Ana Sayfa Haberler Söyleşi: EYDEM Kurucusu ve Mentörü M. Serdar DURGUN

Söyleşi: EYDEM Kurucusu ve Mentörü M. Serdar DURGUN

“Savunma ve havacılık sektörünün, danışmanlık ve eğitim alanında, ‘Akademisi ve Kurumsal Çözüm Merkezi’yiz.”

 

EYDEM Kurucusu ve Mentörü M. Serdar Durgun ile yapılan ve MSI Dergisi’nin 157’nci sayısında yayımlanan söyleşi, derginin İnternet sitesinde paylaşılmıştır:

Savunma ve havacılık sektörü; tasarım, üretim, bakım ve idame gibi alanlarda özel yetenekler ve yaklaşımlar gerektirdiği gibi, eğitim ve danışmanlık alanında da kendisine özgü gereksinimlere sahip. Sektörün, danışmanlık ve eğitim alanındaki ihtiyaçlarını karşılayan bir çözüm ortağı olarak EYDEM, bu bilinçle ve sektöre özel kabiliyetleri ve kadrosu ile hizmet veriyor. EYDEM’in çalışmalarını, EYDEM Kurucusu ve Mentörü M. Serdar Durgun’dan dinledik.

 

MSI Dergisi: Öncelikle EYDEM ve faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz?

 1. Serdar DURGUN: EYDEM olarak; TÜBİTAK, KOSGEB, kalkınma ajansları ve bakanlıkların, proje ve Ar-Ge destek programları ve KOBİ’lere yönelik HORIZON 2020 programlarına; proje seçimi, strateji geliştirme, hazırlama, başvuru ve takip danışmanlığı sunuyoruz. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın yayınladığı Teklife Çağrı Dokümanlarına cevaben Teklif Hazırlığı Danışmanlığı da bir diğer önemli faaliyet alanımız.

“Entegre Yönetim Danışmanlık Eğitim Merkezi” kelimelerinin baş harflerinden oluşan EYDEM’i, 2011 yılının Ocak ayında, ODTÜ Teknokent OSTİM Yerleşkesi’nde kurduk. Kuruluşumuzla birlikte, Ankara’da faaliyet gösteren 5 teknoloji geliştirme bölgesi (teknopark) ile iş birliği anlaşmalarımız çerçevesinde çalışmalar yaptık. Teknoparklar ile gerçekleştirdiğimiz ve yüklenici olarak görev aldığımız programlar, basında da yer aldı; bu çalışmalarımız Hürriyet, Milliyet, Sabah gazeteleri ve Para Dergisi’nin haberlerine konu oldu. Başarıyla hizmet verdiğimiz firmaların çalışmaları arasında; vakum fırınları ve ince film hazırlama sistemleri, elektrikli spor otomobil, plazma teknolojileri, havacılık sanayisine özel hassas mekanik işleme, yazılım ve donanım, kamara ve tüp fırın projeleri yer aldı. Ayrıca, bazı Teknopark yönetim şirketlerinin projelerinin hazırlanmasında da danışmanlık hizmetleri verdik. Tüm bu şirketler, toplamda, milyonlarca lira tutarında finansal destek almaya hak kazandılar.

Çalışmalarımızda, savunma ve havacılık sektörüne özgü ihtiyaçlara da özel olarak eğiliyoruz. Bu sektörde faaliyet gösteren müşterilerimiz ile istenmesi durumunda gizlilik anlaşması (NDA) imzalıyoruz ve rakip şirketler ile benzer projelerde çalışmama taahhüdü veriyoruz. Proje ve Ar-Ge destek programları başvuru dosyalarını, tamamıyla sektör içinden gelen, tecrübe ve bilgi sahibi danışmanlarla hazırlıyoruz. Proje danışmanlık çalışmalarımızda; yeni mezun veya az tecrübeli proje danışmanlarına yer vermiyoruz. Teknoloji, savunma ve havacılık şirketlerimiz, gönül rahatlığı ile Ar-Ge projelerini EYDEM’e teslim edebilirler.

