Ana Sayfa Haberler SÖYLEŞİ: Meteksan Savunma Entegre Lojistik Destek Müdürü Mirkan ALTAY

SÖYLEŞİ: Meteksan Savunma Entegre Lojistik Destek Müdürü Mirkan ALTAY

MSI Dergisi’nin 183’üncü sayısında yayımlanan söyleşi, derginin internet sitesinde paylaşılmıştır:

 

“En önemli hedefimiz; kullanıcının memnuniyetini, her zaman en üst seviyede tutmak.”

 

“Türkiye’de en güvenilir savunma sanayii şirketi olmak” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Meteksan Savunma’nın bu hedefine en büyük katkı veren birimlerinden biri de Entegre Lojistik Destek (ELD) Müdürlüğü. Alanında derin birikimi ile 7/24 mesai esasına göre çalışan müdürlüğün faaliyetlerini ve hedeflerini, ekibin başındaki isimden, Meteksan Savunma ELD Müdürü Mirkan Altay’dan dinledik.

 

MSI Dergisi: Mirkan Bey, öncelikle Meteksan Savunma ELD Müdürlüğü’nün kuruluşu, yapısı ve çalışmaları hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?

Mirkan ALTAY: ELD Müdürlüğümüz, 2013 yılında, Meteksan Savunma’nın ürünleşme vizyonuyla birlikte kuruldu. Bugün ise ELD Müdürlüğü, Meteksan Savunma’nın yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü; deniz, hava ve kara platform ve sistem projelerinde, etkin olarak rol alıyor. Bu projelerin; sözleşme, tasarım, üretim ve kullanım dönemlerini kapsayan ömür devri boyunca görevler üstleniyoruz. Müdürlüğümüz, 8 kişilik kadrosuyla 3 ayrı mühendislik bölümünden oluşuyor.

Bunlardan Ürün Desteği Mühendisliği’nin temel amacı, sahada aktif olarak kullanılan ürünlerimize yönelik bakım ve onarım desteği vermek. Ayrıca, kullanıcılara yönelik gerçekleştirdiğimiz eğitimleri de bu bölümümüz düzenliyor. Desteklenebilirlik Mühendisliği, sistemlerin idamesini ve kullanılabilirliğini en üst seviyede tutmaya çalışır, oluşabilecek arızaları tasarım aşamasında tespit eder ve kullanıcılardan aldığı geri bildirimleri, iyileştirme girdileri halinde hazırlar ve tasarım ekibine iletir. Planlama Mühendisliği ise idari ağırlıklı işler olan; tüm planlama faaliyetlerini, demodelik yönetimi, ürün garanti sözleşmeleri ve uzun vadeli bakım sözleşmeleriyle ilgilenir.

ELD Müdürlüğü, kuruluşundan itibaren Meteksan Savunma’nın teslim ettiği bütün ürünleri veri bazlı takibe aldı. Bugün, ELD hizmeti için takip ettiğimiz sistem sayısı, 1.000’i geçiyor. Yıllık ortalamamıza baktığımızda ise bir yıl içerisinde, 50’nin üzerinde talebe cevap vererek çözüm üretiyoruz. Tabi yaptığımız işin doğası, ortaya çıkan sorunların birçoğuna bizzat yerinde çözüm bulmayı gerektiriyor. Bu da bizim yurt içi ve yurt dışında, yıllık ortalama 15’in üzerinde seyahat yapmamızı ve yaklaşık 25 bin kilometre yol kat etmemizi zorunlu kılıyor.

 

Meteksan Savunma’nın PELİKAN Güdümlü Mermi Simülatörü gibi çözümleri, her kullanımda, farklı alanlarda konuşlandırılabiliyor. Meteksan Savunma ELD Müdürlüğü, bu tür durumlarda, desteğini sürdürmeye devam ediyor.

 

Havada, Karada ve Denizde, Her Koşulda, 7/24 Hizmet

MSI Dergisi: ELD, sahada aktif mücadele içinde olan silahlı kuvvetlerin, önemini ve değerini çok iyi bildiği bir kavram. Meteksan Savunma’nın ELD konusundaki faaliyetleri, son kullanıcı açısından nasıl bir fark yaratıyor?

