Ana Sayfa Haberler Nurol Uzaktan Kontrollü Araç Sistemi, Kara Platformlarını, İnsansız Geleceğe Taşıyor

Nurol Uzaktan Kontrollü Araç Sistemi, Kara Platformlarını, İnsansız Geleceğe Taşıyor

MSI Dergisi’nin 172’nci sayısında yayımlanan analiz, derginin İnternet sitesinde paylaşılmıştır:

 

Son dönemde yaşanan çatışmalardan elde edilen tecrübeler, değişen operasyonel konseptler ve gelişen teknolojiler, kara araçlarının da insansız hale getirilmesini gündemin üst sıralarına taşıyor. Bu ihtiyacı erkenden fark eden ve bu konuya yönelik Ar-Ge çalışmalarını yoğunlaştıran Nurol Makina, kara araçlarının insansız hale getirilmesi konusunda öncü firmalardan biri oldu. Firma, bu çalışmalarına dair ilk gösterimi de EFES 2016 Tatbikatı’nda gerçekleştirdi. Bugün, Nurol Makina’nın tüm araç ailesi, fabrika çıkışı insansız kullanıma hazır olacak şekilde üretiliyor.

 

Nurol Makina, son yıllarda giderek artan asimetrik tehditler nedeniyle gündeme gelen kara araçlarının insansızlaştırılması konusuna, bir konsept çerçevesinde yaklaşıyor (Bakınız, “Ar-Ge Çalışmalarının Arkasındaki Konsept” başlıklı kutucuk). Bu konsept uyarınca gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları sonucunda ise Nurol Uzaktan Kontrollü Araç Sistemi (UKAS) geliştirildi. Nurol UKAS, içerdiği ileri teknoloji altyapı sayesinde; aracı, muharebe alanından uzak bir konumda kontrol eden operatöre, taktiksel önem taşıyan bilgileri yüksek hızda iletiyor; operatörün komutlarını da araç üzerinde, en etkin ve hızlı şekilde hayata geçiriyor.

Nurol Makina, EJDER YALÇIN’ın insansız olarak kullanımı ile ilgili gösterimleri, resmi makamlar ve basının önünde de gerçekleştirdi.

 

İnsansız-Operasyon, Kara Platformlarına Geliyor

Bir operatörün, belli bir iletişim kanalını kullanarak ilgili operasyonel sistemin operasyon türüne bağlı bir şekilde çeşitli oranlarda uzaktan kontrol etmesi ile gerçekleştirilen operasyon tipi, İnsansız-Operasyon olarak tanımlanır. İnsansızlaştırılan kara araçlarının güvenli bir mesafeden uzaktan idare edilmesi de bu alanın örnek uygulamalarından biridir. İnsansızlaştırılan kara aracı ile etkileşim tiplerine göre 5 farklı operasyonel yaklaşım bulunur. Bunlar, içerdikleri teknolojik altyapıya göre şöyle sıralanabilir:

 

 • Uzaktan Kontrol (Remote Control): Operasyonun temelinde, kontrol edilen aracın ya da robotun, operatörün görüş alanında bulunması yer alır. Operatör, kendi görüş alanından faydalanarak operasyonu devam ettirir.
 • Tele-Operasyon: Kontrol edilen araç ya da robot, operatörün görüş alanından uzak bir konumdadır. Operasyon alanı ile ilgili görsel bilgilerin yanı sıra araçla ilgili temel bilgiler, uzaktaki operatöre iletilir.
 • Tele-Operasyon ve Tele-Presence (Uzak Etkileşim): Tele-operasyona ek olarak operatör, operasyon alanındakiler ile işitsel ya da görsel iletişime geçebilir. Operasyon alanındaki siviller ile ses temelli iletişim, bu konuda örnek olarak verilebilir.
 • Otonomik Alt Yapılı Tele-Operasyon: Operasyon alanında kontrol edilen sistem, çevresel verileri, operatöre, kendisi bir ön gruplandırma yaparak iletir. Karar alma yetkisi operatördedir. Karar almada yardımcı olacak sayısal ek veriler ise ilgili sistemde üretilir.
 • Otonom Operasyon: İlgili görevlendirmesi gerçekleştirilmiş olan sahadaki operasyonel sistem, gerçekleştirmekle yükümlü olduğu operasyonu, kendi inisiyatifinde gerçekleştirir.

Şekil 1. İnsansız-Operasyon Türü – Operasyona Etkisi İlişkisi

 

Başarılı bir insansız-operasyonun getireceği başlıca avantajlar, şöyle sıralanabilir:

 • Görevli personelin hayati tehlikesinin asgariye indirilmesi
 • Daha düşük stres altında ve daha isabetli stratejik karar verilmesi
 • Çevresel bilginin ilgili birimlere iletilip değerlendirilmesi
 • Operasyonda sonuç alma süresinin önemli ölçüde kısalması

 

Nurol UKAS

Nurol Makina’nın alanında liderlik ettiği teknolojik adımların ana hedefleri; “Askeri Birimin Güvenliği ve Operasyonun Etkinliği”dir. Bu doğrultuda geliştirilen Nurol UKAS, Nurol Makina’nın tüm araç ailesine adapte olabilir bir şekilde tasarlanmıştır. Bu tasarım sayesinde, Nurol Makina tarafından tasarlanan ve üretilen zırhlı araçlar; uzaktan toplumsal olaylara müdahaleden, uzaktan meskûn-mahal operasyonlarına kadar uzanan, geniş bir operasyon kabiliyetine sahip olmuştur.

