Ana Sayfa Advertorial NUMESYS, ANSYS SCADE ile Sektör Firmalarının Havacılık Yazılımlarında DO-178 B/C Uyumluluğunu Sağlamasını Destekliyor

NUMESYS, ANSYS SCADE ile Sektör Firmalarının Havacılık Yazılımlarında DO-178 B/C Uyumluluğunu Sağlamasını Destekliyor

Havacılık uygulamaları için geliştirilen emniyet-kritik yazılımların, DO-178B ve DO-178C ile uyumluluk sertifikasyonu alması gerekiyor. Dünya genelinde firmalar, bu sertifikasyonu almak için çeşitli mühendislik araçlarını kullanıyor. ANSYS SCADE, rakipleri arasında, kullanıldığı uygulamaların DO-178B ve DO-178C sertifikasyonu alması alanında, dünyanın en çok sertifikalandırma rekoruna sahip. Bu ürünü Türk savunma ve havacılık sanayisinin kullanımına sunan NUMESYS, sektörün rekabetçiliğini, bu alanda da destekliyor.

NUMESYS, ANSYS markasının Türkiye’deki tek “Elite” seviye partneri olarak, markanın tüm çözüm portföyünü, savunma ve havacılık sektörü başta olmak üzere, çeşitli sektörlerin kullanımına sunuyor. Bu kapsamda, kurum ve kuruluşlara, sistem simülasyonu ve gömülü yazılım geliştirme alanlarında kabiliyet kazandırma ve onların mevcut kabiliyetlerini iyileştirmeye yönelik faaliyetler yürütüyor. NUMESYS, sektör tecrübesine sahip ekipleri ile emniyet-kritik yazılımlar alanında da hizmet veriyor.

NUMESYS’in, sektörün kullanımına sunduğu ANSYS Sistem ve Gömülü Yazılım Ürün Ailesi çözümlerinin, sektörde takip edilen ürün geliştirme döngüsüne katkıları;

 • Model Tabanlı Sistem Mühendisliği (ANSYS SCADE Architect),
 • Model Tabanlı Fonksiyonel Emniyet Analizleri (ANSYS Medini Analyze),
 • Sistem Simülasyonu ve Dijital İkiz (ANSYS Twin Builder),
 • Model Tabanlı Yazılım Mühendisliği (ANSYS SCADE Suite) ve
 • 3D Fizik Çözümleri

olarak sıralanıyor.

Bunlardan ANSYS SCADE, emniyet-kritik yazılım geliştirme konusunda öne çıkıyor.

Şekil 1. ANSYS Sistem ve Gömülü Yazılım Ürün Ailesi

ANSYS SCADE ile Model Tabanlı Emniyet Kritik Gömülü Yazılım Geliştirme

Günümüz havacılık ve savunma sistemleri ve yazılım geliştiricileri, sertifikalandırma ve standart gereksinimlerini karşılarken bir yandan da esnek ve sürdürülebilir uygulamalar oluşturmalıdır. Ek olarak, program maliyetlerini ve kilit ilişkileri de yönetmeleri gerekmektedir. Bu, doğru araçların kullanımını gerektiren, karmaşık bir iştir.

ANSYS, emniyet kritik sistemler üzerinde çalışan mühendisler için sertifikasyon maliyetini, riskini ve süresini azaltan, tamamlanmış projelerle kanıtlanmış, model tabanlı geliştirme çözümleri sunmaktadır.

Şekil 2. Model Tabanlı Sistem Mühendisliği İş Akışında ANSYS Çözümlerinin Yeri

ANSYS SCADE (Safety Critical Application Development Environment / Emniyet Kritik Uygulama Geliştirme Ortamı) ile geliştirilmiş; her biri sektörünün önde gelen ürünleri arasında yer alan 120’den fazla sistem, 60’ı aşkın uçan platform modelinde; FAA, EASA, CAAC, Transport Canada ve ANAC tarafından, DO-178B & C için, DAL A seviyesine kadar sertifikalandırılmıştır.

