Ana Sayfa Mesajlar TSKGV, Büyük Bir Azim ve Kararlılıkla Faaliyetlerine Devam Ediyor

TSKGV, Büyük Bir Azim ve Kararlılıkla Faaliyetlerine Devam Ediyor

1960’lı yıllarda yaşanan Kıbrıs bunalımı, savunma sanayisi ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde, müttefik bile olsa yurt dışına bağımlı olunmasının, güçlü ordu hedefine ulaşılmasında zorluklar yaşanmasına neden olacağını göstermiş; savunma gereksinimlerinin yerli imkânlarla karşılanmasının önemini net bir şekilde ortaya koymuştur.

Bu çerçevede;

  • 1965 yılında, “Kendi Gemini Kendin Yap” sloganıyla “Türk Donanma Cemiyeti”,
  • 1970 yılında, “milli havacılık sanayinin geliştirilmesi” amacıyla “Kendi Uçağını Kendin Yap” sloganıyla “Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı”,
  • 1972 yılında, “Türk Donanma Vakfı” (Türk Donanma Cemiyetinin kapatılması neticesinde kurulmuş olup, 1981 yılında, ismi “Türk Deniz Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı” olarak değiştirilmiştir.)
  • Son olarak da 1974 yılında, gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında karşı karşıya kalınan ambargo neticesinde, savunma elektroniği alanında dışa bağımlılığı azaltmak için “Türk Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı” kurulmuştur.
Vakfın en önemli faaliyetlerinden biri de IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nı icra etmektir. IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, 1993 yılından itibaren, iki yılda bir ve tekli yıllarda, Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, TSKGV Genel Müdürlüğü yönetim ve sorumluluğunda düzenlenmektedir.

Büyük Türk Milletinin bağışları ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin savunma sistem ve ürünlerinin modern teknolojiye dayalı olarak geliştirilmesi amacıyla kurulan söz konusu vakıflar, 3388 Sayılı Kanun ile 26 Eylül 1987 tarihinde birleştirilmiş ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) kurulmuştur. Vakfımız, 26 Eylül 2020 tarihinde, kuruluşunun 33’üncü yılını kutlamıştır.

TSKGV’nin kuruluş amacı; milli harp sanayimizin geliştirilmesi; yeni harp sanayi dallarının kurulması; harp silah araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünün arttırılmasına katkıda bulunmak üzere milletimizin maddi ve manevi desteğinin sağlanması olarak belirlenmiştir.

Vakfın Mütevelli Heyeti; Cumhurbaşkanı başkanlığında, Cumhurbaşkanı’nın görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı’ndan oluşmaktadır.

Mütevelli Heyeti’ne bağlı Vakıf Yönetim Kurulu’nda ise; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Milli Güvenlik Kurulu Vali Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı görev yapmaktadır.

Vakfımızın Genel Müdür V. ise Tümgeneral (E) Sadık Piyade’dir.

Yurt içinde ve yurt dışında uzun vadeli iş birliği alternatiflerinin oluşturulmasına, böylelikle ihracatın artırılmasına yönelik olarak da vakıf tarafından yönlendirici olunmaktadır. Fotoğrafta, TSKGV heyeti, Kahramanmaraş Sanayici ve İşadamları Derneği ziyaretinde görülüyor.

TSKGV 81 İl ve 836 İlçede

Vakfın en önemli tanıtım ve halkla ilişkiler aracı olan Fahri Tanıtım Kurulları (FTK); Türkiye’nin 81 il ve 836 ilçesinde, Türk Milleti ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında var olan gönül köprüsünü güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Türkiye çapında bir toplardamar gibi faaliyet gösteren FTK’lar; valiler ve kaymakamların fahri başkanlığında, bölgenin gönüllü ileri gelenlerinden oluşmaktadır. Vakfa bağışta bulunan bağışçılarımız, vakıf ailesinden biri olarak kabul edilmekte ve sağlık sorunları ile de imkânlar dâhilinde yakından ilgilenilmektedir.

Vakıf, etkin tanıtım faaliyetleri ile büyük Türk Milletinin teveccühünün kazanılması ve bağışların artırılması maksadıyla televizyon ve radyo kanalları için kamu spotları ve kısa filmler hazırlanmaktadır. Kamu spotları ve kısa filmler, trenler ve metrolarda da gösterime sunulmaktadır.