Mirkan ALTAY: Sahada birçok görev üslenen silahlı kuvvetler; sistemler, sistemlerin kullanımı, ergonomisi ve tasarımı konusunda elde ettiği tecrübeyle ELD’ye büyük önem veriyor. Silahlı kuvvetlerle birlikte ayrılmaz bir bütün oluşturan savunma ve havacılık sanayisine de bu konuda büyük görevler düşüyor. Biz de Meteksan Savunma olarak, üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışıyoruz. Bizim bu konudaki hedefimiz; kullanıcılarımızın, ileri teknoloji ile tasarlanan sistemlerimizden yüksek seviyede verim almasını sağlamak. Bundan dolayı, kullanıcının talep ve görüşlerini; sözleşme, tasarım ve üretim aşamalarında sürekli kayıt altına alarak ELD süreçlerimizi, her sistem ve kullanıcıya özel olarak hazırlıyoruz. Bunun yanı sıra teslim edilen sistemlerin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla eğitimler düzenliyoruz. Hatta bu eğitimler gemide, tatbikatta, fabrikada, tesiste, her türlü arazi ve iklim koşullarında gerçekleşebiliyor. Arıza durumlarında da benzer şekilde hava, kara, deniz platformları veya bölgesel şartlar fark etmiyor; güçlüğü ne olursa olsun kullanıcının karşılaşabileceği bir problemi olabilecek en kısa sürede çözmek için 7/24 hizmet sunuyoruz. Tüm bunların yanında kullanıcıyla kurduğumuz samimiyet ve çözüm odaklı yaklaşımımız, Meteksan Savunma’yı, kullanıcılar açısından bir adım öne geçiriyor.

 

MSI Dergisi: Meteksan Savunma’nın, farklı faaliyet alanlarında ortaya çıkarttığı ürünleri, sahada aktif olarak kullanılıyor. ELD’nin son kullanıcı açısından önemi ise hiç kuşkusuz, sahada, operasyonlar sırasında ortaya çıkıyor. Bir arıza durumunda, ELD hizmeti süreciniz nasıl işliyor?

Mirkan ALTAY: ELD destek süreçlerimiz, imzalanan sözleşmenin garanti koşullarına bağlı olmakla birlikte, ilk müdahale, genelde, kullanıcının arızayı bildiri yapmasıyla başlıyor. İlk aşamada, telefon aracılığıyla arıza hakkında bilgi alıyor ve sorunun çözümüne dair bilgi veriyoruz. İlk müdahaleyi telefon desteği ile sağlıyoruz. Telefon desteğinden çözüm alınamaması durumunda, yurt içinde azami 48 saatte; yurt dışında ise 5 gün içinde yerinde müdahale gerçekleştiriyoruz. Burada önceliğimiz, sistemi faal tutmak. Bunun için, kritik durumlarda, arızalı parçayı tamir ederek zaman kaybı yaşamak yerine, yedeğiyle değiştiriyor ve sistemi en kısa sürede faal duruma getiriyoruz. Tabi ki sözleşme aşamasında belirli taahhütlerimiz oluyor; ancak yaptığımız sözleşmede belirtilen zamanın tamamını kullandığımız hiç olmadı. Örnek vermek gerekirse bir seferinde, bir birlikte kullanılan ürünümüz ile ilgili arıza bildirimi aldık. Orada bulunan askerimizin ne şartlarda görev yaptığını gayet iyi biliyoruz. Bu motivasyonla akşam saat dokuzda aldığımız bildirimi, ertesi gün yerel çözüm ortağımıza gerekli malzemeyi ulaştırarak 24 saat içinde çözdük. Aynı bölgede bir başka birlikte ise hasar gören bir sistemimiz vardı. Bu sistemin onarımını yapmaya kalkmanın uzun süre alacağını öngörerek, o birliğe, iki gün içinde yedek bir sistemimizi ulaştırdık. Sistem en fazla birkaç gün gayri faal kaldı. Bunun gibi kullanıcıda yüksek memnuniyet yaratan çok sayıda örnek var. Çünkü biliyorlar ki Meteksan Savunma’nın bir ürününde herhangi bir nedenle sıkıntı yaşandığında, mağdur olmayacaklar.

Bu konuda zaten iyiyiz diyerek durağan bir şekilde süreçlerimizi devam ettirmiyoruz. Kalite yönetimini ele aldığımız toplantılarla sürekli olarak süreçlerimizi daha da iyileştirecek hedefler belirliyoruz.

 

MSI Dergisi: Meteksan Savunma, sektördeki, ihracat konusunda önemli çalışmaların altına imza atan firmalardan biri. Bu kapsamda, yurt dışında kullanılan sistemlerinizi nasıl destekliyorsunuz?

