Ana Sayfa Haberler Söyleşi: SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş

Söyleşi: SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş

“Türk savunma ve havacılık sanayisi, SAHA EXPO ile yerlilik ve millilik konusunda vites büyütecek.”

 

Türkiye’nin en büyük savunma ve havacılık kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından, bu yıl ilk kez organize edilen SAHA EXPO, Savunma Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, yoğun bir yerlilik ve millilik vurgusu ile düzenleniyor. Sanayileşme piramidinin, neredeyse her kademesinden oyuncuların yer aldığı fuar, katılımcılarına, yeni iş bağlantıları, ihracat fırsatları ve sektöre girişin ipuçları konusunda önemli katkılar sağlamayı vaat ediyor. Fuarın öne çıkan yönlerini, SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş’ten dinledik.

 

MSI Dergisi: İlhami Bey, öncelikle bu fuarın düzenlenme amacı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

İlhami KELEŞ: SAHA EXPO’daki öncelikli amacımız, savunma ve havacılık sanayisindeki ana yüklenicilerimiz ile yan sanayi firmalarımızı bir araya getirmek. Bu sayede, ana yüklenicilerimizin, alt yüklenicilerden beklenti ve taleplerini, daha kolay ve etkili bir biçimde aktarabilecekleri bir ortam yaratıyoruz. Böylelikle ana yüklenicilerimiz, daha önceden tanıma fırsatı yakalayamadıkları oyuncularla tanışma imkânı da bulacaklar. Yan sanayi firmalarımız ise ana yüklenicilerin, kendilerinden neler beklediklerini daha iyi analiz ederek, yatırımlarını daha doğru yönlendirebilecekler. Daha doğru bilgilerle donanan yan sanayicimiz, gerekirse üretim kapasitesini arttırmak üzere alt yapı yatırımlarını hızlandıracak; gerekirse ilgili sertifikalara sahip olmak için çalışmalar başlatacak; gerekirse de insan gücünü yetiştirme konusunda adımlar atacak.

 

MSI Dergisi: SAHA EXPO, son dönemde sayısı giderek artan fuar ve benzeri sektörel etkinlikler arasında, kendisini nereye konumlandırıyor?

İlhami KELEŞ: Öncelikle SAHA EXPO’nun en çok öne çıkan özelliği, yerlilik ve millilik vurgusu ile düzenleniyor olması. Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayisinin gelişimi, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ardından, ülkemize uygulanan ambargolarla başladı. Aradan geçen neredeyse 40 yıllık sürede ise benzer ambargolar, açık açık veya gizli olarak karşımıza çıkmaya devam etti. Biz de bu sorunun çözümüne, yerli ve milli savunma ve havacılık sanayisinin gelişimini destekleyerek katkıda bulunmak istiyoruz. Böylesine bir sektörün, sadece birkaç ana yüklenici ve onların doğrudan tedarikçisi olan sınırlı sayıdaki firmalarla istenilen noktaya gelemeyeceği de açık. Bu noktada, SAHA EXPO, yerlileşme ve millileşme sürecinde, sektörün en önemli ihtiyaçlarından biri olan sinerjinin yaratılmasını sağlayacak. Sanayi piramidinin her katmanından katılımcıların yer alacağı bu etkinlik, yeni oyuncuların sektöre girişlerini kolaylaştırırken, mevcut oyuncuların da donanımını ve iş ilişkilerini arttıracak.

 

SAHA EXPO, ana yüklenicilerle alt yüklenicileri bir araya getirecek. Etkinliğin aynı zamanda platin sponsoru olan ASELSAN, uzaktan komutalı silah sistemi SARP’ın büyük bölümünü, yurt içindeki alt yüklenicilerle üretiyor.

 

MSI Dergisi: SAHA EXPO’nun katılımcı profili hakkında bilgi verebilir misiniz?

İlhami KELEŞ: Fuarımıza katılan kurum ve kuruluş sayısı 135 ve stantlarımızın tamamı dolmuş durumda. Bunlar arasında, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına bağlı askeri fabrika müdürlükleri de bulunuyor. Ana yüklenici firmalarımız açısından bakacak olursak, kara aracı üreticilerinden tersanelere, havacılık ve uzay şirketlerinden haberleşme firmalarına kadar, sektörün her kesimini temsil eden oyuncular, etkinliğimizde yer alıyorlar. Fuara katılım gösteren alt yüklenicilerin faaliyet alanlarını ise makina, metal işleme, özel alaşımlar, kimya, kompozit, teknik tekstil, elektronik, yazılım, mühendislik, tasarım, danışma ve belgelendirme olarak gruplandırabiliriz. Bunun yanı sıra sivil toplum kuruluşları (STK’lar) ve basın mensupları da etkinlikte yer alacaklar.