Ayrıca Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı ülkelerde, vakıf ve şirketlerinin tanıtılması amacıyla Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak, yurt dışı temsilcilikleri aracılığıyla tanıtım faaliyeti yapılmaktadır.

Vakfa banka hesapları ile bağış yapılabileceği gibi 1987’ye “BAĞIŞ” yazılarak atılan her kısa mesaj (SMS) ile ve Vakfın internet sitesinden kredi/banka kartı kullanılarak bağış yapılabilmektedir.

Vakfın etkin tanıtım faaliyetleri neticesinde, çeşitli kuruluşlar tarafından, vakıf için bağış kampanyaları düzenlenmektedir. Vakıf tarafından söz konusu kampanyalar için gerekli koordinasyon sağlanmaktadır.

IDEF, Dünyanın 4 Büyük Fuarından Biri

Vakfın en önemli faaliyetlerinden biri de IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nı icra etmektir. IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, 1993 yılından itibaren, iki yılda bir ve tekli yıllarda, Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, TSKGV Genel Müdürlüğü yönetim ve sorumluluğunda düzenlenmektedir. IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarları, 1993-2019 yılları arasında, 14 defa başarıyla icra edilmiştir. IDEF Fuarları, kısa sürede savunma, güvenlik, denizcilik, havacılık ve uzay sanayii alanlarında önemli bir uluslararası tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu olmuş; katılımcı firma ve heyet sayısı itibarıyla dünyanın en büyük dört savunma sanayii fuarından biri haline gelmiştir.

14’üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2019; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, TSKGV Genel Müdürlüğü yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. organizatörlüğünde, 30 Nisan-3 Mayıs 2019 tarihleri arasında, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenmiştir. IDEF 2019 Fuarı’na; 71 ülke ve 3 uluslararası kuruluştan, 151 heyete mensup 588 heyet üyesi ve 53 ülkeden, 481’i yerli, 580’i yabancı, toplam 1.061 firma ve firma temsilcisi katılmıştır. IDEF 2019 Fuarı’nda, 29 farklı Türk tedarik makamına görüşme ofisi açılmış; makamlar, heyetler ve katılımcı firmalar arasında, 2.700 görüşme ve stant ziyareti gerçekleşmiştir. Ayrıca fuar esnasında; 100 imza töreni, 9 toplantı, değişik güncel konularda 4 panel ve 8 sunum düzenlenmiştir. IDEF 2019 Fuarı’nı, 26 ülkeden 394 basın mensubu takip etmiştir. Fuar, 96 ülkeden, toplam 76.010 kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

Türkiye’nin bir dünya markası haline gelen IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda elde edilen bu başarının artırılarak sürdürülmesi maksadıyla, 25-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında, İstanbul’da düzenlenecek IDEF 2021 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın çalışmalarına devam edilmektedir.

TSKGV Şirketleri, Sektörün Lokomotifi Konumunda

TSKGV, her biri savunma sanayimizde önemli alanlarda faaliyet gösteren 6 Bağlı Ortaklığı (VBO) ve 8 İştiraki (Vİ) olmak üzere, 14 şirkette doğrudan pay sahibidir. Bugün itibariyle Türk Savunma Sanayinin toplam satışlarının %42’sini gerçekleştiren VBO’ların doğrudan veya dolaylı olarak hisse sahibi olduğu yurt içi ve yurt dışındaki şirketleri de dikkate aldığımızda, gelinen aşamada, vakıf, toplam 61 şirkette doğrudan ve dolaylı olarak hisse sahibidir.

Bu şirketlere;

  • Yerli, milli, özgün sistem ve ürünlerin geliştirilmesi ve bunların seri üretime dönüştürülmesi için kritik teknolojilerin olgunluk seviyelerinin yükseltilmesine,
  • İhraç iznine tabi kritik alt sistem ve bileşenlerin milli imkânlarla geliştirilmesine,
  • Tüm bunların en kısa sürede hayata geçirilmesi için insan kaynağının yetiştirilmesine,
  • Böylelikle yurt dışına bağımlılığın azaltılmasına

yönelik vakıf tarafından yönlendirmede bulunulmakta; bu çerçevede, şirketlerimiz tarafından faaliyetler yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

TSKGV öncesinde; 1965 yılında, “Kendi Gemini Kendin Yap” sloganıyla “Türk Donanma Cemiyeti”; 1970 yılında, “milli havacılık sanayinin geliştirilmesi” amacıyla “Kendi Uçağını Kendin Yap” sloganıyla “Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı”; 1972 yılında, “Türk Donanma Vakfı” (Türk Donanma Cemiyetinin kapatılması neticesinde kurulmuş olup, 1981 yılında, ismi “Türk Deniz Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı” olarak değiştirilmiştir.); son olarak da 1974 yılında, gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında karşı karşıya kalınan ambargo neticesinde, savunma elektroniği alanında dışa bağımlılığı azaltmak için “Türk Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı” kurulmuştur.

