Ana Sayfa Haberler Söyleşi: FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail KURT

Söyleşi: FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail KURT

FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail KURT ile yapılan ve MSI Dergisi’nin 156’ncı sayısında yayımlanan söyleşi, MSI Dergisi’nin İnternet sitesinde paylaşılmıştır:

 

“FNSS’yi farklı kılan, gerçekten ‘İnsana Verdiği Değer’dir.”

Başarısında insan kaynaklarının rolünü her zaman vurgulayan FNSS, 23 Aralık’ta, Ankara’da düzenlediği bir etkinlikle 66 çalışanına, “Kıdem Ödülü” verdi. Etkinlik sonrasında, firmanın kurulduğu ilk günden itibaren şirkette çalışan FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt ile FNSS’nin insan kaynakları uygulamalarını konuştuk.

MSI Dergisi: Nail Bey, FNSS’nin insan kaynakları politikası ile ilgili detaylı sorular soracağız ama öncelikle, bundan sonraki süreçle ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz? FNSS’nin insan kaynağı ile ilgili nasıl bir gelecek hayal ediyorsunuz?

Nail KURT: Hayal demişken öncelikle şunu belirtmeliyim ki; şirketimizde, birçok kurumun ve şirketin, hayal bile edemeyeceğini düşündüğüm bir kültür oluşturduk. Bunu da insan kaynağımıza borçluyuz. Bu şirketin ilk kurduğu bölüm , İnsan Kaynakları ve Eğitim. Yani daha hiçbir bölüm kurulmamışken şirketimiz; insan kaynakları politikalarını oluşturarak; alınacak kişilerin görev tanımlarını çıkartarak; ihtiyaçları olacak sosyal, teknik ve yönetsel standartları belirleyip gerekli eğitimleri planlayarak işe başladı. Bu mantık, kuruluşumuzdan bu yana, yaklaşık 30 yıldır, hiç değişmedi. “İnsana verdiğimiz önem”, gün geçtikçe arttı. Buna yönelik öyle yenilikçi uygulamalarımız ve enteresan anılarımız var ki… Hepsini uzun uzun anlatmayayım; ama her FNSS çalışanı şunu mutlaka bilir: “Doğumda, ölümde, kötü günde, maddi manevi her ihtiyaç duyduğunda, FNSS, benim ve ailemin yanındadır. FNSS beni eğitir, geliştirir, hata yapmama ve öğrenmeme fırsat verir. Hiçbir iş, sağlığımdan önemli değildir.” Tabii bu politikalar oluşturulurken ana hissedarımız Nurol ve onun kurucularından fazlasıyla esinlendik.

Bu özelliklerimizden ve kazanımlarımızdan hiç vazgeçmemek için, prensiplerimizi ve değerlerimizi birlikte belirledik. Oryantasyon eğitimlerimize bunlarla başlıyoruz, birçok uygulamamızı bunların üstüne kuruyoruz. Elbette her ticari işletme gibi bizim de ulaşmayı amaçladığımız maddi hedeflerimiz var; ama biz bunlara, ne pahasına olursa olsun değil, prensiplerimizi ve değerlerimizi tam olarak uygulayarak ulaşmak istiyoruz.

Bunları baştan belirttikten sonra, şimdi işin uygulama kısmına geleyim.

Başarımızı şansa bırakmamak için, kurulduğumuz günden beri, belirli aralıklarla kapsamlı “Strateji Çalışmaları” yapıyoruz. 2016 yılının sonlarına doğru, önceki senelerde yaptığımız gibi gelecek 5 yılı da planlamak amacıyla geniş katılımlı bir Strateji Çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmada, farklı kademelerdeki tüm bölümleri temsil eden çalışanlarımız, alanında uzman danışmanlarla bir araya gelerek bir yöntem belirlediler ve sonrasında, dış eğitmenlerden, stratejiye katkı sağlayabilecek birçok eğitim aldılar. Daha sonra ise farklı alt gruplara ayrılarak sektörü, iç ve dış pazarları, iç ve dış ekonomik trendleri, en iyi şirket uygulamalarını ve kıyaslamaları yaptılar; çalışanların, müşterilerin ve diğer tüm paydaşların girdilerini topladılar ve bunları katarak oluşturdukları görüşleri aktardılar. Bu çıktılar doğrultusunda, bizler de FNSS’nin geleceği inşa edebilmesinin ilk adımı olan, vizyonumuzu ve misyonumuzu gözden geçirdik ve bazı değişiklikler yaptık. Bunu takiben de stratejik planımızı oluşturduk ve çıkan tüm eylem maddelerini, şirket stratejik hedefleri altında belirledik. Bu eylem maddelerini de sıkı bir şekilde takip ediyoruz.

