Ana Sayfa Haberler Kara Sistemleri Semineri 2018 Özel: NOVA Power, Görev Kritik Sistemlerin Beslenmesinde Güç Kalitesi Kavramını Öne Çıkarıyor

Kara Sistemleri Semineri 2018 Özel: NOVA Power, Görev Kritik Sistemlerin Beslenmesinde Güç Kalitesi Kavramını Öne Çıkarıyor

MSI Dergisi’nin 167’nci sayısında yayımlanan özel haber, derginin İnternet sitesinde paylaşılmıştır:

 

Elektrik gücü kalitesi ya da bir diğer ifade ile güç kalitesi; gerilim, frekans ve dalga şekli ile doğrudan ilgilidir. Güç kalitesinin iyi olması demek, öngörülen aralıkta; sabit gerilime, nominal değere yakın sabit AC frekansına ve sinüs eğrisine benzer düzgün bir gerilim dalga biçimine sahip besleme gücünün sağlanması anlamına gelir.

NOVA Power Solutions İş Geliştirme Direktörü Kurt Worden (solda) ve NOVA Power Solutions Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi İş Geliştirme Sorumlusu Süleyman Bayramoğlu (sağda)

 

Güç kalitesi terimi; güç şebekesi bakış açısı ile “yük” olarak adlandırılan bir cihazı besleyen elektrik enerjisini ve “yük”ün tam beklendiği şekilde çalışması kavramını anlatmak için kullanılır. Uygun özellikte güç ile beslenmemesi durumunda, cihaz (ya da yük), belli bir zaman sonra beklenen işlevi görmeyebilir; beklenmedik bir şekilde arızalanabilir ya da hiç çalışmayabilir. Bu konu, yalnızca savunma sistemleri için değil, endüstriyel proses kontrol enstrümantasyon sistemleri, iletişim altyapıları, kent güvenlik istemleri kritik tesis ve altyapı güvenlik sistemleri ve trafik yönetim sistemleri açısından da oldukça önemlidir.

Hassas ve görev kritik sistem ve uygulamalara güvenilir ve sürekli güç sağlanması, görevin ya da işin devamlılığını desteklemek ve zorlu çalışma ortamlarında beklenmedik arızaların olmasını önlemek açısından, hayati bir öneme sahiptir. Benzer şekilde, günümüzdeki savunma sistem ve cihazlarının beslenmesinde yüksek kaliteli güç sağlayabilmek, sistem ya da cihazın performansı ve beklenen sistem ömrü açısından son derece önemlidir. Özellikle savaş sistemleri ve uygulamalarında, elektrik gücünde kesinti ya da anomali, kesinlikle kabul edilemez bir durumdur.

Pek çok durumda elektrik gücü, düşük kalitede olabilir ve bu düşük kalitedeki gücün ortaya çıkmasında, pek çok farklı sebep olabilir.

Gemiler, mikro elektrik şebekesi olarak adlandırılan elektrik altyapısına sahip ve birçok cihazın birbirini etkileyebildiği, güç kalitesinin kritik öneme sahip olduğu platformlar. NOVA Power’in özel çözümleri, dünyanın birçok deniz kuvvetleri ve sahil güvenlik gemilerinde kritik sistemlerin beslenmesinde uzun yıllardır başarıyla hizmet veriyor. Türk Deniz Kuvvetlerinde hem su üstü gemileri ve denizaltılarda bulunan birçok sistemde, özel tasarlanmış NOVA Power güç şartlandırıcıları ya da yaygın adlandırmayla gerçek online UPS’leri kullanılıyor.

 

Diğer yandan, günümüzün elektrik şebeke altyapısında, yüksek kalitede güç sağlamak, geçmiş yıllara nazaran daha da zordur. Bunun başlıca nedenlerinden biri, dağıtık ve farklı birçok elektrik üretim sistemlerindeki elektriksel anomali veya gürültü kaynaklarının giderek ve hızlanarak çoğalmasıdır. Bu bağlamda, elektronik sistemlerin kalitesiz güçle beslenmesine neden olan, iki temel etmenden söz edebiliriz:

  • Bir şebekedeki elektronik güç kaynaklarının sayısı,
  • Şebekenin büyüklüğü.

