Ana Sayfa Advertorial NUMESYS, Denizcilikte Anten Yerleşimi ve Etkileşimi Mühendislik Analiz Hizmetleri Sunuyor

NUMESYS, Denizcilikte Anten Yerleşimi ve Etkileşimi Mühendislik Analiz Hizmetleri Sunuyor

Farklı işlevlere sahip antenlerin deniz platformlarına yerleştirilmesi; çeşitli etmenlerin göz önüne alınmasını gerektiren ve çözülmesi zor problemler arasında yer alıyor. NUMESYS, sunduğu mühendislik analiz hizmetleri ile bu problemlerin çözümünü kolaylaştırıyor.

Platform seviyesi sistem ve entegrasyon mühendisliği çalışmalarında, her bir sistem veya alt sistemin kendi başına çalışabilmesi kadar, sistemin veya alt sistemin platforma entegre edildikten sonraki performansı da büyük önem arz ediyor.

Söz konusu anten entegrasyonu olduğunda, antenin kendi başına test ortamındaki performansı ile platforma yerleştirildikten sonraki davranışı farklılık gösteriyor. Bu farklılığın ne seviyede ve ne şekilde olduğu bilgisi, platformun operasyonu açısından kritik önem taşıyor. Bu durumda, bilgisayar destekli mühendislik yazılımlarının kullanımı da bir deniz platformu gibi; üretimi, optimizasyonu ve testi oldukça maliyetli ve zahmetli olan bir yapıda, çok daha önemli hale geliyor.

Farklı işlevlere sahip antenlerin deniz platformlarına yerleştirilmesi, çeşitli etmenlerin göz önüne alınmasını gerektiren ve çözülmesi zor problemler arasında yer alıyor.

Antenin yerleşimi, antenin platform üzerindeki performansı açısından önemlidir. Bunun yanı sıra antenin entegre edileceği noktanın personelin çalışma alanlarına, teçhizat ve yakıt tankları ve diğer antenlere olan uzaklığının standartlarca belirlenen sınırları aşmayacak şekilde belirlenmiş olması (veya bu sınır uzaklıkların içinde kalan antenlerin ilgili hedefle birlikte operasyonda olmaması) gerekir. (İlgili standartlar için bakınız: HERP: IEEE C95.1; HERF: NAVSEA OP 3565; HERO: MIL-STD 464) Bu emniyet mesafelerinin belirlenebilmesi için, her bir antenin platform üzerindeki yakın alan ışıma desenlerinin hesaplanmasına ve her açıda kritik mesafeye tekabül eden elektriksel alanın hesaplanmasına ihtiyaç duyulur. Gerçekçi ve ileri teknoloji tam-dalga elektromanyetik çözücülerin kullanımı ile bu emniyet mesafeleri, 2 veya 3 boyutlu bir harita gibi ortaya konabilir. Ayrıca, platformda, antende veya alıcı/verici katmanında yapılacak değişiklerin de bu mesafeler üzerine etkisi, parametrik bir şekilde çıktı olarak elde edilebilir.

En Kritik Konu: Antenler Arası Etkileşimler

Antenin platforma entegrasyonunda belki de en kritik konu, antenler arası etkileşimlerdir. Her antenin kendi amacına uygun ışıma deseni, çalışma frekansı ve kendi çalışma frekansının dışındaki frekanslarda da istenmeyen harmonikleri vardır. Platforma yerleştirilen antenlerin her birinin kendi çalışma frekansında veya harmoniğinde yaptığı istenen/istenmeyen yayın, başka bir anten tarafından alınabilir. Üzerinde onlarca anten veya anten benzeri yapı bulunan bir deniz platformu düşünüldüğünde, birbiriyle girişim yapan antenlerin tespiti ve en uygun pozisyonlarının, yeni yerleşim senaryosunda başka antenlerle girişim yapmayacak şekilde tespit edilmesi problemlerinin çözümü, oldukça karmaşıktır.

Antenler arası etkileşimlerin tespitinin belirli bir frekans bandına gerekli olduğu ve her frekanstaki girişim üst sınırının farklı olabileceği düşünüldüğünde, elektromanyetik çözücüler ile gerçekçi ve detaylı bir şekilde hesaplanan girişim grafiklerinin üzerinden, kaynak kurban matrislerinin oluşturulması, uğraştırıcı bir problemdir. Tam bu noktada, anten-platform entegrasyonunu, RF-sistem seviyesinde ele alan bilgisayar destekli mühendislik araçları yardıma koşuyor. Böylelikle kaynak kurban matrisleri, otomatik algoritmalar kullanılarak belirlenen sınırlara göre oluşturulabiliyor.

Antenler arası etkileşim probleminin çözümünü, antenlerin platform üzerindeki konumlarında mı yoksa RF devre katmanında yapılacak iyileştirmelerde mi aramak gerektiği sorusu da alıcı, verici, RF devre katmanları ve modülasyon etkilerinin hesaplamaya dâhil edildiği, bir anten yerleşim senaryosu ihtiyacını doğuruyor. Tam bu noktada, yukarıda bahsedildiği üzere, anten-platform entegrasyonunu RF-sistem seviyesinde ele alan bilgisayar destekli mühendislik araçları çözüm sunuyor.

Antenin yerleşimi, antenin platform üzerindeki performansı açısından önemlidir.

NUMESYS olarak, yukarıda bahsi geçen tüm uygulamaları gerçekleştirmek için, bilgisayar destekli tam-dalga elektromanyetik çözümlere sahibiz. Bunlar; ANSYS HFSS yazılımı ve FEM, MoM, MLFMM çözücüleridir.

Platform büyüdükçe ve frekans arttıkça, platformların elektriksel boyutu çok artıyor ve analiz problemleri, tam-dalga yöntemler ile mevcut donanımlar kullanılarak yapılması mümkün olmayan bir boyuta ulaşıyor. Bu durumda, altyapımızda bulunan yarı yaklaşık çözümler ve tam-dalga yöntemlere yaklaşık çözümler alabilmek için gerekli düzeltme faktörlerini de barındıran çözücüler yardımımıza koşuyor. Bunlar ise SBR+ (Shooting and Bouncing Rays Method) ve PTD, UTD ve Creeping Wave’dir.

Detaylı bilgi ve proje talepleriniz için: info@numesys.com.tr

Loading

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.