FNSS’nin, kuruluşunun 25’inci yılı için hazırladığı “25 Yılın Hikayesi” kitabı, bir açıdan bakıldığında, FNSS’yi kuran ve bugünlere getiren insanların öyküsünü anlatıyor.

Buradaki en önemli paydaş, tahmin edebileceğiniz gibi insan kaynağımızdır. Belirlediğiniz vizyona sizi götürecek en önemli ayağın, bu olduğunu düşünüyoruz. Bu vizyona ulaşabilmek için, İnsan Kaynakları Bölümümüz; işe alımdan, eğitim ve gelişim süreçlerine; yetenek yönetimi ve transferinden, organizasyonel büyümeye; ücret ve yan haklar yönetiminden, dijitalleşmeye; yedekleme planlarından, geleceğin yöneticilerini, liderlerini yetiştirmeye kadar birçok alanda, vizyon ve misyonumuz ve 5 yıllık yeni stratejilerimiz doğrultusunda, projeler geliştirdi. Bunların bir kısmını hemen uyguladı; bir kısmını ise belirlediği projelere uygun olarak gerçekleştirmeye devam ediyor.

Özetlemem gerekirse insan kaynağımız ile ilgili hayalimiz; en başta belirttiğim kültürümüzü bozmadan, değerlerimize ve prensiplerimize sahip çıkarak bizi iddialı vizyonumuza taşıyacak en yetkin, bilgili, becerikli, çevik ve yaratıcı çalışanlarla dolu bir organizasyon olmayı sürdürmektir.

 

MSI Dergisi: Bu detaylı değerlendirmenizden sonra, insan kaynakları politikanıza gelecek olursak… FNSS’nin yöneticilerini nasıl yetiştirdiğini ve onları geleceğe nasıl hazırladığını anlatabilir misiniz?

Nail KURT: Bu işe, gerçekten planlı ve yapılandırılmış bir gözle bakıyoruz. Çalışanlarımız, her sene; stratejik hedeflerimizin iz düşümü olan yıllık şirket hedefleri, bireysel hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışında, çeşitli teknik eğitim, konferans ve seminerlere katılırlar. Teknik yetkinlik gelişiminin yanı sıra belirli bir seviyeden sonra, yönetici geliştirme programına dâhil olurlar. Yöneticilerimizin kariyeri, şirketimizdeki ilk kademe yöneticilik olan “Lider” adını verdiğimiz bir seviye ile başlar. Buradaki ilk seçim için, yani Lider olabilmek için, bazı kriterlerin karşılanması gerekir. Bunlardan biri, şirketimizde veya sektörde, en az 5-6 yılını geçirmiş olmaktır. Bir diğer kriter ise şirket içerisinde her yıl yaptığımız performans değerlendirmesi notlarının ortalamasında, belli bir seviyenin üzerinde puan almak; ayrıca her yıl yaptığımız yetkinlik değerlendirmesinde, özellikle yönetsel yetkinliklerinin, yine belli bir seviyenin üzerinde olmasıdır. Bu kriterleri sağlayan çalışanlarımız ile Yönetici / Lider gelişim sürecimiz başlar. Bu seviyedeki tüm Liderlerimiz, yaklaşık 2 yıl sürecek olan bir Liderlik Gelişim Programı’na başlarlar.