Burada yeri gelmişken önemli ve hassas bir konuya vurgu yapmak istiyorum. Destek programlarına başvuru konusunda danışmanlık hizmeti almak isteyen şirketlerimiz, muhakkak ki danışmanlık firmasının sahiplerinin, ortaklarının ve proje başvuru dosyalarını hazırlayacak kişilerin özgeçmişlerini istemeli, geçmiş tecrübeleri ve kabiliyetleri-bilgi birikimleri konusunda bilgi talep etmeli. Savunma ve havacılık sektörünün kendilerine özgü karakteri, sınırlamaları ve zorlukları sebebi ile çalışacakları danışmanlık şirketlerinin ve şirket çalışanlarının, sektörün içinden gelmeleri çok önemli. Ancak sektör içinden gelen tecrübeli ve bilgili kişiler, Ar-Ge sürecini, teknolojiyi, ürünü ve projeyi en iyi şekilde; doğru, etkin, bütünsel ve tutarlı bir şekilde tanımlayabilir. Bu konuyu, tıp alanından bir örnekle açıklamak istiyorum. Tıp alanındaki tüm doktorların ortak adı “doktor”dur; ancak, hasta olduğumuzda, hastalığımız konusunda uzman doktora gider ve tedavi oluruz. Örneğin; kalp rahatsızlığımız için dâhiliye veya ortopedi doktoruna gitmeyiz. Aynı şekilde, savunma ve havacılık ile ilgili bir proje için danışmanlık alınacaksa başarıyı yakalamak adına muhakkak ki bu sektör içinden gelen tecrübeli ve bilgili danışmanlık şirketi ve danışmanlar ve uzmanlar ile çalışılmalıdır.

 

MSI Dergisi: EYDEM’in sunduğu hizmetlere baktığımızda; eğitim hizmetleri, danışmanlık hizmetleri ve proje hizmetleri ile bunların birleşimi ile oluşan program hizmetlerinden oluştuğunu görüyoruz. Bu hizmetleri veren başka firmalarla karşılaştırdığınızda, sizi farklı kılan, en önde gelen 3 özelliğinizi nasıl sıralarsınız?

 1. Serdar DURGUN: Başka firmalardan farklı olarak, müşterilerimize sunmakta olduğumuz hizmetlerimize, logomuz renklerinde yer verdik. EYDEM logosu, 4 canlı renkten oluşuyor: Sarı, turuncu, mavi ve kırmızı. Sarı, eğitimi; turuncu, danışmanlığı; mavi, projeyi; kırmızı ise programı temsil ediyor. İsmimizden ve logomuzdan anlaşılacağı gibi, müşterilerimize, ihtiyaç duydukları hizmetleri entegre bir yapıda sunma misyonuna sahibiz. Müşterilerimizin; eğitim, proje, danışmanlık ve program ihtiyaçlarını tek bir çatı altında; sektörün “Savunma ve Havacılık Akademisi ve Kurumsal Çözüm Merkezi” olarak konumlandırdığımız EYDEM’den temin etmelerini amaçlıyoruz.

İkinci olarak; teknoloji, üretim, bilişim ve savunma-havacılık şirketlerinin bütününe hizmet verebiliyoruz. Çünkü danışmanlarımızın ve eğitimcilerimizin tamamı, sektörde yöneticilik de yapmış, tecrübe ve bilgi sahibi değerli kişilerdir.

Danışmanlarımızın ve eğitimcilerimizin sektörlerindeki tecrübeleri asgari 20 yıldır; EYDEM’in tecrübe ortalaması 25 yılın üzerindedir. Kadromuzda, tecrübe seviyesi düşük danışman ya da eğitimci yer almıyor.

