Ana Sayfa Manşet Numesys Genel Müdür Yardımcısı Dr. Can ALPDOĞAN: “Numesys, Türk savunma ve havacılık sektörünün mühendislik çözüm ortağıdır.”

Numesys Genel Müdür Yardımcısı Dr. Can ALPDOĞAN: “Numesys, Türk savunma ve havacılık sektörünün mühendislik çözüm ortağıdır.”

Numesys, Ansys’in fizik tabanlı simülasyon çözümleriyle Türk savunma ve havacılık sanayisinin, ulusal ihtiyaçları karşılayan ve uluslararası pazarda rekabet edebilen ürünler geliştirmesini desteklemeyi sürdürüyor. Numesys Genel Müdür Yardımcısı Dr. Can Alpdoğan, firmanın bu alandaki çalışmalarını, MSI Dergisi okuyucuları için anlattı.

MSI Dergisi: Numesys, Ansys’in fizik tabanlı simülasyonlar alanındaki geniş çözüm kümesini, Türk savunma ve havacılık sektörünün kullanımına sunuyor. Bu çözüm kümesinin kapsamını, okuyucularımızın gözünde daha somut hale getirmek için sormak istiyoruz: Savunma ve havacılık sektöründe bir platformun ya da bir ürünün ömür devri dikkate alındığında, bu çözüm kümesi hangi faaliyetlerde kullanılabilir; bu çözüm kümesiyle neler yapılabilir?

Can ALPDOĞAN: Ansys’in fizik tabanlı simülasyonlar ürün ailesi, özellikle 2010 yılından bu yana hızla büyüdü. Bu ürün ailesi, şu anda savunma ve havacılık sektöründe hem ürün hem de platform, hatta platformlar arası geliştirme faaliyetlerinde, birkaç farklı seviyede çözüm sunuyor. Bu çözümleri, 4 temel seviyede sıralayabiliriz.

Birinci seviyeyi; alt sistem ve sistem seviyesi tasarım ve yazılım geliştirme ve doğrulama olarak düşünebiliriz. Burada parçanın, alt sistemin veya sistemin, üretim süreci dâhil, ömür devri boyunca karşılaşacağı fiziksel koşullar altında nasıl davranacağını, çoklu fizik simülasyonları yardımıyla öngörebiliyoruz. Sistemde kullanılması gerekli emniyet kritik gömülü yazılımın geliştirilmesi, emniyet analizlerinin yapılması ve siber güvenlikle ilgili gereksinimlerin doğrulanması, yine bu seviyede Ansys ürünleriyle yapabildiğimiz faaliyetler arasında.

İkinci seviyede; “Digital Mission Engineering” (Sayısal Görev Mühendisliği) olarak geçen konu kapsamında, bu sefer farklı kara, deniz, hava ve uzay platformları arasında, gerçek zamanlı olarak belirli görev senaryolarının yerine getirilmesi, sayısal ortamda simüle edilebiliyor. Böylece henüz ürünler ortaya çıkmadan, sayısal ortamda, her bir platformun, platformlar arası bir görev senaryosu sırasında performansı değerlendirilebiliyor.

Üçüncü seviye; model-tabanlı sistem mühendisliği seviyesidir. Burada, ürünün isterlerinin belirlenmesinden tasarım, doğrulama, üretim ve bakım/onarıma kadar tüm süreçlerin bir araya getirildiği bir dijital sistem mühendisliğinden bahsediyoruz. Sistem modeli ve fizik tabanlı simülasyon aşamalarıyla beraber oluşturduğunuz dijital sistem ile ürünün geliştirme sürecinde alınan bazı erken kararların, bakım/onarıma kadar tüm aşamalardaki etkisini tahmin edebiliyorsunuz.

Dördüncü seviyede de yapılan tüm bu işlemlerin, disiplinler arası çalışmayı mümkün kılan, çevik, izlenebilir, tekrarlanabilir süreçler halinde dijital ortamda yürütülmesi ve kayıt altına alınmasını sağlayan bir iş akışı ve veri yönetim sisteminden söz ediyoruz. Bu da firmaların simülasyon süreçlerindeki verimsizliklerini ve önceden yapılan işlerin tekrarını engelleyerek, kurumsal hafızanın oluşmasına fayda sağlıyor.

MSI Dergisi: Savunma ve havacılık sektöründe bir platformun ya da bir ürünün ömür devri dikkate alındığında, fizik tabanlı simülasyonlar alanındaki geniş çözüm kümenizin kullanımı, platform ve ürün geliştiren kuruluşlara ne gibi avantajlar sağlıyor?

Can ALPDOĞAN: Platform ve ürün geliştiren firmalar için simülasyon çözümlerini kullanmak, tasarımın erken aşamalarında, henüz prototip çıkmadan bazı önemli kararların verilmesini sağlıyor. Bu da ürün geliştirme aşamasında ileride oluşabilecek bazı riskleri azaltıyor; böylece belirlenen takvim ve bütçe içinde kalan ve rekabetçi ürünler ortaya çıkartılabiliyor.

Son kullanıcı söz konusu olduğunda; ürünün ömür devri süresi içerisinde karşılaşacağı koşulların çoğu sanal ortamda denendiği için kullanım sırasında olası risklerin azaltılmış, yüksek performans gösteren, bakım/onarım süreleri belirlenmiş ya da optimize edilmiş bir ürüne sahip olmak anlamına geliyor.

Numesys’in “Numesys Learning Portal” adlı çevrimiçi eğitim platformu; firmanın müşterileri, öğrenciler ve kendini geliştirmek isteyen mühendisler için kuruldu.

