Ana Sayfa Haberler SEDEC Koordinatörü Hilal Ünal’ın Etkinliğe Yönelik Mesajı

SEDEC Koordinatörü Hilal Ünal’ın Etkinliğe Yönelik Mesajı

Kısa Sürede Doğru Kişiler, Doğru İşler için SEDEC

 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI)’nin desteği ile organize edilen SEDEC’i, bu yıl, 3-5 Temmuz tarihinde, Ankara’da gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.

SEDEC; anayurt güvenliği, sınır güvenliği, iç güvenlik ve savunma sistemleri konularında, uluslararası ve ulusal tüm oyuncuları bir araya getiren, fuar, konferans ve ikili iş görüşmelerini barındıran bir organizasyondur.

İnsan, var olduğundan bu yana, güvenli ortamlarda bulunmak ve yaşamak ister. Özellikle dünyada, son on yılda yaşanan olaylar, artık daha güvenli toplumlar yaratmak zorunluluğunu hissettirmiştir. Bunun için de sınırlarımızı ve şehirlerimizi, daha güvenli yapmak zorundayız. Bunu yaparken teknolojiyi kullanmak ve bu teknolojinin uygulandığı sistemleri üretiyor olmak da çok önemlidir.

Ekonomi, güvenli ortamlarda büyür; kalkınma, güvenli ortamlarda sağlanır. Sınır ve anayurt güvenliği konusu, son yıllarda, tüm dünyada önem kazanmaktadır. Güvenli toplumlar yaratmak amacı ile teknolojilerin geliştirilmesi için, konu ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlar, çalışmalarını arttırmıştır. Ar-Ge destekleri, bu alana yönlendirilmiştir. Sanayi entegrasyonu, hızlandırılmaya çalışılmaktadır. Avrupa Birliği’nin, “Güvenli Toplumlar” için açmış olduğu Ar-Ge proje çağrıları gibi, dünyanın diğer ülkelerinde de bu konudaki teknolojileri geliştirmek için Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. Sınır ve anayurt güvenliği ve iç güvenlik sistemleri ile ilgili, dünyanın birçok ülkesinde; konferanslar, fuarlar ve etkinlikler yapılmaktadır. Ülkemizde ise bu konular, farklı etkinliklerin içinde işlenmektedir. Ancak sınır ve anayurt güvenliğinin, daha genel sektörel etkinliklerin bir parçası olmak yerine, SEDEC gibi, bu konulara özel olarak kurgulanmış bir organizasyonda, ayrı olarak işlenmesi, kolluk kuvvetlerinin ve askerlerin kullandığı malzeme ve ekipmanların hızlıca tedarik edilebilmesine; hatta yerlileştirilmesine de hız kazandıracaktır.

Böyle özel bir etkinlik, aslında, Türkiye’nin değişen ihtiyaçlarının ve gelişen savunma ve güvenlik sanayisi altyapısının gündeme getirdiği bir zorunluluk. Dünyada olduğu gibi, Türkiye’nin de ihtiyaçları arttı ve çeşitlendi. Ayrıca, sektör, bu ihtiyaçları, daha geniş bir yelpazede karşılayabilecek yeteneklere kavuştu. Sınır ve anayurt güvenliği alanındaki ihtiyaçlar, eskiden, daha geniş kapsamlı etkinliklerin bir parçası olarak karşılanabiliyordu. Ancak, artık bu kurgu yetersiz kalıyor.

Yurt dışındaki örneklerde de gördüğümüz gibi, odaklanmış ve konunun tüm taraflarını bir araya getiren etkinlikler; çok daha etkili, verimli ve sonuç odaklı oluyor.

Etkinlikler, doğru kurgulandığında ve planlandığında, sektörü geliştirmek için, en uygun ortamlardır. Sanayinin 5-6 yılda alacağı yolu, doğru bir etkinlikle, bir yıla sığdırabiliyoruz. Çünkü teknoloji-sanayi-ihtiyaç makamı-politika bir araya geldiğinde, sektör gelişimi hız kazanır. Burada ihtiyaç makamı olarak tanımlanan, yurt içindeki ve yurt dışındaki; emniyet güçleri, polis teşkilatları, jandarma kolluk kuvvetleri, sahil güvenlik, arama kurtarma kuruluşları, sınır ve göç örgütleri; kara, hava ve deniz kuvvetleri ile savunma sanayisi kuruluşlarıdır. Bu birimlere teknoloji üretecek olan üniversiteler, büyük firmalar, KOBİ’ler ve özellikle teknoparklardaki teknoloji şirketleri ise sanayi ve teknoloji ayağını oluşturur.