Üçüncü olarak; bazı başka şirketler, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde, neredeyse tamamen yabancı menşeli eğitimciler ve danışmanlar ile çalışıyorlar. Bu durum, danışmanlık ve eğitim fiyatlarını, hem yukarılara çekiyor hem sektörün gizliliğine uygun değil hem de eğitim planlamalarında sıkıntı yaşanmasına sebep oluyor.

Milli Savunma Bakanımız Nurettin Canikli’nin, “Afrin harekâtında şanlı ordumuzun kullandığı mühimmatın tamamını yerli ve milli olarak üretebiliyoruz.” ifadesi ile dile getirdiği millileşmenin ve yerlileşmenin, savunma ve havacılık sektörünün danışmanlık ve eğitim çalışmalarında da bir hedef olması gerektiğine inanıyoruz. Devletimizin, milli ve yerli üretim misyon ve vizyonuna uygun olarak; kendi değerlerimiz olan tecrübe ve bilgiye sahip danışmanlarımıza ve eğitimcilerimize sonsuz güven duyuyoruz. Beraber çalışarak; başarıdan başarıya koşan, sürekli millileşen ve yerlileşen savunma ve havacılık sanayimizin, yeni başarılarına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Tabii ki yurt içinden temini mümkün olmayan durumlarda, yabancı insan kaynağı sağlanması konusunda gereken kabiliyetlere ve iş ağına da sahibiz.

Bu 3 özelliğimiz, EYDEM’i net bir şekilde farklı kılıyor.

MSI Dergisi: Çalışmalarınızın güncel durumu ile ilgili bilgi verir misiniz?

 1. Serdar DURGUN: 2017 yılı, EYDEM için, atılım ve büyüme yılı oldu. Özellikle savunma ve havacılık sektörüne yönelik hizmetlerimizi genişlettik. Ankara Bağlıca’daki yeni ofisimize taşındık. Hem danışman ve eğitimci sayımızı hem de eğitim çeşidimizi arttırdık. Danışmanlık ve faaliyet alanlarımızı genişlettik. Bazı eğitimlerimizi, İstanbul’da, Anadolu Yakası’nda düzenlemeye başladık ve İstanbul’da, daha uzun vadeli danışmanlık ve eğitim işleri aldık.

Savunma ve havacılık sektörüne hizmet veren danışman ve eğitimci sayımız, 15’e çıktı. Bunu gururla söyleyebilirim ki; sektörün farklı konularında, bu sayıda danışman ve eğitimci ile hizmet sunabilen, ilk ve tek özel sektör şirketiyiz!

Savunma ve havacılık sektörünün, eğitim ve danışmanlık alanında, akademisi ve kurumsal çözüm merkeziyiz diyebilirim.

Kuruluşumuzdan bugüne kadar, savunma ve havacılık sektöründen, 80’in üzerinde şirketin referansına; toplamda ise 150’nin üzerinde şirketin referansına sahibiz. Müşteri portföyümüzün %95’ini; teknoloji, Ar-Ge, bilişim ve üretim odaklı özel sektör şirketleri oluşturuyor.

EYDEM Kurucusu ve Mentörü M. Serdar Durgun, MSI Dergisi İş Geliştirme Koordinatörü Şebnem Asil ve EYDEM Ortağı ve Şirket Müdürü Itır Atay Durgun

 

Değişmeyen Tek Şey Değişimdir

MSI Dergisi: Kurumlar, kuruluşlar ve iş yapış şekilleri geliştikçe ve değiştikçe, sizlerin de hizmetlerinizin gelişmesi ve değişmesi gerekiyor. Hatta dünyadaki eğilimleri takip ederek kurum ve kuruluşların bir adım önünde olmanız ve onlara yenilikleri anlatmanız da gerekiyor. Bunları nasıl sağlıyorsunuz?