Şebekenin boyutu, güç kalitesinde görülen bozulmanın başlıca sebebidir ve bu tür bozulmalar, en çok gemilerde görülür.

Küçük şebekeler, elektriksel anomalilerin yayılımına daha yatkındır. Fakat büyük şebekelerde bile lokal düzeyde elektriksel bozulmalar meydana gelebilir.

Bu açıdan, gemilerin elektrik altyapıları, elektrik şebekeleri arasında, en kritik öneme sahip altyapılar olarak görülür. Çünkü gemilerin elektrik şebekeleri, nispeten daha küçüktür ve bu kadar ufak çaplı bir şebekede, çok sayıda sistem ve buna bağlı olarak fazla sayıda anahtarlamalı güç kaynağı bulunur. Aslında bu sebeple gemilerde, güvenilirlik ve performans sorunlarına neden olan düşük elektrik kalitesi, karadaki büyük şebekelerdeki benzer durumlara göre, çok daha kolay ve tutarlı bir şekilde tespit edilebilir. Bu anlamda gemilerin, düşük kaliteli gücün tespit edilmesi açısından, daha avantajlı bir konuma sahip olduğu söylenebilir.

Güçle ilgili bu tür sorunlara karşı çözüm olarak, genellikle kesintisiz güç kaynakları (UPS’ler) kullanılıyor. Ancak, yaygın olarak satılan ticari tipteki UPS’ler, güç anomalilerinin çoğunu çözmekte yetersiz kalıyor. Düşük maliyetli bu ürünlerin, ticari ve ofis sistemlerindeki performansları da yeterlidir. Ancak bu ürünlerin, çetin ortam koşullarında ve katı operasyonel gerekliliklerin söz konusu olduğu durumlarda, özellikle de askeri sistemlerde kullanılmak üzere tasarlanmadığını ya da bu amaçla üretilmediğini göz önünde bulundurmak gerekir. Daha özel güç gereksinimleri olan bu gibi uygulamaların isterlerini karşılayabilmek için, mutlak askeri standartlara uygun olarak tasarlanmış ve çetin harekat ortamlarına uygun olarak üretilmiş, güvenilirliği yüksek “gerçek online UPS” veya “güç şartlandırıcı”ların kullanılması önemlidir.

NOVA Power’ın çözümleri, insansız hava araçlarının yer sistemlerinin de güvenilirliğini arttırıyor. Amerikan Kara Kuvvetlerinin Gray Eagle insansız hava aracının iniş-kalkış sistemi, bu konudaki örneklerden birini oluşturuyor.

 

Gerçek Ömür Devri Maliyeti Nedir?

Her ne kadar rafta hazır ticari UPS’lerin (COTS UPS) ilk yatırım bedeli, kâğıt üstünde, True Online dayanıklı UPS’nin (veya güç şartlandırıcısının, bakınız “Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) mi, Güç Şartlandırıcı (Power Conditioner) mı?” başlıklı kutucuk) ilk yatırım bedeline göre daha düşük görünse de gerçek toplam sahip olma maliyetlerini, bu açıdan değerlendirmek doğru bir yaklaşım değildir.

True Online dayanıklı UPS/güç şartlandırıcısının ömür devri maliyeti, bu tip sistemlere kıyasla çok daha düşük olacaktır; çünkü True Online, daha en başından; şoklara, vibrasyonlara, EMI (elektromanyetik girişim)’ye ve zorlu sıcaklık koşullarına tabi olan askeri ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır. Cihaz, bu tür uygulamalar ile ilgili gereklilikleri karşılayabilmek amacıyla üretilmiş ve test edilmiştir. Doğası gereği; iklimlendirilmiş ve nispeten sabit bir güç beslemesine sahip ortamlarda, ticari uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmış olan COTS UPS ürünlere göre, çok daha uzun bir süre dayanacaktır. Dolayısıyla hangi UPS’nin seçileceğine karar verirken, ilk satın alma bedeli haricinde, aşağıdaki noktaları da göz önünde bulundurulması önemlidir:

  • UPS, arıza nedeniyle ne kadar sıklıkta değiştiriliyor?
  • Her bir periyodik teknoloji güncellemesi sonrasında, UPS’nin değiştirilmesi gerekiyor mu?
  • Yedek olarak envanterde bulundurulan UPS’ler için ne kadar harcama yapılıyor?
  • Bir UPS bozulduğunda, hemen yenisini devreye almanın lojistik maliyeti ve bunun tedarik zinciri açısından maliyetleri nedir?
  • Bozulan UPS’nin yerine yenisi devreye alınıncaya kadar geçen sürenin nasıl bir etkisi oluyor?

Her ne kadar COTS UPS’lerin ilk yatırım bedeli, dayanıklı UPS’lerin ilk yatırım bedelinden daha düşük olsa da aslında COTS UPS’lerin toplam ömür devri boyunca maliyeti, dayanıklı UPS’lere kıyasla çok daha yüksek oluyor. Askeri standartlara göre tasarlanmadıkları için, COTS UPS’ler, zorlu koşullarda kullanılamaz hâle geldiğinde, o zaman yedek bir UPS bulundurma maliyeti ve ilgili UPS’yi yenisiyle değiştirmenin lojistik maliyeti, oldukça yüksek olacak; üstelik bir de sistem arızasıyla uğraşılırken ya da yeni bir UPS gelmesi beklenirken epeyce zaman kaybedilecektir.

Hâlihazırda kullanılan sistemlerin çoğu, teslimatın zor, tehlikeli ve pahalı olduğu, uzak yerlerde kurulmuş durumda. Bazı durumlarda, yalnızca nakliye bedeli bile COTS UPS satın almanın bedelinin çok üstünde olabilir. Fakat göze pek görünmeyen; ama aslında en yüksek maliyet, yeni bir COTS UPS’nin gelmesini beklerken geçen süredir.

 

NOVA Power Farkı

NOVA Power, elektrik enerjisinin üretim, dağıtım ve ve kullanım aşamasında ortaya çıkan sorunları çözmeye odaklanmış bir firmadır. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, elektronik sistemlerdeki arızaların %80’inden fazlasının, güç beslemesi kaynaklı olduğunu ortaya koydu. Daha da ayrıntısına inildiğinde, güç beslemesi arızalarının da %95’inin, doğrudan ya da dolaylı olarak elektrik altyapısındaki kalite sorunlarıyla ile ilgili olduğu görülür.

NOVA Power’in güç koruma çözümleri (gerçek online UPS veya güç şartlandırıcılar), sistem güvenilirliğini ve elektrik üretimindeki verimliliği arttırarak, dağıtık elektrik sistem anomalilerini, %98 oranında ortadan kaldırıyor. Benzer şekilde, NOVA Power’ın güç koruma çözümleri, yük tarafındaki elektrik verimliliğini iyileştirerek güvenilirliği arttırır ve gereksinimlere uygun geniş bir yelpazedeki elektronik çözümlerden faydalanılabilmesini sağlar.

NOVA Power Solutions İş Geliştirme Direktörü Kurt Worden, firma hakkında şu bilgileri veriyor: “Kendini görev kritik dayanıklı UPS, Güç Şartlandırıcısı ve Yedek Batarya Modülleri konusunda önde gelen bir firma olarak konumlandıran NOVA Power’in, 40.000’den fazla ürünü, hâlihazırda, dünyanın en çetin çalışma koşullarında kullanılıyor. Çözümlerimiz, uzun çalışma sürelerinin ve güvenilirliğin, kesinlikle ve kayıtsız şartsız olarak öne çıktığı uygulamalarda kullanılan görev kritik sistemleri, dünyanın dört bir yanında koruyor.”

