Ana Sayfa Manşet Numesys Genel Müdürü Ekin ERSAN: “Numesys’in başarısı, Türk savunma ve havacılık sektörünün Ar-Ge çalışmalarının ne kadar yoğun olduğunun ve nasıl bir noktaya eriştiğinin kanıtıdır.”

Numesys Genel Müdürü Ekin ERSAN: “Numesys’in başarısı, Türk savunma ve havacılık sektörünün Ar-Ge çalışmalarının ne kadar yoğun olduğunun ve nasıl bir noktaya eriştiğinin kanıtıdır.”

Şebnem ASİL / s.asil@savunmahaber.com

Numesys, dünya genelindeki Ansys Channel Partnerleri arasında, 2021 yılında elde edilen ciroya göre yapılan sıralamada 7. olmayı başardı. Türk savunma ve havacılık sektörünün Ar-Ge ve mühendislik çalışmalarının geldiği noktanın da bir göstergesi olarak değerlendirilebilecek olan bu başarıyı getiren unsurları ve firmanın faaliyetlerinin güncel durumunu, Numesys Genel Müdürü Ekin Ersan’dan dinledik.

MSI Dergisi: Ekin Bey, öncelikle bu başarı vesilesiyle sizi ve ekibinizi tebrik ederiz. Numesys’in dünyadaki Ansys Channel Partnerleri arasında 7. sıraya yükselmesi gelişmesine ilişkin ayrıntıları sizden dinleyebilir miyiz?

Ekin ERSAN: Teşekkür ederim. Bu başarıyı; başta çalışanlarımız ve hissedarlarımız; ayrıca Ansys, müşterilerimiz ve ekosistemimizle birlikte elde ettiğimiz bir başarı olarak görüyoruz ve hepsine şükranlarımızı sunuyoruz.

Ansys, her yılın sonunda, özet rakamsal bilgileri içeren bir bilgilendirme yapıyor. Bizim kullandığımız ifadeyle bir “scorecard” gönderiyor. 2021’in bilgilendirmesi, Şubat ayında yapıldı ve burada, dünya genelinde, ciro bazında 7. sırada olduğumuz onaylandı. Biz de gurur duyduğumuz bu gelişmeyi, paydaşlarımızla paylaştık.

MSI Dergisi: Numesys’in 2021 cirosu ne kadar oldu? Bu ciroyu, sıralamada Numesys’in önünde ve arkadasında bulunan Ansys Channel Partner’larının cirolarıyla karşılaştırdığınızda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor?

Ekin ERSAN: 2021 yılı için kendimize belirlediğimiz ciro hedefimiz 20 milyon dolardı; yıl kapanışı itibarıyla da bu hedefimize yaklaştığımızı görebiliyoruz. ANSYS’in dünya genelinde 250’den fazla Channel Partner’ı olduğunu düşünecek olursak, Türkiye’den bir firmanın 7. sıraya yükselmiş olmasını oldukça kıymetli bir adım olarak değerlendiriyoruz.

Sektör, teknoloji geliştirme noktasında önemli bir dönemden geçiyor. Platform tarafında elde edilen başarıların ardından, artık alt sistem boyutuna ağırlık veriliyor. Ana yüklenicilerin yanı sıra birçok firma, bu alt sistemler üzerinde çalışıyor. Bu da sektörde, Ansys’in ürünleriyle ilgili farkındalığı ve ihtiyacı arttırıyor. Biz de hem mevcut müşterilerimizle daha yoğun ve kapsamlı bir şekilde çalışıyoruz hem de yeni müşteriler kazanıyoruz.