 1. Serdar DURGUN: Bu sorunuz, bana, “Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.” sözünü anımsattı. Değişime ayak uyduramayan, müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını zamanında algılayamayan, faydalı hizmetler üretemeyen ve faaliyet alanını değişime göre farklılaştıramayan şirketler, ayakta kalamaz. Bu ilke uyarınca, faaliyetlerimiz esnasında, müşterilerimizle konuşuyoruz; değişimleri, öngörüleri yakalamaya çalışıyoruz. Danışmanlarımız ve eğitimcilerimiz ile strateji toplantıları yapıyor, görüş alışverişinde bulunuyoruz. Eğitim geri dönüşlerini önemsiyoruz ve değerlendirmeleri notlandırıyoruz. Gururla ifade edebiliriz ki; Eğitimlerimizin beğeni yüzdesi ortalaması, %90 seviyelerinde.

Dünya, Sanayi 4.0 Devrimi ile yeni bir düzene doğru yönlendiriliyor.  Sanayi 4.0’ın yansımalarını savunma ve havacılık sektörlerinde yoğun olarak göreceğimizi bilmemiz lazım ve şirketlerimizin stratejik planlarında Sanayi 4.0’a yer vermesi gerekir. Sanayi 4.0 beraberinde; insansız ve otonom uçak, gemi, denizaltı, tank, ZMA gibi sistemleri, kendi kendini tamir eden zırh ve gövde malzemeleri, yapay zekâya sahip karar verebilen robotları, süpersonik uçakları ve füzeleri getirecek, muharebe alanlarını yapay zekalı askerler dolduracak. Bunun sonucu olarak, muharebeleri, daha teknolojik ve akıllı olanlar kazanacak. EYDEM, Danışmanları ve Eğitimcileri ile Sanayi 4.0 bağlantılı gelişmeleri yakinen takip ediyor. Faaliyetlerimizi bu yeni alanlara göre geliştirmeyi öngörüyoruz. Gelecekte Sanayi 4.0’ın getirilerine yönelik yeni hizmetleri ve eğitimleri sunmayı hedefliyoruz.

Belirttiğim gibi; yeni ve güncel sektörel konuları ve yönelişleri takip ediyoruz. Stratejik kararlar alırken, şirket ortakları olarak tek başımıza karar almıyoruz. Danışmanlarımızın ve eğitimcilerimizin değerli öngörülerinden de muhakkak istifade ediyoruz.

Gelişen faaliyet alanımız ile beraber; teknoloji, savunma ve havacılık şirketlerinin, üst ve orta yönetimlerine ziyaretlere başladık. Diğer yandan, devletimizin politikalarını ve önceliklerini daha iyi anlayabilmek ve analiz edebilmek adına; danışmanlarımız ve eğiticilerimiz ile bazı önemli faaliyetlere, çalıştaylara ve toplantılara katılıyoruz. SSM’nin çeşitli birimlerini ziyaret ettik. Hem ihtiyaç makamları hem de sanayi ile yakın temasta olmamız; eğilimleri ve yenilikleri takip edebilmek, en iyiyi, en uygunu sunabilmek için çok önemli. Ziyaretlerimizi ve sektörel faaliyetlere katılımlarımızı, arttırarak sürdüreceğiz.

Diğer yandan, sosyal medyanın gücüne inanan bir şirketiz. Yeniliklerin paylaşılması için, İnternet’in imkânlarını ve sosyal medyayı, yakın gelecekte, çok daha fazla kullanıyor olacağız. İlgili sektörlerdeki müşterilerimizi; LinkedIn, SlideShare, Facebook, Twitter gibi platformlardaki sosyal medya hesaplarımız ile yeniliklerimizden, eğitim ve danışmanlık konularından, faaliyetlerimizden ve açılmış olan destek programlarından haberdar ediyoruz.

savunmasanayiegitim.com, savunmasanayidanismanlik.com, defenseindustrytraining.com, defenseindustryconsultancy.com, savunmasanayiegitim.info gibi savunma sektörüne özel alan isimleri, EYDEM’e ait; bunları da yakın zamanda aktif hâle getireceğiz.

