Ana Sayfa Haberler Söyleşi: SaSaD Yönetim Kurulu Başkanı Öner TEKİN

Söyleşi: SaSaD Yönetim Kurulu Başkanı Öner TEKİN

MSI Dergisi’nin 185’inci sayısında yayımlanan söyleşi, derginin İnternet sitesinde paylaşılmıştır:

 

Türk Savunma ve Havacılık Sanayicilerinin, Yurt İçi ve Yurt Dışı Platformlardaki Sesi ve Savunucusu: SaSaD

 

Sektör firmalarını bir araya getiren Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SaSaD), son dönemde, hem uluslararası iş birliklerini geliştirmek hem de yurt içinde üyelerine avantajlar sağlayacak anlaşmalar yapmak için girişimlerde bulunuyor. SaSaD Yönetim Kurulu Başkanı Öner Tekin’den, bu çalışmaları ve SaSaD ile ilgili hedeflerini dinledik.

 

MSI Dergisi: Öner Bey, 2018 yılında SaSaD Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve geldiğinizde, öncelikleriniz ve hedefleriniz nelerdi? Bu kapsamda yaptıklarınızı sıralayabilir misiniz?

Öner TEKİN: SaSaD’ın, ülkemiz savunma ve havacılık sanayicilerinin yurt içi ve yurt dışı platformlarda sesi ve savunucusu olma misyonu ile yola çıktığını biliyordum. Bu bilinç ile öncelikle sektör oyuncularımızın iş potansiyelini, proje gamını arttıracak bir yaklaşımı benimseyerek Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin yurt dışına bağımlılığını asgariye indirecek çalışmaların, sektör olarak yapılması konusunda öncülük etmek, birinci önceliğim idi. Bu kapsamda, “Yerli ve Milli Savunma Sanayii” sloganının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirilmesi, hedefe ulaşmada, yollarımızı açan bir gelişme oldu. Bu çerçevede, derneğimizin ihtiyaç ve tedarik makamları ile sektör oyuncuları arasında arayüz olmasını ve eş güdüm sağlamayı, hedeflerimden biri olarak tanımladım. Derneğimizin doğrudan kendisinin düzenlediği veya bir kurum/kuruluş ile birlikte organize ettiği çeşitli etkinliklerde, sektör oyuncularının, hem birbirleri ile hem tedarik ve ihtiyaç makamları ile iş birliği olanakları arayabilecekleri ortamlar yaratılmasına çalıştık. Bu kapsamda; SAVTEK, USMOS, Future Soldier, İstişare Forumu ve 5’inci Proje Pazarı gibi etkinlikleri örnek olarak gösterebilirim.

Üyelerimizin talep ve beklentilerine cevap oluşturmak için, yönetim kurulu ve genel sekreterlik personeli ile çalışmaya başladık. Üyelerimizin eğitimlerine de katkıda bulunmayı görevlerimizden biri olarak sınıflayıp bu kapsamda; “Patentten Teknolojiye Erişim”, Proje Yönetimi”, “Nedir Bu Mükemmeliyet Denen Şey” ile “Yüzey Koruma / Boya Uygulamaları” konularında, uzman eğitmenlerle yüksek katılımlı eğitim faaliyetleri düzenledik.

Ülkemizin ve Derneğimizin yurt dışında etkin temsili için, üyesi olduğumuz ASD’nin Yönetim Kurulu’na, Orta Avrupa ülkelerinin temsilcisi olarak girdim ve Genel Kurul’da, Derneğimizin temsilcisi olarak rol aldım.

Sektör oyuncularımızın uluslararası platformlarda iş birliği olanaklarını geliştirme kapsamında, yabancı sektör dernekleri ile iş birliği çalışmalarını önceliklendirdik. Bu kapsamda, Paris Air Show’da GIFAS ile DSEI 2019’da da ASD ile iki taraf sanayicilerinin bir araya gelip iş birliği görüşmeleri yaptığı etkinlikler düzenledik.

MSI Dergisi: ASD Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmeniz, sektör ve SaSaD için ne ifade ediyor? ASD Yönetim Kurulu Üyesi olarak gündeminizde neler var?

Öner TEKİN: Derneğimiz, ASD’nin kuruluşundan bu yana, ülkemizin temsilcisi olarak üyelik statüsünü sürdürüyor ve biz, bu görevi, ülkemizin Avrupa Birliği (AB) platformlarında temsil edilmesinin yanında üye ülke sektör dernekleri ile Avrupalı büyük sanayicilere ülkemiz sektörünü tanıtım görevi olarak da algılıyoruz. ASD üyeleri arasında yer alan 23 Avrupa ülkesi ve 17 büyük Avrupalı sanayici ile birlikte, Avrupa savunma, havacılık, uzay ve güvenlik endüstrisinin rekabetçi gelişimini desteklemek ve ilerlemesine yardımcı olmak amacı doğrultusunda çalışmalara katılıyoruz. ASD’nin, Avrupa Birliği Komisyonlarına ve Parlamentosu’na, sektör oyuncularının gelişimi ve özgün rekabetçi bir Avrupa savunma, havacılık, uzay ve güvenlik sektörüne sahip olma doğrultusunda çalışmaların yapıldığı 10 komisyonunun 8’inde, üyelerimiz personeli, ülkemizi temsilen görev yapıyor. AB’nin sektör ile ilgili planlamaları, projeleri ve gelişmeler, bu sayede, ilk elden takip edilebilmektedir. Ayrıca ASD bünyesinde oluşturulan sanayi çalışma guruplarında ve ülkemizin finansmanına ortak olduğu projelere (Horizon 2010, Clean Sky vb.) katılım sağlıyoruz.

