Ana Sayfa Haberler Söyleşi: NUMESYS Genel Müdürü Ekin ERSAN

Söyleşi: NUMESYS Genel Müdürü Ekin ERSAN

“NUMESYS, sektörün, gelecek dönem için ihtiyaç duyduğu çözüm ortağı olacak.”

 

MSI Dergisi’nin 166’ncı sayısında yayımlanan söyleşi, derginin İnternet sitesinde paylaşılmıştır:

 

NUMESYS, Türk savunma ve havacılık sektörünün, alt sistemlere ve kritik teknolojilere hâkim olmaya çalıştığı bir süreçte, 2 Nisan’da kuruldu. Firma, dünya genelinde yürütülen önemli savunma ve havacılık projelerinde yoğun olarak kullanılan, başta ANSYS olmak üzere, farklı yazılımların; satışı, teknik desteği ve eğitimleri konularında, sektörün güvenilir çözüm ortağı olarak öne çıkıyor. NUMESYS’in, kuruluşu ile Türk sanayisine getirdiği yenilikleri ve gelecek planlarını, NUMESYS Genel Müdürü Ekin Ersan’dan dinledik.

 

MSI Dergisi: Ekin Bey, öncelikle FİGES ve ANOVA’nın, neden bu şekilde bir birleşmeye ihtiyaç duyduğunu ve NUMESYS’in nasıl ortaya çıktığını anlatır mısınız?

Ekin ERSAN: Bu birleşmenin, birkaç nedeni var. Birincisi, işe odaklanma. Hangi işi ön plana alıyorsanız, ona odaklanmanız gerekiyor. Şirket içi süreçler; hatta şirket kültürü de bu odak noktasına göre şekilleniyor. Hem FİGES hem de ANOVA, artık teknoloji odaklı sektörlerde, özgün ve yenilikçi çözümler geliştiren firma kimlikleri ile öne çıkmak istiyordu. Yazılım temsilciliği ve satışı, bu tabloda, belirlenen bu ana odak noktasının uzağında kalıyordu. NUMESYS’in kurulması ile birlikte, FİGES ve ANOVA; Ar-Ge çalışmalarına, özgün ve yenilikçi ürün geliştirme faaliyetlerine ve sektör projelerinde daha yoğun olarak odaklanabilecekler.

NUMESYS, 10 Ağustos’ta düzenlediği şirket içi tanıtım toplantısı ile önümüzdeki döneme yönelik hedeflerini ve planlarını, çalışanları ile paylaştı.

 

İkincisi, yazılım satışı ve desteği açısından baktığınızda da bir odaklanma gerekiyor. Örneğin, büyük sektör şirketlerinin, çok geniş bir yelpazede projeleri ve faaliyetleri oluyor. Resmin tümünü göremediğimiz zaman, iş, alınacak lisans sayısı ve bunların fiyatlandırmasına indirgeniyor. Oysa o firma; bugün ne yapıyor, yarın ne yapmak istiyor, proje hacmi ne olacak? Bu soruların cevapları bizde olursa birlikte çalışma alternatiflerimiz de ciddi bir şekilde artıyor. Birden çok yıla yayılan bir lisanslama paketi önerebiliyoruz. Bu da firma açısından, fiyat avantajlarını beraberinde getirebiliyor. Ya da portföyümüzde olup da firmanın aşina olmadığı; ama gelecekteki çalışmalarında ihtiyaç duyacağı yazılım araçlarını önerebiliyoruz. Bunlarla ilgili tanıtım çalışmaları yapabiliyoruz, deneme lisansları düzenleyebiliyoruz. FİGES ve ANOVA’nın her ikisi de ANSYS’in temsilciliğini yaparken, büyük bir firmanın lisanslarının bir kısmı FİGES’in üzerinde, diğer kısmı ise ANOVA’nın üzerinde olabiliyordu ve iki firma da büyük resmi göremiyordu. NUMESYS’te, büyük resmi görmeyi başaracağız ve sektör için de çok önemli bir katma değer yaratacağız. Hatta ürünlerimizi, çok sayıda ve geniş bir yelpazede kullanan büyük firmalara verdiğimiz hizmetin kalitesini, Teknik Müşteri Yöneticisi gibi mekanizmalar ile daha da arttıracağız.

