Ana Sayfa Söyleşiler Numesys Genel Müdürü Ekin Ersan: “Türk Savunma ve Havacılık Sektörü ile Birlikte Büyümekten Gurur Duyuyoruz.”

Numesys Genel Müdürü Ekin Ersan: “Türk Savunma ve Havacılık Sektörü ile Birlikte Büyümekten Gurur Duyuyoruz.”

Başarılarıyla uluslararası arenada adından söz ettiren Numesys, 2021 yılında elde ettiği etkileyici ciro ve başarılı yönetimi ile Ansys’in dünya genelindeki Ansys Channel Partnerleri arasında 7’nci sıraya yükselmişti. Yıllar içinde bununla da yetinmeyen Numesys, zaman içerisinde başarısını daha da arttırarak, bu yılın başında Ansys tarafından EMEA (Europe, the Middle East and Africa) Bölgesi’nin en iyi Channel Partneri seçildi. Bu durum, Türk savunma ve havacılık sektörünün AR-GE ve mühendislik alanındaki ilerlemesini anlamak açısından da dikkat çekici. Firmanın Genel Müdürü Ekin Ersan, şirketin başarısının arkasındaki faktörleri ve güncel faaliyetlerini MSI Dergisi okuyucuları için anlattı.

MSI Dergisi: Nisan ayında kuruluşunuzun 5. yılını geride bıraktınız. Öncelikle bu 5 yılı özetlemenizi istesek neler söylersiniz? Kuruluştaki hedeflerinize ulaşma açısından da bir değerlendirme yapar mısınız?

Ekin ERSAN: Geride kalan 5 yıl boyunca, Numesys ailesi olarak dopdolu bir süreç yaşadık. İki şirketin birleşmesiyle başlayan yolculuğumuz, yeni arkadaşların katılımıyla verimli ve insan odaklı bir süreç olarak devam ediyor. Temel hedefimiz, çalışanlarımızın memnuniyeti ve mutluluğuydu. Çünkü inancım o ki; başarı, mutlu bir ekiple gelir. Bu nedenle yönetim anlayışımız hep daha içe dönük oldu. İçerideki uyum ve iyi bir organizasyon şeması sayesinde değişime kolayca adapte olabildik ve değişim yönetiminde başarılı olduk. Bu 5 yıl, beklediğimizden çok daha başarılı geçti. Artık Ansys’in uluslararası ağı içinde, dünyada adı bilinen ve takdir edilen bir şirket halini aldık. Bu başarıda tabii ki bize destek olan şirket ortaklarımızın da büyük katkısı oldu. Onların inancı ve desteği sayesinde güçlü bir başarıya ulaştık. Bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerimizden biri de değişim odaklı olmamız ve değişimin şirket kültürümüzün doğal bir parçası haline gelmesidir. Her zaman değişime ayak uydurarak büyümeyi ve gelişmeyi hedefledik. Bu da doğal olarak beraberinde başarıyı getirdi.

MSI Dergisi: Numesys, son 5 yıl içerisinde nereden nereye geldi? Organizasyon yapısından kurumsallaşmaya, tesis yapılanmanızdan ekip anlayışınıza kadar bu gelişimi anlatır mısınız?

Ekin ERSAN: Bu süreçte Numesys inanılmaz bir ilerleme kaydetti. Ekibimizin kurumsallaşma süreci ve organizasyon yapısı konusundaki gelişimi gerçekten ilham verici oldu. Başlangıçta 35 kişi olan ekibimiz, şimdi neredeyse 100 kişiye ulaştı ve müthiş bir büyüme sağladık. Bu da bize büyümenin sürdürülebilir olduğunu kanıtladı. Numesys, dünya genelinde Ansys’in en büyük 7’nci partneri olarak kendi skalasında yükselmeye devam ediyor. Bu gerçekten büyük bir başarı ve gurur kaynağı. Ankara, İstanbul, Bursa, Konya ve İzmir’de ofislerimiz bulunuyor ve her sene daha da büyümeyi hedefliyoruz. İstanbul’da daha geniş, müşterilerimizle daha yakın temasta bulunabileceğimiz bir ofise taşındık. Yine Ankara’da yeni bir ofis açtık. Gelecekte Adana gibi bölgelerde de ofisler açma düşüncemiz var.

