Ana Sayfa Manşet TR Uçuşa Uygunluk, Savunma ve Havacılık Sektöründeki Firmalara Yerli ve Milli Projelerde Çözüm Ortağı Olmaya Devam Ediyor

TR Uçuşa Uygunluk, Savunma ve Havacılık Sektöründeki Firmalara Yerli ve Milli Projelerde Çözüm Ortağı Olmaya Devam Ediyor

Sivil ve askeri sertifikasyon süreçlerinde danışmanlık ve uzman desteği veren TR Uçuşa Uygunluk Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. (TR Uçuşa Uygunluk), hava araçları ve bu araçlara yönelik sistemleri geliştiren firmalara, bir çözüm ortağı olarak hizmet veriyor. SAHA EXPO 2022’de yerini alacak olan TR Uçuşa Uygunluk, savunma ve havacılık alanında faaliyet yürüten tüm firmaları, çözüm ortaklığı yaklaşımını anlatmak için standına bekliyor.

TR Uçuşa Uygunluk; 2018 yılında, ODTÜ Teknokent’te, Türkiye’de havacılık sektörünün uçuşa elverişlilik sertifikasyonu kapsamında uzman personel ihtiyacının karşılanması amacıyla kuruldu. Hâlihazırda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) gibi devlet kurumlarına ve TUSAŞ, HAVELSAN ve TEI gibi savunma ve havacılık sektörünün lokomotifi konumundaki ana yüklenici firmalara uzman desteği ve danışmanlık hizmetleri veriyor.

Otoritelerin Tercih Ettiği Çözüm Ortağı

Tasarım firmalarından bağımsız olarak yapılanmış olan TR Uçuşa Uygunluk, yerli ve milli havacılık ürünlerinin sertifikasyonuna dair süreçlerde uzman desteği sunarak hem SHGM hem de SSB ile iş birliği yürütüyor.

“Tek işimiz sertifikasyon” sloganıyla hareket eden ve bu misyonuna uygun organizasyonel yapıya sahip olan TR Uçuşa Uygunluk, otoritelerin çalışacakları firmalarda aradığı olmazsa olmaz nitelik olarak görülen “bağımsız yapı” özelliğine sahiptir. Bunun bir sonucu olarak firma, bu yılın başında, SHGM bünyesinde sertifikasyon uzmanı olarak görevlendirildi. TR Uçuşa Uygunluk, SSB ile de askeri projelerde sertifikasyon uzmanlığı kapsamındaki çeşitli alanlarında iş birliği yürütüyor.

TR Uçuşa Uygunluk Genel Müdür Vekili Yılmaz Koç

Sektöre İnsan Kaynağı Yetiştiren Merkez

TR Uçuşa Uygunluk Genel Müdür Vekili Yılmaz Koç, tüm bu faaliyetlerin yanı sıra insan kaynağı konusunda da önemli çalışmalar yaptıklarını belirtiyor ve faaliyetleriyle ilgili şu noktaların altını çiziyor: “TR Uçuşa Uygunluk olarak, ülkemiz için kritik bir konuda misyon üstlenmiş durumdayız. Özellikle otorite konumunda olan devlet kurumlarının bizlere olan güveni ve bizleri destekliyor olmalarının getirdiği bir sorumluluk duygusu var. Bu duygu ile çalışıyor ve hızlı ama kontrollü bir büyüme ile havacılık sertifikasyonunda kritik insan kaynağı ihtiyacını karşılamayı sürdürüyoruz. Savunma ve havacılık sanayisinde gecesini gündüzüne katarak emek veren çalışma arkadaşlarımızın tasarladığı, ürünlerimizin satışı ve rekabet edebilirliği önünde engel olan ‘sertifikasyon şartı’, artık bir sorun olmaktan çıkıyor. Yerli, milli havacılık ürünlerimizi uluslararası pazara, emniyete dair herhangi bir kuşkuya yer vermeyecek şekilde sunabiliyoruz. Ekibimizde, ülkemizin göz bebeği projeleri olan HÜRKUŞ, ÖZGÜR, GÖKBEY, HÜRJET, MMU, ATAK ve ANKA’da çalışmış; daha önce sivil ve askeri otoritelerde sertifikasyon uzmanı olarak görev almış tecrübeli arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızla birlikte, üstlendiğimiz misyon gereği ülkemize yeni uzmanlar kazandırmak için ekibimize dahil ettiğimiz ve kariyerini havacılıkta sertifikasyon alanında şekillendirmek isteyen, heyecanlı, dinamik ve genç, yeni mezun arkadaşlarımız da mevcut. Ekibimizle birlikte üstlendiğimiz misyonun gereğini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor; çözüm odaklı bakış açısıyla çalışarak sektörü de yönlendirmeye gayret gösteriyoruz.”