 

FNSS’nin 23 Aralık’ta düzenlediği etkinlikte, K. Nail Kurt’un plaketini, FNSS’nin en kıdemli çalışanlarından biri olan Mehmet Sarıkaya verdi.

Lider Gelişim Programımız, kapsamında; farkındalık, eğitim, değerlendirme ve gelişim tarafları olan, harmanlanmış bir içeriğe sahiptir. Bireylerin gelişim yolculuğundaki en önemli yapıtaşı olan kişisel farkındalığın oluşması amacıyla program, “güçlü yönleri tespit envanteri ve kişisel değerler çalışması” ile başlar. Çalışanımız, yönetsel kulvarda, FNSS vizyon ve misyonunu taşıyabilen bir liderin alması gereken temel liderlik eğitimlerinden faydalanır ve sonrasında ise yine yönetsel ve liderlik becerilerinin ölçüldüğü, 2 günlük bir gelişim merkezine girerler. Tamamen bağımsız ve alanında uzman dış danışmanların katıldığı bu değerlendirmede, yönetsel açıdan FNSS yöneticilerinden beklediğimiz tüm yetkinlikleri, detaylı bir şekilde sorgularız. Buradaki güçlü ve gelişime açık yönlerle ilgili İnsan Kaynakları (İK) birimimiz, çalışanlara birebir geribildirimler vererek hem bundan sonraki gelişimleriyle ilgili terzi usulü eğitim ve gelişim programları çıkartırlar hem de bireyin liderlik yolculuğunda sahip olması gereken iç görüyü oluşturmaya çalışırlar. Bunun yanı sıra çalışanlarımız, Harvard ile iş birliği yaparak geliştirdiğimiz, uzaktan eğitim programlarına dâhil olurlar. Tüm bu süreçler içerisinde, yetkinlik ve performans değerlendirmelerine ilaveten 360 derece değerlendirmeleri ve bunların geribildirimleri başlar. Buralarda da hem yapılan tüm bu faaliyetlerdeki gelişimini takip ederiz hem de başka gelişim alanları çıkarsa bu alanları geliştirmeye yönelik eğitimin dışında faaliyetler de düzenleriz. Örneğin, İK ekibimizin büyük bir kısmı, ICF (International Coach Federation / Uluslararası Koçluk Federasyonu) Onaylı Profesyonel Koç’tur. İK ekibimiz, bu çalışanlarımızla birebir koçluk seansları gerçekleştirdikleri gibi takımlarımızı ve proje gruplarımızı da Takım Koçluklarıyla desteklerler.

Tüm bu süreç ve değerlendirmeler sonucunda ise ilgili Liderimiz, yönetsel alanda ilerlemeye istekli ise ve gerek danışmanlarımızın gerek İK birimimizin ve gerek yöneticilerinin görüşleri ve tüm süreçteki ölçümler de bu yönde pozitif ise Birim Yöneticiliğine ve oradan da Fonksiyon Müdürlüğü’ne ve Direktörlüğe yükselebilirler.

Bu aşamalarda ise Birim Yöneticileri, ortağımız BAE Systems’in global ölçekte düzenlediği, 3 farklı modüldeki yönetici geliştirme eğitimlerine katılmaya başlıyorlar. Bu yeni bir uygulama ve sayıyı arttırarak devam etmeyi planlıyoruz. Yine yeni bir uygulama olarak Müdür ve Direktörlük düzeylerine hazırlık için de yine dünyaca ünlü yönetim okullarıyla iş birliği hâlindeyiz. İhtiyaca göre Massachusetts Institute of Technology (MIT) ve Manchester Üniversitesi gibi birçok kurumdan eğitim ve değerlendirme de yine yönetim onayı ile gerçekleşecek.

Savunma sanayisi, hızla gelişiyor ve FNSS çalışanlarının her daim bu hızın bir adım önünde olmalarını, yani yarışı domine etmelerini istiyoruz. . Bu amacın bir parçası olarak da Türkiye ve dünyada çalışmalarıyla sektörlerini bir adım öne taşıyan farklı uzmanlarla çalışanlarımızı bir araya getirerek trendleri yakından takip etmelerini sağlıyoruz.