MSI Dergisi: Sektörü, SSM yetkililerinin de sıklıkla kullandığı, piramit modeli ile ele alacak olursak bu piramidi oluşturan katmanlar, sizden neden hizmet almalı, her biri için birkaç madde ile özetleyebilir misiniz?

 1. Serdar DURGUN: Ana müşteri kitlemizi, ana yükleniciler ve ana alt yükleniciler oluşturuyor. ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, TEI, Otokar, Nurol Makina, FNSS, THY Teknik, Anadolu Isuzu, Vestel Savunma, Koç Savunma, Meteksan Savunma, Katmerciler, CTECH, ARES Tersanesi, SDT ve MilSOFT gibi sektör firmalarına hizmet veriyoruz. Sektördeki daha küçük ölçekli şirketlerimiz de zaman zaman danışmanlık ve eğitim hizmetlerimizden istifade ediyorlar.

Ana yüklenici ve alt yüklenici şirketler, sürekli gelişen ve yenilenen eğitim portföyümüzden, kurumsal veya genele açık eğitimler alabilirler. Millileşme ve yerlileşme devlet politikası ve savunma ve havacılık sanayisinin ürünlerine artan talep ile doğru orantılı olarak, savunma ve havacılık sektöründeki ana yüklenici ve alt yüklenici şirketler, hem ciro olarak hem de yetişmiş insan kaynağı olarak büyüyorlar. Bu büyüme; sürece yeni katılan personelin, önceden yaşanmış tecrübeleri öğrenerek bilgi edinme ve eski personelin de bilgilerini yenileme ihtiyacını ortaya çıkarıyor. İhtiyacın önemli bir kısmını, savunma ve havacılık sektörlerine özgü, sayısı 25’i geçen farklı eğitimimizle karşılayabiliyoruz.

Ayrıca, ana yüklenici ve alt yüklenici şirketlerin, Ar-Ge ve proje destek programlarına yönelik proje dosyası hazırlama işine de talibiz. Proje dosyaları ile ilgili stratejileri belirleyebilir, hazırlayabilir ve proje başvurusunu tamamlayabiliriz. İzleyen süreçte de başvuruları etkin bir şekilde takip edebiliriz.

SSM’nin yayınladığı Teklife Çağrı Dokümanlarına yönelik olarak; teklif hazırlığı konusunda yetkin danışmanlık hizmeti verebilir, bu konuda şirketlerin iş yükünü hafifletebiliriz.

SSM Harekât Destek Grup Başkanlığı tarafından yürütülen, Türk Savunma Sanayii Ömür Devri Yönetimi Platformu (TSSÖDYP) çalışmaları, sektörde, entegre lojistik destek (ELD) ve ömür devri yönetimi faaliyetlerinin daha da önem kazanacağını gösteriyor. ELD konusunda, sektörel tecrübeye sahip, 3 değerli danışman ve eğitimci ile hizmet veriyoruz; programımızda, 7 farklı ELD eğitimi bulunuyor. Sistem, alt sistem ve ürün sorumluluğu olan ana yüklenici ve alt yüklenici firmalara, bu eğitimlerimizle faydalı olabilir; bilgi ve tecrübemizi aktarabiliriz. ELD analizleri, ELD dokümantasyonu ve ELD planları konusunda, danışmanlık hizmetlerimizi sunabiliriz.

Özellikle savunma ve havacılık sektöründe yeni faaliyet gösteren veya bu sektör dâhilinde faaliyet göstermek isteyen KOBİ’lere, strateji ve yol haritası sunabiliriz. SWOT ve PESTEL analizleri ile sektöre yönelik KOBİ’nin gereksinimlerini, eksikliklerini belirleyebilir; sağlıklı bir şekilde sektörle bütünleşmelerini sağlayabiliriz. Ar-Ge yapan ve teknoloji projeleri olan KOBİ’lerin de destek programlarına yönelik proje dosyası hazırlama işine talibiz. KOBİ’ler, genele açık eğitimlere katılarak veya kurumlarına özel eğitimlerle eğitim ihtiyaçlarını EYDEM’den karşılayabilirler.