Üçüncüsü de yine odaklanmanın getirdiği, verimlilik ve çeşitlilik. Eskiden FİGES’te ekipler vardı; ANOVA’da da ayrı ekipler vardı. Her iki kuruluşta da birbirini tekrarlayan genel giderler, pozisyonlar ve kabiliyetler bulunuyordu. NUMESYS çatısı altında, ekiplerimiz çok daha verimli çalışacak. Sadece FİGES ya da sadece ANOVA’nın yapamayacağı bir şeyi; farklı kabiliyetler için de insan kaynağı ayırmayı gerçekleştirebileceğiz. Niş konulara da eğilebileceğiz.

 

MSI Dergisi: NUMESYS, yeni kurulan bir firma olsa da hem FİGES’in hem de ANOVA’nın mirasını taşıyor. Bu durum, size ne gibi avantajlar sağlıyor?

Ekin ERSAN: Geçen yıl, Türkiye’de bir pazar araştırması yaptık ve firmaların, neden ANSYS ürünlerini tercih ettiğini sorguladık. ANSYS, bir dünya devi ve kendi pazarının lider firması. Bizim beklentimiz de ankette, ANSYS’in bu niteliklerinin öne çıkmasıydı. Sonuçlar ise şunu gösterdi: Katılımcıların %80’i, ilk sıraya, ANSYS ürünleri ile ilgili aldığı teknik desteği ve mühendislik hizmetini koydu. Aslında bu, çok makul bir sonuçtu. Çünkü ürününüz ne kadar iyi olursa olsun, ancak kullanıcınızın onu etkin bir şekilde kullanabildiği oranda yararlı olabiliyor.

Dolayısı ile teknik yapılanmanız ne kadar derin ve kuvvetliyse müşteri memnuniyeti de o kadar üst düzeyde oluyor. FİGES ve ANOVA’dan gelen ekip ve iş yapma geleneği, teknik tarafta çok güçlü olmamızı sağlıyor. Ayrıca, gerektiğinde FİGES ve ANOVA’nın insan kaynağından yararlanabiliriz. Bu da yaklaşık 200 kişilik bir mühendislik ekibi anlamına geliyor. Başka bir bakış açısıyla, NUMESYS, yeni kurulmuş bir firma değil; 25 yıllık bir birikimin üzerine kurulmuş bir firma.

MSI Dergisi: NUMESYS’in kuruluş nedenlerinden bahsederken aslında konuya giriş de yaptınız… NUMESYS, sektöre nasıl bir katma değer sağlayacak?

Ekin ERSAN: Sektöre sağlayacağımız katma değer, birden çok alanda kendini hissettirecek. Öncelikle hem satış desteğinin hem de teknik desteğin kalitesi, bir üst seviyeye çıkacak. Firmalarla uzun yıllara sâri planlar yapabileceğiz ve bu da maliyetleri aşağıya çekecek ve daha sürdürülebilir bir modelde çalışacağız. Diğer yandan, daha küçük boyuttaki firmalara ve KOBİ’lere yönelik özel çözümlerimiz olacak. Örneğin, start-up paketlerimiz olacak.

NUMESYS içinde, ihtisaslaşmaya ağırlık vereceğiz. Bu da önemli bir fark yaratacak. Biraz önceki örnekten gidecek olursam, daha küçük boyuttaki firmalar ve KOBİ’lerle çalışan arkadaşlarımız, bu firmalar için belirlediğimiz ve eğittiğimiz kişiler olacak. Bu arkadaşlarımızın ihtisaslaşması; KOBİ’lerin dünyasını bilmelerini, bu dünyayı takip etmelerini ve KOBİ’lerin ihtiyaçlarına en doğru cevapları verebilmelerini sağlayacak.

ANSYS’in ürün yelpazesine kattığı yeni çözümleri, Türkiye’ye tanıtmak için de görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız olacak. Böylece, firmalarımıza yeni hizmetler götürüyor olacağız.