TR Uçuşa Uygunluk, GÖKBEY projesinde de rol alıyor.

Tersine Beyin Göçünde Çekim Noktası

Çalışma alanı gereği Türkiye için kritik bir görev üstlenen TR Uçuşa Uygunluk, kurulduğu günden bugüne geçen 4 yıllık sürede yapılanmasını hızla tamamladı ve Türkiye’de birçok kritik projede çalışmış uzman personeli kadrosuna dahil etti. Firma, ülke içindeki farklı projelerde 20 yılın üzerinde tecrübeye sahip uzmanları kazanmanın yanı sıra farklı sebeplerle yurt dışı firmalara gitmiş olan ya da yurt dışında çalışmaya başlamış Türk asıllı uzmanları da bünyesine katmaya başladı.

Havacılık sektöründe, “Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu” gibi özel bir konuda, tüm yerli ve milli havacılık ürünü geliştirme projelerinde çalışma fırsatı sunarak teknik derinlik kazanılabilecek Türkiye’deki tek firma olan TR Uçuşa Uygunluk, bu özelliği sayesinde çekim noktası haline geldi.

Türkiye’nin En Vizyoner Uzman Yetiştirme Programı

TR Uçuşa Uygunluk, tecrübe ortalaması 15 yılın üzerinde olan sertifikasyon uzmanlarının yanı sıra makina, havacılık, elektrik elektronik gibi mühendislik programlarından yeni mezun olmuş gençleri de istihdam ediyor ve bu gençleri, “Uzman Yardımcısı” olarak işe alıyor. Firma içinde yürütülen mentörlük programı ile uzman ve uzman yardımcısı eşleşmeleri yapılarak Türkiye için kritik insan kaynağı kapsamında nitelendirilen “Havacılık Sertifikasyon Uzmanı” havuzu oluşturuyor. Uzman Yardımcısı olarak işe başlayan çalışanları, TUSAŞ ile yürüttüğü iş birliği kapsamında haftada en az 3 gün olmak üzere farklı projelerde, ekiplerin faaliyetleri içerisinde aktif çalışmalara dâhil ediyor. Böylece hem milli projelerde insan kaynağı ihtiyacına destek oluyor hem de uzman geliştirme programı yürütüyor. Bu program kapsamında bizzat tasarım faaliyetlerinde gelişim ve teknik derinlik kazanım fırsatı yaratıyor.

Firma, aşağıdaki uzmanlık dalları başta olmak üzere havacılık sertifikasyonu kapsamında ihtiyaç duyulan tüm uzmanlık dallarında yetişmiş personel kadrosunu, bu yılın sonunda 100 kişiye ulaştırmayı hedefliyor:

 • Tasarım organizasyon onayı
 • Sistem emniyeti
 • İtki sistemleri
 • Hava aracı sistemleri (yakıt, iklimlendirme, iniş takımları vb.)
 • Kabin emniyeti
 • Görev ve silah sistemleri
 • İnsan faktörleri
 • Sistem mühendisliği süreçleri
 • DO178 & DO254 yazılım ve donanım geliştirme süreçleri
 • PART 145
 • Güvenilirlik ve idame edilebilirlik
 • Yapısal

Firma, yeni mezunlara yönelik mentörlük programının yanı sıra “Aday Mühendislik Programı” da başlattı. Bu program kapsamında üniversitelerin makine, havacılık ve elektronik bölümüne okuyan 4. sınıf öğrencilerini yarı zamanlı olarak işe alıp haftada en az 2 gün olacak şekilde çalışmalarına dâhil ediyor. Program sonunda başarılı öğrencileri işe alıyor. Bu kişiler, yeni mezun oryantasyon sürecini, aday mühendislik programı sırasında tamamlayarak hızlı bir şekilde çalışmalara dahil olabiliyor.

TR Uçuşa Uygunluk, GÖKBEY projesinde de rol alıyor.