Doğrudan AB fonları ile finanse edilen projelere, maalesef sektör oyuncularımız, ülkemizin AB üyesi olmaması nedeni ile katılamıyor. Bu durum, EDA (European Defense Agency / Avrupa Savunma Ajansı) çalışmalarında da yaşanıyor. EDA’da, İsviçre ve Norveç’in statüsünü (Non Voting Member / Oy Hakkı Olmayan Üye) alabilmek için, ASD içerisinde çalışmalar yapmayı planlıyorum.

ASD üyeliği için ödediğimiz aidat tutarı, Dernek gelirlerinin %35’ine karşılık geliyor. Bu, Derneğimiz açısından ciddi bir finansal yük oluşturuyor. Bu yükü hafifletmek için, ASD nezdinde, aidatta makul bir tutarın tanımlanması için yaptığımız çalışmalara ek olarak Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliğinin katkısını almaya çalışıyoruz.

 

MSI Dergisi: Bu yıl düzenlenen Paris Air Show ve DSEI 2019 gibi etkinliklerde, SaSaD, bir dizi toplantı düzenledi. Bunların düzenlenme süreci, amaçları ve elde edilen sonuçlarla ilgili sizden bilgi alabilir miyiz? Yurt dışı fuarlarda benzer toplantıların düzenlenmesine devam edecek misiniz?

Öner TEKİN: Sektörümüzün temsilini uluslararası platformlarda da yapmak, iş birliği yapılabilecek platformları, yurt dışı partnerlerinin bulunabileceği yerlere taşımak, bizim önemsediğimiz çalışmalar kapsamında yer alıyor.

Bu çerçevede, Derneğimiz ile benzer uluslararası kuruluşlar arasında, İş Birliği Mutabakat Belgeleri imzaladık. Örneğin, Fransız GIFAS, İngiliz ASD, Koreli KDI, Birleşik Arap Emirlikleri’nden TAWAZUN, İtalya’dan AIAD ile ortak çalışma hedefli imzalanmış MOU’larımız bulunuyor.

Paris Air Show ve DSEI 2019, bu protokoller kapsamında partnerlerimiz ile yapılan ortak çalışmalara sahne olmuş etkinliklerdir.

Paris Air Show’da, GIFAS şalesinde, Türk tarafından 37, Fransız tarafından 30 sanayicinin katılımı ile B2B etkinliği yapıldı. Katılan üyelerimiz, organizasyondan son derece memnun dönmüş olup iş birliği gelişme olasılığının yüksek olduğunu ifade edenler oldu.

DSEI 2019’daki organizasyonun formatı ise biraz daha farklı oldu. ASD, Güney Afrika’da uyguladığı ve sonuçlarının olumlu olduğu tespitini yaptığı formatı önerdi. Bu formatta, belirlenmiş bir yerde topluca B2B görüşmeleri yapmak yerine, sanayicilerin, etkinliğin son iki gününde, kendi stantlarına ziyaretler düzenleyerek görüşmelerini yapacakları bir tarz benimsendi. Ancak bu formatta bazı aksaklıkların olduğu; üyelerimizin belirlenen görüşme saatinde muhataplarını bulamadıkları gibi durumlar raporlandı.

Önümüzdeki dönemde, yılda iki milli katılımlı fuarda, Dernek olarak benzer etkinlikleri yapmayı planlıyoruz. Özellikle hedef pazarlarımızın olduğu bölgeler, bu planlamada önceliklendirilecektir.

Paris Air Show 2019 sırasında, SaSaD ve GIFAS arasında, üye firmaların ikili görüşmeler gerçekleştirdiği bir etkinlik düzenlendi.

 

MSI Dergisi: 21 Mart 2019 tarihinde, SaSaD ile PTT arasında iş birliği protokolü imzalandı. Bu protokol ile SaSaD ile 180’in üzerindeki üyesinin özel indirim ve ticari avantajlarla e-dönüşüme geçişleri hedefleniyor. Bu protokol, SaSaD’ın uygulamalarından farklı bir yaklaşımı yansıtıyor; belki ilk uygulama olarak tanımlayabiliriz. Bu iş birliği anlaşması üyeleriniz için ne ifade ediyor?

Öner TEKİN: Tespitiniz doğru. Bu, bizim ilk kez yaptığımız bir uygulama. Bu uygulama, yeni yayınlanan stratejik planımızda yer alan amaç ve hedeflerimizden geliyor.