Tüm bunları yaparken nihai amacımız, çalışanlarımızın kişisel gelişimini desteklemek ve FNSS vizyon ve misyonunu hayata geçirerek ileri taşıyacak liderler yetiştirmek.

FNSS’nin 23 Aralık’ta düzenlediği etkinlikte, 20 yılını dolduran 15; 25 yıl ve üzerinde hizmeti bulunan ise 51 çalışan ödül aldı.

 

MSI Dergisi: FNSS’nin “İnsan”a verdiği değeri nasıl tanımlayabilirsiniz? İnsan kaynakları açısından düşündüğümüzde, FNSS’yi farklı kılan nedir?

Nail KURT: Tek kelime ile özetlemem gerekirse FNSS’yi farklı kılan, gerçekten “İnsana Verdiği Değer”dir. Biz, çalışanlarımızı, ailemizin bir ferdi gibi; hatta biraz abartayım, oğlumuz ya da kızımız gibi görüyoruz.

Bir çocuğunuz olduğunu düşünün. İş, bu çocuğun cebine para koymakla bitmez, değil mi?

Tabii ki ücret, çok önemli, bu nedenle kesinlikle yaptığı işin hakkından, belki de fazlasını vermekle başlıyor her şey. Ama esasen yapılması gereken; çalışanımızla çok yakından ilgilenmek; derdini, sıkıntısını dinlemek; eğitim ve gelişimini yakından takip etmek; onu geliştiren, zorlayan ortamlar ve sistemler yaratmak; onu motive eden faktörleri bilip ona göre hareket etmek ve son olarak, belki de en önemlisi, samimi ve dürüst olmak. Bu liste, FNSS‘de, her geçen gün daha da uzuyor. Bu nedenledir ki; piyasanın üzerinde bir ücret ve yan haklar sunuyoruz. Eğitim saati ortalamamız, Türkiye ortalamasının en az 4 katı; yüksek lisans ve doktora desteklerimiz, üst düzeyde. Öneri sistemlerimiz, takdir uygulamalarımız, sağlık uygulamaları, esnek saatler, haftalık 40 saat çalışma sistemi, yemek, servis, sosyal faaliyetlerimiz -piknikler, geziler, yemek, dans kursları gibi- Avrupa standartlarının bile üzerinde.

Tabii ki bunu, hem içeride yaptığımız mülakat ve anketlerde ve ayrıca dışarıya ve üniversitelere yaptırdığımız birçok ölçüm sonucunda görüyoruz; ama FNSS içerisinde de kime sorarsanız sorun, size söyleyeceği şeylerden bir tanesi, mutlaka “İnsana verilen değerin çok yüksek olduğu”dur. Bizim için de en büyük ve değerli geribildirim budur.

Bu nedenle, ağır ve çok tehlikeli bir üretim sürecinde olmamıza rağmen ölümlü veya uzuv kayıplı büyük diyebileceğimiz bir kazamız olmamasına; çalışan devir oranımızın, uzun yıllardır %3 seviyelerinde olmasına, pek de tesadüf gözüyle bakmıyoruz.

İşte FNSS’yi farklı kılan budur.

 

MSI Dergisi: Bu fark, FNSS’nin tasarladığı platformlara ve üstlendiği projelere nasıl yansıyor?

Nail KURT: Çalışan, kendini değerli hissettiği yerde mutlu oluyor; bu da kişinin yaptığı işe muhakkak yansıyor. İş yerinde mutlu olan çalışanın, üretkenliği ve yaratıcılığı da artıyor. FNSS olarak farklı fikirlere ve görüşlere açık bir çalışma ortamı yaratmaya özen gösteriyoruz. Çalışanlarımızı, eğitimlerle de destekleyerek potansiyellerini arttırdığımızda, iş yapış şeklimizin giderek daha etkin, daha verimli ve inovatif hâle geldiğini gözlemliyoruz. Böylece, ortaya daha yenilikçi çözümler, tasarımlar ve katma değerli ürünler çıkıyor. FNSS’yi sürekli daha ileriye taşıyabilecek yeni proje fikirlerinin doğması ile çalışanlarımız, bu projeleri, kendi liderlikleri ile hayata geçirebiliyorlar. Böylelikle sadece FNSS’nin gelişimine katkı sağlanmakla kalınmıyor; çalışanlarımız, kendi kişisel ve yönetsel kabiliyetlerini de geliştirebiliyorlar.