Hızlı, Güvenilir ve Uluslararası Alanda Kabul Gören Çözümler

TR Uçuşa Uygunluk, sektör firmalarıyla; “Ön Uçuşa Elverişlilik” olarak da dile getirilen Tasarım Sertifikasyonu (Tip Sertifikası) ve Üretim Sertifikasyonu konularında ve Sürekli Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu kapsamına giren Tamamlayıcı Tip Sertifikasyonu ve Onarım Sertifikasyonu konularında danışmanlık, iş ortaklığı ve eğitim paketleri kapsamında çalışıyor. Bu doğrultuda MMU, GÖKBEY, HÜRKUŞ, HÜRJET, ATAK gibi Türkiye’nin en önemli sivil ve askeri hava aracı geliştirme projelerinde sertifikasyon süreci desteği veriyor. Sektör tecrübesine sahip uzmanlarla yapısal, emniyet, elektrik, elektronik, yazılım, insan faktörü, sistem mühendisliği, uçuş mekaniği ve performansı, kabin emniyeti gibi uzmanlık dallarında Uyum Doğrulama Mühendisliği (CVE) ve Proje Sertifikasyon Koordinatörlüğü (PSK) görevlerini yerine getiriyor.

TR Uçuşa Uygunluk’un Danışmanlık Hizmetleri

TR Uçuşa Uygunluk, sertifikasyon süreçlerine (Part 21) dair süreç danışmanlığı veriyor. Bunun yanı sıra sivil ve askeri havacılık projelerinde “Tip Sertifikasyonu” sürecinde üretilen teknik veri paketinin, sertifikasyon gereksinimleri ile uyumlu olduğuna dair bağımsız teknik kontrol de yapıyor ve Uyum Doğrulama Mühendisliği (CVE/UDD) desteği sunuyor.

Firma; havacılıkta ürün olarak kabul edilen hava aracı, motor ve pervane özelinde tip sertifikasyon süreçlerinin yürütülmesi ve bu ürünlerin sertifikasyon gereksinimlerine (CS-23, CS-25, CS-29, CS-E, CS-P vb.) uygun tasarlandığını garanti altına alma konularında da destek veriyor. Ayrıca, parça ve teçhizatın havacılık açısından onaylanmasına dair gereklilikleri içeren ETSO (European Technical Standard Order / Avrupa Teknik Standart Emri) süreci konularında destek sunuyor.

Çözüm Ortaklığı da Kapsamda

TR Uçuşa Uygunluk, uzmanlık gerektiren konularda sunduğu danışmanlık hizmetinin yanı sıra doğrudan firmalar ile birlikte çalışarak firmaların bünyesinde bulunmayan uzmanlık alanlarında müşteri gereksinimlerine uyum sağlamak için veri paketini hazırlama desteği de sunuyor. Teknik veri paketi, firmalardaki tasarım ekipleri ile birlikte üretiliyor.

Sektörün Eğitim İhtiyacı için Doğru Adres

TR Uçuşa Uygunluk, havacılık standartları ve kılavuz dokümanları (SAE ARP4761, SAE ARP4754, DO-160, DO-254, DO-178C vb.) ile uyumlu tasarım ve geliştirme faaliyetlerine dair eğitim paketleri de sunuyor. Sistem Mühendisliği, Emniyet Mühendisliği, Güvenilirlik ve İdame Edilebilirlik Analizleri, Emniyetli Yazılım ve Donanım Geliştirme Süreçleri, İnsan Faktörü Analizleri, Uçuş Performans Değerlendirmeleri, Yapısal Analiz ve Değerlendirmeler ve Tasarım ve Proses Hata Türü Etkileri ve Kritiklik Analizi (D-FMECA ve P-FMECA), başlıca eğitim konuları arasında yer alıyor.

TR Uçuşa Uygunluk, Savunma Sanayii Akademi ile yaptığı iş birliği kapsamında, “Uçuşa Elverişlilik Eğitim Programı” kapsamında, sertifikasyon ve emniyet özelindeki sektörün ihtiyaç duyduğu tüm eğitimler için yurt içi kaynak konumunda bulunuyor.

2. Ürün Emniyeti ve Sertifikasyon Sempozyumu’nu, 23-24 Kasım tarihlerinde düzenleyecek olan TR Uçuşa Uygunluk, tüm sektör paydaşlarını bu etkinliğe davet ediyor. Bu sempozyumda, sadece havacılık sektöründekiler değil, tüm sivil ve askeri ürün geliştiricilerin bir araya getirilmesi ve Türkiye’de emniyet ve sertifikasyon adına yürütülen aktivitelerden elde edilen bilginin yayılması hedefleniyor.

Havacılık kurallarını kanla değil proaktif çözümler arayan akıl ile yazmak ümidiyle,

Yerde ve Gökte Emniyetle…

Loading

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.