ANSYS SCADE, emniyet kritik sistem ve yazılım geliştirme çalışmalarında; geliştirme süreci ile gereksinim analizi ve tasarımı doğrulama, uygulama ve uygulamaya kadar tüm geliştirme iş akışını destekleyen onaylı, kapsamlı, endüstride kanıtlanmış bir çözümdür. ANSYS SCADE çözümleri, geliştirme optimizasyonunu ve ekip üyeleri arasında iletişimi artırmak için geliştirme ortamlarına kolayca entegre olmaktadır.

SCADE Architect, kullanıcılara, ARP-4754A ve ARP-4761 gibi endüstriyel sistem mühendisliği standartlarında tam uyumluluk sağlayan, yüksek emniyet gereksinimleri olan sistemlerde kullanıma uygun bir tasarım ortamı sağlamaktadır. Bu ürün, SysML tabanlı bir ortamda işlevsel ve mimari sistem modellemesi ve doğrulaması imkânını sunar. SCADE Architect, Model Tabanlı Sistem Mühendisliği (Model Based Systems Engineering / MBSE) süreçlerini uygulamak için güçlü bir temel sağlar. SCADE Architect’in ANSYS SCADE Suite ile birlikte kullanımı sayesinde, sistem ve yazılım mühendisleri, aynı geliştirme ortamında çalışabilir. Temel bir özellik olan “SCADE Avionics” Paketi, savunma ve havacılık sanayisi için, sistem tasarım yeteneklerini genişletmekte ve basitleştirmektedir.

SCADE Suite, emniyet-kritik gömülü yazılımlar için, kullanıcılara model tabanlı bir geliştirme ortamı sağlamaktadır. SCADE dilinin yerel entegrasyonuyla; gereksinim yönetimi, model tabanlı tasarım, simülasyon, doğrulama, sertifiye kod oluşturma, diğer geliştirme araçları ve platformlarıyla birlikte çalışabilirlik konularını kapsayan kritik uygulamalar için tasarım ortamı sunmaktadır. SCADE Suite, modellerden, C ve Ada kodu üretmektedir.

SCADE Test (V&V), test mühendislerine, gereksinimlerin doğrulanması ve test senaryolarının oluşturulması ve yönetimi için, eksiksiz bir test ortamı sağlamaktadır. İlave olarak, hem geliştirme bilgisayarında hem de gömülü sistemde testin otomatikleştirilmesine, kapsamın (coverage) analiz edilmesine ve ANSYS SCADE Suite ve Display uygulamaları için test sonuçlarının yönetilmesine olanak tanımaktadır.

Test oluşturma ve bakım; test koşturma ve kapsama (coverage) analizlerinde süreçleri kolaylaştıran SCADE Test (V&V), mühendislikte doğrulama ve onaylama aktiviteleri için de kullanılmaktadır.

SCADE Test (V&V) aktivitelerini kullanan test mühendisleri, hem model tabanlı bir yaklaşımda hem de düşük maliyetli bir test ortamında, sınıfının en iyisi teknolojiden faydalanabilmekte ve test süreçlerinde zamandan tasarruf sağlayabilmektedir.

Şekil 3. Airbus A380’de, SCADE ile üretilmiş 8 milyon satır kod koşuyor.

SCADE Display, İnsan Makine Arayüzleri (Human Machine Interface / HMI) için kullanıcılara gömülü olarak çok yönlü bir grafik tasarım ve geliştirme ortamı sağlamaktadır. OpenGL SC (Emniyet- Kritik) ve ES (Gömülü Sistem) sürücüleri yüklü ortamda çalışabilmektedir. SCADE Display; prototipleme, ekran tasarımı, simülasyon, doğrulama ve onaylama süreçlerini ve emniyet standartlarını destekleyen sertifiye kod oluşturma alanlarını kapsamakta olan, yeni bir grafik yazılım geliştirme aracıdır.

ARINC 661 uyumlu sistemler için SCADE çözümleri; ARINC 661 standardını takip eden aviyonik ekranların ve uygulamaların belirlenmesi, geliştirilmesi ve sertifikalandırılması için tam entegre bir RAHAT (Rafta Hazır Ticari / COTS) çözümüdür. Hem ARINC 661 uyumlu Kokpit Ekran Sistemleri (CDS) hem de Kullanıcı Uygulamaları (UA) oluşturmak için kullanılabilmektedir.