Bu çerçevede, SEDEC esnasında birebir toplantılar planlayarak kullanıcı ve alıcı ile teknoloji yaratanların ve üretenlerin, B2B toplantılar yapmalarını sağlayacağız. Şu an başka sektörlerde Ar-Ge ve üretim yapan KOBİ’ler ile savunma sanayisi tedarik zincirinde olan KOBİ’ler, hızlıca, kolluk kuvvetlerinin, polisin ve askerlerin kullandığı ve şu an acil ihtiyaç dahilinde olan malzeme ve ekipmanları tedarik edebilirler. Özellikle savunmanın tedarik zincirinde bulunan KOBİ’ler, parça işlemenin ötesinde, hızlıca ürün sahibi olabilirler.

SEDEC’in bir diğer hedef kitlesi ise karar vericiler ve kanun yapanlar. Bu kesim de ihtiyacı ve arzı görüp, devlet kademelerinde alınması gerekli kararları alacaklar, kanunları düzenleyecekler.

Etkinliğin ilk gününde; sınır, anayurt ve güvenli şehir sistemleri konularında, bir konferans planlıyoruz. Bu konferansta, öncelikle sınır güvenliği politikaları; devamında ise teknolojiler masaya yatırılacak. Dünyanın farklı yerlerinden ve Türkiye’nin savunma sanayisinden; başarılı, güncel teknolojiye sahip veya teknolojiyi geliştiren şirketlerin ve kurumların temsilcileri, konferansın konuşmacıları arasında yer alıyor. Konuşmacılar, SEDEC’in teması gereği, yaptıkları veya geliştirdikleri sistemleri tanıtacak; katılımcılara, vizyonlarını ve ne gibi amaçlar edindiklerini aktaracaklar. İlk gün gerçekleşecek konferanslar ve tanışma görüşmeleri, ikinci ve üçüncü günlerde, yerini, fuar ziyaretleri ve B2B görüşmelerine bırakacak. İnternet tabanlı B2B sistemimiz, şirketlere ve kurumlara, etkinliğin başlamasından çok daha önce, toplantı ayarlama imkânı sağlıyor. Böylelikle, bu 3 günlük organizasyonun, katılımcıları için en verimli şekilde geçmesini hedefliyoruz.

 

Geniş Katılım

Konusu ve formatı itibari ile böyle bir etkinlik, ülkemizde ilk kez düzenlenecek ve her iki yılda bir gerçekleştirilmeye devam edilecek. Bu yılki etkinliğe:

  • 46 ülkeden temsilciler,
  • Askeri ataşeler,
  • Frontex, Airbus Defence, Boeing Defence, MBDA, Lockheed Martin, BAE Systems, Leonardo ve Sikorsky gibi sektörün öncü firmaları,
  • Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü gibi kamu kurum ve kuruluş temsilcileri,
  • ASELSAN, FNSS, HAVELSAN, MKEK, ROKETSAN ve TUSAŞ gibi ana yüklenici firmalar ve
  • Satın almacılar,

resmi olarak davet edildiler.

SEDEC, dünya güvenlik ve savunma sanayisinde önemli bir aktör olan Türk savunma ve güvenlik sektörünün, daha küresel bir bakış açısını yakalamasını ve iletişim ağlarının güçlenmesini sağlayacak. Bu sayede, hem yabancı sanayilerle hem de kendi sanayimiz içerisinde, ortaklıkların artacağını düşünüyoruz. Ortaklıkların artması, küresel farkındalığın artması ve Türkiye’nin, savunma ve güvenlik sanayisindeki yerinin daha da güçlenmesi demektir. SEDEC’in temasının, sınır ve anayurt güvenliği olması, günümüz koşullarında, genel küresel ihtiyacın karşılanmasına yöneliktir.

Etkinliğin gerçekleştirilmesine destek veren; en başta Savunma Sanayi Müsteşarlığımıza, Ekonomi Bakanlığına, vizyon sahibi Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçı Birliklerine ve ev sahibimiz, Ankara’nın kalkınması için çaba sarf eden Ankara Ticaret Odasına, sonsuz teşekkürlerimizi sunmak isteriz.

Etkinliğe varlıkları ile değer veren ve etkinliğin ana oyuncuları olan; İçişleri Bakanlığı, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), Emniyet Genel Müdürlüğü, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, ASFAT ve ayrıca, kahraman sanayicilerimize çok teşekkür ederiz. Bize inanan ve yanımızda olan 36 ülke temsilcilerine ve uzak yollardan gelip katkı veren; Kanada, Ürdün, Lübnan ve Afrika kıtası ülkelerinden satın alma heyetlerine de çok teşekkür ederiz.

