022 yılında ise 51 ülkenin ihtiyaç makamları ile tedarikçilerini Türkiye’de buluşturdu. Sadece sektör profesyonellerine ve ihtiyaç makamı yetkililerine açık olan etkinliğe, bu ülkelerden; güvenlik alanında faaliyet gösteren 186 kurum ve kuruluş katıldı; yaklaşık 5.000 kişi fuarı ziyaret etti. Savunma ve havacılık sektörü firmalarının, anayurt ve sınır güvenliği başta olmak üzere güvenlik alanında iş ve iş birliği fırsatları bulmasının ve ticaretin geliştirilmesinin de önünü açan etkinlikte bu yıl, 5.800 planlı toplantı yapıldı.

Planlı ikili toplantılar dışında fuarda, ilk gün; “Güvenlik ve Uzay”, “Sınır Güvenliği Teknolojileri”, “Anayurt Güvenliği ve Teknolojileri”, “Savunma Tedarik Zinciri” ve “Güvenli İletişim” başlıklı konferanslar düzenlendi. İkinci gün “Bütünsel Güvenlik” başlıklı panel ile birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından, sadece yerli firmalara özel “Yerlileştirme Çalıştayı” yapıldı. SEDEC 2022’nin son günü ise açık inovasyon temalı “SEDEC Start-Up Günleri” etkinliği ve “TSSK Küme Yatırımcıları Toplantısı” gerçekleştirildi.

SEDEC 2022’nin açılışında, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in, uluslararası iş birliğine ilişkin net mesajlar verdiği konuşmasına ise ayrıca dikkat çekmek istiyoruz: “Siz misafir ülke temsilcilerimize de mesajımız var: Bağımlılık, hiçbir zaman sonu gelmeyen bir kölelik getiriyor. Kendi millî çıkarlarınızı savunmak için ülke yönetimlerinizin bağımsız kararlar alması konusunu ele alalım. Kendi güvenlik ve savunma sistemlerinizin ve teknolojinizin dışa bağımlı olması durumunda, bu bağımlılık, eğer kararlı bir duruşla bunu değiştirmek için yeterli bir iradeyle desteklenmezse sürekli bir hale geliyor. Sonrasında, kendi çıkarlarınızı savunamaz hale geliyorsunuz. Veya kendi çıkarlarınızı savunmak yerine, başkalarının çıkarlarını savunmak üzere harekete geçmek durumunda kalıyorsunuz.

Gelin, yerli ve millî sanayiyi geliştirme sürecinde el ele ve kol kola verelim. Bu alanda dominant olan, bağımlılık oluşturma yönünde irade koyan ve bizi mecburmuş gibi hissettiren ülkelere karşı diyoruz ki: Biz, birbirimize yeteriz. Oluşturduğumuz insan kaynağımız ve finansal kaynaklarımızla, sinerjimizle kendi kendimize yeten yapıdayız ve ileri vadede kendi çıkarlarımızla ilgili kararları başkasının iradesine bırakmayan bir yapıya kavuşacağız.”

MSI Dergisi’nin “resmi yayın ve basın sponsoru” olarak katkı verdiği SEDEC 2022 fuarı kapsamında sektöre verdiğimiz tanıtım hizmetlerine, fuarda da dağıtımı yapılan MSI Dergisi SEDEC 2022 Özel Sayısı’nın ardından, ilerleyen sayfalarda bulacağınız ve fuarın öne çıkan gelişmelerinin yer aldığı özel dosyayla devam ediyoruz.

Ağustos ayının öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağımız Eylül sayısı ile gelecek ay yeniden birlikte olmak dileğiyle.

Loading

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.