Üniversiteler ile araştırma kuruluşlarının da içinde yer aldığı; teknoloji, savunma ve havacılık projelerinde görev almak da istiyoruz. ODTÜ ve ODTÜ Teknokent ile Kalkınma Ajansı destekli projelerde, çalışma fırsatını yakaladık. Devletimizin saygın araştırma kuruluşlarından TÜBİTAK SAGE, son dönemde düzenlenen genele açık eğitimlerimize katılıyor.

 

MSI Dergisi: KOBİ’ler ve kümeler için özel hizmetleriniz var mı?

 1. Serdar DURGUN: Yılda 2-3 defa, genelde KOBİ’lerin katıldığı, yeniliklerin ve gelişmelerin paylaşıldığı, kısa eğitim içerikli seminerler düzenliyoruz. Bu seminerlerde, daha çok yeni açılmış Ar-Ge ve proje destek programlarından, programlara başvuru sürecinde başarı için proje hazırlık çalışmalarından ve önemli ipuçlarından bahsediyoruz. Seminerlerin sonunda, 25-30 dakikalık, şirkete özel ücretsiz kısa danışmanlık seansı da sunuyoruz. Seminere katılan şirket, projelerine özel bilgi ve tecrübe paylaşımından istifade etmiş oluyor.

Söz konusu seminerlerimizi, EYDEM’in sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında, cüzi bir bedelle düzenliyoruz ve yatırılan bedelin, masraflar çıktıktan sonra geriye kalan kısmının tamamını, katılımcılarımız adına; ZİÇEV, LÖSEV veya AKUT’a bağışlıyoruz. Böylece, hem KOBİ’lerimize hem de önemli işler yapan bu kurumlarımıza, küçük de olsa bir fayda sağlamaya çalışıyoruz. Nisan ayında, bu seminerlerimizden birini daha, “Kahvaltılı Proje Semineri” olarak, Ankara’da düzenleyeceğiz.

Savunma ve havacılık kümelerini ve küme şirketlerini yakinen takip ediyoruz; bu kümelerimizden biri ile de iletişim hâlindeyiz. Ur-Ge projelerinde yer alma ile ilgili görüşmeler yapıyoruz. Kümelerin, sinerji yaratarak savunma ve havacılık sektörünün büyümesine ve yeni pazarlara açılmasına katkı sağlaması çok önemli.

Sektör, Hizmetlerimizden Daha Fazla Faydalanabilir

MSI Dergisi: Verdiğiniz hizmetler ve bu hizmetleri verirken yaptığınız gözlemler kapsamında, sektörün genel durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Örneğin, sektör, hangi konularda daha bilgili ve bilinçli; hangi konularda eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden daha fazla yararlanmalı?

 1. Serdar DURGUN: Türkiye, maalesef dünyanın en zorlu coğrafyalarından birinde konumlanmış durumda… Bu gerçeği göz önünde bulundurarak; topraklarımızda yaşayabilmemiz için, ekonomimizin ve ordumuzun, buna bağlı olarak da savunma ve havacılık sanayimizin, güçlü olması gerekiyor. Bu alanda faaliyet gösteren şirket sayısı ve iş hacmi, her geçen yıl artıyor. Sadece ana sistemlerde değil alt sistemlerde, komponentlerde ve parçalarda da millileşme-yerlileşme çalışmalarının sonucunda, sektöre yeni aktörler dâhil oluyor; mevcut aktörler büyüyorlar ve bu sektör ile ilişkili diğer sektörlere de yatırım yapıyorlar.

