Ana Sayfa Haberler TOBB Savunma Sanayi Meclisi’nin Gündeminde, Teknoloji Geliştirme ve İş Birlikleri Vardı

TOBB Savunma Sanayi Meclisi’nin Gündeminde, Teknoloji Geliştirme ve İş Birlikleri Vardı

MSI Dergisi’nin 179’ncu sayısında yayımlanan özel haber, derginin İnternet sitesinde paylaşılmıştır:

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Savunma Sanayi Meclisi’nin 40’ıncı toplantısı, 9 Nisan’da, Ankara’da, TOBB Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Meclis üyelerinin yanı sıra başta Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal olmak üzere üst düzey yetkililerin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, sektörün durum değerlendirmesi yapıldı, sorunları ele alındı ve gelecek hedefleri konuşuldu.

 

Savunma ve havacılık sanayisinden yaklaşık 165 temsilcinin katılım sağladığı toplantıda ilk olarak, TOBB’un Savunma Sanayi Meclisi’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci söz aldı. Savunma sektörünün, ülkedeki en önemli ve kritik sektörlerin başında geldiğini vurgulayan Büyüksimitci, TOBB Savunma Sanayi Meclisi’nin, sektör meclisleri içerisinde en aktif ve disiplinli meclislerin başında geldiğini de sözlerine ekledi.

 Amacımız Ekosistemi Zenginleştirmek

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi ise Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) olarak yürütülen ve hayata geçirilen faaliyetler konusunda bilgileri katılımcılarla paylaştı. Tüfekçi, şunları kaydetti: “Savunma sanayisi, özellikle ihracatta artan bir ivme gösteriyor. Her ne kadar savunma sanayisinde artan bir ivmeyi yakalasak da geride kaldığımız noktaları iyileştirmek için fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Bunun için, Savunma Sanayii Ekosistemi Koordinasyon Platformu’nu kurduk. Biz, SSB’de ürettiğimiz bu politikalarla ana yükleniciler ve KOBİ’lerden oluşan bu ekosistemi zenginleştirmeye çalışıyoruz. Artık katma değeri yüksek alt sistemleri nasıl yerli ve milli bir hale getirebiliriz, bunun bir yolunu bulmalıyız. Bunun için ise “Sanayileşme Ürün ve Teknoloji Kazanımı” konseptini getiriyoruz. Öte yandan, sektörde sürdürülebilirliğin sağlanması için, bir kredi mekanizmasını hayata geçirdik. Sanayicilerimize, yıllık 150 milyon liralık bir kredi desteği sağlayacağız. Türkiye’nin üzerindeki ambargolar, bazı ürünlerin acilen yerlileştirilmesi, millileştirilmesi gerçeğini karşımıza çıkıyor. Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile ortak bir “Yerlileştirme Kurulu” teşkil ettik. Bu kurulda, yıllardır yapamadığımız konulara el atacağız.”

 

Son yıllarda, savunma ve havacılık sanayisine yatırım yapmak isteyenlerden birçok talep geldiğini belirten Dr. Tüfekçi, konu hakkında şunları söyledi: “Biz, bu yatırımcılarla görüşüyoruz; ama bunu bir öncelik veya strateji olarak önümüze koymuyoruz. Bundan dolayı da o arkadaşları başka bir savunma sanayicimizle görüşmeye ya da zor durumda olan firmayı satın almaya yönlendiriyoruz. Bu duruma liderlik etmek üzere, “Yatırım Değerlendirme Kurulu” oluşturuyoruz. Sektör dışından gelen yatırımcılarla sanayicilerimizi, değişik iş birlikleriyle bir araya getirmek istiyoruz.”

Dr. Tüfekçi, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Biz ne yaparsak yapalım, ne kadar çalışkan olursak olalım, teknoloji elde etmeden hiçbir yere varamıyoruz. Onun için, hep teknoloji diyoruz. Bunun sadece raflardaki dosyalarda kalmaması, uygulamaya geçmesi için de ciddi çabalar sarf ediyoruz.”