Numesys Genel Müdürü Ekin Ersan: “Geride bıraktığımız 5 yıllık süreçte, Numesys büyük bir ilerleme kaydetti. Kurumsallaşma ve organizasyon yapısı konusundaki gelişimimizin ilham verici olduğu kanaatindeyim. Sürdürülebilir bir büyümeyle başlangıçta 35 kişi olan ekibimiz neredeyse 100 kişiye ulaştı.”

MSI Dergisi: Numesys’in bu gelişimi, Türk savunma ve havacılık sanayisinin son dönemdeki gelişimi ile paralellik gösteriyor diyebilir miyiz? Sektörün gelişimi sizin faaliyetlerinize nasıl yansıyor? Özellikle teknolojik KOBİ’lerin sayısının giderek artması açısından bu konuyu değerlendirir misiniz?

Ekin ERSAN: Numesys’in gelişimi, Türk savunma ve havacılık sektörünün son dönemdeki gelişimiyle kesinlikle paralellik gösteriyor. Sektördeki ilerlemeler, şirketimizin faaliyetlerine doğrudan yansıyor. Türk savunma ve havacılık sektörünün gelişimi, Türkiye’nin yeni ve büyük projelere yönelmesi, savunma ve havacılık sanayisinin yüksek teknolojileri kullanma ihtiyacını arttırıyor. Bu da doğal olarak bizim gelişmemize ve büyümemize katkı sağlıyor. Biz ilerledikçe, savunma ve havacılık sanayisindeki firmalara daha fazla destek verebilecek konuma geliyoruz. Bu süreçte birlikte çalıştığımız müşterilerimiz büyüdükçe, biz de büyüyoruz. Kısacası bu topyekûn bir teknoloji hamlesi…

Bu rüzgâr, şu an en kuvvetli şekilde savunma ve havacılık sektöründe esiyor. Tabii ki diğer sektörlerde de bu rüzgârı gözlemliyoruz. Artık KOBİ seviyesindeki firmalar, yurt dışındaki ürünleri adapte etmek yerine, kendi ürünlerini geliştirme ve milli ürünlere sahip olma hedefiyle ilerliyorlar. Yenilikçi çözümler yaratma arzusu arttı. Bu nedenle, bu firmaların başarılı olabilmeleri ve büyümeleri için dışarıdan destek almaları daha da önemli hale geldi. Yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesi için ek kaynak ve bilgi birikimi gerekiyor ve bu noktada destek ve iş birliği büyük önem taşıyor.

MSI Dergisi: Numesys’in sektöre sunduğu hizmetler bu 5 yıl içerisinde nasıl değişti ve gelişti? Kendinizi hizmet sağlayıcı bir şirket olarak mı tanımlıyorsunuz?

Ekin ERSAN: 5 yıl içinde Numesys olarak hizmetlerimizde büyük değişim ve gelişimler yaşadık. Artık sadece yazılım ve hizmet sağlayıcı değil olarak değil, stratejik ortak olarak da hareket ediyoruz. Müşterilerimizle bir bütün olarak çalışıyor ve başarılı olmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Sadece bir yazılım veya hizmet sağlayıcısı olmaktan ziyade, müşterilerimizin başarısı için birlikte çalıştığımız stratejik ortaklar olmayı amaçlıyoruz. Şimdi hizmetlerimizi bütüncül bir yaklaşımla sunuyoruz. Yazılımın yanı sıra hizmet katmanları, mühendislik desteği, tamamlayıcı hizmetler ve iş gücü yetiştirme gibi alanlarda da çözümler sunuyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve onlara özel çözümler sunmak için çabalıyoruz. Bu dönüşüm, iç organizasyon yapımızda da mikro değişimler yarattı ve yönetim anlayışımızı etkiledi. Projelerde müşterilerimizle birlikte ortaklık kuruyor ve başarı için elimizden geleni yapıyoruz. Aynı şekilde, 11 farklı firmayla iş birliği içinde çalışıyoruz ve eksikliklerimizi bu ekosistemle tamamlamaya çalışıyoruz. Böylece müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin kapsamını daha da iyileştiriyoruz.

