Ana Sayfa Manşet SEMPRO, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Eğitimlerini, Artık Türkçe Olarak Veriyor

SEMPRO, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Eğitimlerini, Artık Türkçe Olarak Veriyor

Alper ÇALIK / a.calik@savunmahaber.com

SEMPRO, hizmetleri arasına, Türkçe olarak düzenlediği Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Eğitimlerini de ekledi. Müfredatı, firmanın sektöre sunduğu bir diğer hizmet olan CM2 eğitimlerini tamamlar nitelikle olan bu eğitimde, ürün yaşam döngüsü (Product Lifecycle Management / PLM) kavramının temelleri, kurumsal seviyede kullanımı ve PLM projelerinin nasıl yönetileceği anlatılıyor. Eğitimin en önemli özelliklerinden biri ise piyasadaki mevcut PLM çözümlerinden bağımsız şekilde kurgulanmış olması olarak dikkat çekiyor.

SEMPRO, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Eğitimlerini, bir süredir İngilizce olarak düzenliyordu. Firma, bu eğitimleri, Temmuz ayından itibaren, yeni bir müfredatla ve kendi eğitmenleri tarafından, Türkçe olarak hazırlanan içeriklerle vermeye başladı. Firmanın eğitimlerinden faydalanan ilk firma ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) oldu. İlki 17-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenen eğitimlerde, uygulamalı örnekler de yer aldı.

SEMPRO Kurucusu Semiha Yaşar

PLM Çözümlerinden Bağımsız Yaklaşım

Dünyada, farklı özellikleri olan ve ciddi maliyetler gerektiren PLM çözümleri bulunuyor. Bu çözümlerin satın alınması kadar, firmaya entegrasyonu da çok ciddi süreler alabiliyor. Firma için uygun olmayan hatalı bir PLM çözümünün seçilmesi ise ilgili firma için geri dönülemez sonuçlar doğurabiliyor.

SEMPRO’nun, bu çözümlerden bağımsız olarak verdiği eğitimler sayesinde ise firmalar, kendilerine en uygun PLM aracı konusunda, daha sağlıklı yatırım kararları alabiliyor. Eğitimler, PLM sistem mimarilerini ve günümüzün öne çıkanlarını tanıtarak başlıyor ve PLM piyasasına genel bir bakış sağlıyor. Ayrıca, PLM’in faydaları ve bu faydaları değerlendirmek için kullanılan performans metrikleri anlatılıyor. Bu metriklerin, şirketin PLM yol haritasının belirlemesinde ve doğru aracın seçiminde nasıl kullanılacağı aktarılıyor.

Katılımcılara, PLM stratejisi geliştirme konusunda, detaylı bir yol haritası sunuluyor ve PLM çözümünün şirkette uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması konusunda, en iyi uygulamalar anlatılıyor. Eğitimlerde, PLM uygulamasının, ERP ve CRM gibi diğer bilgi teknolojileri çözümleri ile entegre edilmesinde, nasıl bir yol izleneceğine de değiniliyor.

Katılımcılar, genellikle sadece mühendislik ve üretim gibi fonksiyonel alanlarda kullanılan PLM yaklaşımının, uygulama alanının genişletilerek, iş ortakları, tedarikçiler ve müşteriler gibi şirket dışı alanlarda nasıl kullanılabileceği hakkında da fikir sahibi oluyorlar.

SEMPRO Kurucusu Semiha Yaşar, bu eğitimlerin öne çıkan yönlerini şöyle özetliyor: “Herhangi bir PLM çözümünden bağımsız şekilde ve doğru PLM çözümünün seçimine odaklanan ve aynı zamanda Türkçe içeriğe sahip bir eğitim kurguladık. Bildiğimiz kadarıyla da Türkiye’de buna benzer bir eğitim veren başka kimse yok. PLM çözümü sunan firmalar, ürünlerinin firmalara entegrasyonu ve nasıl kullanılacağı yönünde, kendi müşterilerine eğitimler veriyorlar. Bununla birlikte, herhangi bir PLM çözümünden bağımsız şekilde kurgulanan Türkiye’deki tek eğitimin bizimki olduğunu düşünüyoruz.”

PLM ile İlgili Gözden Kaçan Konular Hatırlatılıyor

Eğitimin müfredatı hazırlanırken, bir PLM sisteminin girdilerini oluşturan ve başarısını doğrudan etkileyen; ancak firmalar tarafından planlanmayan, geri planda kalan, öngörülemeyen; hatta belki de hiç düşünülmeyen konular için farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Eğitimlere, üretim ya da hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren;

  • Stratejik bir PLM girişimi ile ilgilenenler,
  • PLM proje takımı üyeleri,
  • PLM yazılımı, çözümü ve hizmet sağlayıcıları,
  • PLM sistem entegratörleri ve
  • PLM projesi sponsorları, şampiyonları ve proje liderlerinin katılımı hedefleniyor.

CM2 Modeli ile Entegre Şekilde Kurgulandı

SEMPRO, bir yandan da CM2 Eğitimleri vermeye devam ediyor. Yaşar, CM2 ve Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Eğitimleri arasındaki ilişkiyi, şu ifadelerle özetliyor: “SEMPRO’nun Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Eğitimleri ve CM2 Eğitimleri, birbirini tamamlayıcı nitelikte. Bu iki kavram arasında, çok sıkı bir girdi-çıktı ilişkisi bulunuyor; ancak ortak terminoloji ve ortak metotlar, tam olarak kullanılamıyor. Biz de SEMPRO olarak, hem bu iki kavram arasındaki bütünsel yaklaşımı hem de ortak terminolojinin kullanılmasını yaygınlaştırmak için, kendi hazırladığımız müfredat ve Türkçe hazırlanmış ders notlarımız ile eğitimlerimizi sürdüreceğiz.”

PLM Nedir?

Ürün geliştiren kuruluşlar için stratejik bir ürün yönetimi yaklaşımı olan PLM, bir ürünün, daha fikir aşamasında ortaya çıkışından itibaren, tasarım, prototipleme, seri üretim, test, teslimat, lojistik destek ve elden çıkarma gibi süreçlerin tamamı boyunca, ürünle ilgili her türlü bilginin yönetimini sağlıyor. Birbirleriyle uyumlu ve bütünleşik çalışan iş çözümlerinden faydalanarak, ürünün tüm yaşam dönemlerini dikkate alarak tasarlanabilmesini, bu dönemlerde ürünün yönetilebilmesini ve ilgili tüm süreçlerin uyum içerisinde sürdürülebilmesini mümkün kılıyor. PLM yaklaşımı, benzer şekilde, hizmetlere de rahatlıkla uygulanabiliyor. Günümüzde, karmaşıklığı giderek artan ürün ve hizmetlerin bilgilerinin yönetilebilmesi için de PLM çözümleri gerekiyor. Bir veya birden fazla yazılımdan oluşan bütünleşik sistemler olan bu çözümler, insanları, ürün verilerini ve süreçleri bir araya getiriyor ve tüm bunlarla ilgili değişikliklerin, ürünün ömür devri boyunca etkili şekilde yönetilebilmesini ve görülebilmesini mümkün kılıyor.

Loading

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.