Ayrıca, etkinliği sahiplenerek sponsor olan sınır ve şehir güvenlik sistemlerinde son derece başarılı projeler yürüten ASELSAN’a; geliştirdiği ANKA İHA’sı ile güvenliğimizi sağlayan ve havacılık konusunda bir numaramız olan TUSAŞ’a; teknoloji ve sanayiye destek veren SSTEK’e; uydumuzla bizi gökyüzüne taşıyan gururumuz TÜRKSAT’a; savunma, havacılık ve güvenlik konusunda çok başarılı projeler yürüten STM’ye; hem savunma projeleri hem şehir güvenlik sistemleri ile öne çıkan HAVELSAN’a; yarattığı teknolojiler ile sektöre katma değer sağlayan BİTES’e; dünyanın sayılı şirketlerinden olan ve Türkiye’de iş hacmi yaratan, sınır güvenliğinde de ayrıca projeler yürüten değerli Airbus’a; Türkiye’nin devamlı yanında olan ve savunma, havacılık ve güvenlik konularında başarılı çalışmalar yürüten Leonardo ve Telespazio’ya, şükranlarımızı bir borç biliriz. Ankara’da, hem tasarım hem üretim konseptini bir araya getirerek 62 adet savunma ve havacılık sanayisi şirketini bünyesinde barındıran Ankara Teknopark ve İvedik OSB’ye de ayrıca şükranlarımız sunmayı bir borç biliriz.

Ayrıca, sektör ve sanayiyi geliştirmek için son yıllarda yaptıkları başarılı çalışmalar ile biz sanayicilerin en büyük destekçilerinden biri olan SAHA İstanbul kümelenmesine; uçak bakım onarımında bir numaralı şirketimiz Turkish Technic’e; Ankara’nın katma değerini yükseltmek için etkin çalışmalar yapan Ankara Kalkınma Ajansı’na; uzun yıllardır teknoloji şirketlerine çatı olmuş, sektöre katkı veren değerli ODTÜ Teknokent’e ve bünyeleri içerisinde, savunma, havacılık ve güvenlik teknolojilerini desteklemek amacı ile kurulmuş başarılı çalışmalar yürüten firmaları barındıran TSSK kümelenmesine; 50 ülkeye ihraç edilen silah sistemleri geliştiren ve üreten firmaları bünyesinde barındıran ve onları desteklemek amacı ile yeni projelere imza atan Konya Sanayi Odası’na; Kazan’da kurulan ve sektörümüzün prestijini arttıracak bir organize sanayiye sahip olmamızı sağlayacak Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne; ülkemizin ihtiyacı olan silah sistemlerini üreten firmaların, uygun altyapıda üretim yapmasına destek olan Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne; Çukurova’nın değerli sanayicilerini bünyesinde barındıran ve ülkenin savunmasına katkı veren Adana Sanayi Odası’na; Anadolu’da yeşeren ve fark yaratan teknolojilerin çatısı olan Erciyes Teknopark’a; özellikle havacılık konusunda kabiliyetli firmaları barındıran ve kümelenme çalışmaları yürüten Eskişehir Sanayi Odası’na; KOBİ’lere ve serbest meslek mensuplarına çatı olan ve değerli projeler yürüten TOSYÖV’e; bilişimde fark yaratan Bilişim Muhabirleri Derneğine; organizasyonda emeği geçen Karasal Danışmanlığa ve RFID teknolojileri ile öne çıkan sponsorumuz GGTEK firmamıza; ayrıca etkinliğin resmi yayını ve basın sponsoru olan değerli MSI Dergisi’ne; Sayın Zafer Betoner, Değerli Haluk Bulucu ve yine sektöre katkılar vermiş olan Sayın Abdullah Raşit Gülhan ve Sinerjitürk Vakfı’na, C4 Dergisi’ne ve diğer değerli basın sponsorlarımıza, en içten teşekkürlerimizi sunarız. Güvenliğin siber boyutunda bizlere ışık tutan BTK Başkanımız Sayın Dr. Ömer Fatih Sayan’a ve Kişisel Verilerin Korunması Platformu (KVKP) Başkanımız Sayın Prof. Dr. Faruk Bilir’e teşekkür ederiz.

Ülkemize, dünyaya iyilikler getirmesi dileklerimiz ile başarılı bir organizasyona hep beraber imzamızı atıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun.

 

Hilal Ünal

SEDEC Koordinatörü

 2,813 Toplam Görüntüleme,  2 Günlük Görüntüleme

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.