 

Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sunuldu

Toplantının devamında, Meclis Başkanı Yılmaz Küçükseyhan, Meclis’in 2018 yılı başından itibaren kamu kurum ve kuruluşlarına göndermiş olduğu görüşler konusunda bilgi verdi.

Küçükseyhan, 25 Şubat’ta, Ankara’da, 7 Bakan, 10 Bakan Yardımcısı, kamunun ilgili bürokratları ve TOBB’a bağlı 60 Sektör Meclisi temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen, Türkiye Sektörel Ekonomi Şûrası hakkında da bilgilendirmede bulunarak, Şûra’da ilettikleri sorun ve çözüm önerilerini katılımcılarla paylaştı. (Tablo 1.)

 

 

Burada Daha İyi ve Daha Kaliteli İş Var

TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş ise “İstihdam Seferliği 2019” programı hakkında katılımcılara bilgi verdi. Delibaş, şunları kaydetti: “Türkiye %1 büyüdüğünde, artı 200 bin istihdam yaratıyor. İstihdam Seferberliği’ni ilk kez uyguladığımız 2017 yılında, Türkiye, %7,3 oranında bir büyüme gösterdi ve yaklaşık 1,5 milyonluk istihdam artışı oldu. Ancak 2018’in üçüncü çeyreğinden itibaren ekonomik göstergelerin bozulması, istihdamı kötü etkiledi. Bu çerçevede, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun talimatıyla yeni bir İstihdam Seferberliği başlattık. Biz, ‘Burası Türkiye, burada iş var!’ sloganını kullanıyoruz. Savunma sanayisine uygun olarak da ‘Burası savunma sanayi, burada daha iyi ve daha kaliteli iş var!’ demek istiyorum.”

Delibaş, “İstihdam Seferberliği 2019” kapsamında uygulanan teşviklerden bazılarını, şöyle sıraladı:

 • Yeni istihdama ücret desteği
 • Yeni istihdamın, SGK primine ve vergisine destek
 • Kısa çalışma ödeneği
 • Asgari ücret desteği
 • Düzenli ödemeye devamlı destek
 • Kalkınmaya ilave destek
 • Önce işbaşı eğitim, sonra istihdam desteği
 • Nitelikli işgücü eğitimine tam destek

Kırıkkale ve Eskişehir Toplantıları, Çözüm Üretti

Delibaş’ın ardından tekrar kürsüye gelen Savunma Sanayi Meclis Başkanı Yılmaz Küçükseyhan, 30 Ekim 2018’de Kırıkkale’de ve 28 Ocak 2019’da Eskişehir’de yapılan TOBB Savunma Sanayi Meclisi toplantıları hakkında değerlendirmelerde bulundu ve gündeme getirilen sorunların güncel durumları hakkında bilgi verdi. Küçükseyhan, Kırıkkale’de yapılan Savunma Sanayi Meclisi toplantısının ardından çözüme kavuşturulan konuları şöyle sıraladı:

 • IDEF 2019 fuarına katılan KOBİ’ler için stant fiyatları düşürüldü,
 • STANAG bildirimlerine erişim kolaylaştırıldı,
 • Tesis Güvenlik Belgesi alımlarına kolaylık sağlandı,
 • Üretim İzin Belgesi’ne gerek olmayan ürünler, kontrole tabi listesinden çıkarıldı.

Küçükseyhan, Eskişehir’de yapılan Meclis toplantısında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde bir Savunma Sanayi Şûrası yapılması talimatı verdiğini hatırlatarak bu konu hakkında çalışmaların devam ettiğini; Şûra’nın 2019 yılının sonuna doğru yapılmasının planlandığını bildirdi.