Mevcut pozisyonumuzu takip eden yıllar içerisinde korumak elbette ki kolay olmayacak ancak biz rekabeti seven bir firmayız ve bu durumdan şikâyetçi değiliz. Kısa vadedeki hedefimiz de öncelikle elde ettiğimiz bu başarıyı korumak olacak; orta ve uzun vadede ise Numesys’in dünyadaki ilk 5 firma içerisinde yer alması en büyük hedefimiz. Bu seviyede bir başarı yakalamak için ilk yapmamız gereken, 7.liğe ulaşana kadar yaptığımız şeylerin neredeyse tamamını unutmak olacak. Global ölçekte lider olan firmalar, bize göre çok daha büyük pazarlarda, daha uzun zamandır bu işi yapıyorlar ve organizasyonları, iş süreçleri ve ekipleri de bu olgunluğu yansıtıyor. Ayrıca, ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren çok sayıda firmayla çalışıyorlar. Süreçlerimizi, iş akışlarımızı ve içimizdeki grupların yapısını, bunların hepsini göz önüne alarak kurgulamamız gerekiyor. Ekip arkadaşlarımızı, yurt dışındaki Ansys Channel Partner’larda aynı görevi yapan mevkidaşlarıyla daha çok etkileşime geçirmemiz gerekiyor. Ansys Channel Partner’ları arasında güzel bir paylaşım mekanizması var; bundan da daha çok yararlanmak istiyoruz.

Türkiye’nin ve Sektörün Başarısının Göstergesi

MSI Dergisi: Numesys’in dünya genelinde 7. olması, Türkiye için neler ifade ediyor?

Ekin ERSAN: Sıralamada, Almanya ve İtalya gibi ülkelerdeki Ansys Channel Partner’ların üzerinde yer almayı başardığımızı görüyoruz. Bu ülkelerin gayrisafi milli hasılalarından Ar-Ge’ye ayırdıkları pay, Türkiye’den kat ve kat daha fazla. Yine bu ülkelerin teknoloji geliştirme ve bu teknolojileri ihraç etme noktasında, Türkiye’nin önünde olduğunu görüyoruz. Numesys’in bu tabloda 7. sırada yer alması, Türkiye’de, Ar-Ge ve mühendislik alanında çok ciddi çalışmalar yapıldığının önemli bir göstergesidir diyebiliriz.

MSI Dergisi: Benzer şekilde, Numesys’in dünya genelinde 7. olması, Türk savunma ve havacılık sektörü açısından neler ifade ediyor?

Ekin ERSAN: Numesys’in cirosunun oldukça önemli bir bölümünü, savunma ve havacılık sektörleri oluşturuyor. Bu açıdan baktığımızda, elde ettiğimiz başarıda sektöre yönelik faaliyetlerimizin önemli bir payı var.

Geride bıraktığımız Ansys Channel Partner’ların faaliyet gösterdiği ülkelerde, başta otomotiv olmak üzere çok gelişmiş ve Ansys ürünlerini yoğun olarak kullanan başka endüstriler de var. Numesys’in 7.liği, savunma ve havacılık ağırlıklı bir ciroyla elde etmesi, Türk savunma ve havacılık sektörünün Ar-Ge çalışmalarının ne kadar yoğun olduğunun ve nasıl bir noktaya eriştiğinin kanıtıdır.

Diğer yandan, önümüzde yer alan Ansys Channel Partner’ları, Uzak Doğu ve Kuzey Amerika ağırlıklı ve buralarda, yarı iletkenler ve otomotiv gibi farklı sektörlere yönelik de faaliyet gösteriyorlar. Onların cirosunda savunma, bizimki kadar ağırlıklı değil. Önümüzdeki dönemde, savunma ve havacılık sektöründe Ansys ürünlerinin kullanımının artmaya devam edeceğini; bunun yanında diğer sektörlerde de kullanımın artacağını öngörüyoruz.

Numesys Değişime Ayak Uyduruyor

MSI Dergisi: Numesys, bu başarıyı nasıl elde etti?

Ekin ERSAN: Hem savunma ve havacılık sektöründe yaşanan değişim hem de Ansys’in hizmet verme anlayışındaki değişimler, başarımızda rol oynadı.

Sektör, teknoloji geliştirme noktasında önemli bir dönemden geçiyor. Platform tarafında elde edilen başarıların ardından, artık alt sistem boyutuna ağırlık veriliyor. Ana yüklenicilerin yanı sıra birçok firma, bu alt sistemler üzerinde çalışıyor. Bu da sektörde, Ansys’in ürünleriyle ilgili farkındalığı ve ihtiyacı arttırıyor. Biz de hem mevcut müşterilerimizle daha yoğun ve kapsamlı bir şekilde çalışıyoruz hem de yeni müşteriler kazanıyoruz.

