Ana Sayfa Manşet NATO Genel Araç Mimarisi NGVA ve Nurol Makina’nın Bu Alandaki Çalışmaları

NATO Genel Araç Mimarisi NGVA ve Nurol Makina’nın Bu Alandaki Çalışmaları

Mobil kısmi araç kontrolü ve veri görüntülemesi sistemi EJDER DRIVER, kullanıcıya, sahadaki araçlarını, uzaktan ve mobil bir arayüz ile hem kontrol etme hem de izleme imkânı sunuyor.

Ferhat KILIÇ / ferhat.kilic@nurolmakina.com.tr

Elektrik, Elektronik, Kontrol ve Yazılım Müdürü, Nurol Makina ve Sanayi A.Ş.

Günümüzde silahlı kuvvetlerin bünyesinde, uzun dönem hizmet vermiş ve halen vermeye devam eden araçlar bulunmaktadır. Bu araçlar; oluşan yeni tehditler ve farklı savaş senaryoları sebebiyle değişen ihtiyaçlar ve eklenen donanımlarla sürekli yenilenmekte ve ömür devirlerine devam etmektedir. Bu araçlarda yer alan ve araca özel tasarlanmış altyapılar ise yeni ekipmanlarla entegrasyon problemlerini, daha fazla ekran/görüntüleme ihtiyacını, güç besleme problemlerini, artan veri trafiği ihtiyacını ve en önemlisi, standartlaşamama problemlerini beraberinde getirmektedir.

Genel Araç Mimarisi (Generic Vehicle Architecture / GVA), mevcut problemlerin giderilmesi hedefiyle; bundan sonra üretilecek araçlar için, yeni nesil sistemlerin entegrasyonunu kolaylaştıracak sistem mühendisliği ilkeleri temelinde; elektrik, mekanik ve yazılım gerekleri çerçevesinde genel bir mimari yapı oluşturulması öngörülerek hayata geçirilmiştir. MilVA (Military Vetronics Association / Askeri Araç Elektroniği Birliği) grubu aracılığıyla Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kabul görerek ihtiyaçlar doğrultusunda genişletilmiş ve NATO Genel Araç Mimarisi (NGVA) olarak uygulamalara başlanmıştır.

Son zamanlarda askeri araçların sahadaki rolleri fark edilir derecede değişiklik göstermiştir. Aynı aracın sahada farklı görevlerde kullanılması; kolay, hızlı ve düşük maliyetli entegrasyon gereksinimini beraberinde getirmiştir. NATO ve Avrupa Birliği nezdinde önemle ele alınmakta olan NGVA mimarisi, araç temelinde;

 • Araçların farklı görevlere uyarlanabilmesini kolaylaştırmayı,
 • Yeniliklere ve hızlı teknolojik değişimlere ayak uydurmayı,
 • Sistemlerin entegre çalışabilirliğini sağlamayı,
 • Entegrasyon süresini azaltmayı,
 • Aracın fayda–maliyet oranını arttırmayı,
 • Sistem karmaşıklığını azaltmayı,

hedeflemektedir. Bu kapsamda çok işlevli mürettebat ekranı ve kontrol ekranından ve/veya ünitesinden kontrol edilebilen çoklu elektronik alt sistemlerin tasarımı ve entegrasyonuna yönelik genel bir yaklaşımı ifade etmektedir.

Mevcut tüm standartlar, 9 temel ilke çerçevesinde kurgulanmıştır. Tüm ilkeler dikkate alınmak suretiyle, fayda özelinde gerçekleştirilecek optimizasyon ile aracın ve görev donanımlarının ömür devri uzatılarak fayda-maliyet oranının arttırılması planlanmıştır.

Standartlarda baz alınan temel ilkeler, aşağıdaki gibidir:

 1. Daha önceden yapılmış yatırımın korunması,
 2. Mevcut ve gelecekte gereksinim duyulacak sistemlerin uygulanabilir olması,
 3. Açık, ölçeklenebilir ve modüler sistemlerin temel alınması,
 4. Teknoloji eklemenin daha kolay hale getirilmesi,
 5. Yazılım ağırlıklı mimarilerin etkinleştirilmesi,
 6. Aracın fayda-maliyeti oranının arttırılması,
 7. Savunma sanayisindeki gelişmelerin anlık olarak yansıtılabilmesi,
 8. Kullanıcı tarafından sahiplenilen ve sürdürülebilen ürünlerin üretilmesi,
 9. Etkin sistemler için asgari kısıtların ortaya çıkarılması.

Söz konusu maddelerden de anlaşılacağı üzere NGVA; modüler, kullanılabilir, sürdürülebilir ve tak-çalıştır ürünlere imkân sağlayacak bir genel mimari yapısını ifade etmektedir.

