Ana Sayfa Manşet SEDEC Organizasyon Komitesi Başkanı Hilal Ünal’ın SEDEC 2022 mesajı, SEDEC: Türkiye’nin Güvenlik Odaklı Etkinliği

SEDEC Organizasyon Komitesi Başkanı Hilal Ünal’ın SEDEC 2022 mesajı, SEDEC: Türkiye’nin Güvenlik Odaklı Etkinliği

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliğinin (SSI) desteğiyle organize edilen SEDEC Anayurt Güvenliği Sınır Güvenliği, İç Güvenlik ve Savunma Alt Sistemler Konularını Kapsayan Fuar, Konferans, B2B/B2G Organizasyonu’nu, bu yıl 28-30 Haziran tarihinde Ankara’da gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.

SEDEC; anayurt güvenliği, sınır güvenliği, iç güvenlik ve savunma alt sistemleri konularında uluslararası ve ulusal tüm oyuncuları bir araya getiren fuar, konferans ve ikili iş görüşmelerini barındıran bir organizasyondur.

Dünyanın içinden geçtiği süreçte güvenliğin ne kadar önemli olduğunu, her geçen gün yaşayarak görüyoruz. Ülkelerin, vatandaşlarına sunması gereken güvenli ortam için yardımcı olacak sektörünü geliştirmek, o ülkelerin ilgili resmi makamlarına, üreticilerine ve girişimcilerine düşüyor. İlgili resmi makamlar; üreticileri, yani gerçek reel sektörü doğru yönlendirmeli; gerekli ihtiyaçları doğru tarif etmeli ve üreticileri bu konuda vizyonlarını geliştirerek yönlendirmelidir. Çünkü ekonomik istikrar ve büyüme, ancak ve ancak güvenli ortamlarda olur. Kalkınma güvenli ortamlarda mümkündür. Güvenli ortamlar yaratmak amacı ile ülkeler var güçleriyle çalışıyor, bu çalışmaları Ar-Ge fonları ile destekliyor, uzun dönemli planlar yapıyor ve firmalarını geliştiriyor.

Güvenlik sektörü ise genel anlamda bildiğimiz ve gördüğümüz savunma sanayisinin sektörel yapısından biraz daha farklıdır. Güvenlik; çok daha hızlı, yoğun teknoloji barındıran ve teknolojik değişiklikleri çok çabuk uygulama sahasına alan bir sektördür. Ürün geliştirme ve kullanıma alma çok daha hızlı olur. Ayrıca tedarik zinciri yapısı da farklılık gösterir. Tüm bu farklılıklarından dolayı dünyanın gelişmiş devletleri, güvenlik etkinliklerini ayrı olarak düzenler. Konferanslar ve fuarlar, anayurt güvenliği ve sınır güvenliği konuları ile işlenir.

2018 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz SEDEC ile artık Türkiye’nin de profesyonel bir güvenlik etkinliği oluştu. Ülkemizde bu konular, farklı etkinliklerin içinde işlense de sınır ve anayurt güvenliğinin, daha genel sektörel etkinliklerin bir parçası olmak yerine, SEDEC gibi, bu konulara özel olarak kurgulanmış bir organizasyonda ayrı olarak işlenmesi, Türkiye’de, kolluk kuvvetlerinin ve askerlerin kullandığı malzeme ve ekipmanların hızlıca tedarik edilebilmesine; hatta yerlileştirilmesine de hız kazandırmaya başladı.