MSI Dergisi: Numesys, faaliyetlerinin odağına “mühendislik alanında sürdürülebilirlik” kavramını koyuyor. Bu konudaki değerlendirmenizi paylaşır mısınız?

Ekin ERSAN: Numesys’in faaliyetlerinin odaklandığı mühendislik alanında sürdürülebilirlik kavramını önemli ve değerli buluyorum. Sürdürülebilirlik, günümüzün ve geleceğin en önemli temalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle savunma ve havacılık sanayisi gibi kritik sektörlerde, projelerin mühendislik gücünün sürekli olarak iyileştirilmesi ve yeni keşiflere açık bir şekilde ilerlemesi büyük önem taşıyor. Değişen dünya şartlarına adapte olabilme ve sürekli gelişme, başarı için önemli unsurlar. Numesys’in bu alandaki yenilikçi ve adaptif rolü, ilgili firmalara çözümler sunarak, dönüşüm ve iyileşme süreçlerine yardımcı olmak istemesi oldukça değerli.

MSI Dergisi: Bugün Türk sanayisi, savunma ve havacılık sektörü başta olmak üzere mühendislik alanında sürdürülebilir bir noktaya ulaştı mı? Ulaşmadıysa ulaşmak için neler yapması gerektiğini düşünüyorsunuz? Ulaştıysa daha ileride neler var ve buraya ulaşmak için neler yapılması gerekiyor?

Ekin ERSAN: Mühendislik alanında sürdürülebilir olma hedefinin de ötesine geçip, sürekli gelişme ve iyileştirme yolculuğunda olmak bence daha kıymetli. Bu yüzden, önemli olan sadece hedefe ulaşmak değil, aynı zamanda bu süreçte gösterdiğimiz çabadır. Üretim süreçlerinde sıfır hata ve sıfır ıskarta gibi ütopik hedeflere koşmak yerine, sürekli iyileştirme ilkesiyle adım adım ilerlemeyi tercih etmenin daha sağlıklı sonuçlar vereceğine inananlardanım. Bunun için kendi değerleriyle uyumlu bir şekilde hareket ederek ve sadece bugünü değil, geleceği de göz önünde bulundurarak hareket etmek kıymetli. Mühendislik alanında sürdürülebilir bir şirket olmak, sadece bir başlangıçtır. Fakat asıl önemli olanın, sürdürülebilir bir gelecek için çaba göstermeyi sürdürmek olduğu kanaatindeyim.

MSI Dergisi: Numesys, 7 Haziran’da Teknopark İstanbul ofisini açtı. Bu size ne katacak? Bu ofisten beklentileriniz nedir?

Ekin ERSAN: Biliyorsunuz İstanbul’un inovasyon merkezleri arasında önde gelenlerinden birisi İstanbul Teknopark. Özellikle de savunma ve havacılık sanayisi için… Bu sebeple bu bölgede bulunmamız kesinlikle gerekli ve önemliydi. Teknopark, dirsek temasında olduğumuz firmalarla daha yakın ilişkiler kurmamız ve ortak projeler üzerinde çalışmamız için bize fırsatlar sunuyor. Bunun dışında kendi projelerimizi ve katma değerli hizmetlerimizi geliştirmek ve belki de ara ürünleri burada üretmek için planlarımız ve programlarımız da mevcut. Bu adımın şirketimiz için önemli bir avantaj sağlayacağına inanıyorum.