 

MSI Dergisi: Fuar, katılımcılarına ne gibi imkânlar sunuyor?

İlhami KELEŞ: SAHA EXPO, sanayi piramidinin ve sektörün farklı kesimlerindeki oyuncular için, farklı anlamlar ifade ediyor. Savunma ve havacılık sektörüne girmek isteyen; ancak nereden başlayacağını bilemeyen firmalar açısından baktığımızda, etkinlik, bu firmalar için, eşsiz bir sıçrama tahtası oluşturacak. Bu firmalar, normal şartlarda, tanışmakta ve iletişim kurmakta zorlanacakları, sanayi piramidindeki, kendi konumlarından bir sonraki katmanda yer alan yüklenicilere doğrudan temas etme şansı yakalayacaklar. Ayrıca bu firmalar, etkinlik sırasında düzenleyeceğimiz çeşitli paneller sayesinde, sektöre giriş konusunda başarı hikâyeleri dinleyerek ve sertifikasyon gibi konularda bilgi edinerek, dışarıdan bakıldığında, kapalı bir kutu gibi görünen savunma ve havacılık sanayisine karşı daha cesaretli olabilecekler.

Hâlihazırda bir şekilde sektör içerisinde yer alan oyuncular ise pek çok ana yüklenici ve kendi tedarikçileri ile verimli iş ilişkileri kurabilecekler. Normal şartlarda, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde bulunan; söz gelimi 30 firma ile görüşmeler gerçekleştirmek aylar sürerken biz, onlara, aynı imkânı, 3 gün içerisinde yaratacağız. Ayrıca, hâlihazırda sektöre yönelik belirli bir iş hacmine, tecrübeye ve teknik bilgi birikimine sahip bu firmalar, yurt dışından gelen delegasyonlarla temas sağlayarak, ihracat potansiyellerini arttıracaklar.

Ana yüklenici firmalarımız ise teknolojik kabiliyetlerini sergilemenin ötesinde, hem yeni oyuncularla tanışacak hem de mevcut oyuncular ile ilişkilerini ilerletecekler. Özellikle Marmara bölgesinde yer alan, yıllardır sanayici olmasına rağmen, bir sebepten savunma ve havacılık sanayisinde yer alamamış; ancak teknolojik anlamda çok yüksek donanıma sahip firmaları da yakından tanıyacaklar.

 

SAHA EXPO, MİLGEM gibi yerli ana platformların üreticileri ile yan sanayi ve KOBİ’leri bir araya getirmeyi hedefliyor.

 

MSI Dergisi: Fuara katılan uluslararası heyetlerden de biraz bahsedebilir misiniz?

İlhami KELEŞ: Pek çok ülkeden farklı kurum ve kuruluşların, satın alma ve tedarik gibi konular üzerine çalışan heyetlerini, ikili görüşmeler gerçekleştirmek üzere, SAHA EXPO’ya davet ettik. Bunlar arasında; ABD’den Boeing ve Lockheed Martin firmaları ile A-USA kümelenmesi; İngiltere’den Rolls-Royce; Almanya’dan Thyssenkrupp; Fransa’dan Airbus ve Thales firmaları ile SAHA İstanbul’un da partneri olan SAFE havacılık kümelenmesi; Ukrayna’dan çeşitli firmalar ve kümelenmeler, fuara delegasyon bazında çağırdığımız kurum ve kuruluşlar arasında yer alıyor. Benzer şekilde, D8 ülkelerinden de çeşitli heyetler, fuara davet edildiler.

Motor teknolojileri, SAHA EXPO’nun odak noktalarından biri olacak. BMC Power, 585 beygir gücündeki yeni dizel motorunu, yurt içindeki tedarikçiler ve üniversiteler ile yapılan iş birlikleri ile geliştirdi. Firma, motorun testlerini de yerli kurum ve kuruluşlarla birlikte yürütüyor.

 

MSI Dergisi: Fuar sırasında çeşitli paneller düzenleneceğini söylediniz. Bu paneller, dinleyicilerine neler katacak?