İşiniz için Doğru Aracı Kullandığınızdan Emin Olun

Ofis ve ticari kullanımlar için büyük güç kaynağı üreticileri tarafından üretilen ve düşük fiyatlı olan hazır UPS’ler, askeri uygulamalar için uygun, maliyet etkinlik açısından da doğru bir tercih olmayabilir. Bu tür UPS’lerde kullanılan teknoloji, askeri sistemlerin gereksinimlerini karşılamada yetersiz kalabilir; UPS’lerin mekanik ve elektriksel tasarımı, sıkı askeri standartlara uygun olmayabilir ve gizli ömür devri maliyetleri, özellikle askeri uygulamalar ve zorlu koşullar için tasarlanmış UPS’lerin (dayanıklı UPS’ler) ömür devri maliyetlerinden ciddi oranda daha fazla olabilir.

Amerikan Savunma Bakanlığı ve NATO, askeri uygulamalarda kullanılan ürünlerin sağlaması gereken ve elektriksel, mekanik ve çevresel koşulları ayrıntılarıyla belirten, yüzlerce askeri standart getirmiştir. Bu standartlar, genellikle COTS UPS’lerin teknik özelliklerinin çok daha üstünde standartlardır ve bunlara uygun hareket edebilmek, askeri koşullara uygun teçhizat gerektirir.

Standby (ya da Offline) ve Line-Interactive (Şebeke Etkileşimli) UPS’ler, hatta “online UPS” olarak ticari olarak hazır bulunabilen UPS’ler, düşük maliyetlerine karşın, güç kalitesi açısından güvenilir değildirler. Gerçek bir online, çift çevrimli dayanıklı UPS /güç şartlandırıcısı, her tür hassas elektronik ekipman ve her tür savunma sistemi için, en iyi korumayı sağlar. Hem kritik yükleri elektriksel anomalilerden hem de kapalı devre elektrik sistemlerini, zararlı yük harmoniklerinden en iyi şekilde korur.

Askeri uygulamalar ya da diğer çetin koşullar veya ortamlar için kesintisiz güç kaynağı, güç şartlandırıcısı, yedek batarya sistemi veya güç dağıtım sistemi seçme ve satın alma aşamasında, bunların çalışma ortamlarındaki güvenilirliğinin ve dayanıklılığının, gerçek ömür devri maliyetleri bağlamında değerlendirilmesi, görev etkinlikle icrası açısından kritik önem taşır. İlk yatırım maliyeti en düşük olan UPS, sistemin ömür devri boyunca ortaya çıkacak yenileme, yedekleme ve lojistik maliyetleri ve UPS’in arızalı olduğu süreden dolayı katlanılan maliyetler hesaba katıldığında, aslında çok daha fazla bir maliyet yaratıyor olabilir.

NOVA Power Solutions Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi İş Geliştirme Sorumlusu Süleyman Bayramoğlu, konuyla ilgili şu bilgileri paylaşıyor: “ABD’deki 30 yıllık başarımızdan hareketle, 2013 yılından bu yana Avrupa, Türkiye ve Orta Doğu’da daha ağırlıklı olarak faaliyet göstermeye başladık. Bu bölgede güç kalitesi kavramı hakkında farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar da yürütüyoruz. ABD ve Avrupa savunma sektörlerindeki sistem entegratörleri ve üreticilerinin çoğu ile iş birliği yaparak, onların yüksek güvenilirlikli savunma sistemleri geliştirmelerine, proje çalışmalarının en başından itibaren dâhil olarak katkı sağlıyoruz. Misyonumuz, dünyanın her yerindeki, görev açısından kritik öneme sahip elektronik ürünlere, güvenilir güç koruma çözümleri sağlamak. Müşterilerimize ve iş ortaklarımıza, sektördeki en iyi teknik desteği sunabilmek, yüksek kalitedeki güç kaynaklarımızla sistemlerinin, korunuyor olmasının gönül rahatlığını yaşatabilmek için çaba gösteriyoruz. Arıza ya da kesintinin kabul edilemez olduğu askeri ve güvenlik sistemlerinde, özellikle gemilerde, taktik askeri ortamlarda ve diğer zorlu çalışma koşullarında kullanılacak, dayanıklı güç çözümleri geliştirme konusunda çalışmaya devam ediyoruz.”

 3,487 Toplam Görüntüleme,  1 Günlük Görüntüleme

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.