Mühendislik Çözüm Ortağı

MSI Dergisi: Numesys, sadece Ansys’in ürünlerini kullanıma sunan bir distribütör olmanın ötesine geçen hizmetleriyle de fark yaratıyor. Gerektiğinde yakın destek veriyor ve hatta Ar-Ge ve tasarım süreçlerine de dâhil olabiliyor. Numesys’in, fizik tabanlı simülasyonlar alanında verdiği teknik desteğin kapsamından, bu teknik destekle ilgili örnekler de vererek bahsedebilir misiniz?

Can ALPDOĞAN: Bugün Numesys’in sektöre sunduğu hizmetler, sadece Ansys distribütörü olmanın çok ötesine geçmiş durumda. Numesys, Türk savunma ve havacılık sektörünün mühendislik çözüm ortağıdır. Bizim için bu; müşterinin ve son kullanıcının çözüme ihtiyaç duyduğu alanları, zorlukları, sıkıntıları anlamak ve bunlara ortak olup zorlukların üstesinden birlikte gelmek anlamına geliyor.

Numesys olarak, sunduğumuz ürünlerle birlikte, bunların firma ve kurumlar tarafından içselleştirilmesine yönelik birçok hizmet de sunuyoruz. Tabii ki eğitim ve kapsamlı teknik destek ilk sırada yer alıyor. Bununla birlikte, özellikle savunma ve havacılık sanayisinin simülasyon alanında uzman mühendis açığını kapatabilmek için her yıl yaz ve kış döneminde, “Numesys Eğitim Kampı” düzenliyoruz. Bu faaliyet kapsamında, akışkanlar ve yapısal analiz alanında 40’ar kişilik iki sınıf açıyoruz. Bu sınıflarda, yeni mezun mühendisleri, 5 haftalık bir eğitim programından geçiriyoruz. Bu eğitim sonunda, mühendisler, önde gelen savunma ve havacılık firmalarında, analiz mühendisi olarak yer alabiliyorlar.

Aynı zamanda, son 4 yılda hem müşterilerimize hem de öğrencilere ve kendini geliştirmek isteyen mühendislere yönelik, “Numesys Learning Portal” adlı bir çevrimiçi eğitim platformu geliştirdik. Bu eğitim portalı sayesinde; bu mühendislik çözümlerini kullanan firmalardaki mühendislere, sürekli ve kesintisiz bir gelişim ve etkileşim imkânı yaratıyoruz. Öğrencilerin veya henüz bu çözümleri kullanmayan mühendislerin profesyonel gelişimleri için de önemli bir kaynak sunmuş olduk.

Haftalık webinarlarımız ile bilgisayar destekli mühendislik alanındaki bazı uygulamalardan ve yeni çözümlerden de mühendisleri haberdar etmeye çalışıyoruz. Böylece, sektörde çalışan mühendislerin, bu alandaki gelişmeleri yakından takip etmesine ve bilgilerini güncel tutmasına yardım ediyoruz.

Numesys, devlet teşvikli Ar-Ge projeleri üreterek, sektöre ve teknolojiye de katkıda bulunuyor. Bu projelerin çıktılarında edinilen araçları ve know-how’ı, mümkün olduğunca savunma ve havacılık sektöründeki firmalarımızla paylaşıyoruz.

Bunların yanı sıra Numesys, savunma ve havacılık sektöründe kritik birçok projede, analiz mühendisliği ve emniyet kritik yazılım geliştirme iş paketlerinde alt yüklenici olarak yer alıyor ve bu alanlarda, ana yüklenicilere mühendislik hizmeti veriyor.

Numesys Genel Müdür Yardımcısı Dr. Can Alpdoğan

Platform ve ürün geliştiren firmalar için simülasyon çözümlerini kullanmak, tasarımın erken aşamalarında, henüz prototip çıkmadan bazı önemli kararların verilmesini sağlıyor. Bu da ürün geliştirme aşamasında ileride oluşabilecek bazı riskleri azaltıyor; böylece belirlenen takvim ve bütçe içinde kalan ve rekabetçi ürünler ortaya çıkartılabiliyor.

MSI Dergisi: Türk savunma ve havacılık sektörü, sunduğunuz fizik tabanlı simülasyon çözümlerinden ne ölçüde yararlanıyor? KOBİ’ler ve start-up’lar, fizik tabanlı simülasyonlar alanındaki çözüm kümenizden nasıl faydalanıyorlar?

Can ALPDOĞAN: Hemen hemen her yapıya uyabilecek farklı seviye çözümler sunuyoruz. Onlarca yıldır, ileri seviye analiz mühendisliği yapan ana yüklenici savunma ve havacılık firmalarından, henüz simülasyon araçları kullanmayan; hatta kadrolarında analiz mühendisi bile bulunmayan KOBİ’ler ve start-up’lara kadar farklı seviyelerde kuruluşlarla çalışıyoruz. Hem ürünlerimiz hem de sunduğumuz hizmetler farklılık gösterebiliyor. KOBİ ve start-up’lar özelinde bakacak olursak özellikle Ansys’in analiz uzmanı olmayan tasarım mühendislerine yönelik simülasyon çözümleri ve start-up firmalara sunduğu maddi avantajlar, bu araçların sadece ana yükleniciler tarafından değil, aynı zamanda ürün geliştiren her seviye işletme tarafından da kullanmasına olanak sunuyor.

Numesys Genel Müdür Yardımcısı Dr. Can Alpdoğan’a, zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.

Loading

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.