Ana Sayfa Haberler TSKGV Genel Müdür Vekili Sadık PİYADE’nin IDEF 2019 Mesajı

TSKGV, IDEF 2019 ile Bayrağı Daha Yukarıya Taşıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV), milli harp sanayimizin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının kurulması, harp silah araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünün artırılmasına katkıda bulunmak üzere milletimizin maddi ve manevi desteğini sağlamak amacıyla, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Vakıflarının 3388 Sayılı Yasayla birleştirilmesi neticesinde 26 Eylül 1987 tarihinde kurulmuştur.

Vakfın karar organı olan Mütevelli Heyeti’nin Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Üyeleri ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY, Milli Savunma Bakanı Hulusi AKAR, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar GÜLER ve Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR’dir.

TSKGV Genel Müdürlüğü,  Vakfın yürütme organı olup, Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu’nun aldığı kararların uygulanması ile Vakıf çalışmalarının amaca uygun bir şekilde sürdürülmesinden sorumludur.

Vakıf Genel Müdürlüğü faaliyetlerini; “Vakıf Hizmetleri” ve “İştirakler”  ile ilgili hususlar olmak üzere iki ana bölümde yürütmektedir.

“Vakıf Hizmetleri” faaliyetleri kapsamında, kuruluş sermayesini sağlayan Türk Milleti ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında kurulu olan gönül köprüsünün güçlendirilmesine yönelik faaliyetlere odaklanılmıştır. Bu kapsamda bağışçılarımıza vefa duygusuyla hareket edilerek, Vakıf ile bağışçılarımız arasındaki gönül bağı sürekli güçlü tutulmuştur. Asil milletimiz tarafından yapılan bağışların tamamı, Vakfın amacı doğrultusunda Türk savunma sanayinin geliştirilmesi maksadıyla etkin bir şekilde yönlendirilmiştir. TSKGV, Büyük Türk Milletinin bağrından çıkan ve milletimizin desteğiyle günden güne büyüyen bir Vakıf’tır.

TSKGV tarafından, kuruluşundan bugüne kadar ulusal savunma sanayi alanında yapılan stratejik yatırımlar etkin bir şekilde yönetilmiş, 6 Vakıf Bağlı Ortaklığı, 7 İştiraki, 33 Vakıf Dolaylı Bağlı Ortaklığı ve 2 Dolaylı Bağlı Ortaklık Şubesi olmak üzere toplam 48 şirket doğrudan ya da dolaylı olarak gözetilip yönlendirilmiş ve her biri ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi şirketler konumuna ulaştırılmıştır.

Bugün itibariyle TSKGV, Bağlı Ortaklıkları ile ülke savunma sanayinin geliştirilmesinde, yönlendirilmesinde ve yerli katkı payının artırılmasında etkin rol oynamaktadır. Bununla birlikte yarattığı istihdam, artan ihracatı ve katma değeri ile ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının sürdürülebilir yerli ve milli savunma sanayi politikasına uygun olarak gerek TSKGV gerekse Bağlı Ortaklıklarının odağında olan bazı önemli hususları paylaşmak istiyorum:

 • Yurt içi imkânlardan azami ölçüde faydalanılması stratejisine uygun olarak yurt içi alt yüklenicilerin desteklenmesinin, teknolojinin tabana yayılması açısından çok önemli olduğunu değerlendiriyorum.
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak, temel teknolojilerin yanı sıra geleceğin teknolojilerine odaklanılması, özellikle kritik sistem ve alt sistemlerde Bağlı Ortaklıkların teknolojik derinliğinin artırılması gündemimizde olan önemli konulardan bir diğeridir. Yurt dışı bağımlılığını azaltmak amacıyla, ülke menfaatleri doğrultusunda önceliklendirilen alanlarda temel araştırmaların yanı sıra teknoloji olgunluk seviyelerinin artırılmasının ve ürün odaklı yetenek kazanılmasının da kritik olduğunu belirtmek isterim.
 • Yurt içi yeteneklerin geliştirilmesi ve teknolojik derinliğin artırılmasına yönelik bu çabalar, ülkemizde rekabetçi bir savunma sanayii ekosisteminin oluşturulmasına ve buna bağlı olarak yüksek teknolojili ürün ihracatının artırılmasına da katkı sağlayacaktır.
 • Vakıf Bağlı Ortaklıları da bu stratejiler doğrultusundaki çalışmaları ile platform, entegrasyon ve yurt dışı firmalarla yaptıkları ortak üretim faaliyetleri ile bugün sistemlerin özgün tasarımını ve üretimini gerçekleştirebildikleri bir seviyeye ulaşmışlardır. Buna bağlı olarak dünya savunma sanayiindeki konumlarını da her geçen gün biraz daha ileri götürmektedirler. Dünyadaki en büyük 100 savunma sanayii şirketini satış rakamlarına göre sıralayan ve bu alanda en prestijli yayın organlarından biri olarak kabul edilen Defense News’in 2017 yılı sıralamasında ASELSAN 55’inci, TUSAŞ 64’üncü sırada yer alma başarısını göstermiştir. ROKETSAN ise, ilk defa 2016 yılında sıralamaya 98’inci sıradan dâhil olmuş, 2017 yılında 96’ncı olmuştur. HAVELSAN’ın da en kısa sürede bu listede yer alacağına inanıyorum. Bununla birlikte Vakıf Dolaylı İştiraklerinden olan STM, listeye bu yıl ilk kez 97’nci sıradan girmiştir. Türk savunma sanayiindeki bu lokomotif firmaların dünyadaki en büyük savunma şirketleri arasında yer alması ve sürekli üst basamaklara çıkması gurur vericidir.

