Ana Sayfa Manşet SEMPRO Kurucusu Semiha YAŞAR: “Eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizle yarınlara yürüyen kurum ve kuruluşlar için katma değer yaratmaya ve farkındalığı arttırmaya devam edeceğiz.”

SEMPRO Kurucusu Semiha YAŞAR: “Eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizle yarınlara yürüyen kurum ve kuruluşlar için katma değer yaratmaya ve farkındalığı arttırmaya devam edeceğiz.”

Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savunmahaber.com

Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com

Savunma ve havacılık sanayisi başta olmak üzere, farklı sektörlerden 100’lerce profesyonele eğitim veren SEMPRO, verdiği eğitimlerin niteliğini ve niceliğini her geçen yıl daha da arttırıyor. Bu eğitimlerle yarattığı farkındalık ve katma değer sayesinde, kurum ve kuruluşlarda bir dönüşüm başlatmayı hedefleyen SEMPRO, bu yıl, kuruluşunun 5’inci yıldönümünü kutluyor. SEMPRO’nun bugün geldiği noktayı ve SEMPRO’yu nasıl bir geleceğin beklediğini, SEMPRO Kurucusu Semiha Yaşar’dan dinledik.

MSI Dergisi: Semiha Hanım, öncelikle SEMPRO, 5 yıl önce nasıl bir kurgu ile yola çıkmıştı? SEMPRO, bu kurguda, bugün kurum ve kuruluşlara hangi hizmetleri veriyor?

Semiha YAŞAR: 5 yıl önce SEMPRO’yu kurduğumuzda amacımız; belirli odak alanlarında sahip olduğumuz tecrübeyi kullanarak, sunacağımız eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile kurum ve kuruluşlar açısından katma değer yaratmaktı. Uzmanlık alanı olarak da ilk başta kendimize, en tecrübeli olduğumuz konular olan; “Yeni Nesil Konfigürasyon Yönetimi CM2”, “Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM)”, “Entegre Lojistik Destek (ELD)”, “Sistem Mühendisliği” ve “Proje Yönetimi” konularını seçtik. Bu alanlardan, Proje Yönetimi konusunda yeteri kadar farkındalık olduğunu gözlemledik ve en başta arzu ettiğimiz kadar katma değer yaratamayacağımızı düşündüğümüz için Proje Yönetimi konusunu gündemimizden çıkardık.

Bununla birlikte, bu alanlardan, özellikle ilk dördü konusunda firmalarda yürütülen birtakım çalışmalar olduğunu; ancak bunların çok yetersiz olduğunu gözlemledik. Bu nedenle CM2, PLM, ELD ve Sistem Mühendisliği alanlarına odaklandık. Dolayısıyla çok iyi şekilde yapabileceğimiz ve sektörler açısından en büyük katma değeri yaratabileceğimiz konular üzerine yoğunlaştık. Bu konularda verdiğimiz eğitimlerle de firmalarımız açısından önemli bir katma değer yaratmaya başladık.

SEMPRO’nun 2018’de gerçekleştirdiği CM2 Günü etkinliğine, konfigürasyon yönetimi alanında çalışanlar katılmıştı.

Bunun yanında, yine firmalarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına, son dönemde danışmanlık hizmetlerimize ağırlık verdik. Bunlar arasından en çok öne çıkanı da “Yalın Yönetim için Şirket Anahattı Oluşturma” başlıklı danışmanlık hizmetimiz.

Konfigürasyon Yönetiminde Algı Değişimi

MSI Dergisi: Bu 5 yıl içerisinde en büyük başarılarınız neler oldu?

