Ana Sayfa Haberler Savunma-Havacılık Sanayisi ve Teknoloji Odaklı Şirketlerde Entegre (Proje) Yönetim(i)

Savunma-Havacılık Sanayisi ve Teknoloji Odaklı Şirketlerde Entegre (Proje) Yönetim(i)

M.SERDAR DURGUN

Kurucu Ortak, EYDEM (www.eydem.com)

Mentor, Savunma Sanayi ve Ar-Ge/Teknoloji Projeleri ve Sözleşmeleri

ms.durgun@eydem.com veya ms.durgun@imcen.com

 

Savunma-Havacılık sanayisinde ve teknoloji odaklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerde, diğer şirketlere göre, daha entegre bir yönetim şekli tercih edilmektedir. Bunun sebebi; şirketlerin faaliyetlerini başarı ile gerçekleştirebilmesi için, çok sayıda farklı alt yönetim disiplinlerine ihtiyaç duyulmasıdır.

Savunma-Havacılık Sanayisinde veya teknoloji odaklı bir sektörde faaliyet gösteren, ortalamanın üzerinde başarılı bir Ar-Ge ve üretim şirketini örnek alalım:

 • Şirketin faaliyetleri, proje odaklıdır. Proje Yönetimi’ne ihtiyaç duyulur.
 • Şirket, Ar-Ge yapmakta, teknoloji geliştirmektedir. Ar-Ge Yönetimi ve Teknoloji Yönetimi prensipleri, şirkette uygulanmalıdır.
 • Her şirkette olması gereken ve üst yönetimi ilgilendiren Strateji Yönetimi, bu tip şirketlerde daha da önemlidir.
 • Şirket, Ar-Ge yapmakta ve yeni ürünler piyasaya sunmaktadır veya bir proje ile yeni bir ürün ortaya çıkarılmaktadır. Ar-Ge Yönetimi ve Ürün Yönetimi önem kazanmaktadır.
 • Teknolojinin ürüne uyarlanması, teknoloji ile ürünün birlikteliğinin sağlanması önemlidir. Sistem Mühendisliği’ne ihtiyaç duyulur.
 • Hem projenin hem de ürünün yönetimi elzemdir. Entegre Ürün ve Proje Yönetimi, gereklilik haline gelir.
 • Şirketin ana stratejisine göre, projeler seçilmeli ve yönetilmelidir. Strateji Odaklı Proje Yönetimi uygulanmalıdır.
 • Şirketin ana stratejisine göre, teknolojiye yatırım yapılmalı; yeni teknolojiler geliştirilmelidir. Strateji Odaklı Teknoloji Yönetimi uygulanmalıdır.
 • Şirketin ana stratejisine göre, geliştirilecek ve üretilecek ürünler seçilmeli ve yönetilmelidir. Strateji Odaklı Ürün Yönetimi uygulanmalıdır.
 • Teknoloji ve ürün geliştirmek, bilgi gerektirir. Bilgi (Knowledge and Info) Yönetimi önem kazanır.

Örnekten de anlaşılabileceği üzere; yazı konusu olarak ele aldığımız sektörlerde, şirketler, çok sayıda alt yönetim disiplinine ihtiyaç duyarlar. Bu alt yönetim disiplinlerinin, üstte bir noktada toplanması ve entegre bir şekilde yönetimi gerekir. Tüm bu alt yönetim disiplinlerinin toplanacağı üst yönetim noktası, Entegre (Proje) Yönetim(i)’dir. “Proje” kelimesi, vurgu yapılmak için, özellikle parantez içine alınmıştır.

Savunma-Havacılık sanayisinde ve teknoloji odaklı sektörlerde faaliyetler, iş ve işlemler, “Proje Bazlı” yürümektedir. Matris veya proje bazlı organizasyon yapıları ile (entegre) proje yönetimi süreçleri ve altyapıları, şirketlerin omurgasını oluşturmaktadır. Faaliyetlerin planlaması ve maliyetlendirilmesi, organizasyon kurulumu, iş ve işlemlerin yönetimi; kısacası tüm süreçler ve nihai ürünlerin ortaya çıkışı, yukarıda belirttiğimiz gibi, proje bazlıdır. Dolayısıyla esasen Entegre Yönetim, Entegre Proje Yönetimi’ni de kapsamaktadır.

Kapsam, satın alma, insan kaynağı, zaman, bütçe ve maliyet, kalite-teknik, hissedarlar, risk ve iletişim faaliyetlerinin, PMI tabanlı klasik proje yönetimi yaklaşımı ile planlanması, takibi, güncellenmesi ve yönetimi beklenmektedir. Bahsi geçen fonksiyonel alanların (functional areas /  yönetim alanları), Proje Yönetimi ile zaten yönetiliyor olması esastır.

EYDEM Entegre Yönetim Danışmanlık Eğitim Merkezi (Savunma-Havacılık Akademisi ve Çözüm Merkezi) olarak; konunun önemine binaen, kurulduğumuzdan bu yana, teknoloji şirketlerine 2 gün süreli; savunma ve havacılık sanayisi şirketlerine ise 3 gün süreli Entegre Proje Yönetimi konulu eğitim programları düzenlemekteyiz. Bugüne kadar, gerek teknoloji şirketlerinden gerekse savunma ve havacılık sanayisi şirketlerinden, çok sayıda katılımcımız oldu.

