Ana Sayfa Haberler SSM’nin Sanayileşme Çalışmaları, 2018’de de Hız Kesmeyecek

SSM’nin Sanayileşme Çalışmaları, 2018’de de Hız Kesmeyecek

MSI Dergisi’nin 154’üncü sayısında yayımlanan “SSM’nin Sanayileşme Çalışmaları, 2018’de de Hız Kesmeyecek” başlıklı özel haber, MSI Dergisi’nin İnternet sitesinde paylaşılmıştır:

 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın, Türkiye’de yetkin ve sürdürülebilir bir savunma ve havacılık sanayisini tesis etmek için yürüttüğü çalışmalar, 2018 yılında, mevcut politikaların kararlılıkla sürdürülmesi ve yeni politikaların devreye alınması ile devam edecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Savunma Sanayi Meclisi’nin 35’inci toplantısında verilen mesajlar, bu konuda önemli ipuçlarını içeriyor.

 

SSM’nin, 2018 yılında, sanayileşme alanında gerçekleştireceği faaliyetlerini; Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi ve SSM Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş, TOBB Türkiye Savunma Sanayi Meclisi’nin 35’inci toplantısında, sektörle paylaştı. SSM, stratejik hedefleri ile uyumlu olarak, alt bileşen ve malzeme ayrıntısında da özgün çözümler geliştirebilen bir savunma ve havacılık sanayisini oluşturabilmek için, bir dizi uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

 

Mevcut Durum

SSM’nin uygulamakta olduğu ya da hazırlıklarını son aşamaya getirip uygulamaya başlayacağı sanayileşme politika araçları, şöyle sıralanıyor:

 • Sanayi katılımı ve offset (SK/O)
 • Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP)
 • SSM şirketleşme modelleri
 • Kredi ve destekler
 • İhracat destekleri
 • Ar-Ge yol haritası
 • Teknoloji yönetimi
 • SSM Akademi ve Savunma Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP)

Bunlardan EYDEP’te, denetçi ekibinin eğitimleri, Aralık ayında tamamlandı. 6,5 aydır süren eğitimlere, toplam 110 denetçi katıldı ve kişi başı, ortalama 31 gün eğitim alındı. EYDEP’in, 2018 yılı başında gerçekleştirilmesi planlanan lansmanının ardından da bu denetçi ekibi, faaliyetlerine başlayacak. 2018-2019 döneminin, EYDEP açısından, daha çok sektörün fotoğrafının çekildiği bir dönem olması öngörülüyor. EYDEP kapsamında verilecek destekler için de 40 milyon liralık bir kaynak ayrıldı.

SK/O cephesinde, en güncel rakamlar ise şöyle:

 • Toplam SK/O taahhüdü, 23,1 milyar dolar (10 milyar doları, yerli yükleniciler üzerinde)
 • Gerçekleşen taahhüt, 12,8 milyar dolar (Yerli yükleniciler tarafından gerçekleştirilen taahhüt, 3 milyar dolar)
 • Bakiye taahhüt, 10,3 milyar dolar (7 milyar doları, yerli yükleniciler üzerinde)

Yeni Sektörel Strateji Dokümanı Geliyor

2018-2022 Savunma Sanayii Sektörel Strateji Dokümanı’nın, 2018 yılının başlarında yayınlaması planlanıyor. Dokümanda, şu başlıklar olacak:

 1. Kara Araçları Sektör Stratejisi
 2. Deniz Araçları Sektör Stratejisi
 3. Hava Araçları Sektör Stratejisi
  1. Uçak Projeleri
  2. Helikopter projeleri
 4. Silah Sistemleri Sektör Stratejisi
 5. Hava Savunma ve Uzay Sektör Stratejisi
  1. Hava Savunma Projeleri
  2. Uydu ve Uzay Projeleri
 6. İnsansız ve Akıllı Sistemler Sektör Stratejisi
 7. Elektronik Sistemler Sektör Stratejisi
  1. Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri
  2. Siber Güvenlik ve Elektronik Harp Sistemleri

Dokümanda, iki ana konu vurgulanacak:

 • Sürdürülebilir savunma sanayisi için teknoloji ve alt sistem sahipliğine yönelik, önümüzdeki dönemde kazanılması hedeflenen teknoloji ve alt sistemlerin belirlenmesi,
 • Sektöre yönelik gelecek öngörülerinin ortaya konularak, her alt sektör için stratejik hedefler ve bu hedefleri gerçekleştirmek için yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi.

“Sürdürülebilir savunma sanayisi için teknoloji ve alt sistem sahipliği” stratejik amacına ulaşabilmek için, sektörlerden bağımsız olarak, şu işlem maddeleri gündeme gelecek:

 • Öncelikli olarak yurt içi geliştirme modelinin uygulanması,
 • Yurt içinde olmayan teknolojiler ile tasarımı yapılmayan ya da üretilmeyen alt sistemlerin sektöre kazandırılması,
 • Yurt içinde kazanılmış kabiliyetlerin müteakip projelerde kullanımı ve
 • Sektörde yer alan yurt içi firmaların yeni başlatılacak projelerde yer almasının sağlanması.

Ayrıca, sektörlere özel faaliyetler de dokümanda yer alacak.