Sektöre bir göz attığımızda; klasik proje yönetimi, iş geliştirme, satın alma ve sistem ve ürün teknik dokümantasyonu konularında, belli seviyede bilgi ve bilince ulaşıldığı görülüyor. Sektördeki hızlı gelişmeler ve tedarik ve kullanıcı makamlarının talepleri doğrultusunda, bir dizi konuda, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinden daha fazla istifade edilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz. Bu konular arasında; tedarik, sanayileşme, entegre proje yönetimi, entegre lojistik destek, alt yüklenici yönetimi, sistem sertifikasyonu, sistem mühendisliği, sanayi katılım offset (SK/O), sözleşme yönetimi, teklif hazırlığı ve teknoloji ve teknoloji transfer yönetimi yer alıyor.

Ara sıra, şirketlerin, Ar-Ge ve proje destek programlarından istifade etmek için yürüttükleri proje dosyası hazırlık çalışmalarında, kendi bünyelerindeki, asıl işi bu olmayan personelden yararlandığına veya sektör tecrübesi yetersiz kurum ve kuruluşlardan danışmanlık aldıklarına şahit oluyoruz. Özellikle bir danışmanlık hizmeti alınacak ise sektör tecrübesine sahip danışmanları olan bir şirketten destek alınmasının hayati öneme sahip olduğunu değerlendiriyoruz.

Şirketlerin, bu tür çalışmaları kendi bünyelerinde yürütmeleri, gizliliğin sağlanması açısından tabii ki uygulanabilecek bir yaklaşımdır; ancak proje dosyasının farklı kısımlarının farklı bölümlerce hazırlanması, projenin bütününde entegrasyon problemine sebep olabilir. Bazı faaliyetler, maliyetler, satın alma kalemleri, kilometre taşları, sehven de olsa unutulabilir. Şirketler, proje dosyası hazırlığı sonunda; nihai bir gözden geçirme için, savunma ve havacılık sektörü tecrübesine vakıf bir danışmanlık şirketinden destek almalılar.

Sektörde, proje ve ürün çeşidi ve sayıları arttıkça, ürünün ve projenin uyumlu yönetimini sağlayan Entegre Proje ve Ürün Yönetimine/Takımlarına (IPPM/IPPT) duyulan ihtiyaç da artıyor. Hızlı değişen talepler ve teknoloji sebebi ile teknolojinin; tahmini, alternatif analizi, edinimi, demodeliği ve yenilenmesi konuları, yani bütünsel olarak “Teknoloji Yönetimi” daha da önem kazanıyor. Bu öneme binaen, yakın zamanda, “Teknoloji Projeleri Yönetimi” eğitimimize ek olarak, “Teknoloji ve Teknoloji Transfer Yönetimi” konulu yeni bir eğitimi de sektörün ilgisine sunacağız.

Son dönemde Arabuluculuk konusuna da eğilmiş durumdayız ve Arabuluculuk’un bu sektöre yansımasını ele alan; Savunma Sanayinde Arabuluculuk konusunda yeni bir eğitimi, Haziran ayında sektörün beğenisine sunacağız.

MSI Dergisi: Vizyonunuzda: Ulusal ve uluslararası alanda “Kurumsal Proje ve Çözüm Merkezi” olma ifadesi yer alıyor. Uluslararası alanda neler yapıyorsunuz; neler yapmayı planlıyorsunuz?

 1. Serdar DURGUN: 2018-2019 döneminde, kendi insan kaynağımız ile yurt dışında eğitimler ve danışmanlık faaliyetleri düzenlemeyi öngörüyoruz. Türkiye’nin, savunma ve havacılık ürünleri ihracının yanında, sahip olduğu; sektör deneyimli, bilgili, iyi yetişmiş insan kaynağı ile eğitim ve danışmanlık programları ihraç edebileceğine inanıyoruz.