Dünyadaki en büyük 100 savunma sanayi şirketini satış rakamlarına göre sıralayan ve bu alanda en prestijli yayın organlarından biri olarak kabul edilen Defense News’in 2020 yılı sıralamasında; ASELSAN, 4 sıra yükselerek 48’inci; TUSAŞ, 16 sıra yükselerek 53’üncü sırada yer alma başarısını göstermiştir. ROKETSAN 91’inci sırada, HAVELSAN ise 99’uncu sırada yer almıştır.

Bu bağlamda Türkiye, sıralamada en fazla şirket bulunduran 4’üncü ülke olma konumuna ulaşmış; sıralamada yer alan 7 Türk şirketinden 4’ü VBO olmuştur. VBO arasından TUSAŞ, 2’nci en büyük yükselişi gösteren şirket konumunu elde etmiştir. Türk şirketlerinin ilk defa listeye dâhil olduğu 2010 yılından bugüne kadar, 6 Türk şirketi daha sırlamada yer almıştır.

VBO tarafından yurt dışı pazarların sayılarının artırılarak bu pazarlara yönelik özelleştirilmiş etkin organizasyon yapıları ile iş geliştirilmesine, bununla birlikte yurt içinde ve yurt dışında uzun vadeli iş birliği alternatiflerinin oluşturulmasına, böylelikle ihracatın artırılmasına yönelik olarak da vakıf tarafından yönlendirici olunmaktadır. Vakfın kuruluşundan 2019 yılsonuna kadar, VBO tarafından toplam 66 ülkeye, kümülatif olarak yaklaşık 19 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirilmiştir.

Vakfa bağışta bulunan bağışçılarımız, vakıf ailesinden biri olarak kabul edilmektedir.

Bununla birlikte, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının, 2023 yılında savunma sanayisinde yerli katkı oranının %75 düzeyine çıkartılması hedefi doğrultusunda, VBO’ların yanı sıra doğrudan ve dolaylı olarak hisse sahibi olunan ve sayıları giderek artan şirketler aracılığıyla faaliyetler yürütülmektedir. Bunun yanı sıra vakıf tarafından ileri teknolojilerin kazanılması ve modernizasyon amacıyla şirketlere yönelik sermaye artırımları yoluyla yapılan yatırımlar aracılığıyla da yerli katkı payının artırılmasında etkin rol oynanmaktadır.

Bu hedef doğrultusunda, şirketlerimiz bugün itibariyle, 15 Teknokent ve 16 Ar-Ge merkezinde, 10.000’e yakın çalışanı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. VBO’ların fikri ve sınai mülkiyet haklarının sayıları da sürekli artış göstermektedir.

Ayrıca şirketlerin sağladığı istihdam, sürekli büyüyen ihracat hacimleri ve KOBİ’lere aktarılan iş payları da dikkate alındığında, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlanmaya devam edilmektedir.

TSKGV, Güçlendirme Görevini Yerine Getiriyor

Sonuç olarak vakıf, etkin tanıtım faaliyetleri aracılığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk Milleti arasındaki gönül köprüsünü kuvvetlendirirken, hisse sahibi olduğu şirketlerinin etkin gözetimi ve yönlendirilmesine, aralarında iş birliğinin sağlanmasına odaklanmaktadır.

Böylelikle Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının projelerinde kullanılmak üzere, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na giderek artan miktarda kaynak aktarmakta; bazı şirketlerine sermaye artırımlarıyla destek sağlamakta; savunma sanayisinde katma değerin ve ihracatın artırılmasının yanı sıra ülke ekonomisine katkıda bulunmakta; böylelikle Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme amacını yerine getirmektedir.

Bugün itibariyle yaklaşık 133.000 bağışçı ve 22.000 şirket çalışanından oluşan büyük bir aileyi temsil etmekten gurur duyuyoruz.

TSKGV olarak, derginizin bu sayısında yer verdiğiniz için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

 913 Toplam Görüntüleme,  1 Günlük Görüntüleme

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.