Yüksek riskli operasyonları başarı ile sonuçlandırmada kilit bir rol oynayan Nurol UKAS’ın tasarım sürecinde, operasyonun bekası için yüksek önem arz eden çeşitli kriterler göz önünde bulundurulmuştur.

Araç ile ilgili anlık bilgiye hâkimiyet; operatör ile kontrol-kumanda etkileşimindeki verim; sistemin her araç modeline uygulanabilir olması; iletişim protokolünde esneklik ve benzeri isterlerin ön planda tutulduğu Nurol UKAS sistemi, iki farklı alt sistemden oluşmaktadır:

 • Kumanda-Kontrol Birimi
 • Araç-Kontrol Birimi

 

Kumanda Kontrol Birimi

Kumanda Kontrol Birimi, operatörün araç ile etkileşim ara yüzüdür. Etkili bir operasyon hedefi doğrultusunda tasarlanan Kumanda Kontrol Birimi, iki yönlü bilgi alışverişini koordine eder.

Araçtan operatöre iletilecek bilgiler; anlık kamera görüntüleri ve aracın anlık durum bilgisidir (anlık hızı, oryantasyonu, pnömatik veya hidrolik alt sistemler bilgisi vs.). Bu bilgiler, Araç-Kontrol Birimi’nden alınıp işlenerek operatöre görsel olarak iletilir.

Operatörden araca gidecek olan taktiksel komuta bilgileri de Kumanda Kontrol Birimi ara yüzünden işlenerek araçtaki Araç Kontrol Birimi’ne iletilir.

UKAS Kumanda Kontrol Alt Birimi; sarsılma, titreşim, yüksek ısı, değişken kullanım oryantasyonu gibi farklı ve zorlu fiziksel koşullar altında, etkin olarak kullanılabilir. Birim; mekanik tasarım sürecinde, adı geçen koşullar altında yüksek hesaplama kabiliyetli yazılımlar ile uygun ortam şartlarını içeren simülasyon ortamlarında test edilerek geliştirilmiştir.

Şekil 2. UKAS Kumanda Kontrol Birimi Arayüzü

 

Araçların, insansız olarak kullanıldığı operasyon sahaları, büyük kaza riskleri barındırır. Bu durum, aracın istenmeyen hallerde, hızlı bir şekilde kontrol altına alınma zorunluluğunu ortaya çıkarır. Nurol Makina’nın çözümünde, herhangi bir iletişim problemi durumunda araç, kademeli olarak asgari mesafede durup bekleme moduna geçer.

Nurol Makina, uzaktan kontrol edilebilen araç konseptini ve bunun uygulamasının yapıldığı EJDER YALÇIN’ın ilk gösterimini, 2016 yılında icra edilen EFES Tatbikatı’nda, ASELSAN’ın ETİ (El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İnceleme) sistemi ile beraber yaptı.

 

 

Araç Kontrol Birimi

Araç Kontrol Birimi; araç ile haberleşen, araca kontrol verilerini ileten, araçtan ise anlık durumsal bilgileri alıp Kumanda Kontrol Birimi’ne ileten Nurol UKAS alt birimidir. Nurol Makina’nın farklı operasyonlara yönelik farklı konfigürasyonlardaki taktiksel araçların her biri ile o araca uygun bir şekilde iletişime geçen Araç Kontrol Birimi, hızlı bir şekilde veri etkileşimini başlatır.

İnsansız-Operasyon özelliği taşımayan herhangi bir zırhlı araç, her bir araç tipine has belirlenen İnsansız Araç Dönüşüm Protokolü uygulanarak İnsansız–Operasyon’a uygun bir hale getirilebilir.

Kumanda Kontrol Birimi ile Araç Kontrol Birimi arasındaki veri iletişimi altyapısının tasarımında, operasyonun bekası için gereken; yüksek hız, yüksek esneklik ve asgari veri yükü kriterleri göz önünde bulundurulmuştur.

Şekil 3. UKAS Alt Sistemler Arası Etkileşim Diagramı

 

Kullanıcıların gün geçtikçe gelişen ihtiyaçlarına, yüksek mühendislik kabiliyetleri ile geliştirdiği alanında lider zırhlı taktik tekerlekli araç tasarımları ve görev donanımları ile çözüm sunan Nurol Makina, savunma sanayisinde milli çözümler ortaya koymaya büyük bir gururla devam etmektedir.

 5,249 Toplam Görüntüleme,  1 Günlük Görüntüleme

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.