Etkinlikler, Tüm Taraflara Katma Değer Sağlıyor

Dünyanın ve Türkiye’nin değişen ihtiyaçları, özellikle sadece ülkemiz için değil, bölgemiz için de özel bir etkinliği gerekli kılıyor. Bu, aslında değişen ihtiyaçların ve gelişen savunma ve güvenlik sanayi altyapısının gündeme getirdiği bir zorunluluk. Sınır güvenliği, anayurt güvenliği, komşularımızda yaşanan karışıklık ve zorunlu göç olayları, artık çok daha iyi korunan sınırları ve çok daha yüksek bir güvenlik seviyesini gerektiriyor. Savunma sanayisinde gerçekleşen başarılarımız ile sektörümüz daha da gelişerek güvenlik sektörünü, bu ihtiyaçları daha geniş bir yelpazede karşılayabilecek yeteneklere kavuşturdu. Sınır ve anayurt güvenliği alanındaki ihtiyaçlar, eskiden, daha geniş kapsamlı etkinliklerin bir parçası olarak karşılanabiliyordu. Ancak, artık bu kurgu yetersiz kalıyor.

Gelişmiş sanayi altyapısına sahip diğer ülkelerde gördüğümüz gibi ihtiyaçlara odaklanmış ve konunun tüm taraflarını bir araya getiren etkinlikler, çok daha etkili, verimli ve sonuç odaklı oluyor. Aslında iyi bir etkinlik kurgusu, sanayiyi ve sektörün büyümesini hızlandırıcı nitelikte oluyor. Uzun zaman gerektiren ihtiyaç makamı ile tedarikçi buluşmaları süreci hızlandırılıyor; karar vericiler, ihtiyaç makamları ve üreticiler bir araya geldiğinde, her şey daha hızlı oluyor. Bu süreci, mekân ve zaman ile iyi planlarsanız ve karar vericileri yani politika yapıcıları da o etkinliğe dâhil ederseniz sektör hızlanıyor, büyüme gerçekleşiyor ve en önemlisi ülke kalkınıyor.

Sektörü geliştirecek olan tedarikçiler, yani sanayiciler ve Ar-Ge yapan kuruluşlar kimler olabilir diye taradığımızda ise savunma sanayisine alt sistem sağlayan firmaları ve tedarikçileri hızlıca bu sektöre adapte edebileceğimizi görüyoruz. Tabii ki bunun yanı sıra yazılım ve elektronik sektörü de güvenlik sektörüne en yakın sektörler arasında yer alıyor.

Özellikle KOBİ’ler, çok hızlı bir biçimde güvenlik güçlerinin kullandığı ve şu an çok ihtiyaç duyduğu malzeme ve ekipmanları, çok hızlı şekilde tedarik edebilirler.

SEDEC, Bu Yıl Özel Bir Kurguya Sahip Olacak

Etkinlikte bu yıl, sektöre bilgi verebilmek için ilk gün sektörün önde gelen yerli ve yabancı profesyonellerinden oluşan bir konferans düzenlenecek. Konferansta bu yıl ilk kez, güvenli iletişimin en önemli unsurlarından olan uydular hakkında da bir panel yer alacak. Bu paneli düzenleme amacımız ise güvenliği sağlamakta kullandığımız birçok verinin uydulardan alınması nedeniyle bu konuda kat edilmesi gerekli mesafelerden ve son teknolojik gelişmelerden bahsetmek.

Konferansın bir diğer paneli, yine iletişimin güvenliği ile ilgili olacak. Bu panelde ise daha özele inerek baz istasyonları ve servis sağlayıcılar ile ilgili konular ele alınacak.

Konferansta ayrıca, anayurt güvenliği ve sınır güvenliği konularında dünyanın farklı yerlerinden ve Türkiye’nin savunma sanayisinden; başarılı, güncel teknolojiye sahip veya teknolojiyi geliştiren şirketlerin ve kurumların konuşmacıları yer alacak.

Bu yıl savunma sanayisi tedarik süreçleriyle ilgili olarak, Savunma Sanayii Başkanlığımızın Sanayileşme Dairesi Başkanlığının moderatörlük yaptığı, çok önemli bir panel de yer alacak. Panel konuşmacıları ise ana sanayi firmalarımızın tedarik genel müdür yardımcıları.