Bunu sağlayabilmek için de görev donanımlarının sahip olması gereken donanım, yazılım ve kullanıcı arayüz isterlerini; asgari güç, sistemler arası haberleşme altyapısı ve kullanıcı arayüzü yazılım mimarisi başlıkları ile olabildiğince az kısıt oluşturarak tanımlamıştır.

NGVA’nın Gereksinimleri

NGVA genelinde güç altyapısı, aşağıdaki isterler çerçevesinde belirtilmektedir:

 • Güç arayüzleri ve konnektör kullanımı,
 • Güç gereksiniminin koşullandırılması,
 • Güç yönetimi,
 • Güç kullanımı ile ilgili öneri ve tavsiyeler,
 • Güç kontrolü.

Araç genelinde veri haberleşmesi ve alışverişi, mevcut haberleşme fiziksel katmanları sebebiyle farklılık gösterebilmektedir. NGVA; farklı fiziksel katmanlardan alınan verilerin Ethernet katmanına dönüştürülmesini, işlenmesini ve paylaşılmasını içeren genel bir mimari çerçevesinde ortaya çıkan gereksinimleri, aşağıdaki isterler çerçevesinde tanımlamaktadır.

 • Bir veya daha fazla Yerel Alan Ağı (LAN),
 • DDS/DDSI protokolüne ve uygun Hizmet Kalitesi (QoS) profillerine sahip NGVA Veri Modeli’ne dayalı Veri Değişim Mekanizması,
 • Ağ Hizmetleri (örn. Zaman Hizmeti),
 • Fiziksel Arayüzler, ağ konnektörleri,
 • Ses ve video akış verileri ve kontrol protokolü (STANAG 4697’ye (PLEVID) dayalıdır, dijital ses tipine özel kontrol ve kodeklerle genişletilmiştir.)
 • NGVA harici veri iletişimleri, eski ve otomotiv sistemlerine bağlantı için ağ geçitleri.

NGVA genelinde kullanıcı arayüz ve terminalleri de yine belirli isterler çerçevesinde belirtilmektedir. Mevcut araçların, çeşitli operasyonlarda farklı marka ve model ürünlerle kullanımı durumunda, kullanıcıların farklı arayüzler nedeniyle operasyon isterlerini karşılayabilme riskini ortadan kaldırmak amacıyla Ekip Terminali Yazılım Mimarisi tanımlanmıştır.

Bu isterler; uluslara özgü insan faktörlerinin ve kullanıcı alışkanlıklarının standartlaştırılması çerçevesinde değil, ekipman ergonomisi ve veri haberleşme amaçlı yazılım katmanları özelinde, aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:

 • Kullanıcı Terminali Yazılım Tasarım İlkeleri (Mimarlık ve Ergonomi)
 • Kullanıcı Terminali Yazılım Yürütme Ortamı
 • Süreçler Arası İletişim için Kullanıcı Terminali DDS Omurgası
 • İnsan Giriş Cihazları (HID) ve Kullanıcı Terminali Çıkış Cihazları
 • Kullanıcı Terminali Güç Modları ve Işık Modları

Nurol Makina Araçlarında NGVA Uyumluluğu ve Teknolojik Liderlik

EJDER DRIVER, kullanıcıya, farklı altyapılar sağlıyor.

Genel anlamda, NGVA dokümanlarında teknik açıdan tanımlanmış olan gereksinimler, günümüz teknik kabiliyetleri çerçevesinde belirlenmiştir.

Nurol Makina, bu kapsamda her zaman güncel teknolojilerin görev donanımlarında kendilerine bir yaşam alanı bulduğunu değerlendirerek, gelecek hedeflerini yeni gelişmeler çerçevesinde kurgulamaktadır.

NGVA gereksinimleri; her ne kadar yayınlanmış bir doküman olarak önümüzde dursa da her gün yeni bir teknolojik gelişmenin karşımıza çıktığı günümüz dünyasında, yaşayan bir doküman olacağı çok açıktır. Nurol Makina, bu doğrultuda, savunma sanayisi alanında teknolojik gelişmelerde liderlik yapmaktan çekinmeyen bir tutum göstermeye devam etmektedir.

Dünyanın birçok yerinde kullanıcı ile buluşan ve aktif olarak sahada kullanılan; EJDER YALÇIN, YÖRÜK 4×4, ILGAZ ve EJDER TOMA gibi Nurol Makina araçları, Türkiye’de yine bir ilki gerçekleştirerek Avrupa ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin envanterlerine girmeye başlamıştır. Avrupa ülkelerinin ve diğer kıtalardaki birçok ülkenin teknoloji anlamında bünyesine katmış olduğu yetenekler, Nurol Makina araçlarına, bu araçların NGVA uyumluluğu ve donanım/yazılım kabiliyetleri sayesinde kolaylıkla entegre edilmiştir.