Şekil 4. Model tabanlı yazılım ve ekran geliştirme (SCADE Suite solda, SCADE Display sağda)

SCADE LifeCycle, Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi (Application Lifecycle Management / ALM) araçlarıyla gereksinimlerin izlenebilirliği, modellerden izlenebilirlik, yapılandırma ve değişiklik yönetimi, otomatik rapor oluşturma ve proje izleme kabiliyetleri sunar. SCADE LifeCycle; SCADE çözümlerini ve gereksinim yönetimi araçlarını ya da PLM / ALM’i (Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi / Ürün Yönetimi) SCADE Architect, SCADE Suite, SCADE Display, SCADE Çözümleri ve SCADE Test ile birleştirmektedir.

ANSYS SCADE, rakipleri arasında, kullanıldığı uygulamaların DO-178B ve DO-178C sertifikasyonu alması alanında, dünyanın en çok sertifikalandırma rekoruna sahiptir.

DO-178C’nin FAA, EASA ve dünya çapındaki diğer sivil havacılık otoriteleri tarafından kabul edilmesiyle birlikte, bugün havacılık şirketlerinin yeni sertifikalandırma kriterlerini yerine getirmeleri gerekiyor. SCADE Suite ve SCADE Display’in KCG (Nitelikli Kod Oluşturucusu), SCADE Test Ortamı ve SCADE Test Model Coverage araçları, DO-178C içindeki araç kalifikasyon belgesi olan DO-330’un gereksinimlerini karşılayan, model tabanlı bir yaklaşımı sunmaktadır.

Uygulama Alanları

 • Havacılık Uygulamaları
  • Kokpit ve Aviyonik Sistemler
  • Uçuş Kontrol Sistemleri
  • Motor Kontrol Sistemleri
  • Bakım Sistemleri
  • Mekatronik Kontrol Sistemleri
  • Hava ve Kabin Kontrol Sistemleri
  • Güç Kontrol Sistemleri
  • Eğitim Sistemleri ve Simülatörler
 • İnsansız Hava Araçları, Savunma ve Uzay Sistemleri Uygulamaları
  • Askeri Görev Aviyonikleri
  • İnsansız Hava Aracı Kontrol Sistemleri
  • Silah Sistemleri
  • Askeri Sistemler
  • Uzay Sistemleri

Avantajları

 • Sistem ve yazılım ekipleri, müşteriler, tedarikçiler ve sertifikasyon otoriteleri arasında iletişim ve iş birliğini geliştirir.
 • Ürün döngüsü gelişimine katkı sağlar.
 • Yazılım emniyeti sertifikasyon ve/veya kalite gerekliliklerine en düşük maliyetle uyumu sağlar.
 • Kolay okunabilir, taşınabilir, yüksek performanslı ve yüksek kaliteli kodların, otomatik olarak üretilmesini sağlar.
 • Dokümantasyon kalitesini ve doğruluğunu artırır.
 • Tasarım hatalarının erken saptanmasına katkı sağlar.
 • Uygulamaların uzun dönemli bakımı ve idamesine destek sağlar.
 • Erken doğrulama maliyetleri başta olmak üzere tüm maliyetlerin %50 azalmasını sağlar.
 • Yeni nesil model tabanlı sistem/yazılım geliştirme ortamı sağlar.
 • Kod gözden geçirme sürecinden tasarruf sağlar.
 • Ürün geliştirme süresi ve maliyetlerinde kayda değer tasarruf sağlar.
 • Otomatik kod oluşturma sayesinde kodlama hatalarını azaltır.
 • Geliştirmenin erken aşamalarında yapılan simülasyonlar ile test süresi ve maliyetlerinde kayda değer tasarruf sağlar.
 • Geliştirme ortamı ve hedef ortam arasındaki benzerliğe katkı sağlar.
 • Geliştirme ekibine yeni katılanların kolay entegrasyonunu sağlar.
 • Yazılım satır sayısındaki artışın, süreç komplikasyonundaki etkisini normalize eder.
 • DO-178B-B/C ve DO-330 süreçlerinde sağladığı kapsama ile geliştiricilerin işini kolaylaştırır. Bu standartlara uygun yüzlerce referans sertifikasyon, ANSYS SCADE ile edinilmiştir.
 • AADL (Architecture Analysis and Design Language) desteği sağlar.
 • FACE (Future Airborne Capabilty Environment) desteği sağlar.

Loading

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.