Kadrosunu genişleten Numesys; Ankara, İstanbul, Bursa, Konya ve İzmir’de bulunan ofislerine, yakın gelecekte farklı kentlerdeki yenilerini katmayı planlıyor.

MSI Dergisi: Bu yılın başlarında Ansys tarafından EMEA Bölgesi’nin en iyi “Channel Partner”i seçildiniz. Bu gelişme ne anlam ifade ediyor?

Ekin ERSAN: Ben bunu şöyle yorumluyorum: Bu gelişme, Türkiye’nin AR-GE’ye yaptığı yatırımın ve inovasyona verdiği önemin uluslararası düzeyde farkına varıldığını ve Türkiye’nin vizyonunun ve perspektifinin uluslararası standartlarla uyumlu olduğunun, başkaları tarafından da takdir edildiğini gösteriyor. Bence bu ödül, Türkiye’nin yurt dışında örnek alınan bir ülke olduğunu ve sahip olduğu vizyonun önemli bir göstergesidir. Dolayısıyla ülkemiz açısından da çok önemli.

MSI Dergisi: Numesys, verdiği hizmetlerin tanıtımı noktasında da fark yaratan uygulamalara imza atıyor. Bu faaliyetlerin başında da düzenlediğiniz etkinlikler geliyor. NAEK 2023 de bunlardan biri oldu. Neden böyle bir etkinlik düzenlediniz?

Ekin ERSAN: Şirketimizin temel değerlerinden biri de müşterilerimize olumlu deneyimler yaşatmaktır. Onlarla bağlantı kurarak, sektördeki bilgi paylaşımını destekleyen ve güçlü iletişimi teşvik eden etkinlikler düzenlemeyi önemsiyoruz. Aslında bu konudaki rüyamız şu: Müşterilerimiz arasında, mesleki anlamda ilham vererek birbirlerini besleyecek değerli bir platform oluşturmak. Bu özel etkinlikler sayesinde farklı kullanıcıları bir araya getirerek sektörün önemli konularını masaya yatırıyoruz. Bu sayede katılımcıların güçlü teknik bilgiler ve deneyimlerle donanarak, daha nitelikli mühendisler olmalarına katkıda bulunmak istiyoruz. Genç ve deneyimli mühendislerin bir arada öğrenip büyüdüğü, sağlam bir bilgi paylaşım platformu oluşturmak için çabalıyoruz. Etkinliklerimizde sıcak bir atmosfer yaratmak, samimi bağlar kurmak ve hepsinden önemlisi, bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını arzuluyoruz. Herkesin sesine değer veriyor, her katılımcının kendini özel hissettiği bir etkinlik ortamı yaratmaya çabalıyoruz.

Türkiye’de Numesys’in sektörün kullanımına sunduğu Ansys, içerisinde yer alan otomatik kod üretici ile model-tabanlı gömülü yazılım geliştirme ve simülasyon ortamı sağlayarak, gömülü yazılım geliştirme projelerini de hızlandırıyor.

MSI Dergisi: Son olarak, Numesys’in geleceğe dönük hedeflerinden kısaca bahseder misiniz?

Ekin ERSAN: Numesys ailesi olarak macera dolu bir yolculuğa çıktık. Bu yolculuğumuz o kadar verimli ve insan odaklı ilerliyor ki, zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Gelecekte daha da büyümeyi ve sektörümüzde örnek alınan şirketlerin başında gelmeyi hedefliyoruz. Teknolojinin ve müşterilerimizin ihtiyaçlarının değişimine ayak uydurarak ileriye bakmaya ve yeni başarılar için yelken açmaya devam edeceğiz. Bu harika yolculukta bizimle birlikte olan herkese teşekkür ediyoruz.

Numesys Genel Müdürü Ekin Ersan’a, zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.

Loading

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.