Önümüzdeki dönemde gündeme gelecek bir uygulama kapsamında, her ana yükleniciden, SSM ile koordinasyon içinde seçeceği 3 alt sistemi, bir alt yüklenici ile çalışarak yerlileştirmesi talep edilecek. Bu 3 alt sistemin her birinin, orta ya da küçük ölçekli bir firma tarafından, özgün olarak geliştirilmesi sağlanacak. Böylece, sektör firmalarının, ürün sahibi firmalar hâline gelmesi hızlandırılacak.

Bir diğer yenilik, SK/O Yönergesi’nde olacak. KOBİ ile yan sanayi farkının kaldırılarak KOBİ’lere daha çok iş verilmesinin ve bu işlerde tasarım ile ilgili olanların oranının arttırılmasının önü açılacak.

 

Kritik Alanlarda Şirketleşmeye SSM Desteği

SSM, son dönemde, özel amaçlı yeni şirketlerin kurulması konusunda bir dizi girişimde bulundu:

 • Müsteşarlık, sahibi olduğu SSTEK Savunma Sanayi Teknoloji A.Ş. üzerinden, yüksek teknolojili sistemlerin geliştirileceği oluşumlara ortak oluyor. Bunlar arasında, kurulumu tamamlanan ya da kurulum aşamasında olan TRD Mikro-Elektronik A.Ş. (Fotodedektör üretimi), Delta V A.Ş. (Hibrit yakıtlı roket teknolojilerinin geliştirilmesi), TR Motor Güç Sistemleri A.Ş. (Motor teknolojilerinde tasarım yetkinliğinin geliştirilmesi) ve ULAK Haberleşme A.Ş. (Milli baz istasyonunun üretilip pazarlanması) yer alıyor.
 • Yarı-iletken teknolojilerinde kritik üretimin gerçekleştirilmesi için YİTAL A.Ş. kuruldu.
 • Test Kabiliyetlerinin geliştirilmesi konusunda, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’nin çalışması planlanıyor.

SSM’nin üzerinde beyin jimnastiği yaptığı konulardan biri de şirket birleşmeleri ve satın almaları. Özellikle sektöre yeni giriş yapmak isteyen firmaların, bunu, sektörde faaliyet gösteren bir firmayı satın alarak ya da o firma ile birleşerek gerçekleştirilmesinin çeşitli yararları olduğu değerlendiriliyor. Bunlar arasında; sektör tecrübesinin yeni oluşuma taşınması, kazanılmış kabiliyetlerin korunması ve var olan kabiliyetlerin tekrar geliştirilmesi için çalışmalar yapılmasının önüne geçilmesi yer alıyor.

Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Çalışmaları Çeşitleniyor

SSM’nin Ar-Ge ve teknoloji yönetimi çalışmaları, 3 ana koldan ilerliyor:

 • SAYP ile üniversitelerle iş birliği gerçekleştiriliyor. SAYP protokolü imzalanan üniversite sayısı 24’e; firma sayısı ise 35’e yükseldi. Toplamda, 44 adet proje yürütülüyor.
 • Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü (TKY) ile kritik teknolojilerin edinilmesi konusunda, yürürlükte olan projeler kapsamında çalışmalar yürütülüyor.
 • SSM Ar-Ge Geniş Alan Programı (SAGA) ile projelerin gündeminden bağımsız Ar-Ge çalışmalarının önü açılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde yürütülen tüm Ar-Ge projelerinin SSM’ye devri tamamlandı. Böylece, artık projelerin tek elden yönetilmesi sağlanıyor. SSM, yeni Ar-Ge projelerini başlatabilmek için, yine MSB’den devraldığı Ar-Ge panellerini kullanıyor. Bu paneller, şöyle sıralanıyor:

 1. Malzeme
 2. Silah ve platformlar
 3. Sensör, elektronik harp ve haberleşme
 4. Bilişim
 5. İnsan performansı ve asker sağlığı
 6. Sistem analizi ve araştırmalar
 7. Modelleme ve simülasyon
 8. Sistemler, konseptler ve entegrasyon
 9. Teknoloji yönetimi

Paneller, bugüne kadar, SSM koordinasyonunda 3 kere toplandı ve 32 adet yeni projenin başlatılması kararı alındı. Mevcut durumda SSM, toplam bütçesi 450 milyon dolara ulaşan, 123 adet Ar-Ge projesini yürütüyor. Kurum, yıllık 300 milyon liralık bir Ar-Ge proje bütçesini yönetiyor.

Teknoloji taksonomisi ve envanteri çıkartılması çalışması da SSM bünyesinde yürütülüyor. Bir diğer çalışma da çeşitli sektör firmalarının bünyesinde kurulmuş akademilerin, tek bir çatı altında toplanması için yapılıyor.

SSM, önümüzdeki dönemde, Ar-Ge çalışmaları kapsamında odaklanmayı öngördüğü teknoloji başlıklarını ise şöyle sıralıyor:

 1. Otonom ve kontrol
 2. İleri malzemeler
 3. Yenilikçi platform ve sistem konseptleri
 4. Enerji ve itki
 5. Algılayıcılar
 6. Sinyal ve görüntü işleme
 7. Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer (KBRN)
 8. Elektronik harp
 9. Tahrip teknolojileri
 10. Haberleşme
 11. Bilişim ve siber güvenlik

 

 3,814 Toplam Görüntüleme,  1 Günlük Görüntüleme

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.