Meslek odaları ve üniversitelerle, temsilcisi olduğumuz yazılımlara yönelik farkındalığın artması için çalışmalar yapacağız. Onlara daha uygun koşullarda lisans sağlayacağız, eğitimler vereceğiz.

Tüm bunların sonucunda, Türkiye’deki iş hacmimizin artmasıyla birlikte, ANSYS ve diğer firmaların küresel ağında daha üst seviyelere geleceğiz; Türkiye’nin talepleri, daha iyi karşılanacak.

MSI Dergisi: NUMESYS’in kuruluşu, mühendislik yazılımı pazarına neler getirecek?

Ekin ERSAN: Tanınırlık ve kullanım oranı olarak baktığımızda, ANSYS’in, Türkiye’de ciddi bir hâkimiyeti var. ANSYS, açık ara pazar lideri ve NUMESYS de bu liderliği pekiştirecek. Müşterilerimizle ilişkilerimiz, yeni organizasyonumuz ve uzmanlıklarımızla daha da yakınlaşacak.

Var Olan Tecrübe, NUMESYS’e Taşındı

MSI Dergisi: NUMESYS’in ortaklık yapısı hakkında bilgi verir misiniz?

Ekin ERSAN: NUMESYS; %50’si ANOVA’ya, %40’ı FİGES’e ve %10’u Koray Gökalp’e ait, anonim bir şirket. Yönetim Kurulu; Dr. Tarık Öğüt, Dr. Emre Öztürk ve Koray Gökalp’ten oluşuyor. 10 Ağustos’ta gerçekleştirdiğimiz tanıtım toplantısında, gerek Dr. Emre Öztürk gerekse Koray Gökalp, NUMESYS’in kendi kurumsal kimliği olduğunu vurguladılar. Yönetim Kurulumuz, bize yol gösteriyor; icraya ise karışmamayı tercih ediyor. NUMESYS’in kuruluşundan itibaren bu yaklaşımla yönetilmesini, çok değerli buluyorum. Bu yaklaşım, bizim kurumsal bir firma olmamızı sağlıyor ve sürdürülebilirliğimizi daha da güçlendiriyor.

 

MSI Dergisi: NUMESYS’in başlangıç kadrosu nasıl oluştu?

Ekin ERSAN: Hem ANOVA hem de FİGES’teki, ANSYS konusunda çalışan ekipleri NUMESYS’e taşıdık. Yıl sonunda, muhtemelen 50 kişi olacağız ve bunun yaklaşık 35’i, ANOVA’dan ve FİGES’ten gelen kişiler olacak. Bu kadronun çoğunluğunu, 5 senenin üzerinde tecrübeye sahip kişiler oluşturuyor. Böylece, ANOVA ve FİGES’teki ihtisaslaşmayı, NUMESYS’e taşımış olduk.

Ekibimizi, yeni arkadaşlarla güçlendirmeye başladık. Yüksek tecrübeye sahip, sorumlu olduğu segmenti tanıyan arkadaşları da ekibimize dâhil ediyoruz.

Ekibi genişletirken, uluslararası bakış açısına sahibiz. ANSYS Almanya’dan bir arkadaşımızı da ekibe dâhil ettik: Oliver Zühlke. Oliver Zühlke, Türkiye’de daha önceden uygulamadığımız Teknik Müşteri Yönetimi konusunda tecrübe sahibi ve bu alanda çok hızlı ilerlememizi sağlayacak. Önümüzdeki yıl içinde, belki yurt dışı kökenli birkaç arkadaşımızı daha ekibe katabiliriz.

MSI Dergisi: Sözü edilmişken, Teknik Müşteri Yönetimi konusunu biraz daha açar mısınız?

Ekin ERSAN: NUMESYS öncesindeki yapılanmada, satış grubu ile teknik grup, organizasyonda ayrı birimlerdi. Ürünlerimizi geniş bir kapsamda kullanan müşterilerimiz için, Stratejik Müşteri Yöneticisi arkadaşlarımız vardı; ama onlar da daha çok satış ve idari işler odaklıydı. Kapsam genişledikçe, verdiğimiz hizmetin standardını koruyabilmemiz; hatta daha da iyileştirmemiz için, farklı bir yapıya geçmemiz gerektiğini gördük. ANSYS’in, başka ülkelerde başarıyla uyguladığı Teknik Müşteri Yönetimi, bu ihtiyacımızı tam olarak karşılıyor.

