Ana Sayfa IDEF 2021 – Kara Sistemleri Özel Sayısı Sorunlarını Teşhis Edemeyen Şirketlere, Sempro’dan Yenilikçi Kurumsallaşma Çözümü

Sorunlarını Teşhis Edemeyen Şirketlere, Sempro’dan Yenilikçi Kurumsallaşma Çözümü

Sempro, özgün olarak geliştirdiği Kurumsal Dönüşüm Modeli ile sorunlarını analiz etmekte ve çözüm geliştirmekte güçlük yaşayan şirketler için, yenilikçi bir hizmet sunuyor. Bu yeni yaklaşım, hem şirketlerin problemlerini ortaya çıkarıyor hem de şirketlerin öncelikle nerelere odaklanması gerektiğini belirliyor. Şirketlere, kurumsallaşmanın yanında; verimlilik artışı, daha düşük maliyetler ve hatasız işleyen süreçler gibi pek çok fayda da sunuyor. Genel uygulamalara dayalı bir danışmanlık hizmetinin aksine, savunma ve havacılık sanayisindeki sektörel deneyim ile harmanlanarak geliştirilen bu yaklaşım, firmaların ihtiyaçlarına özel, butik bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Farklı İhtiyaçlara Yönelik Modüler Çözüm

Kurumsallaşma yolculuğunun farklı noktalarındaki şirketlere yönelik olarak geliştirilen bu danışmanlık hizmeti, birbirinden bağımsız 4 modülden oluşuyor. Bu modüller şu şekilde sıralanıyor:

 1. Stratejik Planlama ve Uygulama
 2. Değerlendirme ve Önceliklendirme
 3. Uyarlama ve Süreç Geliştirme
 4. Dijital Dönüşüm

Sempro, bu hizmeti, kurumsallaşma faaliyetlerine ilk kez adım atacak firmalar için 1’inci modülden itibaren veriyor. Tüm süreçlerini detaylı şekilde tanımlayarak, bu süreçleri daha verimli hale getirecek yazılım araçları satın alma seviyesine gelen firmalara ise 4’üncü modül kapsamındaki hizmetleri sunuyor.

Sempro Kurumsal Dönüşüm Modeli, 4 modülden oluşuyor.

Her Şey Strateji ile Başlıyor

Bu modüllerden “Stratejik Planlama ve Uygulama”da, ilgili firmanın var oluş amaçları ve hedefleri ile bu hedefe ulaşmak için izlediği stratejiler analiz ediliyor. Bu aşamada, eğer gerekiyorsa şirketin stratejisi, hedefleri ile uyumlu hale gelecek şekilde yeniden yapılandırılıyor. Daha sonra bu stratejinin, şirketin tüm birimlerine ve tüm çalışanlara nüfuz etmesi sağlanıyor. Bu sayede tüm paydaşların, tıpkı bir organizma gibi aynı amaç doğrultusunda çalışması hedefleniyor.

Süreçlerdeki Boşluklar Ortaya Çıkıyor

Bu hizmetin ikinci modülünde, firmanın, kendi içinde şu 3 soruyu yanıtlaması sağlanıyor:

 • Biz kimiz?
 • Ne yapıyoruz?
 • Nasıl yapıyoruz?

Bu soruların ardından, firmanın, hangi ürün ya da hizmetleri, hangi süreçler sayesinde ortaya koyduğu analiz ediliyor. Daha sonra firmanın, şu ana kadar süreçlerini tanımlama konusunda yaptığı mevcut çalışmalar inceleniyor, boşluklar tanımlanıyor ve bir yol haritası oluşturuluyor. Aksayan ya da olması gerektiği halde hiç tanımlanmamış olan süreçler ve öncelikle hangileri üzerinde çalışılması gerektiği belirleniyor.

Aksayan Süreçler Elden Geçiriliyor

Kurumsal Dönüşüm Modeli’nin üçüncü modülü, ikinci modülde tanımlanan ve bir öncelik sırasına konulan “süreçlere” odaklanıyor. Sempro bu aşamada, süreçleri iyileştirirken ya da sıfırdan geliştirirken, ilgili sürecin kullanıcısı olan firma personeli ile birlikte çalışıyor. Bu sayede kâğıt üstünde güzel görünen; ancak gerçek hayatta işletilme şansı bulunmayan süreçler yerine, ayakları yere sağlam basan ve şirkete fayda sağlayacak süreçler ortaya çıkıyor.