2. ve 3. günlerde ise B2B/B2G görüşmeleri başlayacak ve bu görüşmeler ile paralel çok önemli çalıştaylar ve paneller gerçekleştirilecek. Bunlardan bir tanesi, ilk defa yapılacak olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalıştayı. BTK, yerlileştireceği malzeme ve ekipmanları katılımcılarla paylaşacak.

Bu yıl start-upl’arı destekledik ve yatırımcı bulmaları için imkan sağladık, “SEDEC Start-Up Days” adıyla 3. gün gerçekleştireceğimiz bir etkinliğimiz de olacak. Ayrıca TSSK kümelenmesi SEDEC içinde kendi etkinliğini, TSSK Yatırımcı Buluşmaları’nı yapıyor olacak.

Bu yıl ayrıca SASAD ile yapmış olduğumuz stratejik ortaklık kapsamında sektöre daha fazla katkı sunuyor olacağız. Bu kapsamda SASAD, SEDEC’in 2. günü kendi VIP etkinliğini yapıyor olacak.

Bu bakış açısı ile SEDEC birçok sivil toplum örgütüne kendi etkinliklerini yapma fırsatını sunacak ve SEDEC’deki sinerjinin tüm firmalara yayılmasını sağlayacak.

İlk gün yapılacak olan konferanslar ve tanışma görüşmeleri, ikinci ve üçüncü günlerde yerini fuar ziyaretleri ve B2B görüşmelerine bırakacak. İnternet tabanlı B2B sistemi, şirketlere ve kurumlara etkinliğin başlamasından çok daha önce toplantılarını ayarlama imkânı sağladı. Böylelikle SEDEC, bu 3 gün boyunca, organizasyonun, katılımcıları için en verimli şekilde geçmesini hedefliyor.

Türkiye’de İlk ve Tek

SEDEC, Türkiye’nin ilk ve tek anayurt ve sınır güvenliği fuarı olarak, bu sene 3. kez gerçekleştirilecek ve her 2 yılda bir gerçekleştirilmeye devam edecek.

76 ülkenin temsilcileri, askeri ataşeler ve Airbus Defence, Boeing Defense, Tawazun, Locheed Martin, BAE Systems, Leonardo, Sikorsky gibi sektörün öncü firmaları, ayrıca Milli Savunma Bakanlığı, Kara/Hava/Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, TUSAŞ, MKE, ASELSAN, Roketsan, HAVELSAN, FNSS gibi kurum ve kuruluş temsilcileri ve satın almacılar, etkinliğe resmi olarak davet edildi.

SEDEC, dünya güvenlik ve savunma sanayilerinde önemli bir aktör olan Türk savunma ve güvenlik sanayisinin daha küresel bir bakış açısı yakalamasını ve iletişim ağlarının güçlenmesini sağlayacak. Bu sayede hem yabancı sanayilerle hem de kendi sanayimiz içerisinde ortaklıkların artacağını düşünüyoruz. Ortaklıkların artması, küresel farkındalığın artması ve Türkiye’nin savunma ve güvenlik sanayilerindeki yerinin daha da güçlenmesi anlamına geliyor. SEDEC’in temasının sınır ve anayurt güvenliği olması ise günümüz koşullarında, genel küresel ihtiyacın karşılanmasına yönelik.

Etkinliğin gerçekleştirilmesine destek veren; başta TC. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığımıza, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliğine, Ticaret Bakanlığına, ev sahibimiz ve Ankara’nın en büyük STK‘sı Ankara Ticaret Odasına ve stratejik ortağımız, Türk savunma ve havacılık sanayinin güçlü sesi SaSaD’a sonsuz teşekkürlerimizi sunmak isteriz.