Mevcut yapımızda, satış grubumuz ve teknik grubumuz var. Bunlara, teknik müşteri yönetimi grubu eklendi. Böylece, örneğin, ASELSAN, ROKETSAN ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii gibi ölçek olarak büyük firmaların her biri için, 2 kişi ayıracağız. Bir tanesi Stratejik Müşteri Yöneticisi, diğeri de Teknik Müşteri Yöneticisi olacak. Bu arkadaşımız, müşterinin, yazılımlarımız ile ilgili teknik taleplerini dinleyecek; gerekirse teknik grubumuzdan da yardım alarak, konulara çözümler getirecek. Belki de yeni yazılımlar önerecek. Böylece, hem idari hem de teknik konuları, çok daha çabuk çözüme kavuşturabileceğiz.

 

MSI Dergisi: NUMESYS, yazılım satışı, teknik desteği ve eğitim dışında da hizmetler sunacak mı?

Ekin ERSAN: Yazılım satışı, teknik desteği ve eğitim dışında, sınırlı boyutlarda danışmanlık hizmetleri verebileceğimizi öngörüyoruz. Odağımızı kaybetmemek için, kısa soluklu ve ek bir iş gücü yatırımı gerektirmeyen danışmanlık işlerini üstlenebileceğimizi değerlendiriyoruz.

MSI Dergisi: NUMESYS’in, Türkiye genelindeki yapılanması nasıl oldu?

Ekin ERSAN: Merkezimiz Ankara. İstanbul, İzmir, Bursa ve Konya’da ofislerimiz var.

Türkiye’de, mühendislik yazılımlarını en yoğun kullanan sektör, savunma ve havacılık. Bu sektörün kalbi de Ankara’da atıyor. İstanbul’da, beyaz eşya ağır basıyor. İzmir’de, Vestel ve BMC’nin ihtiyaçlarının ön planda olduğu bir iş hacmimiz var. Türkiye’nin geriye kalanına ise Konya üzerinden hizmet veriyoruz. Son dönemde, Konya ve diğer illerde, beklentimizin de üzerinde bir hareketlilik var. Tabii bu tür yazılımları yeni yeni kullanmaya başlayan, özellikle KOBİ boyutundaki firmaların, farklı endişeleri oluyor. Örneğin, yazılımı kullanan kişi işten ayrılırsa ne yaparım endişesi var. Onlarla iletişimimiz arttıkça, birlikte daha yakın çalışacağımıza inanıyoruz.

 

MSI Dergisi: NUMESYS’in müşteri portföyünde, farklı sektörlerin ve farklı çözümlerin ağırlıkları nasıl?

Ekin ERSAN: Ciro olarak baktığımızda, savunma ve havacılık sektörünün ağırlığı, genel olarak %50’nin üzerinde; bazı yıllarda, %60’a ulaşabiliyor. Kalan iş kolları ise kendi aralarında dengede. Bunlar; otomotiv, beyaz eşya, turbo makina ve endüstriyel sistemler.

Yine ciro olarak bakacak olursak hesaplamalı akışkanlar dinamiği (computational fluid dynamics / CFD) çözümlerimiz, birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada, yapısal analiz çözümlerimiz var. Büyük firmalarda, CFD yoğunlukta; daha alt seviyelere indikçe, yapısal çözümlerin payı artıyor.

Elektromanyetik ve gömülü yazılım çözümlerimiz ise henüz giriş aşamasında diyebiliriz. Önümüzdeki dönemde, bu iki çözüm kümesinin payını arttırmaya odaklanacağız.

 

MSI Dergisi: ANSYS, Discovery ürünü için, diğer ürünlerinden farklı bir yol izliyor. Bu konuda bilgi verir misiniz?