Semiha YAŞAR: SEMPRO, şu anda, verdiği CM2 sertifikalarının sayısı itibarıyla CM2 modelini ortaya koyan firma olan IpX’in, tüm dünyadaki en önemli iş ortağı konumuna yükselmiş durumda. Ayrıca, son dönemde vermeye başladığımız çevrim içi eğitimler sayesinde, bir anlamda hizmet ihracatı da gerçekleştirmeyi başardık ve İtalyan bir firmaya eğitim verdik. Bu 5 yıl içerisindeki en önemli ve en somut başarılarımız bence bunlar. Bunların haricinde, daha genel hatlarıyla ifade etmek gerekirse konfigürasyon yönetimi konusundaki algıyı büyük ölçüde değiştirdik. Eskiden firmalarımız, konfigürasyon yönetimini, son kullanıcı ve tedarik makamının zorunlu kıldığı bir dokümantasyon işi olarak görüyorlardı. Verdiğimiz CM2 eğitimlerinin de sayesinde, konfigürasyon yönetimi esaslarının doğru uygulanması halinde; doğru ürünü, ilk ve tek seferde ortaya koyabileceklerini, düzeltici faaliyetleri azaltarak maliyetlerini önemli ölçüde düşürebileceklerini ve ürünlerini daha doğru yönetebileceklerini gördüler. Bu farkındalıkla birlikte, pek çok firmamızda konfigürasyon yönetimi birimleri kurulmaya ve CM2, sektörümüzde, ortak dil olarak kullanılmaya başlandı.

MSI Dergisi: SEMPRO’yu kurarken öncelikli hedefleriniz nelerdi ve bugün, bunlardan hangilerine ulaşabildiniz?

Semiha YAŞAR: Şu ana kadarki en önemli hedeflerimizden biri, Türkiye’de konfigürasyon yönetimi alanındaki uzmanları buluşturabileceğimiz etkinlikler düzenlemekti ve bunu başardık. 2018’de, yurt içinden katılımla; 2019’da ise uluslararası katılımın olduğu etkinlikler gerçekleştirdik.

“Sektör firmalarımız, verdiğimiz CM2 eğitimlerinin sayesinde, konfigürasyon yönetimi esaslarının doğru uygulanması halinde; doğru ürünü ilk ve tek seferde ortaya koyabileceklerini, düzeltici faaliyetleri azaltarak maliyetlerini önemli ölçüde düşürebileceklerini ve ürünlerini daha doğru yönetebileceklerini gördüler.”

Bir başka hedefimiz ise eğitim portföyümüze yeni firmalar eklemek. Bu hedefi de şu şekilde yerine getiriyoruz. Bildiğiniz üzere CM2 eğitimleri, destekleyici çalıştayları saymazsanız, birbirini takip eden 9 temel modülden oluşuyor. Bizim de şu ana kadarki hedefimiz, her eğitim serisinin başında, yeni bir firmayı bu eğitimlere dâhil etmek oldu. Bunu da şu ana kadar her eğitim serimizde başardık.

Ana yüklenici firmalarımızın neredeyse tamamı, CM2 modelini öğrenmek için önemli bir çaba sarf ediyorlar. Şu ana kadar ana yüklenicilerin pek çok çalışanına eğitim verdik. Ancak bu firmalarımıza anlattığımız konuları, danışmanlık faaliyetlerimizle pekiştirmek istiyoruz. Büyük firmalarımızın yanında, özellikle KOBİ seviyesindeki firmalar ile Ar-Ge merkezleri de eğitimlerimize büyük ilgi gösterdiler. Bu yönüyle sektördeki pek çok kritik noktaya nüfuz edebildiğimizi düşünüyorum.

Sektörde 30 Yıllık Tecrübe

MSI Dergisi: Önümüzdeki 5 yılda, SEMPRO’da ne gibi değişiklikler ya da gelişmeler göreceğiz?

Semiha YAŞAR: Bu konuyu stratejik seviyede ele alırsak öncelikle SEMPRO, daha kurumsal bir hale gelecek ve bu süreçte, Semiha Yaşar’dan bağımsız bir kuruluşa dönüşecek. Benim en büyük hayallerimden biri de bu ülkemize uzun yıllar hizmet verebilecek ve firmalarımızın geleceğe atacağı adımlarda onlara ışık tutacak, onlara yol gösterecek ve onlarla birlikte yürüyecek bir miras bırakmak. Bu sektörde elde ettiğim 30 yıllık tecrübeyi ve birikimi, SEMPRO aracılığıyla yine bu sektöre aktarmak istiyorum. Zaman içerisinde SEMPRO, benden bağımsız bir şekilde büyüyecek ve ekibimize yeni arkadaşlar katacağız.

