Ana Sayfa Haberler TEKNOFEST’in Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarının Başvuruları Devam Ediyor

TEKNOFEST’in Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarının Başvuruları Devam Ediyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarının başvuruları, 25 Haziran’a kadar yapılabilecek. Türkiye’deki ve KKTC’deki üniversitelerde öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencilerini, proje yoluyla araştırma yapmaya teşvik eden yarışmalar, TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenleniyor. Bireysel olarak veya en fazla üç öğrenciden oluşan takımlar halinde katılımın gerçekleşebildiği yarışmalara başvurular, https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden, çevrim içi olarak yapılıyor.

Yarışmalarda, 9 farklı kategori bulunuyor:

  • Şehirlerin sorunlarının çözümü ve şehir halkının yaşam standartlarının arttırılması için altyapı, güvenlik, yönetim vb. konularda geliştirilen akıllı çözümler ile erişilebilir, etkili, verimli ve güvenli ulaştırma sistemlerinin geliştirilmesini hedefleyen projelerin yer aldığı Akıllı Şehirler ve Ulaşım Kategorisi.
  • Bilgi güvenliği, bulut bilişim, büyük veri analitiği, e-öğrenme teknolojileri, mobil uygulamalar, robotik ve mekatronik sistemler, modelleme ve simülasyon, nesnelerin interneti, semantik web teknolojileri, yapay zekâ, sensör teknolojileri, e-ticaret vb. konulardaki projeler İçin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kategorisi.
  • Eğitim alanında yenilikçi ve uygulanabilir fikirler ve eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak teknolojik fikirler ile mevcut eğitim materyallerinin geliştirilmesini hedefleyen projelerin yarışacağı Eğitim Kategorisi.
  • Sürdürülebilir kalkınmanın önünde engel teşkil eden çevre problemlerinin çözümüne yönelik projeler ile enerji verimliliği, alternatif enerji kaynakları, depolama teknolojileri vb. konu başlıklarını kapsayan Enerji ve Çevre Kategorisi.
  • Kırsal kalkınmayı ve rekabet edilebilirliği arttırmayı; yeterli ve güvenli gıda üretimini ve erişimini kolaylaştırmayı;  gıda israfı ve kayıplarının azaltılmasını; gıdaların işlenmesine, korunmasına ve depolanmasına yönelik yeni sistemler geliştirmeyi hedefleyen projeler için Gıda ve Tarım Kategorisi.
  • Robotik ve mekatronik, makine tasarımı ve imalat teknolojileri, otomasyon ve kontrol sistemleri, ileri malzeme teknolojileri, hibrit ve elektrikli araç teknolojileri, yeni nesil motor teknolojileri vb. konu başlıklarındaki projelerin değerlendirildiği Makine İmalatı ve Otomotiv Kategorisi.
  • Tıbbi tanı, tedavi ve hastalıkların önlenmesine yönelik yeni ve erişilebilir ürün, metot ve cihazların geliştirilmesini ve sağlık sisteminin sorunlarına çözümler üreterek mevcut koşulları iyileştirmeyi hedefleyen projeler için Sağlık Kategorisi.
  • Milli güvenlik ihtiyacını karşılamayı ve ülkemizin savunma, havacılık ve uzay sektöründe teknolojik bağımsızlığını sağlamayı hedefleyen; uydu, haberleşme, uzaktan algılama, veri işleme, sensör teknolojileri, savunma bilişimi, silah ve mühimmat teknolojileri vb. alanlarda geliştirilen yenilikçi ve uygulanabilir projeler için Savunma, Uzay ve Havacılık Kategorisi.
  • Toplumsal sorunlara çözüm getirmeye yönelik yenilikçi fikirler; kalkınmaya ve istihdama katkı sağlayacak nitelikte girişim fikirleri ile insan hakları, göç, afet yönetimi, yoksulluk vb. konularda sosyal değişim yaratmayı amaçlayan projelerin değerlendirildiği Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik Kategorisi.

Loading

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.