Etkinliğe varlıkları ile değer veren ve etkinliğin ana oyuncuları olan İçişleri Bakanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Jandarma Genel Komutanlığımıza, Kuvvet Komutanlıklarımıza, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza, Göç İdaresi Başkanlığımıza, AFAD’ımıza ve ayrıca kahraman sanayicilerimize çok teşekkür ederiz. Bize inanan ve yanımızda olan 51 ülkenin temsilcileri ve uzak yollardan, dünyanın dört bir yanından gelen satın alma heyetlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Ankara’da hem tasarım hem üretim konseptini bir araya getiren 62 adet savunma sanayi şirketini bünyesinde barındıran Teknopark Ankara ve 8.000’den fazla sanayicimizin olduğu İvedik OSB’ye de ayrıca şükranlarımızı iletmek isteriz.

Ayrıca, etkinliği sahiplenerek sponsor olan sınır ve şehir güvenlik sistemlerinde son derece başarılı projeler yürüten değerli ASELSAN’ımıza, askeri fabrika ve tersanelerimizle savunma sanayinin gücü ASFAT’ımıza, ileri teknolojiye dayalı yazılım yoğun özgün çözümleri olan HAVELSAN’ımıza, savunma ve güvenlik endüstrisinde inovasyonu teşvik etmede lider olan TAWAZUN ailesine, yarattığı teknolojiler ile sektöre katma değer sağlayan değerli BİTES’imize, 35 yılı aşkın deneyimi ile THERMACOOL’umuza, savunma sanayimizin öncülerinden ve en büyük aktörlerinden biri olan MKE’mize, savunma, ve güvenlik konusunda birçok başarılı projeye imza atmış STM’mize, gemi inşa endüstrisinin öncülerinden DEARSAN’ımıza, RFID sektörünün önde gelen yerli ve milli markası GGTEK’imize, sürdürülebilir ve güvenli iletişimin büyük aktörlerinden ULAK Haberleşme’mize, başta savunma sanayii olmak üzere tüm yerli üretici ve kurumların test ihtiyaçlarını karşılayan TRTEST’imize, sanayimizin değişen ihtiyaçlarına milli ve özgün çözümler sunan INTERDATA’mıza, teknolojide konusunun lideri TÜRK TELEKOM’a, teknoloji ve sanayiye destek veren SSTEK’imize, uydumuzla bizi uzaya taşıyan gururumuz TÜRKSAT’ımıza,  uydu çözüm ve servisleri ile dünya çapında önemli bir yeri olan TELESPAZIO ailesine, güvenilir haberin kaynağı ve global iletişim ortağımız olan Anadolu Ajansı’na şükranlarımızı iletmeyi bir borç biliriz.

Ayrıca, çalışmaları ve destekleri ile Türkiye’nin siber güvenlik alanında yükselmesinde öncü olan Siber Güvenlik Kümelenmesine, SAHA İstanbul kümelenmesine, havacılık ve güvenlik teknolojilerini desteklemek amacı ile kurulmuş ve bu alanda başarılı çalışmalar yürüten TSSK kümelenmesine, sivil uzay-havacılık ve savunma sanayinin destekçilerinden BASDEC’e, Türkiye’nin telekomünikasyon alanında kalitesini arttırmak için üreticileri destekleyen ve onlarla çalışmalar yürüten TUYAD’a, 50 ülkeye ihracat yapan silah sistemleri geliştiren ve üreten firmaları bünyesinde barındıran ve onları desteklemek amacı ile yeni projelere imza atan vizyoner Konya Sanayi Odası’na, Türkiye’de yer alan teknoloji geliştirme bölgelerinin arasındaki bilgi ve deneyimin sağlayıcısı TGBD’ye ve BUSAT’a, uzun yıllardır teknoloji şirketlerine çatı olmuş, sektöre katkı veren değerli Konya Teknokent’e, startupların en büyük destekçilerinden Binovative’e, etkinliğin resmi yayını ve basın sponsoru olan değerli MSI Dergisi ailesine ve diğer değerli basın sponsorlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Ülkemize, dünyaya iyilikler getirmesi dileklerimiz ile, başarılı bir organizasyona hep beraber imzamızı atıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.

Hilal ÜNAL

SEDEC Organizasyon Komitesi Başkanı

Loading

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.