Ayrıca SEMPRO, önümüzdeki yıllarda, danışmanlık hizmetlerine ağırlık verecek. Örneğin, firmalara, yazılım araçlarının seçimi sürecinde destek olmaya yönelik yeni bir danışmanlık hizmeti kurguluyoruz. Ürün Yönetimi ve Sistem Mühendisliği konusunda da danışmanlık hizmetleri sunacağız. Bir de sadece uzmanı olduğumuz konularda, İnsan Kaynakları Danışmanlığı yapmayı hedefliyoruz.

SEMPRO Kurucusu Semiha Yaşar (en solda), ABD’de her yıl düzenlenen IpX ConX etkinliklerine konuşmacı olarak davet ediliyor. SEMPRO ise bu etkinliklerin bir benzerini, SemproConX adı altında ilk kez 2019’da düzenledi.

Bunların haricinde, sektörde süreç geliştirme konusunda bir eksiklik olduğunu gözlemledik. Bu konuda vereceğimiz eğitimlerle firmalarımız bize ihtiyaç duymaksızın, kendi süreçlerini geliştirebilecekler. Eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizle yarınlara yürüyen kurum ve kuruluşlar için katma değer yaratmaya ve farkındalığı arttırmaya devam edeceğiz.

Danışmanlık Hizmetleri, Eğitimleri Pekiştiriyor

MSI Dergisi: Peki, neden özellikle danışmanlık hizmetlerine odaklanmak istiyorsunuz?

Semiha YAŞAR: CM2 modelinin başarılı olmasındaki en önemli faktörlerden biri, ilk etapta kolaylıkla hayata geçirilebilen ve hızlıca somut sonuçların elde edilebildiği yöntemler içermesi. Buna rağmen, çalışanlarını eğittiğimiz kuruluşlardaki öncelikler, zaman zaman bahsettiğim bu ilk adımların atılmasına bile bile engel olabiliyor. Bazen, eğitim verdiğimiz arkadaşlar, firmalarına geri döndüklerinde, öğrendikleri konuları hemen uygulamaya koyamayabiliyorlar. Bu da çeşitli bilgilerin unutulmasına ya da tazeliğini yitirmesine yol açabiliyor. Ya da bazen, aslında eğitimlerde anlatıyor olmamıza rağmen, yapılacak işlere nereden başlayacaklarını bilemiyorlar. Danışmanlık hizmetlerimiz ise bu noktalarda devreye giriyor.

Örneğin, Yalın Yönetim için Şirket Anahattı Oluşturma Çalıştaylarımız, eğitimlerin ardından ilk adımı atmakta sıkıntı yaşayan kuruluşların, dönüşüm süreçleri ile ilgili hızlı bir başlangıç yapmalarını sağlıyor. Bu yaklaşımımız, savunma ve havacılık sanayisindeki ürünlerin anahatlarında olduğu gibi, bir kuruluşun tüm bilgilerini, herkesin kolayca ulaşabileceği şekilde birbiri ile ilişkilendiriyor ve hiçbir bilginin açıkta kalmamasını sağlıyor.

MSI Dergisi: Sunduğunuz eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile ilgili aldığınız geri bildirimlerden bahsedebilir misiniz?

Semiha YAŞAR: Öncelikleşunu belirtmek istiyorum, geri bildirim konusu, bizim için basit bir ticari yaklaşımın çok ötesinde. Biz, eğitim verdiğimiz tüm firmaların, bu eğitimlerden en fazla faydayı elde etmelerini istiyoruz. Zaten aksi takdirde, SEMPRO’nun kuruluşundaki, “katma değer yaratma” misyonumuz ile çelişiyor olurduk. Bu nedenle verdiğimiz eğitimlerin ardından, katılımcılarımız kendi firmalarında ne gibi değişim ve dönüşümler başlattılar, neyi daha iyi yapmaya başladılar, hangi eski alışkanlıklarından kurtuldular, tüm bunları detaylı şekilde sorguluyoruz. Bu zaten, yaşayan ve sürekli gelişen bir model olan CM2’nun da bir gereği. Bu sayede firmalarımızdan aldığımız geri beslemeleri, iş ortağımız IpX’e aktarıyoruz ve gerektiğinde, CM2’nun ilgili kısımlarını güncelliyoruz.