Öte yandan günümüzde süregelen asimetrik savaşlar incelendiğinde; sıklıkla sahada esnek davranabilen birlik ve/veya takımlar galip gelmekte; savaş alanında beklenmedik eylemler beklenmedik sonuçlar doğurmakta; güvenli ve temkinli eylemler ise gerek içeride gerekse dışarıda uzun vadeli zaferler sunmaktadır.

Sahada birliklerin toplu hareketleri, genellikle zırhlı araçlar yardımı ile gerçekleştirilmekte ve asimetrik savaşta planlı ve organize eylemler açık hedef oluşturmaktadır. Buna bağlı olarak da önlem anlamında küçük birliklere bölünerek manevra kabiliyetini arttırmak ise bölge zafiyetini ve kayıp risklerini arttırmaktadır. Böyle bir senaryoda, araçların, insansız ya da yarı otonom olarak kullanılabilmesi de ayrı bir gereksinim şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Entegrasyon isterilerinin araç bazında değiştiği durumlarda, kontrol gereksinimi seviyesine göre tanımlanan isterler arasında;

 • Aracın uzaktan çalıştırılması ve buna bağlı olarak yine aynı şekilde uzaktan motor açma kapatma işlemi,
 • Uzaktan direksiyon kontrolü, manevra yeteneği,
 • Uzaktan Gaz ve fren (Durma/Kalkma/ Hızlanma) kontrolleri,
 • Uzaktan savaş ve barış modu aydınlatma kontrolleri,

gibi gerekleri ön plana çıkabilmektedir.

Mobil Kısmi Araç Kontrolü ve Veri Görüntülemesi Sistemi: EJDER DRIVER

Nurol Makina, NGVA uyumlu araç altyapılarının yanı sıra araçlarındaki üstün yazılım ve donanım yetenekleri (mobil kısmi araç kontrolü ve veri görüntülemesi sistemi EJDER DRIVER) sayesinde, kullanıcıya, sahadaki araçlarını, gelişen teknolojik yöntem ve donanımlar yardımıyla uzaktan ve mobil bir arayüz ile hem kontrol etme hem de izleme imkânı sunmaktadır.

Aracın gerekli olduğu kadar mesafeden ve/veya tanımlanmış güvenli mesafeden kontrol edilerek görev donanımlarının uzaktan erişilebilir olması ile de süreç geliştirilmeye devam etmektedir. Gereksinimlerin adım adım değişmesi ve yapısal başka ihtiyaçların oluşması da kaçınılmazdır.

Bu sebeple Nurol Makina; araç mimari tasarımlarında, araç bazında alınması gereken altyapısal önlemler ve gelecekteki geliştirme seçenekleri için alternatif yedek arayüzler tasarlamıştır. Kontrol fonksiyonlarını yedekleme, haberleşmenin kesilmesi durumu, kontrollerin kaybedilmesi ve/veya aracın başka bir kaynak tarafından kontrol edilebilir olması durumundaki önlemler ve yetkilendirmeler üzerine kurgular gerçekleştirmiştir.

Kullanıcı, Nurol Makina’nın araçlarını, kullanımı kolay arayüzler üzerinden uzaktan kontrol edebiliyor.

Gelecekte ortaya çıkacak gereksinimler kapsamında Nurol Makina araçlarındaki kontrol arayüzlerinin çoklu fonksiyonları desteklemesi ve görev donanımı bazında gerekli iletişim arayüzlerine açık mimaride tasarlanmış olması, ürünün geliştirme sürecindeki fayda-maliyet oranını da ciddi şekilde arttırmaktadır.

Bununla beraber, araç üzerine eklenen görev donanımlarının mevcut haberleşme platformunda iletişim için yedek ve/veya paralel kanala ihtiyaç duyacağı da gelecek projeksiyonunda değerlendirilmektedir.

Teknolojik gelişmelerin hız kazandığı bu dönemde; altyapısı tasarım hazırlığında olan araçlarda, açık ve gelişmeye müsait bir yapının tercih edilir olması, ilerleyen teknolojiye ayak uydurabilmek için kaçınılmaz bir girdi ve Nurol Makina tarafından tasarlanan araçların ana gereksinimi olarak karşımıza çıkmaya devam edecektir.

Nurol Makina’nın geliştirdiği EJDER DRIVER ve NGVA uyumlu sistemler, burada anlatılan amaçlar doğrultusunda tasarlanmıştır. Türkiye’de zırhlı araç platformları ve faydalı alt sistemler konusunda liderlik yapmaktan asla vazgeçmeyen ve teknolojiyi her alanda işinin içinde tutan Nurol Makina, bu alandaki çalışmalarına titizlikle ve büyük bir özveri ile devam etmektedir.

 807 Toplam Görüntüleme,  1 Günlük Görüntüleme

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.