İlhami KELEŞ: Bu panelleri, hem sıfırdan savunma ve havacılık sektörüne girmek isteyen hem de bir şekilde sektörde yer alan oyunculara yönelik olarak düzenledik. Bu tip etkinlikler sırasındaki paneller, genellikle biraz fuara renk katmak için; biraz da alışkanlıklardan dolayı, çok spesifik ve teknik konularda düzenlenir ve panellere sadece, konunun meraklılarından oluşan küçük kitleler katılır. Ancak bizim panellerimiz, dinleyicilerinin aç oldukları bilgileri, adeta bir hap gibi onlara doğrudan sunacak. SAHA EXPO’nun katılımcıları, bu paneller sayesinde, sektöre giriş ve sektördeki konumlarının güçlendirilmesi konusunda ihtiyaç duyacakları; tedarik süreçleri, sektörün trendleri, üretim teknolojileri, test ve sertifikasyon gibi temel bilgilere kavuşacaklar. Ayrıca, özellikle sektöre ilk kez girmek isteyenlerin aradığı ve tüm bunları bir tutkal gibi birbirine bağlayan şeyi bulacaklar: Cesaret ve motivasyon.

3 gün sürecek fuar boyunca düzenleyeceğimiz 5 panelin konularını şu şekilde özetleyebilirim:

  • Teknolojik Dönüşüm panelinde; savunma, havacılık ve uzay sanayisinde geleceğin teknolojilerini, fuarın ilk gününde tartışacağız.
  • Nasıl Başardılar panelini de yine ilk gün düzenleyeceğiz. Motivasyon ve cesaret konulu panelde, yıllardır sanayici olup da savunma ve havacılık sektörüne daha sonradan, SAHA İstanbul’un yönlendirmeleriyle giren firmaların başarı hikâyelerini dinliyor olacağız.
  • Tedarik Modelleri ve Teşvikler panelimiz, ikinci gün gerçekleşecek ve sektörde en az bilinen konulardan birisine parmak basacak. Firmalarımızın yeteri kadar istifade edemediği, devletimizin ürün geliştirmeye veya belgelendirmeye yönelik destekleri, bu panelde ele alınacak.
  • Üretilmeyeni Üretebilmek adında, ikinci gün düzenleyeceğimiz bir panelimiz daha olacak. Bu panelde de ana yüklenicilerimizin ihtiyaç duyduğu, kritik öneme sahip ürünlerin, milli imkânlarla üretilmesinin gerekliliğini konuşacağız.
  • Test ve Sertifikasyon paneli ise son gün düzenlenecek. Sektör için belki de en önemli ihtiyaçlardan biri olan kalifikasyon konusu, bu panelde anlatılacak.

 

SAHA İstanbul’un örnek firmalarından Baykar Makina, geliştirdiği BAYRAKTAR TB2 İHA’larında, yine Türkiye’de geliştirilen silah sistemlerini kullanıyor.

 

MSI Dergisi: SAHA EXPO’nun, savunma ve havacılık sektörüne muhtemel katkıları hakkında neler söyleyebilirsiniz? Sektör, SAHA EXPO’dan neler beklemeli?

İlhami KELEŞ: SAHA EXPO, Türkiye’deki savunma ve havacılık sektörünün, yerlilik ve millilik anlamında son yıllarda yakaladığı ivmeyi, bir adım öteye taşıyacak. Türk savunma ve havacılık sanayisi, SAHA EXPO ile yerlilik ve millilik konusunda vites büyütecek. Hayata geçirilecek stratejik iş birliklerine ve kurulacak yeni iş bağlantılarına sahne olacak bu etkinlik, çeşitli oyuncuların, sektöre ilk kez girişlerine de vesile olacak. Sektörümüz için çok önemli değerler yaratacak olan bu fuar, sadece biz sanayiciler için değil, ülkemiz ve gözbebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için de büyük bir kazanım sağlayacak.

 

MSI Dergisi: Gelecek yıllarda düzenlenecek SAHA EXPO fuarlarında, katılımcı ve ziyaretçiler ne gibi yenilikler görecekler? Fuarı gelecekte neler bekliyor?

İlhami KELEŞ: SAHA İstanbul, Türkiye’nin, hem en büyük hem de en hızlı büyüyen sanayi kümelenmesi. Bu noktaya ise sadece 3 yılda erişti. Biz, bu büyümeye paralel olarak, SAHA EXPO’nun da aynı ivme ile büyüyeceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla bir sonraki SAHA EXPO’da, çok daha fazla ana yüklenici ve alt yüklenici göreceğiz; burası kesin. Benzer şekilde, burada buldukları yeni alt yükleniciler ile tedarikçi ağlarını genişleten yabancı delegasyonların da ülkelerine memnun döneceğini, bunun da etkisiyle bir sonraki fuarda, daha fazla heyet göreceğimizi umuyoruz. Bununla birlikte, katılımcılarımızdan gelen talepler ve bizim gözlemlerimiz doğrultusunda, fuarımıza, önümüzdeki yıllarda, yeni paneller eklememiz de söz konusu.

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş’e, zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için, okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.

 3,673 Toplam Görüntüleme,  4 Günlük Görüntüleme

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.