Mirkan ALTAY: Burada, kullanıcının talebine göre esnek çözümler üretebiliyoruz. Genellikle ilk müdahaleyi, telefon desteği ile yapıyoruz. Birçok ülkede yerel çözüm ortaklarımız da var. Bu yerel ortaklara gerekli eğitimleri veriyoruz. Ayrıca ürünün kullanıldığı bölgede, planlanan ihtiyaç kadar yedek parça ile sistemlere müdahale ederek, sistem onarımlarını vakit kaybetmeksizin gerçekleştiriyoruz. Telefonla müdahale ve yerel çözüm ortaklarımızın sorunun çözümünde yetersiz kalması durumunda ise en kısa sürede personelimizi bölgeye göndererek yerinde müdahaleyi gerçekleştiriyoruz.

 

MSI Dergisi: Meteksan Savunma, tüm faaliyet alanlarında, hem teknoloji geliştiriyor hem de rekabet ediyor. Bu ortamda, ELD; teknoloji, maliyet-etkinlik, proje takvimi gibi daha öncelikli görünen konular arasında gündemde kendine nasıl yer bulabiliyor? Meteksan Savunma’nın iç süreçlerinde bu konular nasıl ele alınıyor?

Mirkan ALTAY: ELD personeli, projelerin gereksinim aşamasından başlayarak tasarım ve üretim süreci boyunca da son kullanıcı ile sürekli temas halinde bulunuyor. Bu açıdan, sadece ürünün satışından sonra değil, ürünün geliştirme aşamasında da kritik görevler üstleniyoruz. Kullanıcıdan aldığımız geri bildirimlerle tasarıma girdiler yapıyoruz. Güvenilirlik, İdame Edilebilirlik ve Kullanılabilirlik (GİK) analizlerimiz, bu süreçte bize yol gösterici oluyor. Analizler, projenin ön tasarım ve kritik tasarım aşamalarında gerçekleştiriliyor. Bunun sonucunda, ürüne ait elde edilen metrikler, tasarım birimi ile değerlendiriliyor ve ihtiyaç olması durumunda, tasarımda iyileştirmeler yapılıyor. Ayrıca, “Demodelik Yönetimi” çalışmaları ile ürünlerimizde kullanılan malzemelerin idame edilebilirlik durumlarını periyodik olarak takip ediyoruz. Kullanım durumunda risk oluşabilecek malzemelerin, gelecek tasarımlarda kullanılmaması; üretimden kalkan malzemeler için alternatif malzemelerin bulunması gibi çözümler ile ürünlerimizi destekliyoruz. Demodelik Yönetimi çalışmaları da tıpkı GİK analizleri gibi, ön tasarım aşamasından başlıyor ve sözleşmedeki taahhütlerin gereğince, ürün ömrü boyunca devam ediyor. Burada altı çizilmesi gereken nokta ise başta öngördüğümüz durumlarla aslında önlem alarak maliyet etkin bir çözüm üretiyor olmamız. Biz bunu en başından öngörmezsek tasarım veya maliyet anlamında ortaya çıkabilecek krizler, çok daha büyük etkiler yaratabilir. Ürün tasarım aşamasındayken yaptığımız girdiler, tasarımcılar açısından belki ilk başta kötü polis rolü gibi etki uyandırabilir; ama uzun vadede, hem onları hem de şirketin itibarını daha da yükseltecek bir rol oynuyor.

 

 Alt Yüklenicilerle Hızlı Çözümler

MSI Dergisi: Meteksan Savunma’nın ürünlerinin çeşitliliğinin ve sayısının artması, sizi zorlayıcı bir durum oluşturuyor mu?

Mirkan ALTAY: Normal şartlarda ürünlerin sayısının artması, ELD’nin işini zorlaştırır. Biz ürün sürecine sıfırdan başlayarak dâhil olduğumuz için, ilk ürünü verdiğimizde; örneğin, sözleşmedeki 100 adet sistemi nasıl idame edeceğimizin de alt yapısını oluşturuyoruz. Tabi burada devreye alt yüklenicilerimiz giriyor. Mesela, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bize onarım desteği sunabilecek birçok firmaya eğitim verdik. Bu sayede de bizim müdahale ve onarım süremiz, çok daha kısa hale geldi.