 

Sektörden SSB’ye Olan Geri Bildirim Arttırılmalı

Toplantının son konuşmasını yapan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sektörde faaliyet gösteren firmalarla SSB arasındaki iletişimin arttırılması ve geri bildirimler sağlanması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Demir, şunları kaydetti: “SSB tarafından, çeşitli projelerde, ana yüklenicilere getirilen KOBİ katılım mecburiyetlerinin hayata geçme derecesiyle ilgili benim şahsen çok mutlu olmadığım bazı konular var. Evet, prensipleri koyuyoruz; ama ürünlerin sürekliliğini sağlamak, sektörü bu anlamda hareketlendirmek konusunda bazen istediğimiz yayılımı gerçekleştiremediğimizi görüyoruz. Özellikle ana yüklenici olarak önemli rol üslenen Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı (TSKGV) şirketlerimizin, bu konudaki hassasiyet arttırımını bekliyoruz. TSKGV şirketlerimiz özelinde, bazı şirketlerle ortaklık [kurma], bazı şirketleri [satın] alma gibi teşebbüsler de var. Bu girişimlerin ana mihverinde, bu şirketleri alıp bünyeye katmaktan çok, bu şirketlere can suyu olmak, onları belirli alanlarda hızlandırmak, derinleştirmek olmasını bekliyoruz.”

Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP)’nın, başarılı bir şekilde yürütülmesi konusu da sektörden geri bildirim beklediklerini söyleyen Prof. Dr. Demir, sözlerine şöyle devam etti: “Yetkinlikleri değerlendirme, envanter oluşturma, bunları ortaya çıkarma konusunda çalışmalarımız da devam ediyor. Bu projeye de Yetenek Envanteri (YETEN) ismini verdik. Sektördeki yetkinliklerin envanterini oluşturarak, herhangi bir ihtiyaç oluştuğunda, bu kabiliyetleri harekete geçireceğiz. Geleceğe yönelik çalışmalarımızı düşündüğümüzde, artık sahiplenme konusunda gerçekten biz kendi vazifelerimizi yapmak istiyoruz. Bu anlamdaki yeni yaklaşımlarda dikkat çeken oluşumlardan biri, Kırıkkale, Eskişehir, Kayseri’de savunma sanayisi konulu toplantılarda, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM)’nün yaptığı stratejik iş birliği anlaşmaları oldu. Bu anlaşmaları, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait birimlerin, yıllardan beri çeşitli tüketim malzemeleri veya parçaların yerlileştirilmesi amacıyla yaptığı projelerin bir parçası olarak tanımlayabiliriz. Bunlar, takdir edilecek ve bizim de sonuna kadar desteklediğimiz faaliyetler. Ancak bunun çok daha kapsamlı düşünülmesi, bizim himayemizde yürüyen projelerin birçoğundaki yerlileştirme şartlarımıza da entegre edilerek yürütülmesi gerektiği kanaatindeyiz. Askeri fabrikalar ve tersanelerin kabiliyetlerini belli ölçüde rehabilite ederek onlardan maksimum ölçüde faydalanmak, savunma sanayisine bunların katkısını sağlamak ve atıl kalan kapasiteleri değerlendirmek amacıyla hayata geçen ASFAT A.Ş.’nin de bu anlamdaki faaliyetlere ağırlık vermesi, bizi sevindirmektedir. Ama mevcut yapıların, rehabilite edilmesi gereken kabiliyetlerinin analizinin yapılması, potansiyelinin ne olduğunun gerçekten ortaya çıkarılması, önem arz etmektedir. Bu konudaki önerimiz, öncelikle rehabilite işlemlerinin tamamlanmasıdır. Çünkü rehabilite edilmeden, ticari anlamda düşünmeye alışmamış bir yapıyla bu yola çıktığımızda, bazen kendi kendimizi kandırmış olabiliriz.”

Konuşmaların ardından toplantı, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

 1,396 Toplam Görüntüleme,  1 Günlük Görüntüleme

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.