Uluslararası katılımla 2019 yılında gerçekleştirilen SemproConX19

Aldığımız geri bildirimlere gelecek olursak bunlardan en önemlisi, eğitim verdiğimiz firmalardan daha fazla katılımcının, eğitim almak için bize geliyor oluşu. Benzer şekilde, her eğitimin sonunda yaptığımız anketlerde de katılımcılarımız, konfigürasyon yönetimi konusuna bakış açılarının nasıl değiştiğini açık şekilde ifade ediyorlar. Bu şekilde aldığımız olumlu geri bildirimler olmasaydı, biz de bu yolda ilerleyemezdik.

Eğitimler Dönüşüm Motivasyonunu Arttırıyor

MSI Dergisi: Bu eğitimler, eğitim alan kuruluşlarda ne gibi iyileşmelere ve gelişmelere neden oldu?

Semiha YAŞAR: Öncelikle bizden eğitim alanların, kurum ve kuruluşlarını dönüştürme konusundaki motivasyonları artıyor. Şu ana kadar eğitim verdiğimiz firmalardan bazıları da CM2’yu uygulayacaklarını, stratejik dokümanlarına eklediler. Bunun yanında spesifik olarak verilebilecek aslında çok örnek var; ama sadece birkaçına değinmek gerekirse örneğin, sektördeki ana yüklenici firmalarımızdan biri, CM2’yu temel alarak uyguladığı yöntemler sayesinde, mükerrer parça tasarımını durdurdu. Bu firmamızda, bir gün içerisinde birbirine çok benzeyen ve aynı işleve sahip 20 farklı parça tasarlandığı ortaya çıktı. Diğer bir firmamız, birbirine paralel olarak yürüyen, en az 10 tane CM2 projesi başlattı. Yine bir ana yüklenici bir firmamız, organizasyon ağacını değiştirdi, bir başkası da kalite politikasını yeniledi. Diğer bir firmamızın çalışanları, eğitimleri almaya başladıktan sonra, süreçlerindeki hata sayılarının azalmaya başladığını belirtti. Ayrıca Firmalarımız, CM2’ nun bilgiyi kullanan kişiyi yetkilendirme metoduna dayanarak kendi içlerindeki bürokrasiyi azaltmaya başladılar.

MSI Dergisi: Salgın sürecinde, çeşitli hizmetlerinizi, çevrim içi olarak uzaktan vermeye başladınız. Bu çevrim içi faaliyetlere, salgının ardından da devam etmeyi düşünüyor musunuz?

Semiha YAŞAR: Bizden eğitim alan firmaların çoğu, ilk başta, eğitim süreçlerine sınıf ortamında devam etmek istediler. Ancak bir süre sonra, onlar da çevrim içi eğitimlerden yararlanmaya başladılar. Çünkü bu tip eğitimlerin çeşitli zorlukları olsa da aslında pek çok faydaları da var ve firmalarımızın da bu faydaları gördüklerini düşünüyorum. Örneğin elemanlar bulundukları yerden eğitime katılarak seyahat etme zamanından tasarruf ettiler. Bunun yanında, az önce söylediğim gibi çevrim içi eğitimler sayesinde, ilk kez yurt dışına açılmayı başardık ve bu vesile ile İtalyan bir firmaya ve Kıbrıs’tan bir firmadan katılımcılara eğitim verme fırsatı bulduk. Dolayısıyla salgın süreci sonlandıktan sonra da çevrim içi halledebileceğimiz her şeyi yine çevrim içi hallediyor olacağız.

Sektördeki Farkındalık Artıyor

MSI Dergisi: CM2 eğitimleri, SEMPRO’nun faaliyetlerindeki önemli bir kalemi oluşturuyor. Türkiye’de, CM2 konusundaki veya daha genel anlamda konfigürasyon yönetimi ve PLM konusundaki çalışmalar sizce yeterli bir seviyede mi?