Bununla birlikte, çalışan devir oranımızın düşük olması, kurumsal bilgi birikiminin korunmasını da sağlıyor. Sektörün dinamiklerine, ihtiyaçlarına ve şirketimizin kabiliyetlerine hâkim olan ekiplerimizin fikirleri ve katkıları, bizim için çok kıymetli. Bu sayede, sektörümüz için referans noktası olarak alınabilecek, yüksek katma değerli ve bu yanıyla sektörde ayrışan ürünler ve projeler ortaya koymaya devam ediyoruz.

Çalışanlarımız, FNSS’yi aileleri gibi hissettikçe, elinden gelenin en iyisini ortaya koyabilmek için motive oluyor; daha özverili ve daha özenli çalışıyor. Kendisine değer verildiğini gören çalışan, gerektiği zamanlarda, özveri göstermekte imtina etmiyor. Bu da en nihayetinde, istenen zamanda ve kalitede iş yapabilmek için oldukça önemli. Aslında ne ekersen onu biçersin dengesi biraz da: Biz çalışanlarımıza değer verdikçe, onlar da yaptıkları işe daha çok önem veriyor ve sonucunda başarılı işler çıkıyor.

 

MSI Dergisi: Kıdem Ödülleri etkinliğinde 66 kişi, FNSS’de kazandıkları 20 yılın üzerindeki tecrübeleri ile ödül aldılar. Hatta bu kişilerin büyük bir bölümü, FNSS’de, 25 yıldan fazla kıdeme sahip çalışanlardan oluşuyor. Bu sayılar ne anlam ifade ediyor? Bu tabloyu nasıl yorumlamalıyız?

Nail KURT: Bu, bizim için oldukça mutluluk verici bir tablo. İnsana değer veren bir kültür yaratma amacımızda başarılı olduğumuzu gösteren ibarelerden bir tanesi. Bir çalışanın, 20 yıldan uzun süredir FNSS’de olması, aslında bu şirkette çalışmaktan mutlu olduğunun bir göstergesi. Çalışanlarımız, sektörde ya da sektör dışında pek çok firmada çalışabilecek yetkinlere sahip olmalarına rağmen FNSS’de kalmayı tercih ediyor. Çünkü FNSS ailesinin bir parçası olan herkesin, hem gelişimi hem de memnuniyeti için var gücümüzle çaba gösteriyoruz.

Uzun süreli çalışanlarımızın, kurum kültürünün yaşatılmasına ve kurumsal hafızanın korunmasına katkıları da çok büyük. Hızla büyüdüğümüz son dönemlerde, en çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi de kurum kültürünün yeni çalışanlarımıza aktarılması. Bu noktada, gerek yönetsel pozisyonlarda gerek şirket içi eğitimlerde gerekse farklı görevlendirmelerde, kıdemli çalışanlarımızın büyük desteklerini aldık.

Kıdemli çalışanlarımızın memnuniyeti, yeni çalışanlarımızın da rahat adaptasyonunu sağlıyor. Bilgi aktarımının ve kurum kültürünün nesilden nesle ulaşması, doğal bir süreçle gerçekleşiyor. Bununla birlikte, şirketimize katılan yeni arkadaşlarımızın getirdiği enerji ve farklı bakış açısı, kurum kültürünün beslenmesine ve FNSS’nin geleceğinin daha etkili şekillenmesine olanak sağlıyor.

 

FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt’a, zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için, okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.

 4,863 Toplam Görüntüleme,  2 Günlük Görüntüleme

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.