Stratejik planımızda, Derneğimizin etkinliğini arttırabilmek için, daha güçlü bir finansal yapıya sahip olmamız gerektiği değerlendirilerek Dernek gelirlerini arttıracak çalışmalar yapılması hedefleniyor. Yine planda, üyelerimizin çeşitli etkinliklere katılımlarında, kendilerine özel indirimler sağlanması yönünde faaliyet göstermemiz öngörülüyor.

Bu protokol ile üyelerimizin iki konuda kazançları olacağını değerlendiriyoruz:

  • Sektör bilgilerinin güvenliği açısından, bu tür bir hizmetin, milli ve yerel bir kurumdan alınmasının önemi.
  • Aynı hizmeti daha uygun koşullarda almak.

Derneğimiz açışından ise:

  • Önemli bir hizmetin, üyelerimize aracılığımız ile sunulması.
  • Küçük de olsa Dernek gelirlerine katkı.

Konuyla ilgili olarak aracılığımız ile PTT yetkililerinin üyelerimiz ile görüşmeleri devam ediyor. Oldukça iyi bir ilgi olduğunu gözlemliyoruz. Somut bir sonuç, halen yürürlükte olan ve farklı bir servis sağlayıcıdan alınan hizmetin sözleşme tarihinin sonlanması sonrasında olabilecek.

SaSaD ile PTT arasında iş birliği protokolü, 21 Mart 2019 tarihinde imzalandı. Bu protokol ile SaSaD ile 180’in üzerindeki üyesinin özel indirim ve ticari avantajlarla e-dönüşüme geçişleri hedefleniyor.

 

MSI Dergisi: 30’uncu Genel Kurul Toplantısı’nda, iş birliği konusunda yeni adımlar atacağınızı belirtmiştiniz. Bu konudaki son gelişmeleri paylaşabilir misiniz?

Öner TEKİN: Sektör oyuncularımızın, savunma yanında sivil havacılık konularında da teknolojik bir altyapı oluşturduğunu değerlendiriyoruz. Bu kazanımların, sivil havacılık oyuncularına; yani taşıyıcı kurumlarına, MRO konusunda çalışan sanayicilere, hava meydanı işletmecilerine sunabileceği pek çok hizmetin olduğunu değerlendiriyoruz. Bu kurum ve kuruluşlar ile sektör oyuncularımızı bir araya getirecek bir etkinliğin düzenlenmesi için, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile görüştük. Bu görüşme ve koordinasyon çalışmalarına devam ederek bu etkinliği, 2020 içerisinde planlamak istiyoruz.

Sektör oyuncularının, özelde KOBİ personelinin çeşitli konularda eğitimlerini sağlamak üzere, ana yüklenici firmalarımızın akademileri ile iş birliği yapmak için çalışıyoruz. Bu iş birliği çalışmalarını, TÜBİTAK tarafına yayma yönünde düşüncelerimiz var.

Siber Kümelenmesi Derneği ile ortak çalışma olasılıklarını araştırıyoruz.

TOBB Savunma Sanayi Meclisi ile çok yakın bir çalışmamız mevcut. Oradaki faaliyetlerin neredeyse tamamını SaSaD iş birliği ile yürütüyoruz.

Üye sayımızı arttırmak üzere, üye olmayan sektör oyuncularını ziyaret etmeyi ve dernek tanıtım çalışmaları yapmayı öngörüyoruz.

Sektör oyuncularının uluslararası pazar çalışmalarında kullanabilecekleri pazar araştırma raporlarının edinimi için çalışıyoruz.

 

MSI Dergisi: Kariyeriniz ve ilgi alanlarınız doğrultusunda, farklı sivil toplum kuruluşları için geçmişte çeşitli çalışmalar yaptınız. Bu tecrübe ile baktığınızda, SaSaD’ı bir sivil toplum örgütü olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?

Öner TEKİN: SaSaD’ın faaliyet gösterdiği alan, paydaşları ve yapmakta olduğu hizmetin niteliği değerlendirildiğinde, ülkemizde pek çok alanda yer alan, özellikle sektörel imalatçı derneklerinden çok faklı bir konumda olduğu, sanırım herkes tarafından teslim edilecektir.

Hizmet verdiğimiz sektör, ülke savunması için çok önemli bir misyon yüklenmiştir. İleri teknoloji konularında çalışmakta olup pek çok sektöre teknolojik önderlik yapmaktadır. Dolayısı ile teknoloji yaratan ve teknolojiyi doğuran bir sektördür. Çok nitelikli insan kaynaklarını istihdam eder. Bu nedenle SaSaD’ın verdiği hizmetin çok nitelikli olması ve yönetiminin kurumsal esaslara dayanması gereklidir. Böyle bir derneğin uluslararası ilişkilerinde de ayrı bir seviyenin, kalitenin olması gerekir.

Bu yönleri ile SaSaD’ı analiz ettiğim zaman, bir sivil toplum kuruluşu olmanın ötesinde, kurumsal ve kamu niteliklerinin yoğun olduğunu tespit ettiğimi söyleyebilirim.

 

SaSaD Yönetim Kurulu Başkanı Öner Tekin’e, zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için, okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.

 3,940 Toplam Görüntüleme,  1 Günlük Görüntüleme

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.