Semiha YAŞAR: Biz bu işlere ilk başladığımızda, bu konudaki çalışmalar, sadece kullanıcı ve tedarik makamları istediği için zorunluluktan yapılıyordu. Dolayısıyla hiçbir fayda üretmiyordu. Bizim çabalarımızla birlikte de eskiye kıyasla çok daha iyi bir noktaya geldi. Bununla birlikte, bize göre daha kat edilmesi gereken çok yol var. Çünkü halen daha firmalarımız, örneğin PLM yazılımı gibi araçları, tüm sorunlarını çözecek sihirli değnek gibi görüyorlar. Ancak her zaman dediğimiz gibi, araç sadece araçtır; önemli olan bu aracın nasıl kullanılacağını bilmek. Günün sonunda herkes, sorunlarını çözmek istiyor. Sorunları olanlar da tüm bunları ya kendi kendilerine çözecekler ya da CM2 metodolojisi, onlara bu konuda yardımcı olacak. Bu noktada, aslında küçük organizasyonlar ya da KOBİ’ler, bizi çok daha iyi anlıyorlar. Çünkü CM2, pek çok sıkıntılarını ortadan kaldırıyor.

SEMPRO’nun eğitimlerini verdiği CM2 modeli, firmaların, hedeflenen takvim ve kaliteye ulaşabilmek adına kontrolsüz şekilde arttırdığı maliyetlerin önüne geçmelerini sağlıyor.

MSI Dergisi: 2018 yılında CM2 Günü ve 2019 yılında da SemproConX isimli birer etkinlik gerçekleştirmiştiniz. Bu etkinliklerin ardından, sektörden ne gibi geri dönüşler aldınız?

Semiha YAŞAR: Öncelikle etkinliğe konuşmacı olarak gelen insanlar, CM2’yi, kendi üst yöneticilerine anlatma fırsatı bulduklarını ifade ettiler. Aldığımız bir diğer önemli geri besleme ise konferansın ardından, portföyümüze pek çok yeni firmanın katılması oldu.

MSI Dergisi: Önümüzdeki dönemde de benzeri bir etkinlik planınız var mı? Eğer varsa bu yeni etkinlikle ilgili hedefleriniz neler olacak?

Semiha YAŞAR: Bu etkinliklerin bir benzerini, ABD’li iş ortağımız IpX, her yıl yapıyor. Avrupa’da ise 2 yılda bir yapılıyor. Hatta bu etkinliğe, Airbus gibi firmalar ev sahipliği yapıyor. Biz de kendi etkinliğimizi, 2 yılda bir yapmaya karar verdik. Bu bağlamda bir sonraki etkinliğimizi de 2021 yılında yapacağız. Bu etkinliğe, daha çok uluslararası konuşmacı getirmeyi hedefliyoruz. Sadece ana yüklenicilerden değil KOBİ’lerden de konuşmacı getirmeyi planlıyoruz.

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka bir konu var mı?

Semiha YAŞAR: MSI Dergisi ve savunmahaber.com olarak, gerek yaptığınız haberler gerekse de yayınladığınız içerikler ile kuruluşumuzdan itibaren, kendimizi ve hizmetlerimizi sektöre anlatma konusunda bize çok önemli bir destek sağladınız. Hatta zaman zaman bizi, kendimizin yapabileceğinden daha iyi anlattınız ve tanıttınız. O yüzden bu vesile ile bir kez daha size teşekkür etmek istiyorum.

Sayılarla SEMPRO

  • Düzenlenen Toplam Eğitim Sayısı: 89
  • Eğitim Verilen Firma Sayısı: 60
  • Eğitim Verilen Kişi Sayısı: 823
  • Verilen CM2 Sertifikası Sayısı (CM2-P ve CM2-C): 102
  • Verilen Danışmanlık Hizmeti Sayısı: 12

SEMPRO Kurucusu Semiha Yaşar’a, zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.

Loading

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.