Ansys, artık kendini “teknoloji iş ortağı” olarak tanımlıyor. Biz de kendimizi benzer bir şekilde konumlandırıyoruz. Sektörün gündemine gelecek projeleri öngörüp, o projeler başladığında ihtiyaç duyulacak desteği vermeye hazır olmak istiyoruz. Bunun için diğer Ansys Channel Partner’ların tecrübelerinden de yararlanarak hazırlıklar yapıyoruz ve yapacağız.

Ansys de müşterileri ile ilişkilerinde yenilikler getiriyor ve biz de buna ayak uyduruyoruz. Örneğin, eskiden sabit lisanslar verilirdi ve bizler, ekip planlamamızı buna göre yapardık. Müşterilerimizle ilişkilerimiz, “müşteri-hizmet veren” boyutunda olurdu. Şimdi ise müşterilerimize sayılı lisans yerine tüm disiplinlerin olduğu teknoloji havuzları ve gündelik siparişlerin yerine üçer yıllık ortaklık anlaşmaları sunabiliyoruz. Bu değişen sistemle çalışmalar, tam bir stratejik ortaklığa dönüşüyor. Böylece müşterilerimiz, yıl içinde, ihtiyaçlarına göre farklı Ansys araçlarını kullanabiliyorlar. Bu, onlara önemli bir esneklik sağlıyor. Biz ise ekip planlamamızı bu esnekliğe cevap verecek şekilde, özel proje grupları aracılığıyla yapıyoruz ve bu proje grupları, müşterilerimizin organizasyonlarıyla birlikte ortak hedef için tek bir departman gibi çalışıyor.

Numesys olarak, bu yenilik ve değişimlere iyi bir şekilde ayak uydurabildik; ekip yapılanmamızı, bu gelişmelere ayak uydurabilecek şekilde güncelledik ve müşterilerimize kaliteli bir hizmet sunmaya devam edebildik.

MSI Dergisi: Numesys’in elde ettiği başarıyla ilgili teşekkür ettikleriniz arasında ekosisteminizi de saydınız. Numesys’in ekosistemi ve bu ekosistem ile iş birliği konusunda bilgi verir misiniz?

Ekin ERSAN: Numesys, tüm hissedarlar firmalarının yanı sıra 11 firmadan oluşan bir ekosisteme sahip. Ekosistemimizden, mühendislik işlerinin yanı sıra uzman eleman kiralama gibi konularda da destek alıyoruz ve müşterilerimize hizmet sunarken bütünleşik bir ekosistem ile büyük bir kabiliyet havuzu sunuyoruz.

MSI Dergisi: Numesys’in önünde nasıl bir gelecek var? Önümüzdeki dönemle ilgili planlarınız ve hedefleriniz neler?

Ekin ERSAN: Hem Ansys’in kendi bünyesindeki değişim hem de hizmet verdiğimiz sektörlerin gelişen ihtiyaçları, bizim de iş yapış tarzımızı güncellememizi gerektiriyor. Ansys, artık kendini “teknoloji iş ortağı” olarak tanımlıyor. Biz de kendimizi benzer bir şekilde konumlandırıyoruz. Sektörün gündemine gelecek projeleri öngörüp, o projeler başladığında ihtiyaç duyulacak desteği vermeye hazır olmak istiyoruz. Bunun için diğer Ansys Channel Partner’ların tecrübelerinden de yararlanarak hazırlıklar yapıyoruz ve yapacağız.

Ansys araçlarının kullanımını kolaylaştıran çözümler üzerinde çalışıyoruz ve bunları ürünleştirmeyi hedefliyoruz. Bu çalışmalarımızda TÜBİTAK desteği de alıyoruz. Gündemimizde, yurt dışına açılmak da var. Bu konularda gelişmeler oldukça sektörle paylaşacağız.

Numesys Genel Müdürü Ekin Ersan’a, zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için, okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.

Loading

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.