Ürün çeşitliliği konusuna gelince; Meteksan Savunma bünyesinde; “Haberleşme Sistemleri”, “Radar Sistemleri” ve “Akustik, Optik ve Simülasyon Sistemleri” olmak üzere, 3 ayrı ana yapılanma var. Biz de burada oluşan ürün çeşitliliğine yönelik olarak yeni bir yapılanmaya girdik. Her grup için bir mühendis arkadaşı, derinlemesine tecrübe kazanması için yetiştiriyoruz. Bu arkadaşlarımız, alanında uzmanlaşarak konuya odaklanıyor ve en yüksek verimi sağlıyor.

 

MSI Dergisi: Meteksan Savunma, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda yürütülen Ömür Devri Yönetimi Platformu’na nasıl destek veriyor?

Mirkan ALTAY: Ömür Devri Yönetim Platformu’nun, sektör açısından büyük önem arz ettiğine inanıyoruz. Bunun için yapılan çalıştay ve konferanslara Meteksan Savunma olarak katılım göstermeye gayret ediyoruz. Bu çalışmalar kapsamında hazırlanan dokümanlara girdiler yaparak sahip olduğumuz bilgi ve birikimi platform çalışmalarına aktarıyoruz.

Meteksan Savunma ELD Müdürlüğü, destek faaliyetlerini, tüm hava koşullarında eksiksiz yerine getiriyor.

 

MSI Dergisi: ELD Müdürlüğü olarak uzun vadeli gelişim hedefleriniz neler? Bu hedefleriniz, Meteksan Savunma’nın vizyonuna ve zaman içinde gelişimine ne gibi katkılar sağlayacak?

Mirkan ALTAY: Meteksan Savunma ELD Müdürlüğü olarak en önemli hedefimiz; kullanıcının memnuniyetini, her zaman en üst seviyede tutmak. Bunun için de aldığımız geri bildirimlerle sürekli iyileştirme girdileri elde ediyoruz ve bunların, sistemlere uygulanmasını sağlıyoruz.

Meteksan Savunma, bir yüksek teknoloji şirketi. ELD faaliyetlerinde de yüksek teknoloji kullanmak için, yapay zekâyı sürece dâhil etmeyi amaçlıyoruz. Bu konuda bir iç Ar-Ge projesi yürütüyoruz. Tasarım aşamasında, sistemlere yönelik hata analizlerini otomatik yapabilecek ve çözümler geliştirebilecek bir yapay zekâ yazılımı, aynı zamanda tekrarlanan arızaları kaydedecek ve bunları raporlayacak. Bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde, bu uygulamayı hayata geçireceğiz.

Öte yandan, kullanım kılavuzlarının pek de okunmadığını biliyoruz. Bu da bir eğitim açığına sebep oluyor. Biz de bunu, artırılmış gerçeklik kullanarak görsel bir yapıya dökmek istiyoruz. Bunu da kısa vadede hayata geçireceğiz.

 

Meteksan Savunma ELD ekibi

 

Hızlı Büyüme, Yeni Kurgular Gerektirecek

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka bir konu ya da konular var mı?

Mirkan ALTAY: Sektörümüzde, ELD’nin önemi yeni yeni fark ediliyor. ELD’yi, sadece satış sonrası destek gibi algılayan birçok kişi var. Ancak ELD’nin tasarıma yaptığı katkılar, kritik önem arz ediyor. Biz de bu konudaki farkındalığı arttırabilmek için, şirket içi oryantasyon eğitimlerinde, ELD faaliyetlerini içeren sunumlar yapıyoruz. Bunu, bütün sektörün uygulaması gerektiğini düşünüyorum. ELD personelimize yönelik düzeltici faaliyetleri ve öğrenilmiş dersleri hazırlıyoruz. Önümüze hedefler koyarak ürün ve süreç hâkimiyetimizi arttırıyoruz.

Kısa süre içinde lojistik destek hizmeti sözleşmelerini imzalayacağımız çok önemli iki proje var. Bu iki proje de Performansa Dayalı Lojistik kapsamında yürüteceğimiz ilk işler olacak. Bunlar da gerçekleştikçe duyuracağız. Biz, geleceğe dair şunu görüyoruz: Meteksan Savunma, özellikle ürünleşme sürecinde çok büyük adımlar atmaya hazırlanıyor. Buna paralel olarak ELD yapımızın da daha üst seviyede genişlemesini bekliyoruz. Biz de planlı ve disiplinli bir şekilde bu geleceğe hazırlanıyoruz.

 

Meteksan Savunma ELD Müdürü Mirkan Altay’a, zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için, okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.

 2,744 Toplam Görüntüleme,  2 Günlük Görüntüleme

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.