Ekin ERSAN: NUMESYS, ANSYS’in, Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olacak. Bununla beraber, ANSYS’in, tasarım mühendislerine yönelik çıkarttığı Discovery adlı ürünü, ANSYS’in tercihi ile farklı bir modelde kullanıcılara sunulacak. Discovery’nin, kullanıcılara, bir bayi sitemi ile çok sayıda kanaldan ulaşması isteniyor. Bu doğrultuda, yine ANOVA ve FİGES ortaklığında, Fiova isimli bir şirket daha kuruldu. Fiova, bir bayi ağı kuracak ve bu ağın yönetimine odaklanacak. Teknik destek başta olmak üzere, çeşitli işlevleri ise NUMESYS ile aynı kaynakları kullanarak yerine getirecek.

 

ANSYS’i, Tüm Mühendislerin Bilmesini ve Kullanmasını Hedefliyoruz

MSI Dergisi: NUMESYS’in ilk yılının nasıl geçmesini öngörüyorsunuz?

Ekin ERSAN: Temsil ettiğimiz yazılımların, geçen seneki Türkiye cirosu, 10 milyon doların biraz üzerindeydi. Bu seneki hedefimiz, bunun %10 üzerine çıkmak. Türkiye’nin, önemli projeleri ele aldığı bir dönemdeyiz ve biz de bu dönemde, farklı sektörlere yoğun olarak destek oluyoruz.

Organizasyonel olarak baktığımızda ise ilk hedefimiz, satış sonrası hizmetler konusunda, kendimizi bir üst seviyeye çıkartmak. Bu doğrultuda, insan kaynağı ve yazılım yatırımları yapıyoruz. Müşterilerimizden gelen taleplerin, en kısa zamanda işleme alınması ve cevap sürelerinin kısaltılması gibi performans ölçütlerinde, ciddi gelişim kaydetmeyi hedefliyoruz.

Bir diğer önemli hedefimiz, farklı konularda ihtisaslaşmak. Bunun için, insan kaynağı yaratıyoruz ve çalışanlarımızın, çeşitli eğitimler almalarını sağlıyoruz.

 

MSI Dergisi: NUMESYS, Türkiye dışında ülkelerde de faaliyet gösterecek mi?

Ekin ERSAN: Evet, bu anlamda genişleme için planlarımız var. Henüz imza altına alınmış bir şey yok; ama sıcak temaslarımız var.

 

MSI Dergisi: Gelecekle ilgili hedefleriniz konusunda neler söyleyebilirsiniz?

Ekin ERSAN: Ciroda, yıllık %10 ila 15 arasında bir büyüme trendini tutturmayı hedefliyoruz. Bu, bizim için en önemli performans ölçütlerinden biri. ANSYS’in, mühendisler için, Microsoft Office kadar bilinen bir program haline gelmesini istiyoruz. Bu nedenle üniversitelerle iş birliklerimize ağırlık vereceğiz. Öğrencilerle etkileşimimizi arttırmak istiyoruz. Hepsi, ANSYS’i bilerek mezun olsunlar istiyoruz.

ANSYS’in elinde olan; fakat Türkiye’de kullanılmayan birçok kabiliyet var. Her sene, bunlara yenileri ekleniyor. Artık biz de bu kabiliyetleri anlık takip edip, Türk kullanıcılarımızın ilgisine sunmak istiyoruz. Bu kapsamda, özellikle insan kaynağı yatırımları yapacağız.

Biraz önce bahsettiğim, satış sonrası hizmetler konusunda da en kısa zamanda, hedeflediğimiz noktaya ulaşmak istiyoruz.

 

MSI Dergisi: Eklemek istediğiniz başka bir konu var mı?

Ekin ERSAN: NUMESYS, üzerine inşa edildiği miras açısından, çok köklü bir firma; diğer yandan da sektör için yeni bir isim. Kendimizi, sektöre en iyi şekilde anlatabilme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Mesajımız, kısa ve net: NUMESYS, sektörün, gelecek dönem için ihtiyaç duyduğu çözüm ortağı olacak.

 

NUMESYS Genel Müdürü Ekin Ersan’a, zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için, okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.

 3,088 Toplam Görüntüleme,  1 Günlük Görüntüleme

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.