Sunduğu hizmetlerde anahtar teslim bir yaklaşım benimseyen Sempro, bu noktada firmanın eğitim ihtiyaçlarını da belirliyor ve kendi bünyesinde sunduğu aşağıdaki eğitimlerden gerekli olanları veriyor:

 • Yeni Nesil Konfigürasyon Yönetimi CM2
 • SAE EIA-649 Konfigürasyon Yönetimi
 • Sistem Mühendisliğinin Temelleri
 • Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • Kurumsal Risk Yönetimi

Süreçlerin Ardından, Dijital Dönüşüme Adım Atılıyor

Sempro Kurucusu Semiha Yaşar

Sempro, Kurumsal Dönüşüm Modeli’nin dördüncü ve son modülünde, firmanın dijital dönüşüme adım atmasını sağlıyor. Bu aşamada, önceki modüllerde uygulanan yöntemler ile herhangi bir yazılıma ihtiyaç duymaksızın işler duruma gelen süreçlerin, doğru yazılımlar kullanılarak nasıl daha verimli hale getirilebileceği üzerinde çalışılıyor. Sempro bu noktada, firmanın, pazardaki pek çok yazılım içerisinden en uygun olanı seçerken dikkat etmesi gereken karar parametrelerini ortaya koyuyor. Danışmanlık alan firma, bu sayede, kendisi için en doğru yazılımı daha kolay seçebiliyor.

Sempro Kurucusu Semiha Yaşar, yazılım konusuna neden son modülde odaklandıklarını şu şekilde açıklıyor: “Pek çok firma, PLM ya da ERP yazılımları gibi pahalı araçlar sayesinde sorunlarını çözebileceklerine inanıyorlar. Ancak gerçek bu değil. Bu tip yazılımlar, sadece tanımlanan süreçlerin işletilmesini kolaylaştırıyor. Süreçler doğru tanımlanmadığında ise bu araçlar, sorunları ortadan kaldırmak yerine, daha çok sorun bile yaratabiliyor. Bu nedenle dijital dönüşüm faaliyetlerine, Kurumsal Dönüşüm Modeli’mizin son aşamasında başlıyoruz.”

Sektörel Tecrübe En Önemli Faktör

Sektöre sunulan danışmanlık hizmetlerinin en büyük sorunlarından biri “sektörel deneyim eksikliği” olarak ortaya çıkıyor. Yaşar, bu konuyu şu şekilde özetliyor: “Sektörde yaptığımız anketlerde, firmaların %69’unun aldıkları danışmanlık hizmetleri için en çok önem verdikleri kriterin sektörel deneyim olduğunu gördük. Bu sorun da genellikle pazardaki büyük hacimli ve tanınmış danışmanlık firmalarının verdiği ve çok genel prensipler üzerine kurulu eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin, etkisiz kalmasından kaynaklanıyor. Bu tabloda, özellikle savunma ve havacılık alanında sahip olduğumuz derin tecrübe ile sektörümüzdeki firmalar için butik bir kurumsallaşma çözümü geliştirdik. Bunu, son dönemde aramıza katılan ve otomotiv ve beyaz eşya gibi pek çok farklı alanda deneyimi olan ekip arkadaşlarımızın katkılarıyla bir dizi başka sektöre daha uygulayabileceğimiz bir hizmete dönüştürdük. Bizi, Sempro Kurumsal Dönüşüm Modeli’ni geliştirmeye iten nedenlerden biri de müşterilerimize verdiğimiz danışmanlık hizmetlerinden sonra aldığımız olumlu geri dönüşler oldu. Müşterilerimizin pek çoğu, tüm konsantrasyonumuzla onlara odaklandığımız ve şirket yapısındaki en alttan en üst seviyeye kadar tüm süreçler üzerinde çalıştığımız için, yaptığımız iyileştirme ve değişikliklerin kalıcı olduğunu ifade ediyor. Müşterilerimiz, özellikle bu nedenle büyük danışmanlık firmaları yerine bizi tercih ettiklerinin altını çiziyor.”

Aksayan Süreçler, Tanımlanamayan Problemler

Yaşar, bu hizmetin ardında yatan fikri şöyle anlatıyor: “Verdiğimiz eğitim ve danışmanlık hizmetleri sırasında, firmaların sundukları ürün ve hizmetler ile bu ürün ve hizmetleri ortaya koyan süreçler arasında, çeşitli boşluklar olduğunu gördük. Bu boşluklar, süreçlerin bir kaos halinde yönetilmesine yol açıyor. Yöneticiler, işlerin istedikleri gibi yürümediğini, genelde hemen fark edebiliyor; ancak problemi ve çözümü tanımlamakta zorluk çekiyorlar. Bunun sonucunda da sorunları ortadan kaldırarak, tek seferde doğru işi yapmak yerine, sürekli yangın söndürmeye odaklanıyorlar. Biz de bu sorunları ortadan kaldırmaya yönelik olarak, Türkiye’de benzeri olmayan; Sempro Kurumsal Dönüşüm Modeli’ni geliştirdik.”

Loading

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.