Entegre Proje Yönetimi konulu eğitimlerimizi ve seminerlerimizi; Ankara, Kocaeli, İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirdik. Halen Entegre Proje Yönetimi eğitimimiz, genel katılıma açık olarak, Ankara’da, yıl içinde, çeşitli periyotlarda düzenlenmektedir. Bu eğitimimizi, talep gelmesi durumunda, teknoloji şirketlerimize ve savunma ve havacılık sanayisi şirketlerimize, “Kurumsal Eğitim” olarak da düzenleyebilmekteyiz.

Danışmanlık talep eden müşterilerimize; Entegre Proje Yönetim Planı, Entegre Proje Yönetim Ofisi, Entegre Proje Yönetim Süreçleri ve Yaklaşımı, Proje Yönetimi ve ilişkili alt yönetimler konularında danışmanlık hizmeti de sunabiliriz.

Entegre (Proje) Yönetim(i)’nin farklı bir açıdan görülebilmesi için, şekilsel gösterimi, Şekil 1’de yer alıyor.

Şekil 1. Entegre (Proje) Yönetim(i) Şeması

 

Entegre (Proje) Yönetim(i); proje dahilinde nihai olarak ortaya çıkacak ürünün, şirket stratejisine uygun doğru ürün olarak; doğru proje yönetimi yardımıyla; doğru teknoloji ve teknik kullanılarak; doğru prosesler ve süreçler ile; zaman, maliyet, kalite ve teknik isterler optimizasyonunda ve projenin kapsamı dahilinde geliştirilmesini ve üretilmesini garanti eder.

Entegre (Proje) Yönetim(i)’nin, şirket genelinde başarı ile uygulanabilmesi için; Şekil 1’de yer alan ve aşağıda listelenen yönetim disiplinlerinin; şirketin üst yönetim, yönetim ve yönetici ekipleri tarafından, biliniyor ve uygulanıyor olması önemlidir:

 1. Strateji Yönetimi
 2. Proje Yönetimi
 3. Teknoloji Yönetimi
 4. Ürün Yönetimi
 5. Entegre Ürün ve Proje Yönetimi (IPPM)
 6. Strateji Odaklı Proje Yönetimi Döngüsü
 7. Strateji Odaklı Teknoloji Yönetimi Döngüsü
 8. Strateji Odaklı Ürün Yönetimi Döngüsü
 9. Sistem Mühendisliği
 10. Bilgi (Knowledge and Info) Yönetimi

Entegre (Proje) Yönetim(i); şirket yönetiminde ve proje yönetiminde başarının yakalanması ve mevcut başarının sürdürülebilmesi için elzemdir ve önemlidir.

Entegre (Proje) Yönetim(i)’nin sağlıklı bir şekilde işlerliği için, şirket, tabii ki yönetim bilgi sistemleri, karar destek sistemleri, kurumsal kaynak planlaması sistemleri (ERP), planlama ve takip sistemleri gibi yazılımlardan da yeri geldiğinde istifade etmelidir.

Entegre (Proje) Yönetim(i)’ni uygulayan veya uygulamak isteyen, savunma ve havacılık sanayisinde ve teknoloji odaklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerimizin, ihtiyaç duydukları hizmetleri, entegre bir yapıda alabilmeleri, başarılarını sürdürmeleri ve yeni başarıları için önemlidir. Biz, EYDEM olarak, bu hizmetleri sunma misyonuna sahibiz.

Müşterilerimizin; her türlü eğitim, proje, danışmanlık ve program (eğitim ve danışmanlık) ihtiyaçlarını, tek bir çatı altında;

 • 16’dan fazla sektörel danışman/eğitimci ile,
 • 30’u aşkın sektörel eğitim sunan,
 • 90’dan fazla savunma ve havacılık sanayi şirket referansına ve 150’yi aşkın toplam şirket referansına sahip,
 • Toplam 510 yılı aşkın sektörel iş tecrübesi olan ve 2011 yılından beri faaliyetlerini sürdüren, sektörün; “Savunma-Havacılık Akademisi ve Kurumsal Çözüm Merkezi” olarak konumlandırdığımız EYDEM’den temin edebilmelerini amaçlıyoruz.

Bilgi ve tecrübe birikimimiz dahilindeki konulardan sadece biri olan, Entegre (Proje) Yönetim(i) konusunda, savunma-havacılık sanayimizi, kısa makalemizle bilgilendirme şansını bize verdiği için, EYDEM Savunma-Havacılık Akademisi ve Çözüm Merkezi adına; tarafsızlık ilkesi ile bu önemli sektörün nabzını tutan MSI Dergisi yönetimine ve tüm MSI Dergisi ekibine, teşekkürlerimizi sunarım.

 2,515 Toplam Görüntüleme,  1 Günlük Görüntüleme

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.