 

Sektörün Gelecek İhtiyaçlarına Odaklanıyoruz

MSI Dergisi: Türkiye’nin gündeminde; özgün savaş uçağı ve özgün hava savunma fırkateyni geliştirilmesi gibi zorlu platform projeleri var. Bunun yanı sıra bir dizi platform ve sistem projesi de yürüyor ya da yakın zamanda gündeme gelecek. EYDEM, bu çalışmalara nasıl katkılar vermek istiyor?

 1. Serdar DURGUN: Tedarik ve sanayileşme eğitimlerimizin ve danışmanlık faaliyetlerimizin önemli bir parçası olarak mevcut ve gelecekteki teknolojileri ve projeleri takip ediyoruz. Türkiye’nin projeleri hayata geçtikçe, ciddi sayıda iyi yetişmiş yönetici, mühendis ve teknik insan kaynağına ihtiyaç duyulacağının bilincindeyiz. Bu bağlamda, özellikle belli bir projeye odaklanmaktansa benzer proje gruplarına yönelik sertifika programlarına ve danışmanlık paketlerine odaklanıyoruz.

Sonbahar-Kış döneminde; yönetici, mühendis ve teknik insan kaynağı yetiştirmeye yönelik bazı programlarımızı hayata geçireceğiz. Bu programlarla beraber, danışmanlık paketleri de sunacağız. Sektörün eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının, milli ve yerli yetişmiş tecrübeli insan kaynağı ile çözümlenmesi kararlılığındayız. Ancak bazı teknoloji ve yönetim alanlarında, sektör deneyimli ve konusuna hâkim, yabancı danışmanlar ve eğitimciler ile de gerektiğinde çalışmayı planlıyoruz. Çalışmalarımızı, savunma ve havacılık şirketlerimize ziyaretlerle, mesajlarla, derginizde yer alacak içerikle ve sosyal medya araçları ile duyuracağız.

 

MSI Dergisi: 5 yıl sonra, nasıl bir EYDEM göreceğiz; öngörüleriniz neler?

 1. Serdar DURGUN: Önümüzdeki 5 yıllık süre zarfında; yurt içinde, teknoloji, savunma ve havacılık şirketleri için proje, yönetim, teknik danışmanlık ve eğitim konularında güvenilir ve iyi tanınan akademi ve çözüm merkezi olmayı; ayrıca yurt dışında da dost ve müttefik ülkelerin kurum ve kuruluşlarına da hizmet vermeyi hedefliyoruz.

 

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka bir konu var mı?

 1. Serdar DURGUN: Birkaç konu daha var değinmek istediğim. EYDEM olarak; savunma ve havacılık sektörü ekosisteminde, önemli bir boşluğu doldurduğumuza inanıyoruz. SSM’nin büyük önem verdiği, Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Projesi (EYDEP) ve TSSÖDYP çalışmalarına da katkı sağlamak istiyoruz.

Ekosisteme, tecrübe ve bilgi birikimi ile katkı sağlamak isteyen, sektörün ruhu genç emeklilerine ve hâlen aktif çalışmalar yürüten sektörün üst ve orta seviye değerli yöneticilerine, kurmuş olduğumuz entegre danışmanlık ve eğitim platformumuzda, beraber değer üretme fırsatı sunduğumuzu da bu vesileyle belirtmek istiyorum.

MSI Dergisi olarak, önemli bir misyon üstleniyorsunuz. Tarafsızlığınız ile sektördeki tüm şirketlerce kabul gören bir iletişim ve haber kanalı olduğunuzu vurgulamalıyım. Sizi bu özelliğinizden ötürü tebrik ediyorum. Keyifli söyleşi ile EYDEM’in sektöre verdiği hizmetleri anlatma fırsatı sunduğunuz için de tüm MSI Dergisi ekibine teşekkürlerimizi sunarım.

 

EYDEM Kurucusu ve Mentörü M. Serdar Durgun’a, zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için, okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.

 

 2,341 Toplam Görüntüleme,  1 Günlük Görüntüleme

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.