TSKGV’nin yürüttüğü en önemli faaliyetlerden biri de kuşkusuz IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarlarının yönetim ve sorumluluğudur. TSKGV Mütevelli Heyeti’nin 13 Mayıs 1992 tarih ve 4/1 sayılı kararı, Vakıf Senedi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar dokümanı gereğince, IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarının planlama ve icrasına ilişkin faaliyetler, 1993 yılından beri TSKGV Genel Müdürlüğünce yerine getirilmektedir. IDEF Fuarlarının organizasyonu konusunda çeyrek asrı aşan bilgi ve tecrübe birikimi sayesinde IDEF, Türkiye’nin bir dünya markası haline gelmiş ve savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir uluslararası tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformuna dönüşmüştür.

Dünyanın en büyük beş savunma sanayii fuarı arasında yer alan IDEF Fuarları serisinin 14’üncüsünü, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, TSKGV yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ. Organizatörlüğünde, 30 Nisan-03 Mayıs 2019 tarihleri arasında, İstanbul’da, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenleyeceğiz.   IDEF 2019 Fuarı; Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Sanayii Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, İstanbul Valiliği, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SaSaD) tarafından desteklenmektedir.

IDEF 2019 Fuarı ile ilgili öne çıkan önemli faaliyetlere baktığımızda:

 • Fuara savunma, güvenlik, denizcilik, havacılık ve uzay sanayii alanlarında doğrudan ya da dolaylı olarak faaliyet gösteren yerli ve yabancı yaklaşık 900 firmanın katılması beklenmektedir. Fuarda; zırhlı muharebe araçları, taktik zırhlı araçlar, yerli ve milli tankımız, insansız hava, kara ve deniz araçları, roketler, güdümlü füzeler, piyade silahları, askeri simülatörler, patlayıcı madde imha ekipmanları ve daha birçokları sergilenecektir.
 • Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı üst düzey makamlarınca, dost ve müttefik 147 ülkenin Savunma Bakanları ile tedarikten sorumlu üst düzey sivil ve askeri makamlarına 400’den fazla resmi heyet daveti yapılmıştır. Fuara katılacak heyetlerin katılımcı firmalar ile görüşmeleri ve stant ziyaretleri planlanacaktır.
 • Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı tedarik makamları tarafından toplam 29 görüşme ofisi açılarak, katılımcı firmalar ve heyetler ile görüşmeler yapılacaktır.
 • Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerce açılacak stantlarda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Genel Kolluk Kuvvetleri envanterindeki silah ve malzemeler sergilenecektir.
 • Fuarın 2’nci günü Milli Savunma Bakanlığı Tanıtım Günü, 3’üncü günü İçişleri Bakanlığı Tanıtım Günü etkinlikleri düzenlenecektir.

IDEF 2019 Fuarında ilk defa uygulamaya koyacağımız yeniliklere baktığımızda;

 • Fuarın 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü Fuar alanı içinde tesis edilecek Tedarikçiler Bölgesi’nde, büyük katılımcı firmaların tedarik, satın alma ve Ar-Ge bölümlerinin yetkilileri ile küçük üreticiler bir araya getirilerek aralarındaki iş imkânlarının geliştirilmesi sağlanacaktır.
 • Fuarın 4’üncü günü katılımcı firmaların insan kaynakları ve eğitim akademileri personeli ile üniversite öğrencilerinin, mezunların ve hâlihazırda savunma sanayii sektöründe çalışmakta olan veya emekli olmuş yetişmiş insan gücünün temas kurmasını sağlamak maksadıyla Kariyer Günü etkinlikleri düzenlenecektir.
 • Fuarın 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü “Türkiye’de Yerlileşme ve Millileşme Faaliyetleri ile İhracatın Artırılmasına Yönelik Faaliyetler” ve “Geleceğin Teknolojilerinin Muharebe Sahasında Kullanım Alanları” temalı panel ve sunumlar yapılacaktır.

Bu vesile ile IDEF 2019 Fuarına katılan tüm heyetleri ve firmaları, bir kez daha “IDEF’e Hoş Geldiniz” diyerek selamlamak istiyorum.

Büyük Türk Milletinin teveccühü ile Vakfımızın kuruluşundan bu güne kadar yarattığı değerin ulusal savunma sanayine katkısının daha da artırılması ve Aziz Milletimizin bağışladığı tek kuruşun dahi en iyi şekilde değerlendirilmesi için bütün gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz.

 

 

Sadık PİYADE

TSKGV Genel Müdür Vekili

 2,867 Toplam Görüntüleme,  1 Günlük Görüntüleme

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.